Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 18/10/2018BS5A101
Thực hành
Phan Thị Thu HuyềnQT2002KKinh Tế Lượng29/29
07h00 18/10/20183A102*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyDC2101Tin Học Đại Cương 114/22(Tiếp ...) Bài tập ...
07h00 18/10/20182B101
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT19Đường Lối Cm Việt Nam28/28
07h00 18/10/20182B103
Lý thuyết
Mai Văn LậpDT1901Thông Tin Quang5/5
07h00 18/10/20182B201
Lý thuyết
Đỗ Thị AnQT19N-M-XD18KĐường Lối Cm Việt Nam46/46
07h00 18/10/20183B202*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2001KMarketing Căn Bản23/278.1. Các yếu tố ảnh h ...
07h00 18/10/20182B301
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngQT2001MNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 213/13
07h00 18/10/20183B302
Lý thuyết
Nguyễn Đoan TrangQT2001NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp35/35
07h00 18/10/20182B303*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1901KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh25/345.2. Phân tích tình h ...
07h00 18/10/20183C101
Lý thuyết
Hồ Thị Hoài NamNA19NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 338/38
07h00 18/10/20182C102*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA2001Từ Vựng23/23Chapter 3. Figures of ...
07h00 18/10/20182C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLIS32021-1Nghe 117/17
07h00 18/10/20182C202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT1901QQuản Lý Môi Trường Khu Công Nghiệp - Đô Thị5/54.5. Môi trường Khu C ...
07h00 18/10/20183C203*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL19-DL20Quản Trị Bar Và Bàn18/19Chương 10: NGÂN SÁCH ...
07h00 18/10/20182C301*
Lý thuyết
Vũ Văn ÁnhMAT31031-1Toán cao cấp 128/434.4. Chuỗi hàm số 4. ...
07h00 18/10/20182D101
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC1901Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công Kl32/44
07h55 18/10/2018BS2C102
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA19NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 337/38
07h55 18/10/20184C103*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanNA1901TLuật Thương Mại12/15Chương 4: Pháp luật v ...
07h55 18/10/20182
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungXD1901DCầu Lông25/25
08h55 18/10/20183B101*
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT1901CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ14/18Chương 9. Quản trị ki ...
08h55 18/10/20183B103
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDT1901Chuyên Đề Ht Đo Lường Đk25/5
08h55 18/10/20183B201*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT1901NPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh19/265.2. Phân tích tình h ...
08h55 18/10/20183B301
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT19M-QT20MHành Vi Người Tiêu Dùng22/22
08h55 18/10/20183B303
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1901KKiểm Toán Tài Chính 233/33
08h55 18/10/20183C102
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA2001Đọc 522/22
08h55 18/10/20183C201*
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA1901APhân Tích Diễn Ngôn19/19Substitute ...
08h55 18/10/20183C202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT19-MT19QĐánh Giá Tác Động Môi Trường14/14Thực tế môn học Tóm t ...
08h55 18/10/20183C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT2001Quan Trắc Môi Trường5/5
08h55 18/10/20183C301*
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyENG31051-2Anh văn cơ sở 137/39Unit 4: Time to party ...
08h55 18/10/20184C302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngWRI32021-2Viết 122/25Supplementary Exercis ...
08h55 18/10/20183C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnAREA32021-1Đọc 117/17
08h55 18/10/20183D101
Lý thuyết
Đỗ Thị AnDC1901Đường Lối Cm Việt Nam44/44
09h50 18/10/20182B202*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2001KQuản Trị Học24/28Chương VI: tiếp ...
09h50 18/10/20182B203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT2001TNgân Hàng Thương Mại6/61. Tín dụng ngắn hạn ...
09h50 18/10/20182B205
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiQT21N-T-MT21Anh Văn Cơ Sở 427/34
09h50 18/10/20182B302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT2001NNguyên Lý Thống Kê24/28Chương 9 (tiếp) 9.4. ...
09h50 18/10/20182C101
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcNA19NĐường Lối Cm Việt Nam40/40
09h50 18/10/20182C104*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngVH2101Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam18/267.1. Văn hóa ẩm thực ...
09h50 18/10/2018BS2C104
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2101NNgữ Pháp Tiếng Nhật 215/15
09h50 18/10/20182C203*
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL19-DL20Quản Trị Khu Resort19/196.3. Quản lý chất lượ ...
13h00 18/10/20183A102
Lý thuyết
Trần Thị Thanh PhươngQT1903KKế Toán Máy31/31
13h00 18/10/20183B101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanCT21Cơ Sở Dữ Liệu26/363.3 Chuyển đổi từ mô ...
13h00 18/10/20182B102
Lý thuyết
Đinh Đức LinhXD2101DCơ Lý Thuyết17/17
13h00 18/10/20182B103*
Lý thuyết
Đỗ Thị Hồng LýDC2001Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động22/22 ...
13h00 18/10/20183B201*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT21Đại Số46/462.5 Số chiều và cơ sở ...
13h00 18/10/20182B203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Ngọc AnhQT2002KMarketing Căn Bản31/31 ...
13h00 18/10/20183B205*
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2001KQuản Trị Học24/28Chương VI: tiếp ...
13h00 18/10/20183B301*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT1901TThanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu6/13IV. Phương thức nhờ t ...
13h00 18/10/20183B303
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcQT1902KĐường Lối Cm Việt Nam30/30
13h00 18/10/20182C104*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA1901TDịch Viết 312/15Theme 4: Internationa ...
13h00 18/10/20183C201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT2001Hoá Học Môi Trường6/64.3. Sự ô nhiễm nước ...
13h00 18/10/20184C202
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCT2001CXử Lý Ảnh20/20
13h00 18/10/20184C203*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngVH1901Thống Kê Du Lịch12/129.1. Thống kê khách D ...
13h00 18/10/20182C204
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD2001DNền Và Móng16/16
13h00 18/10/20182D101
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngNA20N-NA21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 243/43
13h00 18/10/20183F205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT1901Thực Hành Xử Lý Nước8/8
13h55 18/10/20182
Lý thuyết
Phạm Thị HườngNA19NCầu Lông45/45
14h55 18/10/20183B102*
Lý thuyết
Trịnh Công CầnXD2101DTrắc Địa Công Trình10/146.3 Xây dựng lưới đườ ...
14h55 18/10/20183B103
Lý thuyết
Nguyễn Tiến BanDC2001Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến22/22
14h55 18/10/20183B203
Lý thuyết
Phan Thị Thu HuyềnQT2002KKinh Tế Lượng29/29
14h55 18/10/20183C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA21Nghe 325/26 Unit 8: Job preferen ...
14h55 18/10/20183C102
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA1901ANgữ Nghĩa Học18/18
14h55 18/10/20183C103
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA2001NNói 517/17
14h55 18/10/20183C104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngNA1901TKế Toán Tài Chính8/15
14h55 18/10/20183C204
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD2001DKết Cấu Bê Tông Cốt Thép P119/19
15h50 18/10/20182B201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT21K-VH21Anh Văn Cơ Sở 434/34Self check 8 - Langua ...
15h50 18/10/20182B302*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT1903KKiểm Toán Tài Chính 232/32Bài tập tổng hợp ...
15h50 18/10/20182B303
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT1902KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh31/31
15h50 18/10/20182C301*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanGIN32021-1Tin học đại cương20/203.3.4 Lệnh thao tác t ...