Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 26/09/20162A301*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-1Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu7/8Bài tập CHƯƠNG IV: C ...
07h20 26/09/20162A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31035-1Tiếng Anh 529/29
07h20 26/09/20162A303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1801KNghiệp Vụ Kiểm Toán P145/45
07h20 26/09/20162A305
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngQT1803KKinh Tế Quốc Tế50/50
07h20 26/09/20162A306*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQT1805KKế Toán Thuế44/442.1 Báo cáo thuế GTGT ...
07h20 26/09/20162A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT1801NQuản Trị Nhân Sự41/544.4. Thảo luận “Hoạch ...
07h20 26/09/20162A402*
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangQT1901KThuế40/48CHƯƠNG 3: TIẾP 3.2. T ...
07h20 26/09/20162A404*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT19T-QT19MQuản Trị Học23/31I. Lập kế hoạch Bài ...
07h20 26/09/20162A405
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhQT1903KXác Suất Thống Kê37/46
07h20 26/09/20162B101*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànCDR33021-1Điều Khiển Tự động Truyền động điện25/254.3. Hệ thống nối tần ...
07h20 26/09/20162B102
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhCT1901MTiếng Anh 215/15
07h20 26/09/20162B103
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngCT1801Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 231/31
07h20 26/09/20165B105
Lý thuyết
Nguyễn Khánh HộiJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 322/22
07h20 26/09/20162B201*
Lý thuyết
Nguyễn Thái VĩnhĐC1801Lắp Ráp Thiết Bị điện47/47Mạng điện dân dụng ...
07h20 26/09/20162B202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT1901CTiếng Anh 230/36Progress Test 1 ...
07h20 26/09/20163B203
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngVH1801Tiếng Anh 441/41
07h20 26/09/20165B301
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1701KTrắc địa Công Trình29/29
07h20 26/09/20163C101*
Lý thuyết
Đặng Thị VânBUE33021-1Tiếng Anh Thương Mại33/33Unit 5: Stress ...
07h20 26/09/20162C102*
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcĐT1801Thiết Kế Tự động Mạch điện Tử9/113.2. Thiết kế mạch in ...
07h20 26/09/20162C103*
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộDL1801Tổ Chức Sự Kiện16/18Thảo luận: Công tác c ...
07h20 26/09/20162C104*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêĐC1901_ENG31042_1Tiếng Anh 228/32Self check 2 (cont) + ...
07h20 26/09/20163C201*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA1801Nhật Văn 435/354. Chữ Hán: Bài 6-A B ...
07h20 26/09/20163C202
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA1804Ngữ âm Tiếng Anh36/36
07h20 26/09/20163C203*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31054-1Nhật Văn Cơ Sở 425/27Bài 31 ...
07h20 26/09/20163C204
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngQT2001KAnh Văn Cơ Sở 133/33
07h20 26/09/20162C301*
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA1901ANói 332/35Revision 1 ...
07h20 26/09/20163C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA1901NNghe 323/27
07h20 26/09/20162C303*
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngQT2001NAnh Văn Cơ Sở 133/33Un it 3 Do you like.. ...
07h20 26/09/20162D101
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiĐC1901_ENG31042_2Tiếng Anh 228/30
07h20 26/09/20162D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuMT20-QT20TAnh Văn Cơ Sở 117/17
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhQT1902KBơi Lội36/36
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Vũ Thị Thùy LinhQT1802KThể Dục Aerobics49/49
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Lương Văn HảiDC20-XD20Điền Kinh40/40
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-1Bơi Lội51/51
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngVH1901Bơi Lội35/35
07h20 26/09/20163
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungQT1901NThể Dục Aerobics40/40
09h05 26/09/20163A103*
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT1801Lập Trình Vbnet30/30Chương 5: Lập trình W ...
09h05 26/09/20163A303
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngQT1801KKinh Tế Quốc Tế55/55
09h05 26/09/20163A305*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1803KNghiệp Vụ Kiểm Toán P146/51III/Kiểm toán chi tiế ...
09h05 26/09/20163A306
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1805KNghiệp Vụ Kiểm Toán P139/39
09h05 26/09/20163A401*
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1801NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp70/704.5 Nguồn tài trợ ngắ ...
