Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 14/10/20154A101
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCTL901Đồ án Môn Học Thiết Kế Phần Mềm4/5
07h20 14/10/20152A202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT1901NKinh Tế Vi Mô41/41
07h20 14/10/20152A204
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD1901DVật Lý đại Cương 126/26
07h20 14/10/20152A205
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXDL801Kiến Trúc Dân Dụng Và Công Nghiệp10/10
07h20 14/10/20152A301
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngQT1807KTiếng Anh 441/41
07h20 14/10/20152A302
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQTL801KNghiệp Vụ Kiểm Toán P219/26
07h20 14/10/20152A306*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-3Quản Trị Học45/45II. Các phương pháp l ...
07h20 14/10/20152A402
Lý thuyết
Đồng Thị NgaTAC33021-2Kế Toán Thuế39/39
07h20 14/10/20152A403
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-1Kinh Tế Quốc Tế46/46
07h20 14/10/20152A404*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngBAU32031-3Kiểm Toán Căn Bản49/496.2. Thực hành kiể ...
07h20 14/10/20152A405*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-8Xác Suất Thống Kê38/48Bài tập ...
07h20 14/10/20155B101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCAP32021-1Ngôn Ngữ Lập Trình C Nâng Cao52/52
07h20 14/10/20152B102
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộTOS33021-1Nghiệp Vụ điều Hành Tour32/32
07h20 14/10/20152B103
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32032-1Cơ Học Kết Cấu P212/13
07h20 14/10/20152B105
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-30Tiếng Anh 236/36
07h20 14/10/20152B201
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD1701KKết Cấu Công Trình39/39
07h20 14/10/20152B202
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiENH31021-6Môi Trường Và Con Người27/27
07h20 14/10/20152B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhTLT32021-1Văn Học Dân Gian44/44
07h20 14/10/20152B301*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànMMD33031-1Mô Hình Toán Và Mô Phỏng24/27Chương 10. Mô phỏng m ...
07h20 14/10/20152B302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-1Tiếng Anh 237/37
07h20 14/10/20152B303
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-3Xác Suất Thống Kê45/45
07h20 14/10/20152B401
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcHCM31021-7Tư Tưởng Hồ Chí Minh49/49
07h20 14/10/20152C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-2Tiếng Anh 216/16Unit 4: Time to party ...
07h20 14/10/20152C103*
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQTL901KKinh Tế Lượng12/12Kiểm tra Chương 4: M ...
07h20 14/10/20152C104
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1902KKinh Tế Vi Mô50/50
07h20 14/10/20152C202
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngQT19M_QT19TGiải Tích37/37
07h20 14/10/20152C203
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA1902NViết 137/37
07h20 14/10/20152C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA1802Nghe 323/23
07h20 14/10/20152C302
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngNA1804Viết 329/29
07h20 14/10/20152C303
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngSPE32025-1Nói 529/29
07h20 14/10/20152C304
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31042-1Nhật Văn Cơ Sở 226/26
07h20 14/10/20152D102
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXDL801Nền Và Móng10/10
07h20 14/10/20152D303*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQTTN201Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh11/145.2. Phân tích tình h ...
07h20 14/10/20152E301*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-1Dịch Nghe 317/17Energy: Sumarizing, p ...
07h20 14/10/20153
Lý thuyết
Phạm Thị HườngQT1903KĐiền Kinh41/41
07h20 14/10/20153
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngFOO31011-3Bóng đá44/44
07h20 14/10/20155
Lý thuyết
Đinh Thế NamAUI34041-1Thực Tập Công Nhân8/8
08h10 14/10/20154D101
Lý thuyết
Lê Huy ThôngĐC1901Toán Cao Cấp 159/59
09h05 14/10/20153A103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanICD31022-8Tin Học đại Cương 230/30
09h05 14/10/20153A202
Lý thuyết
Nguyễn Thị ThanhQT1901NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 137/37
09h05 14/10/20153A204
Lý thuyết
Vũ Quyết ThắngXD1901DHình Học - Hoạ Hình26/26
09h05 14/10/20153A205
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXDL801Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép10/10
09h05 14/10/20153A301
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1807KNghiệp Vụ Kiểm Toán P141/41
09h05 14/10/20153A302
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQTL801KKế Toán Thuế26/26
09h05 14/10/20153A305
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-5Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp45/45
09h05 14/10/20153A306
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31053-1Tiếng Anh 322/22
09h05 14/10/2015BS3A401*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-1Xác Suất Thống Kê44/44Bài tập + tự học CHƯƠ ...
