Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 04/09/20152A301
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngQT1807KTiếng Anh 440/40
07h20 04/09/20152A302*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQTL801KKế Toán Quản Trị 225/262.3. Xây dựng các địn ...
07h20 04/09/20152A303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoBAU22031-1Kiểm Toán Căn Bản26/26
07h20 04/09/20152A306
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-3Quản Trị Học45/45
07h20 04/09/20152A402
Lý thuyết
Đồng Thị NgaTAC33021-2Kế Toán Thuế39/39
07h20 04/09/20152A403
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-1Kinh Tế Quốc Tế46/46
07h20 04/09/20152A404*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngBAU32031-3Kiểm Toán Căn Bản49/49Kiểm tra 3.2. Trọng y ...
07h20 04/09/20152A405
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-8Xác Suất Thống Kê48/48
07h20 04/09/20152B102
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộTOS33021-1Nghiệp Vụ điều Hành Tour32/32
07h20 04/09/20152B103
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32032-1Cơ Học Kết Cấu P213/13
07h20 04/09/20152B105
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-30Tiếng Anh 236/36
07h20 04/09/20152B202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiENH31021-6Môi Trường Và Con Người20/27Chương 2: Tiếp theo 2 ...
07h20 04/09/20152B205
Lý thuyết
Trần Anh TuấnBAF23021-1Nền Và Móng Công Trình9/9
07h20 04/09/20152B302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-1Tiếng Anh 237/37
07h20 04/09/20152B303
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-3Xác Suất Thống Kê45/45
07h20 04/09/20152B305
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàENG31042-38Tiếng Anh 234/34
07h20 04/09/20152B402
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1602KTrắc địa Công Trình25/25
07h20 04/09/20152C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-2Tiếng Anh 216/16
07h20 04/09/20152C102
Lý thuyết
Đặng Thị VânBUE33021-1Tiếng Anh Thương Mại15/15
07h20 04/09/20152C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31035-3Tiếng Anh 512/12
07h20 04/09/20152C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA1802Nghe 324/24
07h20 04/09/20152C302
Lý thuyết
Đặng Thu HiềnNA1804Nói 322/29
07h20 04/09/20152C303
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngSPE32025-1Nói 530/30
07h20 04/09/20152C304
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31042-1Nhật Văn Cơ Sở 225/25
07h20 04/09/20152D201
Lý thuyết
(thỉnhgiảng) Nguyễn Xuân QuangMLP31032-10Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 232/32
07h20 04/09/20152D303*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQTTN201Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh14/142.3. Phân tích chất l ...
07h20 04/09/20153
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-13Bơi Lội45/45
07h20 04/09/20155
Lý thuyết
Đinh Thế NamAUI34041-1Thực Tập Công Nhân6/6
07h20 04/09/20153
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-5Cầu Lông40/40
07h20 04/09/20153
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngSWI31011-7Bơi Lội42/42
09h05 04/09/20153A101
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-9Tin Học đại Cương 222/29
09h05 04/09/20153A102*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyNA1804Tin Học đại Cương 221/29Tiếp ... 4.4.Công thứ ...
09h05 04/09/20153A205
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXDL801Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép10/10
09h05 04/09/20153A301
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1807KNghiệp Vụ Kiểm Toán P141/41
09h05 04/09/20153A302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQTL801KChuyên đề Quản Trị Tài Chính24/262.1.2 Đòn bảy tài chí ...
09h05 04/09/20153A303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhSPO22031-1Nguyên Lý Thống Kê15/18Chương 5: Hồi quy và ...
09h05 04/09/20153A305
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-3Luật Kinh Tế40/40
09h05 04/09/20153A306
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31053-1Tiếng Anh 321/21
09h05 04/09/20153A401
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-2Xác Suất Thống Kê46/46
09h05 04/09/20153A402*
Lý thuyết
Vũ Thị LànhMOB32031-1Tiền Tệ Ngân Hàng42/463.3.Hậu quả của lạm p ...
09h05 04/09/20153A403
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFIA33041-4Kế Toán Tài Chính26/29
09h05 04/09/20153A404*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngBAU32031-2Kiểm Toán Căn Bản48/483.1. Gian lận và sai ...