09h05 26/09/20163A402*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT1901KPháp Luât đại Cương40/52Tiếp ...
09h05 26/09/20163A404
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhQT19T-QT19MXác Suất Thống Kê20/31
09h05 26/09/20163A405*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT1903K_ENG31042_1Tiếng Anh 223/23Progress test 1 ...
09h05 26/09/20163B101
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngICS33021-1Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp25/25
09h05 26/09/20163B102*
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngĐC1801_ENG31054_1Tiếng Anh 419/21Unit 3 con t ...
09h05 26/09/20163B201*
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngĐC1801_ENG31054_2Tiếng Anh 415/15Unit 3: Town and coun ...
09h05 26/09/20163B202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCT19Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý41/523.2.2. Biểu đồ phân ...
09h05 26/09/20163B205
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnJPN31042-1Nhật Văn Cơ Sở 223/28
09h05 26/09/20163C102
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31054-1Trung Văn Cơ Sở 426/26
09h05 26/09/20163C103
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaDT18-DL18Tiếng Anh 430/30
09h05 26/09/20163C301*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA1901AĐọc 322/35Unit 7: Description ...
09h05 26/09/20163C303
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangQT2001NAnh Văn Cơ Sở 133/33
09h05 26/09/20163D101*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànĐC1901Máy điện58/585.3. Phân loại máy ph ...
09h05 26/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT1903K_ENG31042_2Tiếng Anh 221/21
09h05 26/09/20163D202
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiMT20-QT20TAnh Văn Cơ Sở 117/17
09h55 26/09/20162B203*
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVH1801Di Sản Thế Giới ở Việt Nam40/452.1. Vấn đề bảo tồn B ...
09h55 26/09/20162C101
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênDIS33021-1Phân Tích Diễn Ngôn60/60
09h55 26/09/20162C201*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1801Dịch Viết 228/28Theme 2: Population ( ...
09h55 26/09/20162C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA1804Luyện âm 135/35
09h55 26/09/20162C204
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyQT2001KAnh Văn Cơ Sở 133/33
09h55 26/09/20162C302*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamNA1901NNghe - Nói Tiếng Nhật 122/27Bài 32 ...
12h30 26/09/20163A103*
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT1802Lập Trình Vbnet35/35Chương 5: Lập trình W ...
12h30 26/09/20163A201
Lý thuyết
Đinh Thị Thanh BìnhCHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 324/24
12h30 26/09/20163A301
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPA33021-1Thanh Toán Quốc Tế12/12
12h30 26/09/20163A302*
Lý thuyết
Cao Thị ThuSMA33021-2Thị Trường Chứng Khoán58/583.4. Xác định giá ph ...
12h30 26/09/20163A303
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhQT1802K_ENG31054_2Tiếng Anh 423/23
12h30 26/09/20163A305
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngQT1804K_ENG31054_2Tiếng Anh 421/21
12h30 26/09/20163A306
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1806KKinh Tế Bảo Hiểm54/54
12h30 26/09/20163A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT1802NNguyên Lý Thống Kê54/54
12h30 26/09/20163A402
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1801TKế Toán Ngân Hàng43/43
12h30 26/09/20163A404
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT1902KPháp Luât đại Cương55/55
12h30 26/09/20163A405
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT1901NQuản Trị Học43/43
12h30 26/09/20163B102
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangQT1801MKinh Tế Lượng28/28
12h30 26/09/20163B105*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiXD1801D_ENG31054_1Tiếng Anh 423/23Unit 3. Town & countr ...
12h30 26/09/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Thái VĩnhĐC1802Lắp Ráp Thiết Bị điện29/29
12h30 26/09/20163B202
Lý thuyết
Phạm Thị DungMT18-MT18QĐường Lối Cm Việt Nam59/59
12h30 26/09/20163C102*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1802Dịch Viết 237/37Theme 1: VIetnam (con ...
12h30 26/09/20163C103
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaQT1802K_ENG31054_1Tiếng Anh 421/21
12h30 26/09/20163C104
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngQT1804K_ENG31054_1Tiếng Anh 422/22
12h30 26/09/20163C204
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngQT2002KAnh Văn Cơ Sở 130/30
12h30 26/09/20163C301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpNA1901TKinh Tế Vi Mô19/195.2. Thị trường cạnh ...
