Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 16/08/20182B101
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT19Đường Lối Cm Việt Nam29/29
07h00 16/08/20182B103
Lý thuyết
Mai Văn LậpDT1901Thông Tin Quang5/5
07h00 16/08/20182B201
Lý thuyết
Đỗ Thị AnQT19N-M-XD18KĐường Lối Cm Việt Nam48/48
07h00 16/08/20183B202
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2001KMarketing Căn Bản27/27
07h00 16/08/20182B301
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngQT2001MNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 213/13
07h00 16/08/20183B302
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT2001NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp35/35
07h00 16/08/20182B303
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1901KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh28/33
07h00 16/08/20183C101
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamNA19NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 339/39
07h00 16/08/20182C102
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA2001Từ Vựng22/22
07h00 16/08/20182C202
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT19-MT19QQuản Lý Chất Thải Rắn Và Chất Thải Nguy Hại13/13
07h00 16/08/20183C203*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL19-DL20Quản Trị Bar Và Bàn16/191.4.Các hình thức quả ...
07h00 16/08/20182D101
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngDC1901Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp44/44
07h00 16/08/20182D101
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC1901Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp35/45
07h55 16/08/20184C103
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanNA1901TLuật Thương Mại14/14
07h55 16/08/20182
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungXD1901DCầu Lông24/24
08h55 16/08/20183B101
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT1901CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ19/19
08h55 16/08/20183B201
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1901NPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh20/26
08h55 16/08/20183B301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT19M-QT20MHành Vi Người Tiêu Dùng22/22Chương 1: Tiếp theo ...
08h55 16/08/20183B303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1901KKiểm Toán Tài Chính 233/33
08h55 16/08/20183C102
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA2001Đọc 522/22
08h55 16/08/20183C201
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA1901APhân Tích Diễn Ngôn19/19
08h55 16/08/20183C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT19-MT19QĐánh Giá Tác Động Môi Trường13/13
08h55 16/08/20183C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT2001Quan Trắc Môi Trường5/5
08h55 16/08/20183D101
Lý thuyết
Đỗ Thị AnDC1901Đường Lối Cm Việt Nam44/44
08h55 16/08/20183
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDT1901Thực Hành Viễn Thông 25/5
09h50 16/08/20182B202
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2001KQuản Trị Học28/28
09h50 16/08/20182B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT2001TNgân Hàng Thương Mại6/6
09h50 16/08/20182B205
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiQT21N-T-MT21Anh Văn Cơ Sở 432/33
09h50 16/08/20182B302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT2001NNguyên Lý Thống Kê27/28Mở đầu Chương 1: Đối ...
09h50 16/08/20182C101
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcNA19NĐường Lối Cm Việt Nam39/39
09h50 16/08/20182C104*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngVH2101Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam4/6Chương 1. Văn hóa và ...
09h50 16/08/20182C203
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL19-DL20Quản Trị Khu Resort19/19
13h00 16/08/20183A102
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1903KKế Toán Máy31/31
13h00 16/08/20183B101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCT21Cơ Sở Dữ Liệu9/13
13h00 16/08/20182B102
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD2101DCơ Lý Thuyết4/7
13h00 16/08/20182B103
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýDC2001Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động22/22
13h00 16/08/20183B201*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT21Đại Số33/46Giới thiệu học phần C ...
13h00 16/08/20182B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT2002KMarketing Căn Bản27/28
13h00 16/08/20183B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT2001KKế Toán Quản Trị 130/30
13h00 16/08/20183B301*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT1901TThanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu7/13Giới thiệu môn học CH ...
13h00 16/08/20183B303
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcQT1902KĐường Lối Cm Việt Nam30/30
13h00 16/08/20182C104
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1901TDịch Viết 314/14
13h00 16/08/20183C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT2001Hoá Học Môi Trường6/6
13h00 16/08/20184C202
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCT2001CXử Lý Ảnh21/21
13h00 16/08/20184C203
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngVH1901Thống Kê Du Lịch13/13
13h00 16/08/20182C204
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD2001DNền Và Móng15/15
13h00 16/08/20182D101
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngNA20N-NA21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 243/43
13h55 16/08/20182
Lý thuyết
Phạm Thị HườngNA19NCầu Lông42/42
14h55 16/08/20183B102
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD2101DTrắc Địa Công Trình8/8
14h55 16/08/20183B103
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanDC2001Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến22/22
14h55 16/08/20183B203
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT2002KKinh Tế Lượng28/28
14h55 16/08/20183C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA21Nghe 327/27
14h55 16/08/20183C102
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA1901ANgữ Nghĩa Học19/19
14h55 16/08/20183C103
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA2001NNói 516/16
14h55 16/08/20183C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngNA1901TKế Toán Tài Chính14/14
14h55 16/08/20183C204
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD2001DKết Cấu Bê Tông Cốt Thép P115/15
15h50 16/08/20182B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT21K-VH21Anh Văn Cơ Sở 431/31
15h50 16/08/20182B301
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT1901TKinh Doanh Chứng Khoán13/13
15h50 16/08/20182B302
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1903KKiểm Toán Tài Chính 232/32
15h50 16/08/20182B303
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT1902KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh31/31