Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
06h30 24/11/2014BS6b102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiHPR32021-1Các Quá Trình Thủy Lực34/34
07h20 24/11/20143A101
Lý thuyết
Phí Anh ViệtTEST.NET FRAMEWORK & C#1/1
07h20 24/11/20145A201*
Lý thuyết
(tv) Trần Hữu TrungATR33021-1Ăng Ten Truyền Sóng4/4dạy 10 tiết ...
07h20 24/11/2014BS2A301
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-1Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu55/55
07h20 24/11/20142B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹICT33021-1Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch62/62
07h20 24/11/2014BS2c201
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-2Tiếng Anh 236/36
07h20 24/11/2014BS5D304*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQTTN1Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh35/356.2. Đánh giá khái qu ...
07h20 24/11/2014BS5F103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCTL701Thương Mại điện Tử4/4
09h05 24/11/2014BS3A103*
Lý thuyết
Ngô Trường GiangICD31022-12Tin Học đại Cương 224/27Kiểm tra Module 6 Ôn ...
09h05 24/11/20143A301*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-1Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu55/555.3. Nghiệp vụ tài tr ...
09h05 24/11/2014BS3A305
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệALT31021-1Giải Tích18/18
09h05 24/11/2014BS3c201
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-16Tiếng Anh 233/33
09h05 24/11/20143D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanBFA33041-3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp47/47
09h05 24/11/20143D302
Lý thuyết
Trần DũngSTS22031-1Kết Cấu Thép21/21
09h05 24/11/2014BS3f103*
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC23021-4Kế Toán Máy31/326.2 Kế toán giá thành ...
12h30 24/11/2014BS3A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-4Tin Học đại Cương 229/30
12h30 24/11/2014BS3a301
Lý thuyết
Đồng Thị NgaXNK33021-2Kế Toán Xuất Nhập Khẩu54/54
12h30 24/11/2014BS6A401*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFAC33042-2Kế Toán Tài Chính 229/2911.3. Đặc điểm kế toá ...
12h30 24/11/20143A404
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSMA33021-1Thị Trường Chứng Khoán55/55
12h30 24/11/2014BS2c201
Bài tập
Phạm Thị Thu HằngXD1601K_ENG31084_2Tiếng Anh 419/19
13h20 24/11/2014BS5F103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCTL701Thương Mại điện Tử4/4
15h05 24/11/2014BS3A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-5Tin Học đại Cương 231/31
15h05 24/11/2014BS3A302
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnPAI33021-1Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư44/44
15h05 24/11/20143A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P268/68
15h05 24/11/20143A405
Lý thuyết
Phạm Thị NgaINF33021-1Tài Chính Quốc Tế66/66
15h05 24/11/2014BS3B305
Lý thuyết
Hoàng Xuân TrungCOM22021-1Máy Xây Dựng12/12
15h05 24/11/2014BS3f103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC33021-3Kế Toán Máy26/26