Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 01/09/20163A101
Lý thuyết
Đặng Quang HuyQT1901K_ICD31022_1Tin Học đại Cương 226/33
07h20 01/09/20163A102
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhQT1901K_ICD31022_2Tin Học đại Cương 220/25
07h20 01/09/20163A302*
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangPAI33021-1Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư31/35Chương 1 tiếp ...
07h20 01/09/20163A303*
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT1801KKế Toán Thuế37/44CHƯƠNG 1: TIẾP 1.1. ...
07h20 01/09/20163A305*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1803KKinh Tế Bảo Hiểm43/48chương II: BHXH tiếp ...
07h20 01/09/20163A306*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêQT1805KTiếng Anh 427/27Get ready for your ex ...
07h20 01/09/20163A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT1801NTiếng Anh 433/33Unit 2: Winning and l ...
07h20 01/09/20163A404
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT19T-QT19MTiếng Anh 229/29
07h20 01/09/20163A405*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1903KKế Toán Tài Chính 135/432.2. Kế toán vốn bằng ...
07h20 01/09/20163B101*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngTCC33021-1Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính25/25Mở đầu Chương 1. Tổng ...
07h20 01/09/20163B102*
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT1802Hệ điều Hành31/351.3 Lịch sử phát triể ...
07h20 01/09/20163B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuCT1801Tiếng Anh 423/28
07h20 01/09/20163B105
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31035-1Trung Văn Cơ Sở 59/9
07h20 01/09/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanĐC1801Phần Tử Tự động Và Cảm Biến46/46
07h20 01/09/20163B202
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànCT19Truyền Số Liệu52/52
07h20 01/09/20165B203
Lý thuyết
Lê Thành CôngVH1801Marketing Du Lịch35/43
07h20 01/09/20163B205
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31042-1Trung Văn Cơ Sở 213/13
07h20 01/09/20165B301
Lý thuyết
Mạc Văn NamXD1701KNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 10/0
07h20 01/09/20163C101
Lý thuyết
Matsushima YukieNA1902NTừ Vựng Tiếng Nhật 233/33
07h20 01/09/20163C102*
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnĐT1801Kỹ Thuật Số3/116.2 Bộ dồn kênh và ph ...
07h20 01/09/20163C103
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL1801Du Lịch Bền Vững5/13
07h20 01/09/20163C104
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1806KNghiệp Vụ Kiểm Toán P141/41
07h20 01/09/20163C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaNA1801Từ Vựng28/28
07h20 01/09/20163C202
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaNA1804Dịch Nghe 135/35
07h20 01/09/20163C301
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA1901ANgữ Pháp 137/37
07h20 01/09/20163C302
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA1901NNgữ Pháp Tiếng Nhật 227/27
07h20 01/09/20164C303
Lý thuyết
Nguyễn Khánh HộiJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 321/21
07h20 01/09/20163D101
Lý thuyết
Nguyễn Thị ChungĐC1901Toán Kỹ Thuật56/56
07h20 01/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXDL901Kiến Trúc Dân Dụng Và Công Nghiệp0/0
07h20 01/09/20163
Lý thuyết
Vũ Thị Thùy LinhQT1804KThể Dục Aerobics50/50
07h20 01/09/20163
Lý thuyết
Lương Văn HảiĐC1802Bóng Chuyền29/29
07h20 01/09/20163
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngVH1901Bơi Lội11/11
07h20 01/09/20163
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngXD1901DBóng đá49/49
08h10 01/09/20163C203
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýXD1801DKỹ Thuật điện51/51
09h05 01/09/20163A301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhBAN33021-1Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp4/5Chương 1: Tổng quan v ...
09h55 01/09/2016BS2A306*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêQT1805KTiếng Anh 427/27Unit 2: (Cont) ...
09h55 01/09/20162A401
Lý thuyết
Phạm Thị ThuQT1801NĐường Lối Cm Việt Nam49/49
09h55 01/09/20162A404*
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyQT19T-QT19MMôi Trường Và Con Người35/352.1. Hệ sinh thái (t ...
09h55 01/09/20162C302*
Lý thuyết
Hoàng Anh TuấnNA1901NDẫn Luận Ngôn Ngữ27/27Bài 3. Phân loại các ...
09h55 01/09/20162D101
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngĐC1901Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 273/73
12h30 01/09/20163A102
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhXD1901DTin Học đại Cương 230/30
12h30 01/09/20163A302
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngMAC33022-1Kế Toán Quản Trị 233/33
12h30 01/09/20163A303
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT1802KNguyên Lý Thống Kê58/58
12h30 01/09/20163A305*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQT1804KKế Toán Thuế54/54Chương 1: Hóa đơn, ch ...
12h30 01/09/20163A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnQT1802NTiếng Anh 444/44
12h30 01/09/20163A402
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhQT1801T_ENG31054_2Tiếng Anh 420/20
12h30 01/09/20163A404
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1902KKế Toán Tài Chính 136/36
12h30 01/09/20163A405
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1901NKế Toán Tài Chính40/40
12h30 01/09/20164B101
Lý thuyết
Chu Anh TúCIA33021-1Kiến Trúc Dân Dụng9/9
12h30 01/09/2016BS5B101*
Lý thuyết
Bùi Thị VụMT1801QCông Nghệ Môi Trường0/010.1. Xử lý chất t ...
12h30 01/09/20163B102
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhENE33021-1Kinh Tế Môi Trường30/30
12h30 01/09/20163B103
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT1801Trí Tuệ Nhân Tạo33/33
12h30 01/09/20163B105
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiXD1801D_ENG31054_1Tiếng Anh 423/23
12h30 01/09/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanĐC1802Phần Tử Tự động Và Cảm Biến28/28
12h30 01/09/20163B202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyMT1801Tiếng Anh 426/26
12h30 01/09/20163C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaSEM33021-1Ngữ Nghĩa Học29/29
12h30 01/09/20163C102
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhNA1802Trung Văn 433/33
12h30 01/09/20163C103
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngQT1801T_ENG31054_1Tiếng Anh 412/12
12h30 01/09/20163C104
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiVH1901Tiếng Anh 217/17
12h30 01/09/20163C201
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31054-2Trung Văn Cơ Sở 410/10
12h30 01/09/2016BS3c202
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngDL1901Kinh Tế Học đại Cương3/3
12h30 01/09/20163C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai NgaDT19-DL19Tiếng Anh 218/18
12h30 01/09/20163C301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpNA1901TKinh Tế Vi Mô19/192.3.3. Sự thay đổi tr ...
12h30 01/09/20163C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA1902NDẫn Luận Ngôn Ngữ34/34
12h30 01/09/20163D101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngXD1801D_ENG31054_2Tiếng Anh 422/22Unit 2: Winning and l ...
12h30 01/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuXD18C-XD18KTiếng Anh 426/26
13h20 01/09/20165B203
Lý thuyết
Lê Thành CôngVH1802Marketing Du Lịch35/35
13h20 01/09/20163D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT19-MT19QHoá Học Môi Trường15/15
13h20 01/09/20163
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngQT1903KBơi Lội41/41
14h10 01/09/20163A306
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungQT1806KThể Dục Aerobics46/46
14h10 01/09/20163
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngCT19Bơi Lội61/61
14h10 01/09/20163
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngNA1804Bơi Lội40/40
15h05 01/09/20163B102
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31035-1Nhật Văn Cơ Sở 52/2
15h05 01/09/20163B103
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT1801Hệ điều Hành30/30
15h05 01/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Lan HươngXD1801CAn Toàn Lao động12/12