Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 27/10/2016BS4
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1802Dịch Viết 237/37
07h20 27/10/20163A101*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyQT1901K_ICD31022_1Tin Học đại Cương 232/326.Sắp xếp và Lọc dữ l ...
07h20 27/10/20163A102*
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhQT1901K_ICD31022_2Tin Học đại Cương 227/274.8. Biểu đồ và hình ...
07h20 27/10/20163A302
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangPAI33021-1Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư35/35
07h20 27/10/20163A303
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT1801KKế Toán Thuế44/44
07h20 27/10/20163A305
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1803KKinh Tế Bảo Hiểm50/50
07h20 27/10/20163A306*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêQT1805KTiếng Anh 440/40Self check 4 (cont) ...
07h20 27/10/20163A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT1801NTiếng Anh 448/48Get ready for your ex ...
07h20 27/10/20163A402
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT1901NXác Suất Thống Kê39/39
07h20 27/10/20163A404
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1901TTiền Tệ Ngân Hàng20/20
07h20 27/10/20163A405
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1903KKế Toán Tài Chính 143/43
07h20 27/10/20163B101
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngSWS34021-1Phần Mềm Mô Phỏng Trong K.thuật điện25/25
07h20 27/10/20163B102
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT1802Hệ điều Hành35/35
07h20 27/10/20163B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuCT1801Tiếng Anh 431/31
07h20 27/10/20163B105
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31035-1Trung Văn Cơ Sở 59/9
07h20 27/10/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanĐC1801Phần Tử Tự động Và Cảm Biến47/47
07h20 27/10/20163B202
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànCT19Truyền Số Liệu52/52
07h20 27/10/20163B203
Lý thuyết
Phạm Thị ThuVH1801Đường Lối Cm Việt Nam50/50
07h20 27/10/20163B205*
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31042-1Trung Văn Cơ Sở 214/14综合课:第十八课 (2) ...
07h20 27/10/20165B301
Lý thuyết
Mạc Văn NamXD1701KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 128/28
07h20 27/10/20163C101
Lý thuyết
Matsushima YukieNA1902NTừ Vựng Tiếng Nhật 231/31
07h20 27/10/20163C102
Lý thuyết
Mai Văn LậpĐT1801Cơ Sở Thông Tin Số11/11
07h20 27/10/20163C103
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL1801Du Lịch Bền Vững21/21
07h20 27/10/20163C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT1806KNguyên Lý Thống Kê46/46
07h20 27/10/20163C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaNA1801Từ Vựng28/28
07h20 27/10/20163C202
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaNA1804Dịch Nghe 135/35
07h20 27/10/20163C203
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1901MLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ24/24
07h20 27/10/20163C301
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA1901ANgữ Pháp 136/36
07h20 27/10/20163C302*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA1901NNgữ Pháp Tiếng Nhật 227/272. Ngữ pháp ① 〜ように、〜 ...
07h20 27/10/20164C303
Lý thuyết
Nguyễn Khánh HộiJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 323/23
07h20 27/10/20163D101
Lý thuyết
Nguyễn Thị ChungĐC1901Toán Kỹ Thuật57/57
07h20 27/10/20163D102*
Lý thuyết
Chu Anh TúXDL901Kiến Trúc Dân Dụng Và Công Nghiệp11/11Chương 2: Cấu tạo món ...
07h20 27/10/20163D202
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýXD1801DKỹ Thuật điện59/59
08h10 27/10/20163D202
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýXD1801DKỹ Thuật điện59/59
09h55 27/10/20162A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhBAN33021-1Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp5/5
09h55 27/10/20162A302
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụBAN33031-3Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh46/46
09h55 27/10/20162A303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiQT1801KTiếng Anh 443/43Unit 4. In the spotli ...
09h55 27/10/20162A401
Lý thuyết
Phạm Thị ThuQT1801NĐường Lối Cm Việt Nam56/56
09h55 27/10/20162A404
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyQT19T-QT19MMôi Trường Và Con Người34/34
09h55 27/10/20162C301*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA1901AĐọc 335/35Unit 11: Skills and a ...
