Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 23/02/20174A201
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT1902K-TFM32031Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ38/38
07h20 23/02/2017BS2A202
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điện43/43
07h20 23/02/20172A302
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT18M-QT1805K-BFA3Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp47/47
07h20 23/02/20172A303
Lý thuyết
Đặng Thị VânQT1801K-ENG31035Tiếng Anh 537/37
07h20 23/02/20172A305
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 247/47
07h20 23/02/20172A306
Lý thuyết
Trần Phú VươngQT1801N-ELA33031Luật Kinh Tế38/38
07h20 23/02/20172A401
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1901N-BAU32031Kiểm Toán Căn Bản32/32
07h20 23/02/20172A402*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiQT1901K-ENG31053Tiếng Anh 332/32Unit 7: World famous ...
07h20 23/02/20172A405*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT2001K-MIE32031Kinh Tế Vi Mô33/332.5. Kiểm soát giá và ...
07h20 23/02/20172B103
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiDL2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 224/24
07h20 23/02/20172B105
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT1901-ICH31031Hóa Vô Cơ8/8
07h20 23/02/20175B201
Lý thuyết
Nguyễn Đức MinhĐC1801-PLC34031Điều Khiển Logic Và Plc43/43
07h20 23/02/20172B202
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD1801D-RCS33032Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P249/49
07h20 23/02/20175B203
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanĐC1901-TAC33031Lý Thuyết điều Khiển Tự động52/52
07h20 23/02/20172B301
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcDL1801-VRP31031Đường Lối Cm Việt Nam17/17
07h20 23/02/20172B303
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộVH1801-BNT33031Nghiệp Vụ Lữ Hành41/41
07h20 23/02/20172C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaQT1801T-ENG31035Tiếng Anh 535/35Skills Round Up ...
07h20 23/02/20172C102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaNA2001-REA32022Đọc 228/28Chapter 3: The spirit ...
07h20 23/02/20172C104
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhDC2001-MAT31031Toán Cao Cấp 127/27
07h20 23/02/20173C201*
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA2001N-REA32022Đọc 228/28Chapter 2: Jobs, occu ...
07h20 23/02/20173C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Tố HoànNA1801-WRI32026Viết 625/25
07h20 23/02/20172C302
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA1804-ABC33021Văn Hóa Anh-mỹ32/32
07h20 23/02/20173C303
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA1901N-LSJ33022Nghe - Nói Tiếng Nhật 224/24
07h20 23/02/20173C401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaMT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 229/29Unit 4: The best plac ...
07h20 23/02/20175D101
Lý thuyết
Phan Duy HòaCT18-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh63/63
07h20 23/02/20173
Lý thuyết
Phạm Thị HườngCT19-ATH3Điền Kinh49/49
07h20 23/02/20172
Lý thuyết
Nguyễn Vân AnhQT1903K-BAD31011Cầu Lông40/40
09h05 23/02/20173A301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1801T-SOB33011Chuyên đề Ngân Hàng38/38Chuyên đề 1: Tổng qua ...
09h05 23/02/20173A302
Lý thuyết
Phạm Vũ LợiQT1805K-ELA33031Luật Kinh Tế32/32
09h05 23/02/20173A303
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT1801K-ELA33031Luật Kinh Tế39/39
09h05 23/02/20173A305*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaQT1803K-ENG31035Tiếng Anh 541/41Unit 7: Cultures & Cu ...
09h05 23/02/20172A306
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT1801N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 140/40
09h05 23/02/20173A401
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1901N-EME32031Kinh Tế Lượng31/31
09h05 23/02/20173A402
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT1901K-ADM32031Quản Trị Học47/47
09h05 23/02/20173A404
Lý thuyết
Mai Thúy PhươngQT20T-QT20M-ENG3Anh Văn Cơ Sở 233/33
09h05 23/02/20173B101
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThanhXD1801C-COL33011Luật Xây Dựng3/3
09h05 23/02/20173B102
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcĐT1801-SMC33011Chuyên đề Ht đo Lường Đk110/10
09h05 23/02/20173B103
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiDL2001-STO32021Tổng Quan Du Lịch24/24
09h05 23/02/20172B105*
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT1901-OCH31031Hóa Hữu Cơ10/105.2. Tính chất hóa ho ...
09h05 23/02/20172B202
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcXD1801D-HCM31021Tư Tưởng Hồ Chí Minh19/19
09h05 23/02/20173B301
Lý thuyết
Đặng Thị VânDL18-QT18M-ENG3Tiếng Anh 528/28
09h05 23/02/20173B302
Lý thuyết
Thầy NguyênJPN31053-1Nhật Văn Cơ Sở 321/21
09h05 23/02/20173B303
Lý thuyết
Trần Phú VươngVH1801-TLA33011Pháp Luật Du Lịch37/37
09h05 23/02/20173C102
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA2001-WRI32022Viết 230/30
09h05 23/02/20173C103
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 39/9
09h05 23/02/20173C104
Lý thuyết
Đinh Đức LinhDC2001-GPH31021Vật Lý đại Cương 128/28
09h05 23/02/20173C302
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA1804-ITE33022Dịch Nghe 232/32
09h55 23/02/20172C201
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2001N-JPG32031Ngữ Pháp Tiếng Nhật 126/26
09h55 23/02/20172C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phi NgaNA1801-TRA33033Dịch Viết 327/27
12h30 23/02/20173A101*
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànICD31022-3Tin Học đại Cương 222/224.3. Định dạng và in ...
12h30 23/02/20173A301
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1806K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P250/50
12h30 23/02/20173A302
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangQT1804K-ENG31035Tiếng Anh 537/37
12h30 23/02/20172A303
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT1802K-ELA33031Luật Kinh Tế50/50
12h30 23/02/20173A401*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1902K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 236/368.3. Kế toán tiêu thụ ...
