Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 05/03/20152A101
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànVH1801_ICD31022_1Tin Học đại Cương 219/27
07h20 05/03/20152A102
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhNA1803Tin Học đại Cương 112/27
07h20 05/03/20155A103
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngDNE32021-1.net Framework & C#26/27
07h20 05/03/20152A301*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-1Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh44/53- Kiểm tra lần 1 ...
07h20 05/03/20153A302*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQTL801KNghiệp Vụ Kiểm Toán P125/25IV/Bài tập thực hành ...
07h20 05/03/20152A303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhCOB33021-1Ngân Hàng Thương Mại37/41 1.3. ...
07h20 05/03/20152A305*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-1Quản Trị Học51/51II. Kế hoạch chiến lư ...
07h20 05/03/20152A306*
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-1Kinh Tế Quốc Tế45/453.1.2. Tác động của Đ ...
07h20 05/03/20152A402*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaTFM32031-1Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ16/20Thảo luận chương 3 Ch ...
07h20 05/03/20152A405*
Lý thuyết
Phạm Thị Mai QuyênQT1802NNguyên Lý Kế Toán42/453.4 Cách k.tra tính c ...
07h20 05/03/20152A502*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1803KKế Toán Tài Chính 160/683.3. Kế toán tổng hợp ...
07h20 05/03/20152A505
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹQT1807KKinh Tế Vĩ Mô39/42
07h20 05/03/20152B101
Lý thuyết
Trần Đức ThạnhMT1801QĐịa Chất Môi Trường34/34
07h20 05/03/20152B102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT1801Hóa Hữu Cơ30/30
07h20 05/03/20152B103
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngDL18_XD18C_ĐT18Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 255/55
07h20 05/03/20152B202
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangQT1801MTiếng Anh 119/19
07h20 05/03/20152B203
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcHCM31021-4Tư Tưởng Hồ Chí Minh56/56
07h20 05/03/20152B205
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongESL33041-1Cung Cấp điện Và Chiếu Sáng8/14
07h20 05/03/20152B302*
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐC1801Kỹ Thuật điện Tử36/415. Các chế độ khuyếch ...
07h20 05/03/20152B303*
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhXD1602KVật Liệu Xây Dựng23/25Bài tập §5 - Sử dụng ...
07h20 05/03/20152B305
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD1701KCơ Học Công Trình29/45
07h20 05/03/20152C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT1801K_ENG31041_2Tiếng Anh 123/23
07h20 05/03/20152C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtQT1801K_ENG31041_1Tiếng Anh 110/21
07h20 05/03/20152C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiQT1803NTiếng Anh 113/37
07h20 05/03/20152C104
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngQT1801N_ENG31041_2Tiếng Anh 125/25
07h20 05/03/20152C201
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhQT1805K_ENG31041_2Tiếng Anh 125/25
07h20 05/03/20152C202*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyQT1805K_ENG31041_1Tiếng Anh 124/24Review(cont) Progress ...
07h20 05/03/20152C203
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngCT1801_ENG31041_1Tiếng Anh 125/25
07h20 05/03/20152C204
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiCT1801_ENG31041_2Tiếng Anh 126/26
07h20 05/03/20152C301*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamNA1801Nhật Văn 129/31Bai 1 ...
07h20 05/03/20152C302
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngLIS32024-2Nghe 428/28
07h20 05/03/20152C303
Lý thuyết
Hoàng Thị BảyENG31035-2Tiếng Anh 527/27
07h20 05/03/20152C304*
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộVTD33021-1Tuyến điểm Du Lịch Việt Nam36/384.2. Một số tuyến, đi ...
07h20 05/03/20152D102
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàQT1801N_ENG31041_1Tiếng Anh 126/26
07h20 05/03/20152D202
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRCS22031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép12/12
07h20 05/03/20152D301
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD1801D_MTH32031_1Cơ Lý Thuyết29/33
07h20 05/03/20152D302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànENG31053-6Tiếng Anh 319/23
07h20 05/03/20152F103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanVH1801_ICD31022_2Tin Học đại Cương 222/28
07h20 05/03/20153
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngFOO31011-4Bóng đá41/41
09h05 05/03/20153A101
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànQT1801K_ICD31021_2Tin Học đại Cương 125/31
09h05 05/03/20153A102
Lý thuyết
Vũ Ngọc ThanhNA1804Tin Học đại Cương 124/28
09h05 05/03/20153A201
Lý thuyết
Trần DũngXDL801Kết Cấu Thép10/12
09h05 05/03/20153A301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT1806KKinh Tế Vĩ Mô55/59Bài tập chương 4 31 ...
09h05 05/03/20153A303
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSOE33011-1Chuyên đề Kinh Tế29/29
09h05 05/03/20153A305*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaTAC33021-1Kế Toán Thuế48/48Chương 2: Kế toán thu ...
09h05 05/03/20153A306
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhENG31053-11Tiếng Anh 329/32
09h05 05/03/20152A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhSPO32031-1Nguyên Lý Thống Kê37/45Chương 2: Trình bày s ...
09h05 05/03/20153A402*
Lý thuyết
Phạm Thị Mai QuyênTAX33021-1Thuế50/542.2.1. Căn cứ tính th ...
09h05 05/03/20153A405*
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1801TKinh Tế Vi Mô42/555.5. Thị trường cạnh ...
