Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 22/09/20143A101
Lý thuyết
Phí Anh ViệtTEST.NET FRAMEWORK & C#1/1
07h20 22/09/20142A302*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQTL701KKế Toán Quản Trị 225/25CHƯƠNG 3: CF TIÊU CHU ...
07h20 22/09/20142A403*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P275/75IV.Kiểm toán chi phí ...
07h20 22/09/20142A405*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhINE32021-3Kinh Tế Bảo Hiểm47/52Chương 6( tiếp) 6.1. ...
07h20 22/09/20142B101
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhMAT31032-1Toán Cao Cấp 211/11
07h20 22/09/20142B102
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRCS22031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép32/32
07h20 22/09/20142B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngRCS32031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P110/10
07h20 22/09/20142B305
Lý thuyết
Hoàng Xuân TrungHES33011-1An Toàn Lao động32/40
07h20 22/09/20142C102
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 110/10
07h20 22/09/20142C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtENG31053-2Tiếng Anh 331/31
07h20 22/09/20142C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-6Tiếng Anh 423/23
07h20 22/09/20142C302
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-2Tiếng Anh 236/36
07h20 22/09/20142C304*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-9Tiếng Anh 233/33Progress Test 1 ...
07h20 22/09/20142D103*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànMMD33031-1Mô Hình Toán Và Mô Phỏng15/17Chương 7:(tiếp)7.3-7. ...
07h20 22/09/20142D202
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-7Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 255/55
07h20 22/09/20142D304*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQTTN201Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ15/15IV. Quản lý và sử dụn ...
07h20 22/09/20144E301
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-1Dịch Nghe 316/16
07h20 22/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpSWI31011-12Bơi Lội35/35
07h20 22/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-1Cầu Lông32/32
07h20 22/09/20143
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-10Bơi Lội41/41
09h05 22/09/20143A103*
Lý thuyết
Ngô Trường GiangICD31022-12Tin Học đại Cương 222/274.5.3. Hàm tìm kiếm V ...
09h05 22/09/20143A202*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-2Xác Suất Thống Kê46/493.4. Một số phân bố t ...
09h05 22/09/20143A301*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-1Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu53/552.4. Chứng từ thương ...
09h05 22/09/20143A302
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQTL701KKế Toán Thuế25/25
09h05 22/09/20143A303*
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangEME32031-3Kinh Tế Lượng51/574.7 Chỉ số thống kê F ...
09h05 22/09/20143A305*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệALT31021-1Giải Tích17/182.3. Tích phân xác đị ...
09h05 22/09/20143A401
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangPAI33021-4Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư46/46
09h05 22/09/20143A402
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFAC33042-3Kế Toán Tài Chính 260/60
09h05 22/09/20143A403*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-2Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh59/604.2. Đánh giá chung t ...
09h05 22/09/20143A404*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-2Luật Kinh Tế44/49Kiểm tra ...
09h05 22/09/20143A405*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhADM32031-4Quản Trị Học19/24II. Thiết kế cơ cấu t ...
09h05 22/09/20143B101
Lý thuyết
Lê Thanh TùngTGS33041-1Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch35/35
09h05 22/09/20143B102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiHPR32021-1Các Quá Trình Thủy Lực34/34
09h05 22/09/20143B103*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-4Nghiệp Vụ Kiểm Toán P247/49III.Kiểm toán chi phí ...
09h05 22/09/20143B201
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiFRP33021-1Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao26/26
09h05 22/09/20143B203
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-8Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 240/40
09h05 22/09/20143B205
Lý thuyết
Ngô Văn HiểnCEN23031-1Kỹ Thuật Thi Công28/28
09h05 22/09/20143B301
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1502KTrắc địa Công Trình48/48
09h05 22/09/20143B302
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32031-1Cơ Học Kết Cấu P110/10
09h05 22/09/20143B303
Lý thuyết
Nguyễn Thị HươngSCO33021-1Thông Tin Vệ Tinh2/2
09h05 22/09/20143B305
Lý thuyết
Ngô Đức DũngSMA22031-1Sức Bền Vật Liệu18/18
09h05 22/09/20143C101
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-6Xác Suất Thống Kê39/48
09h05 22/09/20143C102
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngLIS32023-3Nghe 335/35
09h05 22/09/20143C103*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhLIN31021-1Dẫn Luận Ngôn Ngữ26/28Các sự kiện ngôn điệu ...
09h05 22/09/20143C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngENG31054-14Tiếng Anh 425/28
09h05 22/09/20143C301
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngENG31054-15Tiếng Anh 433/33
09h05 22/09/20143C302
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-16Tiếng Anh 233/33
09h05 22/09/20143C303
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31041-1Trung Văn Cơ Sở 117/17
09h05 22/09/20143C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-4Tiếng Anh 232/32
09h05 22/09/20143D102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 432/32Unit 8: What if...? ( ...
09h05 22/09/20143D203
Lý thuyết
Lê Đức ThànhCHI31044-1Trung Văn Cơ Sở 47/7
09h05 22/09/20143D304
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQTTN201Kiểm Toán Căn Bản15/15
09h05 22/09/20143F103*
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC23021-4Kế Toán Máy31/324.1 Kế toán quá trình ...