09h05 14/10/20153A402
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangFIN32021-1Tài Chính Học43/43
09h05 14/10/20153A403*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFIA33041-4Kế Toán Tài Chính29/298.3. Kế toán quá trìn ...
09h05 14/10/20153A404*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngBAU32031-2Kiểm Toán Căn Bản49/495.3.3. Chọn mẫu the ...
09h05 14/10/20153B102
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoSUT33021-1Du Lịch Bền Vững44/44
09h05 14/10/20152B103
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM32031-5Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ45/45
09h05 14/10/20153B105
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnMCO33031-1Thông Tin Di động4/4
09h05 14/10/20153B201
Lý thuyết
Hoàng Thị ThúyRMA33021-1Quản Lý Tài Nguyên45/45
09h05 14/10/20152B202*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànEMA33041-1Máy điện47/53Chương 11. Mạch điện, ...
09h05 14/10/20153B203
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộBTE32021-1Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch47/47
09h05 14/10/20153B205
Lý thuyết
Trần DũngWSB23021-1Kết Cấu Gạch đá Gỗ12/14
09h05 14/10/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1701KKiến Trúc Công Nghiệp41/41
09h05 14/10/20153B302
Lý thuyết
Trần Anh TuấnBAF32031-1Nền Và Móng19/19
09h05 14/10/20153B303
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênDIS33021-2Phân Tích Diễn Ngôn12/12
09h05 14/10/20153B303+C201
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThanhXD1502KKinh Tế Xây Dựng & Luật Xây Dựng49/49
09h05 14/10/20153B305
Lý thuyết
Đinh Đức LinhGPH31023-1Vật Lý đại Cương 312/12
09h05 14/10/20153B402
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcHCM31021-4Tư Tưởng Hồ Chí Minh52/52
09h05 14/10/20152B403
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-9Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 242/42
09h05 14/10/20153C101
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31054-4Tiếng Anh 434/34
09h05 14/10/20153C102
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhADM32031-2Quản Trị Học47/47
09h05 14/10/20153C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQTL901KKế Toán Doanh Nghiệp I12/12
09h05 14/10/20153C104
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngQT1902KGiải Tích49/49
09h05 14/10/20153C201
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhENG31042-15Tiếng Anh 235/35
09h05 14/10/20153C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT19M_QT19TKinh Tế Vi Mô37/37
09h05 14/10/20153C203
Lý thuyết
Ngô Hương GiangNA1902NTổng Hợp Tiếng Nhật 137/37
09h05 14/10/20153C204
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêENG31042-29Tiếng Anh 235/35
09h05 14/10/20153C301*
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1802Dẫn Luận Ngôn Ngữ23/23BÀI 1: TỪ VÀ CÁC ĐƠN ...
09h05 14/10/20153C302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhNA1804Nghe 330/30
09h05 14/10/20153C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31035-1Tiếng Anh 532/32
09h05 14/10/20153C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuENH31021-1Môi Trường Và Con Người34/34
09h05 14/10/20153D102
Lý thuyết
Thầy NguyênJPN31042-3Nhật Văn Cơ Sở 231/31
09h05 14/10/20153D103
Lý thuyết
Trần Phú VươngVH19_DL19Pháp Luât đại Cương45/45
09h05 14/10/20153D201
Lý thuyết
(thỉnhgiảng) Nguyễn Xuân QuangMLP31032-10Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 233/33
09h05 14/10/20153D202
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 313/13
09h05 14/10/20153D203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPNP33021-1Ngữ âm Tiếng Anh32/32
09h05 14/10/20153D301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-9Tiếng Anh 431/31
09h05 14/10/20153D303*
Lý thuyết
Cao Thị ThuQTTN201Thị Trường Chứng Khoán14/14Chương 4: Thị trường ...
