Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
06h30 25/10/20143B101
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuDSA32031-1Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật38/38
06h30 25/10/20146PTN
Lý thuyết
Đinh Thế NamAUI32031-1Thực Tập Công Nhân9/9
07h20 25/10/20142A301
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-2Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu26/26
07h20 25/10/20142A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQTL701KKế Toán Hành Chính Sự Nghiệp25/25
07h20 25/10/20142A303
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-1Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh58/58
07h20 25/10/20142A305
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSMA33021-3Thị Trường Chứng Khoán56/56
07h20 25/10/20142A306
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA23031-1Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp50/50
07h20 25/10/20142A402
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹCBA33021-2Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại61/61
07h20 25/10/20142B102
Lý thuyết
Bùi Huy HùngCTL701Đồ án Môn Học Quản Trị Mạng4/4
07h20 25/10/20145B103
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộTBP24011-1Thực Hành Quản Trị Kd Lữ Hành32/32
07h20 25/10/20142B203
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-8Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 240/40
07h20 25/10/20145B205
Lý thuyết
Chu Anh TúCIA23021-1Kiến Trúc Dân Dụng Và Công Nghiệp50/50
07h20 25/10/20142B301
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhCAR32021-1Cấu Trúc Máy Tính6/6
07h20 25/10/20145B305
Lý thuyết
Hoàng Xuân BìnhEIM23031-1Trang Bị điện Máy Sản Xuất11/11
07h20 25/10/20142C103
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàABL33021-1Văn Học Anh - Mỹ32/32
07h20 25/10/20142C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnENG31054-12Tiếng Anh 433/33
07h20 25/10/20142C302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-12Tiếng Anh 229/29
07h20 25/10/20142C303
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngENG31042-13Tiếng Anh 230/30
07h20 25/10/20142D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngMLP31032-5Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 254/54
07h20 25/10/20145D304
Lý thuyết
Đỗ Thị Bích NgọcQTTN201Kinh Tế Lượng15/15
07h20 25/10/20145F205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungWWP33011-2Thực Hành Xử Lý Nước Thải3/3
09h05 25/10/20143A102
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhITV33021-1Tin Học ứng Dụng13/13
09h05 25/10/20143A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-6Tin Học đại Cương 229/29
09h05 25/10/20143A202
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-4Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh44/44
09h05 25/10/20143A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹCBA33021-1Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại67/67
09h05 25/10/20143A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQTL701KKế Toán Xuất Nhập Khẩu25/25
09h05 25/10/20143A303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhADA33021-1Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp63/63
09h05 25/10/20143A305
Lý thuyết
Vũ Thị LànhMOB32031-1Tiền Tệ Ngân Hàng19/19
09h05 25/10/20143A306
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangPAI33021-2Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư44/44
09h05 25/10/20143A401
Lý thuyết
Phạm Thị NgaTFM32031-2Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ46/46
09h05 25/10/20143A402
Lý thuyết
Phạm Thị Mai QuyênTAX23021-1Thuế58/58
09h05 25/10/20143A404
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-2Nghiệp Vụ Kiểm Toán P243/43
09h05 25/10/20143B101
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuDSA32031-1Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật38/38
09h05 25/10/20143B102
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngMIC23021-1Vi Xử Lý11/11
09h05 25/10/20143B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị ChungTEM32021-1Toán Kỹ Thuật31/31
09h05 25/10/20143B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCTL701Thương Mại điện Tử4/4
09h05 25/10/20143B302
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-6Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 252/52
09h05 25/10/20143B303
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcVRP31031-5Đường Lối Cm Việt Nam49/49
09h05 25/10/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnWRI32023-2Viết 323/23
09h05 25/10/20143C202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiXD1602KTiếng Anh 426/26Self check 9 ...
09h05 25/10/20143C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtENG31054-10Tiếng Anh 430/30
09h05 25/10/20143C303*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-5Xác Suất Thống Kê45/457.3. Ý nghĩa của hệ s ...
09h05 25/10/20143D103
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiHBA33031-1Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn31/31
09h05 25/10/20143D201*
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanBFA33041-3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp47/47Chương 4: Quản trị vố ...
09h05 25/10/20143D203
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiXD1701K_ENG31062_1Tiếng Anh 228/28
09h05 25/10/20143D302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HươngMCO33031-1Thông Tin Di động2/2
12h30 25/10/20143A101
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuICD31021-4Tin Học đại Cương 133/33
13h20 25/10/2014BS2a306
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA23031-1Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp50/50
13h20 25/10/20145B101
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCTL701Chuyên đề 24/4
14h10 25/10/20143F302
Lý thuyết
Phạm Văn ChínhPCS31021-1Kỹ Năng Thuyết Trình Và Giao Tiếp Hiệu Quả31/31