09h55 27/10/20162C302*
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1901NDẫn Luận Ngôn Ngữ27/276. Hiện tượng trái ng ...
09h55 27/10/20162D101
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngĐC1901Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 275/75
12h30 27/10/2016BS5
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1804Dịch Viết 235/35
12h30 27/10/20163A102*
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhXD1901DTin Học đại Cương 233/334.8. Biểu đồ và hình ...
12h30 27/10/20163A302
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngMAC33022-1Kế Toán Quản Trị 233/33
12h30 27/10/20163A303
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT1802KNguyên Lý Thống Kê58/58
12h30 27/10/20163A305*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQT1804KKế Toán Thuế54/54 ...
12h30 27/10/20163A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnQT1802NTiếng Anh 444/44
12h30 27/10/20163A402
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1801TKiểm Toán Căn Bản51/51
12h30 27/10/20163A404
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1902KKế Toán Tài Chính 141/41
12h30 27/10/20163A405
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1901NKế Toán Tài Chính40/40
12h30 27/10/20164B101*
Lý thuyết
Chu Anh TúCIA33021-1Kiến Trúc Dân Dụng9/9Chương 6: Cấu tạo cầu ...
12h30 27/10/20163B102
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhENE33021-1Kinh Tế Môi Trường30/30
12h30 27/10/20163B103*
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT1801Trí Tuệ Nhân Tạo34/343.5. Hệ luật dẫn 3.5 ...
12h30 27/10/20163B105
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngCT1802Tiếng Anh 435/35
12h30 27/10/20163B202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyMT1801Tiếng Anh 426/26
12h30 27/10/20163B203
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVH1802Nghiệp Vụ Khách Sạn36/36
12h30 27/10/20163B205*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiXD1801D_ENG31054_1Tiếng Anh 423/23Get ready for your ex ...
12h30 27/10/20163C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaSEM33021-1Ngữ Nghĩa Học29/29
12h30 27/10/20163C102
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhNA1802Trung Văn 434/34
12h30 27/10/20163C104*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiVH1901Tiếng Anh 225/25self check get ready ...
12h30 27/10/20163C201*
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31054-2Trung Văn Cơ Sở 410/10听力,阅读: 第8课(2) ...
12h30 27/10/20163C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai NgaDT19-DL19Tiếng Anh 223/23
12h30 27/10/20163C301
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngNA1901TNói 318/18
12h30 27/10/20163C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA1902NDẫn Luận Ngôn Ngữ32/32
12h30 27/10/20163C304
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2001NTổng Hợp Tiếng Nhật 133/33
12h30 27/10/20163D101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngXD1801D_ENG31054_2Tiếng Anh 422/22
12h30 27/10/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuXD18C-XD18KTiếng Anh 428/28
13h20 27/10/2016BS2A202
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànCDR33021-1Điều Khiển Tự động Truyền động điện25/25
13h20 27/10/20163D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT19-MT19QHoá Học Môi Trường16/16
14h10 27/10/20163
Lý thuyết
Lương Văn HảiNA2001Điền Kinh28/28
15h05 27/10/2016BS3A103
Thực hành
Nguyễn Thị Xuân HươngCT19Ngôn Ngữ Lập Trình C Nâng Cao54/54
15h05 27/10/2016BS3A404
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1902KKế Toán Tài Chính 141/41
15h05 27/10/2016BS3A405
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1901NKế Toán Tài Chính40/40
15h05 27/10/20163B102
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31035-1Nhật Văn Cơ Sở 53/3
15h05 27/10/20163B103
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT1801Hệ điều Hành34/34
15h05 27/10/20163B105
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐT1901Kỹ Thuật Mạch điện Tử P17/7
15h05 27/10/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanĐC1802Phần Tử Tự động Và Cảm Biến29/29
15h05 27/10/20163C103*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngQT1801T_ENG31054_1Tiếng Anh 430/30Progress Test 2 ...
15h05 27/10/20163C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA2001NNói 133/33