Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 01/09/20143A101
Lý thuyết
Phí Anh ViệtTEST.NET FRAMEWORK & C#1/1
07h20 01/09/20142A302
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQTL701KKế Toán Quản Trị 225/25
07h20 01/09/20142A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P275/75
07h20 01/09/20142A405
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhINE32021-3Kinh Tế Bảo Hiểm51/51
07h20 01/09/20142B101
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhMAT31032-1Toán Cao Cấp 211/11
07h20 01/09/20142B102
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRCS22031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép32/32
07h20 01/09/20142B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngRCS32031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P110/10
07h20 01/09/20142B305
Lý thuyết
Hoàng Xuân TrungHES33011-1An Toàn Lao động40/40
07h20 01/09/20142C102
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 111/11
07h20 01/09/20142C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtENG31053-2Tiếng Anh 331/31
07h20 01/09/20142C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-6Tiếng Anh 423/23
07h20 01/09/20142C302
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-2Tiếng Anh 236/36
07h20 01/09/20142C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-9Tiếng Anh 233/33
07h20 01/09/20142D103
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànMMD33031-1Mô Hình Toán Và Mô Phỏng17/17
07h20 01/09/20142D202
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-7Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 255/55
07h20 01/09/20142D304
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQTTN201Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ15/15
07h20 01/09/20144E301
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngITE33023-1Dịch Nghe 316/16
07h20 01/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpSWI31011-12Bơi Lội35/35
07h20 01/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-1Cầu Lông32/32
07h20 01/09/20143
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-10Bơi Lội41/41
09h05 01/09/20143A103
Lý thuyết
Ngô Trường GiangICD31022-12Tin Học đại Cương 227/27
09h05 01/09/20143A202
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-2Xác Suất Thống Kê48/48
09h05 01/09/20143A301
Lý thuyết
Phạm Thị NgaIPF33021-1Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu55/55
09h05 01/09/20143A302
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQTL701KKế Toán Thuế25/25
09h05 01/09/20143A303
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangEME32031-3Kinh Tế Lượng57/57
09h05 01/09/20143A305
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệALT31021-1Giải Tích18/18
09h05 01/09/20143A401
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangPAI33021-4Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư46/46
09h05 01/09/20143A402
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFAC33042-3Kế Toán Tài Chính 260/60
09h05 01/09/20143A403
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-2Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh58/58
09h05 01/09/20143A404
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-2Luật Kinh Tế49/49
09h05 01/09/20143A405
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhADM32031-4Quản Trị Học23/23
09h05 01/09/20143B101
Lý thuyết
Lê Thanh TùngTGS33041-1Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch35/35
09h05 01/09/20143B102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiHPR32021-1Các Quá Trình Thủy Lực34/34
09h05 01/09/20143B103
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-4Nghiệp Vụ Kiểm Toán P249/49
09h05 01/09/20143B201
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiFRP33021-1Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao26/26
09h05 01/09/20143B203
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-8Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 240/40
09h05 01/09/20143B205
Lý thuyết
Ngô Văn HiểnCEN23031-1Kỹ Thuật Thi Công28/28
09h05 01/09/20143B301
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1502KTrắc địa Công Trình48/48
09h05 01/09/20143B302
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32031-1Cơ Học Kết Cấu P110/10
09h05 01/09/20143B303
Lý thuyết
Nguyễn Thị HươngSCO33021-1Thông Tin Vệ Tinh2/2
09h05 01/09/20143B305
Lý thuyết
Ngô Đức DũngSMA22031-1Sức Bền Vật Liệu18/18
09h05 01/09/20143C101
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-6Xác Suất Thống Kê49/49
09h05 01/09/20143C102
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngLIS32023-3Nghe 335/35
09h05 01/09/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhLIN31021-1Dẫn Luận Ngôn Ngữ29/29
09h05 01/09/20143C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngENG31054-14Tiếng Anh 428/28
09h05 01/09/20143C301
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngENG31054-15Tiếng Anh 433/33
09h05 01/09/20143C302
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-16Tiếng Anh 233/33
09h05 01/09/20143C303
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31041-1Trung Văn Cơ Sở 117/17
09h05 01/09/20143C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-4Tiếng Anh 232/32
09h05 01/09/20143D102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 432/32
09h05 01/09/20143D203
Lý thuyết
Lê Đức ThànhCHI31044-1Trung Văn Cơ Sở 47/7
09h05 01/09/20143D304
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQTTN201Kiểm Toán Căn Bản15/15
09h05 01/09/20143F103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC23021-4Kế Toán Máy32/32
12h30 01/09/20143A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-4Tin Học đại Cương 230/30
