Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h20 31/10/20142A302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQTL701KKế Toán Hành Chính Sự Nghiệp25/25
07h20 31/10/20142A402
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc MỹCBA33021-2Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại61/61
07h20 31/10/20142A403*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P275/75Bài tập thực hành tổn ...
07h20 31/10/20142B102
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnRCS22031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép32/32
07h20 31/10/20142B201
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongEPT34021-1Nhà Máy điện Và Trạm Biến áp11/15
07h20 31/10/20142B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngRCS32031-1Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P110/10
07h20 31/10/20142B303
Lý thuyết
Phạm Thị ThuVRP31031-3Đường Lối Cm Việt Nam38/38
07h20 31/10/20142C101*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhSPT31031-6Xác Suất Thống Kê30/476.2. Các bài toán kiể ...
07h20 31/10/20142C102
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamJPN31041-1Nhật Văn Cơ Sở 110/10
07h20 31/10/20142C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngENG31054-14Tiếng Anh 428/28
07h20 31/10/20142C302*
Lý thuyết
Bùi Thị Thúy NgaENG31042-2Tiếng Anh 236/36Progress test 2 ...
07h20 31/10/20142C304
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-9Tiếng Anh 229/33
07h20 31/10/20142D303
Lý thuyết
Phạm Thị Mai QuyênQTTN1Thương Mại điện Tử35/35
07h20 31/10/20145NHATAP1
Lý thuyết
Nguyễn Tiến ĐộOTA33021-1Tổ Chức Hoạt động Teambuilding Trong Du Lịch31/31
07h20 31/10/20143
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungAPE31011-8Điền Kinh - Thể Dục34/34
08h10 31/10/20144C203
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1603KKiến Trúc Công Nghiệp34/34
09h05 31/10/20143A103*
Lý thuyết
Đỗ Xuân ToànICD31021-2Tin Học đại Cương 18/15Bài tập ...
09h05 31/10/20143A202
Lý thuyết
Trần Thị Như TrangTFM32031-4Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ45/45
09h05 31/10/20143A302
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQTL701KLập Và Phân Tích Dự án đầu Tư25/25
09h05 31/10/20143A303*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaXNK33021-1Kế Toán Xuất Nhập Khẩu52/523.1 Kế toán xuát khẩu ...
09h05 31/10/20143A305
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhMAC23021-3Kế Toán Quản Trị 142/50
09h05 31/10/20143A306*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuENH31021-5Môi Trường Và Con Người29/346.2. Các biện pháp gi ...
09h05 31/10/20143A401*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngFAC33041-1Kế Toán Tài Chính 118/21CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀ ...
09h05 31/10/20143A402*
Lý thuyết
Phạm Văn TưởngFAC23032-1Kế Toán Tài Chính II23/3110.3. Báo cáo kết quả ...
09h05 31/10/20143A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngAUD33031-3Nghiệp Vụ Kiểm Toán P160/60
09h05 31/10/20143A404*
Lý thuyết
Hoàng Chí CươngIEC32021-1Kinh Tế Quốc Tế56/564.3. Thị trường ngoại ...
09h05 31/10/20143B101
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhMAT31032-1Toán Cao Cấp 211/11
09h05 31/10/20143B102
Lý thuyết
Trần Phú VươngLAW31021-1Pháp Luât đại Cương46/46
09h05 31/10/20143B103*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuệMAT31023-1Toán Cao Cấp 319/23Bài tập 3.3 Ma trận c ...
09h05 31/10/20143B105
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcOPC33021-1Thông Tin Quang2/2
09h05 31/10/20143B201*
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngICS33021-1Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp15/174.2. CAN (tiếp) 4.3. ...