09h05 04/09/20153A405
Lý thuyết
Đồng Thị NgaTAC33021-3Kế Toán Thuế45/45
09h05 04/09/20153B101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnOOP33021-1Lập Trình Hướng đối Tượng59/59
09h05 04/09/20153B103
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoENT32021-1Môi Trường Du Lịch49/49
09h05 04/09/20153B105
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcOPC33021-1Thông Tin Quang4/4
09h05 04/09/20153B201
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhSWM33021-1Quản Lý Chất Thải Rắn Và Chất Thải Nguy Hại0/0
09h05 04/09/20153B202
Lý thuyết
Trần Anh TuấnHYW32021-1Thuỷ Lực Công Trình17/17
09h05 04/09/20153B203
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiENG31041-1Tiếng Anh 133/33
09h05 04/09/20153B205
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýELT32021-1Kỹ Thuật điện20/20
09h05 04/09/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1701KKiến Trúc Công Nghiệp41/41
09h05 04/09/20153B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngRCS32031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P116/16
09h05 04/09/20153B303
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 34/4
09h05 04/09/20153B303+C201
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThanhXD1502KKinh Tế Xây Dựng & Luật Xây Dựng49/49
09h05 04/09/20153B305
Lý thuyết
(thỉnhgiảng) Nguyễn Xuân QuangDEE32021-3Kinh Tế Phát Triển45/45
09h05 04/09/20153B402
Lý thuyết
Phùng Văn LợiXD1602KTrang Thiết Bị Công Trình & Cấp Thoát Nước Công Trình25/25
09h05 04/09/20153B403
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-7Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 254/54
09h05 04/09/20153C101
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31054-4Tiếng Anh 434/34
09h05 04/09/20153C102
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-5Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp45/45
09h05 04/09/20153C204
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-11Tiếng Anh 238/38
09h05 04/09/20153C301
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA1802Trung Văn 226/26
09h05 04/09/20153C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaSEM33021-1Ngữ Nghĩa Học32/32
09h05 04/09/20153C304
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 132/32
09h05 04/09/20153D201
Lý thuyết
Bùi Huy ThìnDRA31021-4Vẽ Kỹ Thuật47/47
09h05 04/09/20153D202
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 313/13
09h05 04/09/20153D301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-9Tiếng Anh 431/31
09h05 04/09/20153D302
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhENG31042-16Tiếng Anh 233/33
09h05 04/09/20153D303
Lý thuyết
Lê Đình MạnhQTTN201Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư14/14
09h05 04/09/20153E301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPRO32021-1Luyện âm 116/16
09h05 04/09/20153F103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanICD31022-1Tin Học đại Cương 229/31
12h30 04/09/20156A101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpPJI33021-1Lập Và Thẩm định Dự án đầu Tư35/35Chương IV: Suất chiết ...
12h30 04/09/20153A303
Lý thuyết
Đỗ Thị Bích NgọcEME32031-1Kinh Tế Lượng28/28
12h30 04/09/20153A305
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-4Luật Kinh Tế45/45
12h30 04/09/20153A401
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-10Xác Suất Thống Kê46/46
12h30 04/09/20153A402
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangTFM22021-1Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ12/12
12h30 04/09/20153A403
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênFAC33042-6Kế Toán Tài Chính 249/49
12h30 04/09/20153A405*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-4Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh44/46“Tiếp” 2.3.2. PT thứ ...
12h30 04/09/20153B101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnOOP33021-2Lập Trình Hướng đối Tượng39/39
12h30 04/09/20153B102
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHOR32021-1Lịch Sử Tôn Giáo42/42
12h30 04/09/20153B103
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpHIS31021-2Lịch Sử Văn Minh Thế Giới46/46
12h30 04/09/20153B105
Lý thuyết
Đặng Quang HuyIPR33021-1Xử Lý ảnh30/33
12h30 04/09/20153B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị ChungTEM32021-2Toán Kỹ Thuật45/45
12h30 04/09/20153B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhMAR32031-2Marketing Căn Bản49/49
12h30 04/09/20153B205*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhSPO32031-2Nguyên Lý Thống Kê23/28Chương 6: Dãy số thời ...