09h05 14/10/20153D304
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuNA1901TĐọc 120/20
09h05 14/10/20153E301*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-2Dịch Nghe 315/15 E- commerce: Observi ...
12h30 14/10/20153A101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnNPR33021-1Lập Trình Mạng8/8
12h30 14/10/20153A103
Lý thuyết
Vũ Anh HùngVBL33021-1Lập Trình Vbnet24/24
12h30 14/10/20153A302
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFIA33041-3Kế Toán Tài Chính42/42
12h30 14/10/20153A305
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM32031-6Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ45/45
12h30 14/10/20153A401*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-12Xác Suất Thống Kê46/46Bài tập + tự học CHƯƠ ...
12h30 14/10/20153A402*
Lý thuyết
Cao Thị ThuSBU33021-1Kinh Doanh Chứng Khoán14/144.2. Các mô hình mẫu ...
12h30 14/10/20153A403
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênFAC33042-6Kế Toán Tài Chính 249/49
12h30 14/10/20153A404
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT1901KKinh Tế Vi Mô43/43
12h30 14/10/20153A405
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-4Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh46/46
12h30 14/10/20156B101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCAP32021-2Ngôn Ngữ Lập Trình C Nâng Cao30/30
12h30 14/10/20153B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhTLT32021-2Văn Học Dân Gian49/49
12h30 14/10/20153B105
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiENG31041-6Tiếng Anh 131/31
12h30 14/10/20153B201
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVHL901Chuyên đề Qtkd Khách Sạn9/9
12h30 14/10/20153B202
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànEMA33041-2Máy điện41/41
12h30 14/10/20153B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungXD1801KKiến Trúc Nhà ở16/16
12h30 14/10/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Văn HiểuLAW31021-2Pháp Luât đại Cương46/46
12h30 14/10/20153B302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệMAT31023-1Toán Cao Cấp 356/56
12h30 14/10/20153B303
Lý thuyết
Phạm Thị NgaTFM32031-2Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ32/32
12h30 14/10/20153B305
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngFAC33042-4Kế Toán Tài Chính 248/48
12h30 14/10/20153B402
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1601KTrắc địa Công Trình37/37
12h30 14/10/20153B403
Lý thuyết
Phùng Văn LợiXD1603KTrang Thiết Bị Công Trình & Cấp Thoát Nước Công Trình32/32
12h30 14/10/20153B404
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-3Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 251/51
12h30 14/10/20153C101
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31053-2Tiếng Anh 322/22
12h30 14/10/20153C102
Lý thuyết
Lê Đình MạnhBFA33041-2Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp26/26
12h30 14/10/20153C104
Lý thuyết
Phạm Thị OanhQT1903KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 141/41
12h30 14/10/20153C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1901NNghe 133/33
12h30 14/10/20153C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị SaMT19_MT19QToán Cao Cấp 129/29
12h30 14/10/20153C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngNA1901AĐọc 145/45
12h30 14/10/20153C204
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngENG31054-3Tiếng Anh 435/35
12h30 14/10/20153C301
Lý thuyết
Đặng Thu HiềnNA1801Nói 328/28
12h30 14/10/20153C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnANA1803Ngữ Pháp 124/24
12h30 14/10/20153C303
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA1805Nhật Văn 231/31
12h30 14/10/20153C304
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêREA32025-2Đọc 534/34
12h30 14/10/20153D101
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhCT19C_CT19TTin Học đại Cương65/65
12h30 14/10/20153D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCTL901Thương Mại điện Tử5/5
12h30 14/10/20153D203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 435/35
12h30 14/10/20153D302
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhENG31042-16Tiếng Anh 233/33
12h30 14/10/20153F103
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangEME32031-3-BT2Kinh Tế Lượng22/22
12h30 14/10/20153
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnTPR32012-1Thực Hành Viễn Thông 24/4
13h20 14/10/20152B405
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcVRP31031-4Đường Lối Cm Việt Nam55/55
13h20 14/10/20152D201
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhADM32031-4Quản Trị Học31/31
13h20 14/10/20155F205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungEAN33021-1-BT2Phân Tích Môi Trường17/17
14h10 14/10/20153D102
Lý thuyết
Matsushima YukieNA1902NTổng Hợp Tiếng Nhật 137/37
14h10 14/10/20153
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-2Cầu Lông29/29
14h10 14/10/20153
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngFOO31011-4Bóng đá42/42
15h05 14/10/20153A101
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhDL1901Tin Học đại Cương 130/30
15h05 14/10/20153A103
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhICD31022-6Tin Học đại Cương 235/35
15h05 14/10/20153A301
Lý thuyết
Lê Đình MạnhSOE33011-1Chuyên đề Kinh Tế11/11
15h05 14/10/20153A302
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFIA33041-1Kế Toán Tài Chính48/48
15h05 14/10/20153A305*
Lý thuyết
Cao Thị ThuSMA33021-3Thị Trường Chứng Khoán47/47Chương 4: Thị trường ...