09h05 31/10/20143B301
Lý thuyết
Vũ Văn AnDRA31021-1Vẽ Kỹ Thuật41/41
09h05 31/10/20143B303
Lý thuyết
Phạm Thị ThuVRP31031-1Đường Lối Cm Việt Nam57/57
09h05 31/10/20143B305
Lý thuyết
Nguyễn Đình ĐứcGMC32021-1Địa Chất Công Trình43/43
09h05 31/10/20143C101
Lý thuyết
Hoàng Thị BảyTRA33032-1Dịch Viết 237/37
09h05 31/10/20143C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnAGRA33021-3Ngữ Pháp 132/32
09h05 31/10/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngSPE32023-1Nói 322/22
09h05 31/10/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Minh NguyệtENG31053-2Tiếng Anh 331/31
09h05 31/10/2014BS3c202*
Lý thuyết
Lê Thanh TùngTGS33041-1Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch35/354.4. Các phương pháp ...
09h05 31/10/20143C301
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngENG31054-15Tiếng Anh 432/33
09h05 31/10/20143C303*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-5Xác Suất Thống Kê45/45Bài tập + Kiểm tra ...
09h05 31/10/20143D202
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangCHI31042-1Trung Văn Cơ Sở 24/4
09h05 31/10/20143D203*
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31044-1Trung Văn Cơ Sở 47/7综合课:第二课 ...
09h05 31/10/20143D303*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQTTN1Luật Kinh Tế34/35III. Chế tài trong ho ...
09h05 31/10/20143D304
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcQTTN201Tư Tưởng Hồ Chí Minh15/15
09h05 31/10/20143F103*
Lý thuyết
Nguyễn Đức KiênCAC33021-1Kế Toán Máy30/305.2. kế toán TSCĐ chư ...
12h30 31/10/20143A301*
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSBU33021-1Kinh Doanh Chứng Khoán48/50Chương 3: Phân tích v ...
12h30 31/10/20143A302*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyBMA33041-1Quản Trị Doanh Nghiệp42/42Ch­¬ng VIII: Qu¶n trÞ ...
12h30 31/10/20143A305
Lý thuyết
Đồng Thị NgaTAC33021-3Kế Toán Thuế23/23
12h30 31/10/20143A306*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaTFM32031-1Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ47/50Chương 6: Ngân hàng t ...
12h30 31/10/20143A401
Lý thuyết
Ninh Thị Thùy TrangFAC23041-1Kế Toán Tài Chính I34/34
12h30 31/10/20143A402*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-3Luật Kinh Tế44/48bài tập kiểm tra tổng ...
12h30 31/10/20143A403
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụBAN33031-5Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh62/62
12h30 31/10/20143A404
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngAUD33031-2Nghiệp Vụ Kiểm Toán P143/43
12h30 31/10/20143B101*
Lý thuyết
Bùi Huy HùngNMA33021-1Quản Trị Mạng28/28Thực hành 5 - Mô hình ...
12h30 31/10/20143B105
Lý thuyết
Nguyễn Huy DũngECT32022-1Kỹ Thuật Mạch điện Tử P24/4
12h30 31/10/20143B201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngTGP32021-1Địa Lý Du Lịch53/53
12h30 31/10/20143B202
Lý thuyết
Cô Hồng AnhIRC34021-1Điều Khiển Rôbôt Công Nghiệp10/10
12h30 31/10/20143B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQTCL301KKế Toán Tài Chính Thực Hành II6/6
12h30 31/10/20143B301
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD1501KTrắc địa Công Trình49/49
12h30 31/10/20143B303
Lý thuyết
Nguyễn Trọng ThắngMIC23021-1Vi Xử Lý9/11
12h30 31/10/20143B305
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungMOS32032-1Cơ Học Kết Cấu P214/14
12h30 31/10/20143C101*
Lý thuyết
Chu Thị Minh HằngSPE32023-2Nói 314/20Unit 8: Finding a job ...
12h30 31/10/20143C104
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-1Tiếng Anh 325/25
12h30 31/10/20143C201*
Lý thuyết
Phạm Thị Thu HằngXD1601K_ENG31084_2Tiếng Anh 419/19Get ready for your ex ...
12h30 31/10/20143C202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31054-9Tiếng Anh 434/34
12h30 31/10/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-2Tiếng Anh 432/32Unit 10: The written ...
12h30 31/10/20143C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-6Tiếng Anh 423/23
12h30 31/10/20143C302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-3Tiếng Anh 220/20Selfcheck 10 - Get re ...
