Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
06h30 29/04/2016BS3*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngNA1901T-BVC31021Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam20/226.2. Nho giáo với văn ...
07h20 29/04/20162
Lý thuyết
Võ Hoàng TùngMT1801Cơ sở vi sinh và hóa sinh29/29
07h20 29/04/2016BS2A103
Thực hành
Nguyễn Thị Xuân HươngCT1801-MOP32021Phương Pháp Lập Trình25/47
07h20 29/04/20162A205
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1807K-PAI33021Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư39/39
07h20 29/04/20162A302
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33031-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P154/54
07h20 29/04/20162A303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngAUD33032-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P242/42
07h20 29/04/20162A305*
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngQT1801T-ENG31053-2Tiếng Anh 325/42Revision for exam ...
07h20 29/04/20163A306
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngQT1801K-SWI31011-2Bơi Lội26/26
07h20 29/04/20162A402
Lý thuyết
Phạm Thị Mai VânQT1804K-ENH31021Môi Trường Và Con Người50/50
07h20 29/04/20162A403*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQT1806K-TAX33021Thuế42/424.2.1. Căn cứ tính th ...
07h20 29/04/20162A405*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT1802N-PAD33031Quản Trị Sản Xuất51/567.4 Các mô hình dự tr ...
07h20 29/04/2016BS5B103
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiMT19Tiếng Anh 119/19
07h20 29/04/20162B103
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngVH1901-GEC31021Kinh Tế Học đại Cương32/32
07h20 29/04/20162B302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaĐC1802-ENG31053-2Tiếng Anh 331/31
07h20 29/04/20162B303*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngĐT1901-CIT32031Lý Thuyết Mạch7/10Bài tập ...
07h20 29/04/20162B305
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiXD1901D-LAW31021Pháp Luât đại Cương29/29
07h20 29/04/20162B403
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcXD1602K_XD1603KTư Tưởng Hồ Chí Minh52/52
07h20 29/04/20162C101
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàABC33021-1Văn Hóa Anh-mỹ32/32
07h20 29/04/2016BS2C102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngQT1802K-ENG31053-1Tiếng Anh 319/21Revision (cont.) ...
07h20 29/04/20162C104
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31053-2Trung Văn Cơ Sở 317/17
07h20 29/04/20162C201
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD1801K-WOM32031Cơ Học Công Trình15/15
07h20 29/04/20162C202
Lý thuyết
Cô HuyềnNA1902N-JPG32031Ngữ Pháp Tiếng Nhật 137/37
07h20 29/04/20162C203
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngVH1802-HOR32021Lịch Sử Tôn Giáo49/49
07h20 29/04/20162C301
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA1802-CHI33023Trung Văn 339/39
07h20 29/04/20162C302
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA1901T-SPE32022Nói 221/21
07h20 29/04/20162C303
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngNA1804-SPE32024Nói 439/39
07h20 29/04/20162D102
Lý thuyết
Thầy NguyênJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 120/20
07h20 29/04/20162D202
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhXD1801C-MCO32031Vật Liệu Xây Dựng11/11
07h20 29/04/20162D302
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhQT1902K-ALG31021Đại Số47/47
07h20 29/04/20162F103
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1801D-CAD32021-2Tin Học ứng Dụng Autocad15/26
07h20 29/04/2016BS5F206*
Thực hành
Phạm Thị Minh ThúyEAP33011-2Thực Hành Phân Tích Môi Trường17/17Bài 4. Xác định Photp ...
07h20 29/04/20163
Lý thuyết
Lương Văn HảiQT1805K-SWI31011Bơi Lội37/37
07h20 29/04/20163
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpQT1801K-SWI31011-1Bơi Lội24/24
08h10 29/04/2016BS1C104
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31042-1Trung Văn Cơ Sở 224/24
09h05 29/04/2016BS3
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCT1802-ADI33031Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý49/49
09h05 29/04/2016BS3A103
Thực hành
Nguyễn Thị Xuân HươngCT1801-MOP32021Phương Pháp Lập Trình24/47
09h05 29/04/20163A201
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31054-1Trung Văn Cơ Sở 49/9
09h05 29/04/20163A205
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1807K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P239/39
09h05 29/04/20163A301*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhSTM33031-1Quản Trị Chiến Lược37/44Chương IX: Thiết kế c ...
09h05 29/04/20163A302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhSPO32031-2Nguyên Lý Thống Kê18/21Chương 11: Thống kê v ...
09h05 29/04/20163A303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpBFA33041-1Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp43/48Kiểm tra 1 Chương 9: ...
09h05 29/04/20163A305
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1801T-EME32031Kinh Tế Lượng51/51
09h05 29/04/20163A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1802K-MAR32031Marketing Căn Bản48/4910.2. Các bước tiến h ...
09h05 29/04/20163A402*
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT1804K-TAX33021Thuế40/57Chương 4: Tiếp 4.1. T ...