15h05 14/10/20152A401
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM33031-5Quản Trị Học47/47
15h05 14/10/20153A403
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênFAC33042-5Kế Toán Tài Chính 248/48
15h05 14/10/20153A404
Lý thuyết
Phạm Thị OanhQT1901KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 142/42
15h05 14/10/20153A405*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFAC33042-1Kế Toán Tài Chính 248/4810.3. Báo cáo kết quả ...
15h05 14/10/20153B102
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhCPR33021-1Sản Xuất Sạch Hơn26/26
15h05 14/10/20153B103
Lý thuyết
Vũ Văn AnDRA31021-3Vẽ Kỹ Thuật38/38
15h05 14/10/20153B105
Lý thuyết
Mai Văn LậpECT32031-1Kỹ Thuật Mạch điện Tử P113/13
15h05 14/10/20153B203*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngENG31042-26Tiếng Anh 238/38Unit 4: Time to party ...
15h05 14/10/20153B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệXD1801KĐại Số15/15
15h05 14/10/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Văn HiểuLAW31021-3Pháp Luât đại Cương53/53
15h05 14/10/20153B402
Lý thuyết
Phùng Văn LợiXD1601KTrang Thiết Bị Công Trình & Cấp Thoát Nước Công Trình37/37
15h05 14/10/20153B403
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1603KTrắc địa Công Trình33/33
15h05 14/10/20153B404
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31021-1Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 126/26
15h05 14/10/20152B405
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcVRP31031-2Đường Lối Cm Việt Nam59/59
15h05 14/10/20153C101
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpVFC33021-1Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam45/45
15h05 14/10/20153C102
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngENG31054-5Tiếng Anh 431/31
15h05 14/10/20153C201
Lý thuyết
Ngô Hương GiangNA1901NTổng Hợp Tiếng Nhật 133/33
15h05 14/10/20153C202
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT19_MT19QHóa Học đại Cương19/19
15h05 14/10/20153C203*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA1901AViết 145/45Teenagers Recipe for ...
15h05 14/10/20153C204
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN32024-1Nhật Văn 435/35
15h05 14/10/20153C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnANA1801Ngữ Pháp 128/28
15h05 14/10/20153C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1803Viết 323/23
15h05 14/10/20153C303
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA1805Nghe 331/31
15h05 14/10/20153C304
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI33024-1Trung Văn 415/15
15h05 14/10/20153D101
Lý thuyết
Nguyễn Thị SaCT19C_CT19TToán Cao Cấp 165/65
15h05 14/10/20153D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngCTL9_VHL9_XDL9Tiếng Anh Nâng Cao 10/0
15h05 14/10/20153D203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-8Tiếng Anh 429/29
15h05 14/10/20153D301+D302
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThanhXD1501KKinh Tế Xây Dựng & Luật Xây Dựng48/48
15h05 14/10/2015BS3D303
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQTTN201Thực Hành Kế Toán14/14
15h05 14/10/20153F103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanMPR32021-1Matlap Và Mô Phỏng22/22