12h30 31/10/20143C303
Lý thuyết
Hoàng Hải VânSPT31031-3Xác Suất Thống Kê39/39
12h30 31/10/20143D103*
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnADE32021-1Điện Tử Tương Tự Và điện Tử Số27/30Bài tập chương VIII ( ...
12h30 31/10/20143D201
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-4Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 252/52
12h30 31/10/20143D202*
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiCHI31065-1Trung Văn Cơ Sở 59/10第一讲:存现句 ...
12h30 31/10/20143D203
Lý thuyết
Hoàng Xuân BìnhEIM23031-1Trang Bị điện Máy Sản Xuất11/11
12h30 31/10/20143E301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPRO32021-1Luyện âm 118/18
13h20 31/10/20142A202*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-4Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh37/44“Tiếp”5.2. Phân tích ...
13h20 31/10/20142B102
Lý thuyết
Tô Thị Lan PhươngEAU33011-1Kiểm Toán Môi Trường29/29
13h20 31/10/20142C103
Lý thuyết
Nguyễn Trí TuệXD1701KCấu Tạo Kiến Trúc47/47
15h05 31/10/20143A202*
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnBFA33041-4Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp51/567.2 Cổ phiếu, trái ph ...
15h05 31/10/20143A302*
Lý thuyết
Hoàng Thị Hồng LanSMA33021-2Thị Trường Chứng Khoán46/50Chương 3 (tiếp) 4. Xá ...
15h05 31/10/20143A402*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngBAN33031-3Phân Tích Hoạt động Kinh Doanh52/55 “Tiếp” 6.3. Phân tí ...
15h05 31/10/2014BS2A402
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanELA33031-3Luật Kinh Tế48/48
15h05 31/10/20143A403
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoAUD33032-1Nghiệp Vụ Kiểm Toán P268/68
15h05 31/10/20143B101*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCGR33021-1Đồ Hoạ Máy Tính15/17Chương 4: Đồ họa ba ...
15h05 31/10/20143B102
Lý thuyết
Hoàng Thị ThúySMS33021-1Giám Sát Và Quản Lý Môi Trường Biển22/22
15h05 31/10/2014BS3B103*
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiFRP23021-1Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao27/304.5. Cách đi đứng 4.6 ...
15h05 31/10/20143B103
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiHBA23021-1Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn32/32
15h05 31/10/20143B201*
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngMPR23021-1Tổ Chức Sản Xuất9/118.1. Hệ thống SCADA v ...
15h05 31/10/20143B202
Lý thuyết
Nguyễn Hồng HạnhMCO32031-1Vật Liệu Xây Dựng39/39
15h05 31/10/20143B203
Lý thuyết
Đỗ Thị AnHCM31021-5Tư Tưởng Hồ Chí Minh56/56
15h05 31/10/20143B302
Lý thuyết
Nguyễn Văn HiểuLAW31021-4Pháp Luât đại Cương46/46
15h05 31/10/20143B303
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCTL701Quản Lý Dự án Cntt4/4
15h05 31/10/20143C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnWRI32023-1Viết 323/23
15h05 31/10/20143C102
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangENG31053-3Tiếng Anh 324/24
15h05 31/10/20143C103
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungXD1701KKiến Trúc Nhà ở48/48
15h05 31/10/20143C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Yến ThoaENG31054-13Tiếng Anh 431/31
15h05 31/10/20143C202
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngENG31054-1Tiếng Anh 436/36
15h05 31/10/20143C203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh ChiENG31054-3Tiếng Anh 432/32Unit 10: The written ...
15h05 31/10/20143C302
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhENG31042-1Tiếng Anh 220/20
15h05 31/10/20143C303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaENG31042-15Tiếng Anh 227/27Selfcheck 10 - get re ...
15h05 31/10/20143D102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuENG31054-7Tiếng Anh 432/32Self check 10 ...
15h05 31/10/20143D201
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngMLP31032-2Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 231/31
15h05 31/10/20143E301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPRO32021-2Luyện âm 117/17