12h30 04/09/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaXD1801KTiếng Anh 215/15
12h30 04/09/20153B302
Lý thuyết
Đào Hữu ĐồngSOM33021-1Sức Bền Vật Liệu 146/46
12h30 04/09/20153B303
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-4Xác Suất Thống Kê48/48
12h30 04/09/20153B305
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngFAC33042-4Kế Toán Tài Chính 239/48
12h30 04/09/20153C101
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31053-2Tiếng Anh 322/22
12h30 04/09/20153C204
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngWRI32025-1Viết 529/29
12h30 04/09/20153C301
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1801Dẫn Luận Ngôn Ngữ30/30
12h30 04/09/20153C302
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA1803Trung Văn 224/24
12h30 04/09/20153C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA1805Dẫn Luận Ngôn Ngữ30/30
12h30 04/09/20153C304
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngSPE32025-2Nói 529/29
12h30 04/09/20153D102
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhINE32021-3Kinh Tế Bảo Hiểm18/24
12h30 04/09/20153D202
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhENG31042-14Tiếng Anh 239/39
12h30 04/09/20153D203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 435/35
12h30 04/09/20153D302
Lý thuyết
Đỗ Thị AnHCM31021-5Tư Tưởng Hồ Chí Minh48/48
13h20 04/09/20152B202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungEAN33021-1Phân Tích Môi Trường29/29
13h20 04/09/20152B403
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngXD1603KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 132/32
13h20 04/09/20152D301*
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM32031-4Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ34/46II. Thu NSNN (tiếp) I ...
14h10 04/09/20153
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-4Cầu Lông41/41
14h10 04/09/20153
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-8Bơi Lội41/41
15h05 04/09/20153A103
Lý thuyết
Vũ Anh HùngMSD33021-2Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu34/34
15h05 04/09/20152A301
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhADM32031-1Quản Trị Học45/45
15h05 04/09/20153A302
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhBAU32031-7Kiểm Toán Căn Bản42/42
15h05 04/09/20153A303
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyBMA33041-1Quản Trị Doanh Nghiệp23/23
15h05 04/09/20153A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngFAC23032-1Kế Toán Tài Chính II11/11
15h05 04/09/20153A403
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênFAC33042-5Kế Toán Tài Chính 248/48
15h05 04/09/20153A405
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngMAC33022-2Kế Toán Quản Trị 222/22
15h05 04/09/20153B101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnOSP33021-1Hệ điều Hành29/29
15h05 04/09/20152B102
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiHCP33031-1Nghiệp Vụ Khách Sạn32/32
15h05 04/09/20153B103
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoENT32021-2Môi Trường Du Lịch32/32
15h05 04/09/20152B105
Lý thuyết
Mai Văn LậpECT32031-1Kỹ Thuật Mạch điện Tử P113/13
15h05 04/09/20153B201
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýEAM33041-1Khí Cụ điện Và Vật Liệu điện29/29
15h05 04/09/20153B202
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhSWT33021-1Xử Lý Nước Cấp31/31
15h05 04/09/20153B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungACN32031-1Hóa Phân Tích25/25
15h05 04/09/20153B205
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThanhCOL33011-1Luật Xây Dựng42/42
15h05 04/09/20153B403
Lý thuyết
Phùng Văn LợiXD1603KTrang Thiết Bị Công Trình & Cấp Thoát Nước Công Trình32/32
15h05 04/09/20153B404
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-1Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 255/55
15h05 04/09/20153C102
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngENG31054-5Tiếng Anh 431/31
15h05 04/09/20153C204
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31041-1Trung Văn Cơ Sở 129/29
15h05 04/09/20153C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA1801Viết 330/30
15h05 04/09/20153C302
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1803Dẫn Luận Ngôn Ngữ23/23
15h05 04/09/20153C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1805Viết 330/30
15h05 04/09/20153C304
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngWRI32025-2Viết 530/30
15h05 04/09/20152D201
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangTFM32031-8Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ47/47
15h05 04/09/20153D203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-8Tiếng Anh 429/29
15h05 04/09/20153D301+D302
Lý thuyết
Đỗ Thị AnXD1501KĐường Lối Cách Mạng Việt Nam48/48
15h05 04/09/20153F103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-4Tin Học đại Cương 230/30