Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 22/10/20142A302*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQTL701KKế Toán Quản Trị 225/25- Kiểm tra lần 2 "Tiế ...
07h20 22/10/20142A402*
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFAC23032-1Kế Toán Tài Chính II23/3110.2. Bảng cân đối kế ...
07h20 22/10/20142A403*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P267/75Bài tập thực hành tổn ...
07h20 22/10/20142B102
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRCS22031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép32/32
07h20 22/10/20142B103*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹICT33021-1Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch35/62IV.Thảo luận 1.0 V. B ...
07h20 22/10/20145B301
Lý thuyết
Phùng Văn LợiXD1502KTrang Thiết Bị Công Trình & Cấp Thoát Nước Công Trình48/48
07h20 22/10/20142B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngRCS32031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P110/10
07h20 22/10/20142B303
Lý thuyết
Phạm Thị ThuVRP31031-1Đường Lối Cm Việt Nam57/57
07h20 22/10/20142B305
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32032-1Cơ Học Kết Cấu P211/14
07h20 22/10/20142C101*
Lý thuyết
Hoàng Thị BảyTRA33032-1Dịch Viết 237/37Suggested solutions t ...
07h20 22/10/20142C102*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 17/10Bai 4 Luyen tap ...
07h20 22/10/20142C302*
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-2Tiếng Anh 236/36Unit 9: Journeys ...
07h20 22/10/20142C304*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-9Tiếng Anh 233/33Unit 9: Journeys Get ...
07h20 22/10/20142D303
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQTTN1Thuế35/35
07h20 22/10/20144E301*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-2Dịch Nghe 316/16Mass media Short –ter ...
07h20 22/10/20143
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-3Cầu Lông31/31
07h20 22/10/20143
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngFOO31011-1Bóng đá42/42
08h10 22/10/20144C202
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1602KKiến Trúc Công Nghiệp26/26
09h05 22/10/20143A103*
Lý thuyết
Vũ Anh HùngICD31022-1Tin Học đại Cương 220/244.8. Biểu đồ và hình ...
09h05 22/10/20143A202*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-2Xác Suất Thống Kê36/49Bài tập + tự học CHƯƠ ...
09h05 22/10/20143A301
Lý thuyết
Lê Đình MạnhSOE33011-1Chuyên đề Kinh Tế44/44
09h05 22/10/20143A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQTL701KChuyên đề Quản Trị Tài Chính25/25
09h05 22/10/20143A305
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhMAC33021-2Kế Toán Quản Trị 154/56
09h05 22/10/20143A306
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA23031-1Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp50/50
09h05 22/10/20143A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngFAC33041-1Kế Toán Tài Chính 118/214.4. Kế toán một số n ...
09h05 22/10/20143A402*
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFAC33042-3Kế Toán Tài Chính 256/6010.5. Thuyết minh báo ...
09h05 22/10/20143A403*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-2Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh59/59“Tiếp”6.1. Mục đích, ...
09h05 22/10/2014BS3A404*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-2Luật Kinh Tế41/49Chương VI: Pháp luật ...
09h05 22/10/20143B101*
Lý thuyết
Lê Thanh TùngTGS33041-1Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch35/35Thực hành: tổ chức ho ...
09h05 22/10/20143B102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuGTC32021-1Hoá Kỹ Thuật đại Cương30/325.3. Công nghệ sản xu ...
09h05 22/10/20143B103*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-4Nghiệp Vụ Kiểm Toán P249/49Bài tập thực hành tổn ...
09h05 22/10/20143B201
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngPLC34031-1Điều Khiển Logic Và Plc19/19
09h05 22/10/20143B203
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngSPO32031-3Nguyên Lý Thống Kê48/48
09h05 22/10/2014BS3B302
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32031-1Cơ Học Kết Cấu P110/10
09h05 22/10/20143B303
Lý thuyết
Phạm Thị ThuVRP31031-3Đường Lối Cm Việt Nam38/38
09h05 22/10/20143B305
Lý thuyết
Ngô Đức DũngSMA22031-1Sức Bền Vật Liệu18/18
09h05 22/10/20143C101
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI33024-1Trung Văn 413/13
09h05 22/10/20143C102
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyREA32023-3Đọc 336/36
09h05 22/10/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtENG31053-2Tiếng Anh 331/31
09h05 22/10/20143C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngENG31054-14Tiếng Anh 428/28
09h05 22/10/20143C301
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngENG31054-15Tiếng Anh 433/33
09h05 22/10/20143C302*
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-16Tiếng Anh 229/33Unit 9: Journeys (Con ...
09h05 22/10/20143C303
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31041-1Trung Văn Cơ Sở 117/17
09h05 22/10/20143C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-4Tiếng Anh 232/32
09h05 22/10/20143D103
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiHBA33031-1Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn31/31
09h05 22/10/20143D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanBFA33041-3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp47/47
09h05 22/10/20143D202
Lý thuyết
Đào Hữu ĐồngSOM33021-1Sức Bền Vật Liệu 122/22
09h05 22/10/20143D302
Lý thuyết
Trần DũngSTS22031-1Kết Cấu Thép18/21
09h05 22/10/20143D303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹQTTN1Thanh Toán Quốc Tế34/35IV. Thị trường hối đo ...
