Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 24/03/20172A201
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1901T-BAU32031Kiểm Toán Căn Bản20/20
07h20 24/03/20172A301
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiQT1801T-ELA33031Luật Kinh Tế34/34
07h20 24/03/20172A302
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1805K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P232/32
07h20 24/03/20172A303*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1801K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P237/37V/Bài tập thực hành ...
07h20 24/03/20172A306
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1801N-PAI33021Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư45/45
07h20 24/03/20172A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT1901N-PAD33031Quản Trị Sản Xuất36/364.2. Các nhân tố ảnh ...
07h20 24/03/20172A404*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT20T-QT20M-ALT3Giải Tích32/323.2 Đạo hàm và vi phâ ...
07h20 24/03/20172A405
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT2001K-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán33/33
07h20 24/03/20172B103
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiDL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 223/23
07h20 24/03/20173B203
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử Số52/52
07h20 24/03/20172B301
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcDL1801-VRP31031Đường Lối Cm Việt Nam17/17
07h20 24/03/20174B302
Lý thuyết
Nguyễn Khánh HộiJPN31054-1Nhật Văn Cơ Sở 431/31
07h20 24/03/20172B303
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộVH1801-BNT33031Nghiệp Vụ Lữ Hành41/41
07h20 24/03/20172C102
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngNA2001-MLP31021Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 126/26
07h20 24/03/20172C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1801-CCS33021Giao Thoa Văn Hóa25/25
07h20 24/03/20172C302*
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA1804-SPE32026Nói 631/31Section 4: Basic tech ...
07h20 24/03/20172C303
Lý thuyết
Phạm Thị DuyênNA1901N-RWJ33022Đọc - Viết Tiếng Nhật 224/24
07h20 24/03/20173C401
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 238/38
07h20 24/03/20173C402
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA2001N-SPE32022Nói 225/25
07h20 24/03/20172D101
Lý thuyết
Đỗ Thị AnCT18-VRP3Đường Lối Cm Việt Nam59/59
07h20 24/03/20172D102*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpJPN31035-1Nhật Văn Cơ Sở 517/17Bài 42 1. Từ mới 2. N ...
07h20 24/03/20172
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhQT1901K-BAD31011Cầu Lông40/40
07h20 24/03/20172
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungNA1901A-FAE31011Thể Dục Aerobics22/22
07h20 24/03/20173
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngQT1806K-FOO31011Bóng đá38/38
07h20 24/03/20173
Lý thuyết
Lương Văn HảiQT1802K-KFT31011Võ Cổ Truyền46/46
08h10 24/03/20174B201
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngĐC1801-DCO33021Điều Khiển Số41/41
08h10 24/03/20174B202
Lý thuyết
Trần DũngXD1801D-STS33022Kết Cấu Thép 250/50
09h05 24/03/20173A201
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1901T-FIN32021Tài Chính Học19/19
09h05 24/03/20173A303
Lý thuyết
Đặng Thị VânQT1801K-ENG31035Tiếng Anh 536/36
09h05 24/03/20173A305
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiQT1803K-ELA33031Luật Kinh Tế58/58
09h05 24/03/20173A306
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngQT1801N-ENG31035Tiếng Anh 529/29
09h05 24/03/20173A401
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyQT1901N-ENG31053Tiếng Anh 326/26
09h05 24/03/20173A404
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế Toán31/31
09h05 24/03/20173A405
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngQT2001K-MLP31021Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 134/34
09h05 24/03/20173B101
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD1801C-RCS33031Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép11/11
09h05 24/03/20173B102
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngĐT1801-MCA33031Vi điều Khiển Và ứng Dụng10/10
09h05 24/03/20173B103*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânDL2001-PST31021Xác Suất Thống Kê20/202.8. Phép thử độc lập ...
09h05 24/03/20173B105
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD2001D-MTH32031Cơ Lý Thuyết18/18
09h05 24/03/20173B301
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiDL1801-MRC33031Quản Trị Lễ Tân14/14
09h05 24/03/20173B303
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhVH1801-ENG31035Tiếng Anh 539/39
09h05 24/03/20173C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaQT1801T-ENG31035Tiếng Anh 534/34Unit 8: What If…? (co ...
09h05 24/03/20173C102
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA2001-CHI33051Trung Văn 139/39
09h05 24/03/20173C103
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31052-1Trung Văn Cơ Sở 212/12
09h05 24/03/20173C104*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhDC2001-MAT31031Toán Cao Cấp 126/26Đánh giá 1 CHƯƠNG 4: ...
09h05 24/03/20173C201
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31054-1Trung Văn Cơ Sở 418/18
09h05 24/03/20173C301*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA1801-REA32026Đọc 626/26Achievement Test 1 ...
09h05 24/03/20173C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1804-WRI32026Viết 631/31
09h05 24/03/20173C303
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA1901N-JPG32033Ngữ Pháp Tiếng Nhật 324/24
09h05 24/03/20173D101
Lý thuyết
Đỗ Thị AnCT18-VRP3Đường Lối Cm Việt Nam59/59
09h05 24/03/20173F103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1805K-CAC33021Kế Toán Máy36/36
09h55 24/03/20172B203*
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điện52/527.5. Cộng hưởng cơ kh ...
12h30 24/03/20173A201
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngQT1901K-MAR32031Marketing Căn Bản34/34
12h30 24/03/20174A401
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1902K-TFM32031Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ38/38
12h30 24/03/20173A402
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngQT1903K-ENG31053Tiếng Anh 336/36
12h30 24/03/20173B101
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC2001-GIN32021Tin Học đại Cương25/25
12h30 24/03/20173B103
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngCT19-ENG3Tiếng Anh 339/39
12h30 24/03/20172B201
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu Sáng30/30
12h30 24/03/20173B202
Lý thuyết
Đỗ Thu HươngMT1801Q-WLM33021Quản Lý đất Ngập Nước30/30
12h30 24/03/20174B205
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD1801K-COS32041Kết Cấu Công Trình14/14
12h30 24/03/20173B302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiVH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 322/22Unit 8: On the menu ...