09h05 05/03/20153A501*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT1804KKế Toán Tài Chính 149/543.3. Kế toán tổng hợp ...
09h05 05/03/20153A502
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹQT1803KKinh Tế Vĩ Mô59/68
09h05 05/03/20153A503*
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngQT1805KKế Toán Tài Chính 151/57Kiểm tra bài 2 ...
09h05 05/03/20153A505*
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1807KKế Toán Tài Chính 141/424.4. Kế toán một số n ...
09h05 05/03/20153A506*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT1801NĐại Số40/521.5 Hạng ma trận_ ...
09h05 05/03/20153B101
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD1801CCơ Lý Thuyết32/47
09h05 05/03/20153B102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT1801QHoá Kỹ Thuật đại Cương28/346.2. Công nghệ điện p ...
09h05 05/03/20153B103*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanDL1801Pháp Luât đại Cương20/25III. Quy phạm pháp lu ...
09h05 05/03/20153B105*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31053-1Tiếng Anh 335/35Unit 3: Town and coun ...
09h05 05/03/20153B202
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngQT1803N_QT18MNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 264/64
09h05 05/03/20153B203*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyVH1801_ENG31041_2Tiếng Anh 125/25 Progress Test ...
09h05 05/03/20153B205
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngVH1801_ENG31041_1Tiếng Anh 124/24
09h05 05/03/20153B301
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiMBB33021-1Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh34/34
09h05 05/03/20153B302*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhĐC1801Toán Cao Cấp 233/42Bài tập (tiếp) 2.2. T ...
09h05 05/03/20153B303
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD1602KKết Cấu Công Trình25/25
09h05 05/03/20153B305
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngXD1701KTiếng Anh 345/45
09h05 05/03/20153B401
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngĐC1802Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 150/50
09h05 05/03/20153B402
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcXD1502KTư Tưởng Hồ Chí Minh48/48
09h05 05/03/20153C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtQT1802N_ENG31041_2Tiếng Anh 118/18
09h05 05/03/20153C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT1802N_ENG31041_1Tiếng Anh 117/17
09h05 05/03/20153C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiVH1802Tiếng Anh 131/31
09h05 05/03/20153C103
Lý thuyết
Đỗ Thị Thu HàXD1801D_ENG31041_1Tiếng Anh 128/28
09h05 05/03/20153C104
Lý thuyết
Hoàng Thị BảyENG31035-4Tiếng Anh 531/31
09h05 05/03/20152C201*
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoPLT32021-1Tâm Lý Học Du Lịch36/41Chương 2: Các hiện tư ...
09h05 05/03/20153C202*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN32023-1Nhật Văn 318/19Bai 10 ...
09h05 05/03/20153C203
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngCT1802_ENG31041_1Tiếng Anh 127/27
09h05 05/03/20153C204
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiCT1802_ENG31041_2Tiếng Anh 126/26
09h05 05/03/20153C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1801Viết 231/31
09h05 05/03/20153C302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhNA1803Nghe 227/27
09h05 05/03/20153C303
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA1805Nói 222/32
09h05 05/03/20153C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnWRI32024-1Viết 430/30
09h05 05/03/20153D102
Lý thuyết
Lê Huy ThôngĐC1803_ĐT18Toán Cao Cấp 243/43
09h05 05/03/20153D103
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT1801Hóa Vô Cơ22/30
09h05 05/03/20153D201
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhCT1801Cấu Trúc Máy Tính36/64
09h05 05/03/20153D202
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongPOE32031-1Điện Tử Công Suất26/30
09h05 05/03/20153D301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31035-7Tiếng Anh 515/15
09h05 05/03/20153D302
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31053-13Tiếng Anh 328/33
09h05 05/03/20153F103
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhCAD32021-1Tin Học ứng Dụng Autocad27/30
12h30 05/03/20153B101
Lý thuyết
Lê Huy ThôngXD18C_XDL8Toán Cao Cấp 20/0
12h30 05/03/2015BS3B103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcQT1806KKế Toán Tài Chính 159/59
12h30 05/03/20153D202*
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31042-1Nhật Văn Cơ Sở 25/7Chu Han Bai 10 ...
12h30 05/03/20154D303*
Lý thuyết
Đỗ Thị Bích NgọcQTTN201Quản Trị Nhân Sự8/14Thảo luận chủ đề 7: Đ ...
13h20 05/03/20155A505*
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1807KKế Toán Tài Chính 141/425.2. Kế toán bất động ...
13h20 05/03/2015BS3C103*
Bài tập
Thân Ngọc HoànĐC1801Cơ Sở Kỹ Thuật điện41/41Phụ đạo lớp 1801+1803 ...
13h20 05/03/20155D101
Lý thuyết
Lê Thành CôngTGS33041-1Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch42/42
14h10 05/03/20153D201
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT1802Ngôn Ngữ Lập Trình C58/58
14h10 05/03/20153
Lý thuyết
Lương Văn HảiXD1603KBóng đá33/33
15h05 05/03/20153F103
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhXDL801 - TIN HọC ứNG DụNG AUTOCADTin học ứng dụng Autocad12/12
15h05 05/03/20153
Lý thuyết
Đinh Thế NamAUI24031-1Thực Tập Tay Nghề3/3