09h05 22/10/20143F101B
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcSMC33012-1Chuyên đề Ht đo Lường Đk22/2
09h05 22/10/20143F103*
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênCAC23021-2Kế Toán Máy14/185.2. kế toán TSCĐ ...
12h30 22/10/20143A305
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM22021-1Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ38/38
12h30 22/10/2014BS3A306
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-1Luật Kinh Tế51/51
12h30 22/10/20143A402
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-2Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp60/60
12h30 22/10/20143A403*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-1Xác Suất Thống Kê32/43Bài tập + tự học CHƯƠ ...
12h30 22/10/20143A404
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSMA33021-1Thị Trường Chứng Khoán54/55
12h30 22/10/20143B101
Lý thuyết
Bùi Huy HùngNMA33021-1Quản Trị Mạng28/28
12h30 22/10/20143B102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiHMP32021-1Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối19/23
12h30 22/10/20143B202
Lý thuyết
Trần Anh TuấnBAF32031-1Nền Và Móng41/41
12h30 22/10/20143B203
Lý thuyết
Nguyễn Văn HiểuLAW31021-3Pháp Luât đại Cương53/53
12h30 22/10/20143B303
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcVRP31031-2Đường Lối Cm Việt Nam32/32
12h30 22/10/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaLEX33021-1Từ Vựng37/37
12h30 22/10/20143C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnAGRA33021-2Ngữ Pháp 136/36
12h30 22/10/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaENG31042-5Tiếng Anh 231/31
12h30 22/10/20143C104
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-1Tiếng Anh 325/25
12h30 22/10/20143C201
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngXD1601K_ENG31084_2Tiếng Anh 419/19
12h30 22/10/20143C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-2Tiếng Anh 432/32
12h30 22/10/20143C204*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-6Tiếng Anh 423/23Self check 9 (con't) ...
12h30 22/10/20143D102*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngENG31054-5Tiếng Anh 432/32Unit 10: The written ...
12h30 22/10/20143D103*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànEMA33041-1Máy điện31/31 Chương 14:Động c ...
12h30 22/10/20143D201
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-4Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 252/52
12h30 22/10/20143D202
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31065-1Trung Văn Cơ Sở 510/10
12h30 22/10/20143D203
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiXD1701K_ENG31062_1Tiếng Anh 219/28
12h30 22/10/20146PTN
Lý thuyết
Đinh Thế NamAUI24031-1Thực Tập Tay Nghề10/10
13h20 22/10/20145F205*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungWWP33011-1Thực Hành Xử Lý Nước Thải18/18Bài 3: Xử lý nước thả ...
13h20 22/10/20145PHONGMAY*
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDER32011-1Thí Nghiệm Số4/4BÀI 6. SƠ ĐỒ TRIGGER ...
13h20 22/10/20143
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngFOO31011-4Bóng đá28/28
15h05 22/10/20143A101
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhICD31022-11Tin Học đại Cương 224/29
15h05 22/10/20143A103
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngDNE32021-1.net Framework & C#8/8
15h05 22/10/20143A202*
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnBFA33041-4Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp56/56Bài tập, kiểm tra ...
15h05 22/10/20143A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhMAR32031-1Marketing Căn Bản54/59
15h05 22/10/20143A302
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSMA33021-2Thị Trường Chứng Khoán44/50
15h05 22/10/20143A305*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaINF33021-2Tài Chính Quốc Tế54/58III. Thị trường vốn q ...
15h05 22/10/20143A401
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFAC33042-2Kế Toán Tài Chính 224/29
15h05 22/10/20143A402*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-3Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh55/55Tiếp”5.2. Phân tích t ...
15h05 22/10/20143A403*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P263/68III/Kiểm toán vốn chủ ...
15h05 22/10/20143A404
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-3Kinh Tế Quốc Tế42/42
15h05 22/10/20143B101*
Lý thuyết
Bùi Huy HùngCTL701Đồ án Môn Học Quản Trị Mạng3/42.2. Lưu trữ dữ liê ...
15h05 22/10/20143B102
Lý thuyết
Hoàng Thị ThúyEEC33021-1Sinh Thái Môi Trường35/35
15h05 22/10/20143B103
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộBTE32021-1Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch44/44
15h05 22/10/20143B201
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongMTE32021-1Kỹ Thuật đo Lường27/29
15h05 22/10/20142B202
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyINA33021-1Kiến Trúc Công Nghiệp31/31
15h05 22/10/20143C101*
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnLIN31021-2Dẫn Luận Ngôn Ngữ42/443. Kết cấu ý ngh ...
15h05 22/10/20143C102
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-3Tiếng Anh 324/24
15h05 22/10/20143C103
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31035-2Tiếng Anh 525/25
15h05 22/10/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31054-13Tiếng Anh 431/31
15h05 22/10/20143C201*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiENG31041-1Tiếng Anh 112/14get ready for exam ...
15h05 22/10/20143C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-3Tiếng Anh 432/32
15h05 22/10/20143C204
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFIA33041-1Kế Toán Tài Chính41/41
15h05 22/10/20143C302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-1Tiếng Anh 220/20
15h05 22/10/20143C303
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngENG31042-11Tiếng Anh 223/32
15h05 22/10/20143D102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 432/32Unit 10: The written ...
15h05 22/10/20143D103
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiFRP23021-1Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao30/30
15h05 22/10/20143D201
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-2Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 231/31