09h05 29/04/20163A405
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnQT1802N-DOC31021Văn Bản Học40/41
09h05 29/04/2016BS3B101
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộTOS33021-1Nghiệp Vụ điều Hành Tour42/45
09h05 29/04/20163B102
Lý thuyết
Cô HồiJPN31042-1Nhật Văn Cơ Sở 224/24
09h05 29/04/20163B103
Lý thuyết
Lê Thị HồngDL19_VH19Tiếng Anh 140/40
09h05 29/04/20163B105
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýPES34011-1Đồ án Cung Cấp điện25/25
09h05 29/04/20163B203
Lý thuyết
Hoàng Thị ThúyMT1801-EEC33021Sinh Thái Môi Trường27/27
09h05 29/04/20163B205*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyXD1801D-ENG31053-2Tiếng Anh 325/25Unit 10: Just the job ...
09h05 29/04/20163B302
Lý thuyết
Mạc Văn NamĐC1802-HCM31021Tư Tưởng Hồ Chí Minh40/40
09h05 29/04/20163B303
Lý thuyết
Mai Thúy PhươngDT19_XD19Tiếng Anh 138/38
09h05 29/04/20163B403
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngXD1602K_XD1603KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 252/52
09h05 29/04/20163C101
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàABC33021-2Văn Hóa Anh-mỹ29/29
09h05 29/04/20163C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiQT1806K-ENG31053-1Tiếng Anh 323/23
09h05 29/04/20163C104
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31042-1Trung Văn Cơ Sở 224/24
09h05 29/04/20163C201
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngXD1801K-ENG31053Tiếng Anh 336/36
09h05 29/04/20163C202
Lý thuyết
Cô HuyềnNA1902N-JPG32031Ngữ Pháp Tiếng Nhật 137/37
09h05 29/04/20163C203*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpVH1802-VFC33021Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam42/42Tổng kết phần TT bài ...
09h05 29/04/20163C301
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA1802-GRA33022Ngữ Pháp 237/37
09h05 29/04/2016BS3C302
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhNA1901A-CHI33021Trung Văn 138/43
09h05 29/04/20163C302
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiNA1901T-LAW31021Pháp Luât đại Cương47/47
09h05 29/04/20163C303
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhNA1804-REA32024Đọc 439/39
09h05 29/04/20163C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànCCS33021-1Giao Thoa Văn Hóa29/30
09h05 29/04/20163D102
Lý thuyết
Thầy NguyênJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 328/28
09h05 29/04/20163D202
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhXD1801C-IRR32021Thuỷ Văn Công Trình11/11
09h05 29/04/20163D203
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐT1801-ECT32022Kỹ Thuật Mạch điện Tử P213/13
09h05 29/04/20163D301*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhQT19M_QT19TĐại Số22/393.2 Các tính chất của ...
09h05 29/04/20163D302*
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngQT1902K-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán39/477.2. Các hình thức kế ...
12h30 29/04/2016BS3
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1801T-MAR32031Marketing Căn Bản26/26
12h30 29/04/2016BS3*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCT1801-ADI33031Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý48/48ĐG3: Thiết kế hệ thốn ...
12h30 29/04/20163A103*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyQT1901N-ICD31022Tin Học đại Cương 245/45Tiếp ... 6.3.Chèn hìn ...
12h30 29/04/20164A205*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT1807K-XNK33021Kế Toán Xuất Nhập Khẩu36/413.2. Kế toán xuất khẩ ...
12h30 29/04/20163A301
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1803N-EME32031Kinh Tế Lượng8/8
12h30 29/04/20163A305*
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp25/259.2 tiếp ...
12h30 29/04/20163A401
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyQT1803K-ENG31053-2Tiếng Anh 320/20
12h30 29/04/20163A403
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1805K-EME32031Kinh Tế Lượng41/41
12h30 29/04/20163A404*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT1801N-PAD33031Quản Trị Sản Xuất56/566.4. Phối hợp gia côn ...
12h30 29/04/20163A405*
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1903K-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán35/487.1. Sổ kế toán 7.2. ...
12h30 29/04/20163B201
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhCT1801-MAP32031Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly50/50
12h30 29/04/20163B203
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT1801Q-SWM33021Quản Lý Chất Thải Rắn Và Chất Thải Nguy Hại33/33
12h30 29/04/20163B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuXD1801D-ENG31053-1Tiếng Anh 328/28
12h30 29/04/20163B301
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRSS32012-1Đồ án Bê Tông Cốt Thép P217/17
12h30 29/04/20163B302
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongĐC1801-BED33021Cơ Sở Truyền động điện Tự động53/53
12h30 29/04/20163B303*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaDL1801-ICT33021Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch8/19III. Bài tập chương 3 ...
12h30 29/04/20163B305
Lý thuyết
Đỗ Thị AnXD1601KTư Tưởng Hồ Chí Minh31/31
12h30 29/04/20163C103
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐCL901Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp17/17
12h30 29/04/20163C104
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT1803K-ENG31053-1Tiếng Anh 324/24
12h30 29/04/20163C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQTL901KChuyên đề Quản Trị Tài Chính23/23
12h30 29/04/20163C203
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêVH1801-ENG31053-2Tiếng Anh 335/35
12h30 29/04/20163C204*
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31035-5Tiếng Anh 526/37Unit 10: The written ...