12h30 01/09/20143A301
Lý thuyết
Đồng Thị NgaXNK33021-2Kế Toán Xuất Nhập Khẩu54/54
12h30 01/09/20143A302
Lý thuyết
Đỗ Thị Bích NgọcHRA33031-1Quản Trị Nhân Sự30/30
12h30 01/09/20143A303
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangEME32031-4Kinh Tế Lượng49/49
12h30 01/09/20143A306
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-1Luật Kinh Tế51/51
12h30 01/09/20143A401
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-2Quản Trị Học51/51
12h30 01/09/20143A402
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangBFA33041-2Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp60/60
12h30 01/09/20143A403
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-1Xác Suất Thống Kê43/43
12h30 01/09/20143A405
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpBAN33021-1Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp47/47
12h30 01/09/20143B101
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnNPR33021-1Lập Trình Mạng16/16
12h30 01/09/20143B102
Lý thuyết
Tô Thị Lan PhươngMET33021-1Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh21/21
12h30 01/09/20143B103
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI33022-1Trung Văn 223/23
12h30 01/09/20143B202
Lý thuyết
Trần Anh TuấnBAF32031-1Nền Và Móng41/41
12h30 01/09/20143B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệMAT31023-2Toán Cao Cấp 329/29
12h30 01/09/20143B302
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngSPO22031-1Nguyên Lý Thống Kê39/39
12h30 01/09/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaREA32025-1Đọc 535/35
12h30 01/09/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaENG31042-5Tiếng Anh 231/31
12h30 01/09/20143C104
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-1Tiếng Anh 324/24
12h30 01/09/20143C201
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngXD1601K_ENG31084_2Tiếng Anh 419/19
12h30 01/09/20143C202
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31054-1Tiếng Anh 436/36
12h30 01/09/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-2Tiếng Anh 432/32Unit 7: Cultures and ...
12h30 01/09/20143D102
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngENG31054-5Tiếng Anh 432/32
12h30 01/09/20143
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHCP22021-1Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn13/13
13h20 01/09/20145F203
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhSWP33011-1Thực Hành Xử Lý Nước Cấp15/15
13h20 01/09/20143PHONGMAY
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngBEE32011-1Thí Nghiệm điện Tử Cơ Bản6/6
13h20 01/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungAPE31011-1Điền Kinh - Thể Dục40/40
13h20 01/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Văn ĐẹpSWI31011-3Bơi Lội38/38
13h20 01/09/20143
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhBAD31011-2Cầu Lông44/44
13h20 01/09/20143
Lý thuyết
Ngô Bá ThắngSWI31011-1Bơi Lội44/44
14h10 01/09/20143A204
Lý thuyết
Lương Văn HảiQTTN201Bơi Lội15/15
15h05 01/09/20143A103
Lý thuyết
Vũ Mạnh KhánhICD31022-5Tin Học đại Cương 230/30
15h05 01/09/20143A301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhCOB33021-1Ngân Hàng Thương Mại10/10
15h05 01/09/20143A302
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnPAI33021-1Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư44/44
15h05 01/09/20143A303
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyADM32031-3Quản Trị Học50/50
15h05 01/09/20143A401
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụFAC33042-2Kế Toán Tài Chính 229/29
15h05 01/09/20142A402
Lý thuyết
Vũ Thị LànhTFM32031-3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ43/43
15h05 01/09/20143A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33031-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P148/48
15h05 01/09/20143A404
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-2Kinh Tế Quốc Tế55/55
15h05 01/09/20143A405
Lý thuyết
Phạm Thị NgaINF33021-1Tài Chính Quốc Tế66/66
15h05 01/09/20143B101*
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngPAM33021-1Lập Trình ứng Dụng Cho Mobile14/14 ...
15h05 01/09/20143B103
Lý thuyết
Đỗ Thị AnHCM31021-6Tư Tưởng Hồ Chí Minh49/49
15h05 01/09/20143B202
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyINA33021-1Kiến Trúc Công Nghiệp31/31
15h05 01/09/20143B203
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànCNE33021-1Mạng Máy Tính19/19
15h05 01/09/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPNP33021-1Ngữ âm Tiếng Anh35/35
15h05 01/09/20143C102
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-3Tiếng Anh 323/23
15h05 01/09/20143C103
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31035-2Tiếng Anh 525/25
15h05 01/09/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31054-13Tiếng Anh 432/32
15h05 01/09/20143C201
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiENG31041-1Tiếng Anh 114/14
15h05 01/09/20143C202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31054-9Tiếng Anh 434/34
15h05 01/09/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-3Tiếng Anh 432/32Unit 7: Cultures and ...
15h05 01/09/20143C204
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFIA33041-1Kế Toán Tài Chính41/41
15h05 01/09/20143C303
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngENG31042-11Tiếng Anh 232/32
15h05 01/09/20143D202
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31065-1Trung Văn Cơ Sở 510/10
15h05 01/09/20143F103
Lý thuyết
Văn Hồng NgọcCAC33021-3Kế Toán Máy26/26
15h05 01/09/20143
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngHCP22021-2Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn19/19