12h30 24/03/20173B303
Lý thuyết
Trần Phú VươngVH1802-TLA33011Pháp Luật Du Lịch29/29
12h30 24/03/20173C102
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhDT19-MT19-XD19-ENG3Tiếng Anh 347/47
12h30 24/03/20173C301
Lý thuyết
Vũ Phú DưỡngNA1802-HCM31021Tư Tưởng Hồ Chí Minh35/35
12h30 24/03/20173C302*
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1901A-VIE31021Tiếng Việt Thực Hành24/242.Những lỗi thường mắ ...
12h30 24/03/20173C302
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngNA1901T-MLP31032Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 225/25
12h30 24/03/20173C303
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA1902N-SPE32024Nói 425/25
12h30 24/03/20173C401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaMT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 229/29Unit 7: There are too ...
13h20 24/03/20172A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT1806K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 248/48
13h20 24/03/20172A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT1804K-XNK33021Kế Toán Xuất Nhập Khẩu51/51
13h20 24/03/20172A303
Lý thuyết
Đặng Thị VânQT1802K-ENG31035Tiếng Anh 541/41
13h20 24/03/20172A305*
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngQT1802N-ENG31035Tiếng Anh 538/38Self Check 8 ...
13h20 24/03/20172A306
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT19T-QT19M-EME3Kinh Tế Lượng27/27
13h20 24/03/20172A404
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán42/42
13h20 24/03/20172A405
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngQT2002K-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 232/32
13h20 24/03/20172B102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT1801-APT33031Xử Lý ô Nhiễm Không Khí23/233.2. Xử lý khí thải ...
13h20 24/03/20172C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaQT1805K-ENG31035Tiếng Anh 523/23Unit 8: What If…? (co ...
13h20 24/03/20172C103*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhCT20-MAT3Toán Cao Cấp 137/37Đánh giá 1 ...
13h20 24/03/20172C201
Lý thuyết
Matsushima YukieNA2001N-JPS32042Tổng Hợp Tiếng Nhật 225/25
13h20 24/03/20173C402
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiDL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 223/23
13h20 24/03/20173C403
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngQT2001K-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 231/31
13h20 24/03/20173C404
Lý thuyết
Mai Thúy PhươngQT20T-QT20M-ENG3Anh Văn Cơ Sở 233/33
14h10 24/03/20174B201
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều Khiển30/30
14h10 24/03/20172
Lý thuyết
Vũ Thị Thùy LinhCT18-FAE3Thể Dục Aerobics58/58
14h10 24/03/20172
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungCT18-FAE3Thể Dục Aerobics58/58
15h05 24/03/20173A201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiQT1901K-ENG31053Tiếng Anh 333/33Self check 8 ...
15h05 24/03/20172A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT1806K-XNK33021Kế Toán Xuất Nhập Khẩu45/45
15h05 24/03/20173A302
Lý thuyết
Trần Phú VươngQT1804K-ELA33031Luật Kinh Tế50/50
15h05 24/03/2017BS3A303
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1802K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp46/46
15h05 24/03/20173A303
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1802K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp46/46
15h05 24/03/20173A305
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1802N-PAI33021Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư56/56
15h05 24/03/20173A306
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT19T-QT19M-ENG3Tiếng Anh 324/24
15h05 24/03/20172A402
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1903K-TFM32031Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ37/37
15h05 24/03/20173A404
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngQT2001N-MLP31021Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 140/40
15h05 24/03/20173A405
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT2002K-ACP32031Nguyên Lý Kế Toán32/32
15h05 24/03/20173B101
Lý thuyết
Phạm Thị Thiên HươngDC2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 225/25
15h05 24/03/20173B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT1801-WWT33031Xử Lý Nước Thải22/22
15h05 24/03/20173B103
Lý thuyết
Vũ Phú DưỡngCT19-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh41/41
15h05 24/03/20173B202
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31035-1Trung Văn Cơ Sở 510/10
15h05 24/03/20172B203
Lý thuyết
Võ Hoàng TùngMT18Q-MT19-EEC3Sinh Thái Môi Trường43/43
15h05 24/03/20173B302
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVH19-DL19-TMA3Marketing Du Lịch29/29
15h05 24/03/20173B303
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVH1802-FRP33021Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao34/34
15h05 24/03/20173C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 234/34
15h05 24/03/20172C102
Lý thuyết
Nguyễn Đình ĐứcXD1901D-SME32031Cơ Học đất27/27
15h05 24/03/20173C103*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 238/38PRACTICE TEST 2 ...
15h05 24/03/20173C201
Lý thuyết
Matsushima YukieNA2001N-JPS32042Tổng Hợp Tiếng Nhật 225/25
15h05 24/03/20173C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1802-CCS33021Giao Thoa Văn Hóa32/32
15h05 24/03/20173C302
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA19A-NA19T-SPE3Nói 440/40
15h05 24/03/20173C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA1902N-WRI32024Viết 425/25
15h05 24/03/20173C401*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhMT20-XD20-MAT3Toán Cao Cấp 128/28Đánh giá 1 CHƯƠNG 4: ...
15h05 24/03/20173D102
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcĐT1901-MTE33021Kỹ Thuật đo Lường điện Tử6/6
15h55 24/03/20172A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1902K-MAR32031Marketing Căn Bản33/33