12h30 29/04/20163C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA1801-VIE31021Tiếng Việt Thực Hành32/32
12h30 29/04/20163C302
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA1901A-SPE32022Nói 243/43
12h30 29/04/20163C303
Lý thuyết
Cô HuyềnNA1901N-JPG32031Ngữ Pháp Tiếng Nhật 130/30
12h30 29/04/20163C304
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngWRI32026-1Viết 630/30
12h30 29/04/20163D101*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânCT19Toán Cao Cấp 342/674.1 Trị riêng và véc ...
12h30 29/04/20163D202*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiQT1901K-ENG31041Tiếng Anh 141/41review ...
12h30 29/04/20163D301*
Lý thuyết
Đinh Đức LinhĐC1901-GPH31022Vật Lý đại Cương 291/9113.5. Bài tập gợi ý : ...
13h20 29/04/2016BS4A101
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCTL901Chuyên đề 16/6
13h20 29/04/2016BS2A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhSPO32031-1Nguyên Lý Thống Kê43/43
13h20 29/04/20165C102
Lý thuyết
La Kim KhanhXD1801K-ART32024Mỹ Thuật 414/14
13h20 29/04/20164F205*
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyEAP33011-2Thực Hành Phân Tích Môi Trường17/17Bài 5. Xác định Amoni ...
13h20 29/04/20164
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHCP34021-2Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn16/16
14h10 29/04/20163
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-7Bơi Lội31/31
14h10 29/04/20163
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpQT1802K-SWI31011-2Bơi Lội22/22
14h10 29/04/20163
Lý thuyết
Lương Văn HảiQT1802K-SWI31011-1Bơi Lội24/24
14h10 29/04/20163
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngQT1804K-SWI31011Bơi Lội50/50
15h05 29/04/20163A103
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhQT1901K-ICD31021Tin Học đại Cương 146/46
15h05 29/04/20163A205*
Lý thuyết
Lê Đình MạnhQT1807K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp38/38.3. Kế hoạch hóa tài ...
15h05 29/04/20163A301
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyQT1803N-ENG31053Tiếng Anh 38/8
15h05 29/04/20163A401
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT1803K-TAX33021Thuế46/46
15h05 29/04/2016BS2A403
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1805K-ADM32031Quản Trị Học45/45
15h05 29/04/20163A403*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1805K-ADM32031Quản Trị Học45/45Chương VII( tiếp) tổn ...
15h05 29/04/20163A404
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngQT1801N-ENG31053Tiếng Anh 329/29
15h05 29/04/20163A405
Lý thuyết
Đặng Thu HiềnQT1903K-ENG31041Tiếng Anh 148/48
15h05 29/04/2016BS2A405
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1903K-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán48/48
15h05 29/04/20163B101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1801T-MAR32031Marketing Căn Bản26/26Sinh viên trình bày b ...
15h05 29/04/20163B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiCT1802-ENG31053-1Tiếng Anh 339/39
15h05 29/04/20163B105
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiQT1901N-LAW31021Pháp Luât đại Cương53/53
15h05 29/04/20163B203
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêMT1801Q-ENG31053Tiếng Anh 322/22
15h05 29/04/20163B205
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXDL9Nền Và Móng31/31
15h05 29/04/2016BS3B205
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD1801D-MOS32032-1Cơ Học Kết Cấu P233/33
15h05 29/04/20163B302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaĐC1801-ENG31053Tiếng Anh 343/43
15h05 29/04/20163B303
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhDL1801-ENG31053Tiếng Anh 338/38
15h05 29/04/20163B305
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngXD1601KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 231/31
15h05 29/04/20163C101
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31054-1Tiếng Anh 429/29
15h05 29/04/20163C103
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngĐCL901Kỹ Thuật Vi điều Khiển15/15
15h05 29/04/20163C104
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 320/20
15h05 29/04/20162C204*
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngENG31035-8Tiếng Anh 531/31Revision ...
15h05 29/04/20163C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngNA1801-WRI32024Viết 432/32
15h05 29/04/20163C302
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngNA1901A-WRI32022Viết 243/43
15h05 29/04/20162C304
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangSPE32026-1Nói 630/30
15h05 29/04/20163D101
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngCT19Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 165/65
15h05 29/04/20163D301
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐC1901-ETE32021Kỹ Thuật điện Tử66/66
15h05 29/04/20163D302*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiMT19Tiếng Anh 119/19review ...
15h05 29/04/20163F103
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1801D-CAD32021-1Tin Học ứng Dụng Autocad32/32
16h45 29/04/2016BS1c304
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangSPE32026-1Nói 630/30
16h45 29/04/2016BS1F206*
Thực hành
Phạm Thị Minh ThúyEAP33011-2Thực Hành Phân Tích Môi Trường17/17Bài 5. Xác định Amoni ...