Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 30/11/20152C103
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàQTL901KTiếng Anh Nâng Cao 112/12
09h05 30/11/20153C103*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹQTL901KThanh Toán Quốc Tế12/12 ...
12h30 30/11/20153C103*
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCTL901Lập Trình Java4/4Thực hành 5 ...
12h30 30/11/20153C104
Lý thuyết
Đào Hữu ĐồngXDL901Sức Bền Vật Liệu10/10
13h20 30/11/2015BS5C304
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQTL901KKinh Tế Lượng12/12
15h05 30/11/20153D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngCTL9_VHL9_XDL9Tiếng Anh Nâng Cao 10/0