Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 23/05/2017BS5D101
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT18-SEN3Công Nghệ Phần Mềm36/36