12h30 22/09/20143A103*
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-4Tin Học đại Cương 229/304.5.3. Hàm tìm kiếm V ...
12h30 22/09/20143A301*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaXNK33021-2Kế Toán Xuất Nhập Khẩu54/54Chương 2: Kế toán thu ...
12h30 22/09/20143A302
Lý thuyết
Đỗ Thị Bích NgọcHRA33031-1Quản Trị Nhân Sự25/30
12h30 22/09/20143A303*
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangEME32031-4Kinh Tế Lượng43/494.7 Chỉ số thống kê F ...
12h30 22/09/20143A306
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-1Luật Kinh Tế45/51
12h30 22/09/20143A401*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-2Quản Trị Học51/51II. Lập kế hoạch chiế ...
12h30 22/09/20143A402
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-2Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp60/60
12h30 22/09/20143A403*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-1Xác Suất Thống Kê43/433.4. Một số phân bố t ...
12h30 22/09/20143A405*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpBAN33021-1Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp47/474.3. Phân tích hiệu q ...
12h30 22/09/20143B101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnNPR33021-1Lập Trình Mạng17/17
12h30 22/09/20143B102*
Lý thuyết
Tô Thị Lan PhươngMET33021-1Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh21/21 nghỉ, dạy bù vào 2/1 ...
12h30 22/09/20143B103
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI33022-1Trung Văn 221/21
12h30 22/09/20143B202
Lý thuyết
Trần Anh TuấnBAF32031-1Nền Và Móng39/41
12h30 22/09/20143B203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệMAT31023-2Toán Cao Cấp 324/292.6 Tích vô hướng và ...
12h30 22/09/20143B302*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngSPO22031-1Nguyên Lý Thống Kê39/396.4.Dự đoán thống kê ...
12h30 22/09/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaREA32025-1Đọc 535/35
12h30 22/09/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaENG31042-5Tiếng Anh 231/31
12h30 22/09/20143C104
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-1Tiếng Anh 325/25
12h30 22/09/20143C201
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngXD1601K_ENG31084_2Tiếng Anh 419/19
12h30 22/09/20143C202
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31054-1Tiếng Anh 436/36
12h30 22/09/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-2Tiếng Anh 432/32Unit 8: What if...? ( ...
12h30 22/09/20143D102
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngENG31054-5Tiếng Anh 432/32
12h30 22/09/2014BS3d103*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànEMA33041-1Máy điện29/31Chương 9 : Máy điện k ...
12h30 22/09/20143
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHCP22021-1Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn13/13
13h20 22/09/20145F203
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhSWP33011-1Thực Hành Xử Lý Nước Cấp15/15
13h20 22/09/20143PHONGMAY*
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngBEE32011-1Thí Nghiệm điện Tử Cơ Bản6/62. Kiểm tra báo cáo t ...
13h20 22/09/20143
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-1Bơi Lội44/44
13h20 22/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungAPE31011-1Điền Kinh - Thể Dục40/40
13h20 22/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-2Cầu Lông44/44
13h20 22/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpSWI31011-3Bơi Lội38/38
14h10 22/09/20143A204
Lý thuyết
Lương Văn HảiQTTN201Bơi Lội15/15
15h05 22/09/20143A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-5Tin Học đại Cương 231/31
15h05 22/09/20143A302
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnPAI33021-1Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư44/44
15h05 22/09/20143A303
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-3Quản Trị Học50/50
15h05 22/09/20143A401
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFAC33042-2Kế Toán Tài Chính 229/29
15h05 22/09/20142A402
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM32031-3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ43/43
15h05 22/09/20143A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33031-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P149/49
15h05 22/09/20143A404
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-2Kinh Tế Quốc Tế55/55
15h05 22/09/20143A405
Lý thuyết
Phạm Thị NgaINF33021-1Tài Chính Quốc Tế66/66
15h05 22/09/20143B101*
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngPAM33021-1Lập Trình ứng Dụng Cho Mobile14/14Chương 3: Cơ sở dữ li ...
15h05 22/09/20143B103
Lý thuyết
Đỗ Thị AnHCM31021-6Tư Tưởng Hồ Chí Minh49/49
15h05 22/09/20143B202
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyINA33021-1Kiến Trúc Công Nghiệp31/31
15h05 22/09/20143B203
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànCNE33021-1Mạng Máy Tính19/19
15h05 22/09/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPNP33021-1Ngữ âm Tiếng Anh35/35
15h05 22/09/20143C102
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-3Tiếng Anh 324/24
15h05 22/09/20143C103
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31035-2Tiếng Anh 525/25
15h05 22/09/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31054-13Tiếng Anh 432/32
15h05 22/09/20143C201*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiENG31041-1Tiếng Anh 114/14progress test 1 ...
15h05 22/09/20143C202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31054-9Tiếng Anh 434/34
15h05 22/09/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-3Tiếng Anh 432/32Unit 8: What if...? ( ...
15h05 22/09/20143C204
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFIA33041-1Kế Toán Tài Chính41/41
15h05 22/09/20143C303
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngENG31042-11Tiếng Anh 232/32
15h05 22/09/20143D202
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31065-1Trung Văn Cơ Sở 510/10
15h05 22/09/20143F103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC33021-3Kế Toán Máy26/26
15h05 22/09/20143
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHCP22021-2Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn19/19