Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 01/02/20155A303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanPAD33031-1Quản Trị Sản Xuất19/19
13h20 01/02/20155A303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanPAD33031-1Quản Trị Sản Xuất19/19