12h30 23/02/20173A402
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1903K-MAR32031Marketing Căn Bản41/41
12h30 23/02/20173A404
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiQT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 255/55
12h30 23/02/20173B101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA1901T-LIN31021Dẫn Luận Ngôn Ngữ18/18
12h30 23/02/20173B103
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngCT19-ENG3Tiếng Anh 342/42
12h30 23/02/20172C102
Lý thuyết
Nguyễn Đình ĐứcXD1901D-GMC32021Địa Chất Công Trình32/32
12h30 23/02/20173C103
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT20-MLO3Logic Toán39/39
12h30 23/02/20173C201
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngNA2001N-MLP31021Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 133/33
12h30 23/02/20174C301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiNA1802-TRA33033Dịch Viết 332/32Theme 1: Population ...
12h30 23/02/20175C302
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1901A-TRA33031Dịch Viết 123/23
12h30 23/02/20173C303
Lý thuyết
Phạm Thị DuyênNA1902N-RWJ33022Đọc - Viết Tiếng Nhật 226/26
12h30 23/02/20173C401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaMT20-XD20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 229/29Unit 5: Where’s the p ...
12h30 23/02/20172D102
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngĐT1901-CPA33021Tin Học ứng Dụng6/6
12h30 23/02/20173F103
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênQT1801K-CAC33021Kế Toán Máy44/44
13h20 23/02/20173A305
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT1802N-STM33031Quản Trị Chiến Lược56/56
13h20 23/02/20172A306
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngQT19T-QT19M-MAR3Marketing Căn Bản27/27
13h20 23/02/20172B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT1801-APT33031Xử Lý ô Nhiễm Không Khí24/24
13h20 23/02/20175B201
Lý thuyết
Nguyễn Đức MinhĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và Plc29/29
13h20 23/02/20172B202
Lý thuyết
Lê Xuân SinhMT1801Q-CLC33011Biến đổi Khí Hậu30/30
13h20 23/02/20172B203
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch Hơn13/13
13h20 23/02/20175B205
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhXD1801K-MCO32021Vật Liệu Xây Dựng14/14
13h20 23/02/20174B302
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpVH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế Giới29/29
13h20 23/02/20173B303
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộVH1802-BNT33031Nghiệp Vụ Lữ Hành34/34
13h20 23/02/20173C101
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhNA1901N-REA32024Đọc 425/25
13h20 23/02/20173C402
Lý thuyết
Phạm Thị Thiên HươngDC2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 226/26
13h20 23/02/20173C404
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA2001-SPE32022Nói 229/29
13h20 23/02/20172
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungDL2001-FAE31011Thể Dục Aerobics28/28
13h20 23/02/20174
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngVH1801_HCP34021_1Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn0/0
14h10 23/02/20172A303
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT1802K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp47/47
14h10 23/02/20172C102
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD1901D-MOS32031Cơ Học Kết Cấu P128/28
14h10 23/02/20172D102
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngĐT1901-ECT32022Kỹ Thuật Mạch điện Tử P26/6
14h10 23/02/20173
Lý thuyết
Lương Văn HảiNA1801-KFT31011Võ Cổ Truyền27/27
14h10 23/02/20173
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngNA1804-FOO31011Bóng đá51/51
15h05 23/02/20173A102
Lý thuyết
Đặng Quang HuyQT20T-QT20M-ICD3Tin Học đại Cương 236/36
15h05 23/02/20172A301
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangQT1806K-ENG31035Tiếng Anh 522/22
15h05 23/02/20173A302
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1804K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P251/51
15h05 23/02/20173A306
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT1901T-BAU32031Kiểm Toán Căn Bản20/20
15h05 23/02/20173A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT1902K-MAR32031Marketing Căn Bản33/33Chương 2- Hệ thống th ...
15h05 23/02/20173A402*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT1903K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 243/438.3. Kế toán tiêu thụ ...
15h05 23/02/20172A404*
Lý thuyết
Vũ Thị LànhQT2001N-MIE32031Kinh Tế Vi Mô40/403.2.1. Khái niệm – cô ...
15h05 23/02/20173A405
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngQT2002K-MLP31021Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 143/43
15h05 23/02/20173B101
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngNA1901T-MLP31032Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 224/24
15h05 23/02/20173B103
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànCT19-CNE3Mạng Máy Tính51/51
15h05 23/02/20173B105*
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT2001-ENH31021Môi Trường Và Con Người15/151.4. Sinh quyển 1.5. ...
15h05 23/02/20173B202
Lý thuyết
Dương Thanh NghịMT1801Q-WRM33021Quản Lý Tài Nguyên Nước30/30
15h05 23/02/20173B203
Lý thuyết
Phan Duy HòaMT19-MT19Q-HCM3Tư Tưởng Hồ Chí Minh16/16
15h05 23/02/20173C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 239/39
15h05 23/02/20173C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA2001N-WRI32022Viết 226/26
15h05 23/02/20173C303
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA1902N-LSJ33022Nghe - Nói Tiếng Nhật 226/26
15h05 23/02/20173C401
Lý thuyết
Vũ Quyết ThắngXD2001D-GEO32021Hình Học - Hoạ Hình17/17
15h55 23/02/20172A303
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT1802K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 247/47
15h55 23/02/20172A305
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT1802N-PAI33021Lập Và Phân Tích Dự án đầu Tư56/56
15h55 23/02/20172B303*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngVH1802-TSC33021Thống Kê Du Lịch35/354.2. Điều tra chọn mẫ ...
15h55 23/02/20172C102
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD1901D-RCS32031Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P128/28
15h55 23/02/20172D102
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcĐT1901-MTE33021Kỹ Thuật đo Lường điện Tử6/6