12h30 26/09/20163C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA1902NViết 333/33
12h30 26/09/20163C304
Lý thuyết
Matsushima YukieNA2001NTổng Hợp Tiếng Nhật 135/35
12h30 26/09/20163D101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngXD1801D_ENG31054_2Tiếng Anh 422/22
12h30 26/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuXD18C-XD18KTiếng Anh 428/28
12h30 26/09/20163D202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai NgaMT19-MT19QTiếng Anh 217/17
13h20 26/09/20164A102
Lý thuyết
Đặng Quang HuyVH-DL-QT20MTin Học đại Cương 132/32
13h20 26/09/20164C203*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpJPN31053-2Nhật Văn Cơ Sở 312/12Bài 20 1. Từ mới 2. N ...
13h20 26/09/20162C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaNA2001Đọc 126/26
14h10 26/09/20163C201
Lý thuyết
Đỗ Thế CôngNA1801Bơi Lội29/29
14h10 26/09/20163
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhNA1901ABơi Lội37/37
14h10 26/09/20163
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngĐC1901Bơi Lội59/59
14h10 26/09/20163
Lý thuyết
Phạm Thị HườngCT20Điền Kinh37/37
15h05 26/09/20163A103
Lý thuyết
Ngô Trường GiangCT1802Trí Tuệ Nhân Tạo35/35
15h05 26/09/20163A103
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT1802Trí Tuệ Nhân Tạo35/35
15h05 26/09/20163A301
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyBMA33041-1Quản Trị Doanh Nghiệp40/40
15h05 26/09/20163A302*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P256/56III.Kiểm toán chi phí ...
15h05 26/09/20163A303
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1802KKinh Tế Bảo Hiểm49/49
15h05 26/09/20163A305
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1804KKinh Tế Phát Triển68/68
15h05 26/09/20163A306
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT1806KKế Toán Quản Trị 152/52
15h05 26/09/20163A401
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnQT1802NTiếng Anh 449/49
15h05 26/09/20163A402
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1801TNgân Hàng Thương Mại43/43
15h05 26/09/20162A404
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT1902KXác Suất Thống Kê41/41
15h05 26/09/20163A405
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1901NKế Toán Tài Chính40/40
15h05 26/09/20163B105
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐT1901Kỹ Thuật Mạch điện Tử P17/7
15h05 26/09/20163B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngĐC1802Tiếng Anh 428/28
15h05 26/09/20163B202
Lý thuyết
Trịnh Công CầnMT1801Tin Học ứng Dụng Autocad26/26
15h05 26/09/20163B203
Lý thuyết
Phạm Thị DungVH1802Đường Lối Cm Việt Nam35/35
15h05 26/09/20163B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai NgaXD1901DTiếng Anh 230/30
15h05 26/09/20163C101
Lý thuyết
Bùi Thị VụMT1801QĐánh Giá Tác động Môi Trường42/42
15h05 26/09/20163C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA1802Ngữ âm Tiếng Anh33/33
15h05 26/09/20163C202
Lý thuyết
Phạm Thị NgaDL19-VH19Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch44/44
15h05 26/09/20162C204
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhQT2002KAnh Văn Cơ Sở 130/30
15h05 26/09/20163C301*
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA1901TTrung Văn 219/19第9课(3) ...
15h05 26/09/20163C302
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamNA1902NNgữ Pháp Tiếng Nhật 233/33
15h05 26/09/20163C303
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA2001Nghe 125/25
15h05 26/09/20163C304
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA2001NNghe 136/36
15h05 26/09/20163D101
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD1801DNền Và Móng61/61
15h05 26/09/20163D102
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1801KKiến Trúc Công Nghiệp23/23
15h05 26/09/20163D202
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngMT19-MT19QNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 217/17
15h05 26/09/20163E301
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-2Dịch Nghe 331/31
15h05 26/09/20163F103
Lý thuyết
Trịnh Công CầnMT1801Tin Học ứng Dụng Autocad26/26