Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 26/04/20184A103*
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT19Lập Trình Vbnet28/29Bài tập (2 tiết) ...
07h20 26/04/2018BS2A204
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2001NNgữ Pháp Tiếng Nhật 317/17
07h20 26/04/20182A301
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT1901TToán Tài Chính11/15
07h20 26/04/20182A303*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT2002KXác Suất Thống Kê41/43Tiếp 7.2 7.3. Ý nghĩa ...
07h20 26/04/20182A305
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1902KKiểm toán tài chính 129/29
07h20 26/04/20183A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT1903KNguyên Lý Thống Kê29/36Chương 11: Thống kê v ...
07h20 26/04/2018BS5A406
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT2001TTiền Tệ Ngân Hàng11/11
07h20 26/04/20185B101
Lý thuyết
Nguyễn Khánh HộiJPN31035-1Nhật Văn Cơ Sở 523/23
07h20 26/04/20182B102
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyCT20Anh Văn Cơ Sở 423/23
07h20 26/04/20183B103
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2001Điện Tử Công Suất28/28
07h20 26/04/20182B105
Lý thuyết
Trần DũngXD1901DKết Cấu Thép 238/38
07h20 26/04/20182B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT2001Hóa Phân Tích5/5
07h20 26/04/20182B202*
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD2001DCơ Học Kết Cấu P215/15Chương 10: Phương phá ...
07h20 26/04/20183B205
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT1901Kinh Tế Môi Trường8/13
07h20 26/04/20183C101
Lý thuyết
Phạm Thị NgaNA1901TThanh Toán Quốc Tế12/16
07h20 26/04/20183C103
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcNA19A-QT19M-XD18KTư Tưởng Hồ Chí Minh39/39
07h20 26/04/20182C202
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanNA21Pháp Luât đại Cương23/43
07h20 26/04/20182C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiQT21-VH21-PL21Môi Trường Và Con Người44/44
09h05 26/04/20183A301
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiQT19T-QT1902KLuật Kinh Tế47/47
09h05 26/04/20183A302*
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngQT2001NAnh Văn Cơ Sở 438/38 Unit 10: The written ...
09h05 26/04/20183A303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT2002KKiểm Toán Căn Bản38/38
09h05 26/04/20183B102
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT20Lập Trình Hướng đối Tượng35/35
09h05 26/04/20183B105
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD1901DKết Cấu Bê Tông Cốt Thép P235/35
09h05 26/04/20183B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuXD20-MT20Anh Văn Cơ Sở 420/20
09h05 26/04/20183C102
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2001NNghe - Nói Tiếng Nhật 215/17
09h05 26/04/2018BS3C104
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhQT21K-QT21TAnh Văn Cơ Sở 344/44
09h05 26/04/20183C104*
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngENG31042-1Tiếng Anh 220/24Skills round up ...
09h05 26/04/20183C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT21-DC21Anh Văn Cơ Sở 332/32
09h05 26/04/20183C202*
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA21Nói 223/33Unit 17: Science and ...
09h05 26/04/20183C204*
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT21N-MT-XD-VH-PL21Anh Văn Cơ Sở 340/40Unit 5: Gift (cont) ...
09h55 26/04/20185B103*
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngDC2001Lý Thuyết điều Khiển Tự động31/317.3. Khảo sát chất lư ...
09h55 26/04/20182B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT1901Xử Lý Nước Thải8/8
09h55 26/04/20182C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaQT1903KTiếng Anh 544/44Revision ...
09h55 26/04/20182C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnANA19A-NA19TĐọc 634/34
09h55 26/04/20182D101
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcDT19-MT19Q-VH19-DL19Đường Lối Cm Việt Nam20/20
12h30 26/04/20183A301*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2001MQuản Trị Bán Hàng23/237.2. Phương pháp kiểm ...
12h30 26/04/20183A306*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2001K-QT20TKiểm Toán Căn Bản44/446.2. Tổ chức quá trìn ...
12h30 26/04/20183A401
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1902KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp36/36
12h30 26/04/20183A402
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1903KKiểm toán tài chính 134/34
12h30 26/04/20183A404*
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1901KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp39/39 Thực hiện đánh giá 3 ...
12h30 26/04/20183A405*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1901NQuản Trị Chiến Lược24/31Chương X: tiếp. ...
12h30 26/04/20186B102*
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngDC1901Vi Xử Lý Và Vi điều Khiển41/47Thực hành và bài tập ...
12h30 26/04/20183B103*
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDT1901Cơ Sở Truyền Hình5/67.4. Kỹ thuật nén ảnh ...
12h30 26/04/20183B105
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT20Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật17/25
12h30 26/04/20183B201
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL2001Marketing Dịch Vụ13/13
12h30 26/04/20183C102*
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngNA2001Nói 424/24Unit 9 (cont) ...
12h30 26/04/20183C104
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangNA1901TNguyên Lý Kế Toán13/19
12h30 26/04/20183C202
Lý thuyết
Đỗ Thị AnNA2101ANhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 113/13
13h20 26/04/20183C104*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA19NLịch Sử Văn Minh Thế Giới44/465.2.2. Nội dung CMCN ...
14h10 26/04/20183C204
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31054-1Trung Văn Cơ Sở 46/6
14h10 26/04/20183
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhCT21-DC21Bơi Lội30/30
14h10 26/04/20183
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngQT21N-MT-XD-VH-PL21Bơi Lội39/39
14h10 26/04/20182
Lý thuyết
Phạm Thị HườngNA2001NCầu Lông26/26
14h10 26/04/20183
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungXD1801KĐiền Kinh4/4
15h05 26/04/20183A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnDL20-QT20M-QT20TAnh Văn Cơ Sở 432/32
15h05 26/04/2018BS3A401
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1902KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp36/36
15h05 26/04/20183A404*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1901KKiểm toán tài chính 128/385.3 Kiểm toán chi tiế ...
15h05 26/04/20183B102
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC1901Điều Khiển Số54/54
15h05 26/04/20183B103*
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDT1901Vi điều Khiển Và ứng Dụng5/5Thực hành và Bài tập ...
15h05 26/04/20183C102*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngNA2001Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam19/255.3. Văn hóa ở và đi ...
16h45 26/04/2018BS1A201
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31054-1Trung Văn Cơ Sở 46/6