SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h20 14/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
5212h30 15/08/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
5315h05 15/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngTô Thị Phương Thảo (3t)
5415h05 16/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngPhạm Thị Thương (3t)
5509h05 18/08/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
5607h20 21/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Đức Trung (2t)
Nguyễn Thị Thu Hà (2t)
5712h30 22/08/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
5815h05 23/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
5909h05 25/08/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
6007h20 28/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Phương Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Dương (2t)
6112h30 29/08/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
6215h05 30/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Thùy Dương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t)
Vũ Ngọc Hà (3t)
Nguyễn Thị Thu (3t)
Nguyễn Lan Ngọc (3t)
6309h05 01/09/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
6407h20 04/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
6512h30 05/09/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
6615h05 06/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngTô Thị Phương Thảo (3t)
6709h05 08/09/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
6807h20 11/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngLê Quốc Vũ (2t)
Nguyễn Lan Phương (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
6912h30 12/09/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
7015h05 13/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
7107h20 18/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngĐặng Việt Anh (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Bùi Tuấn Đạt (2t)
7212h30 19/09/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
7315h05 20/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Ngọc Hà (3t)
Nguyễn Thị Thanh Huyền (3t)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
7407h20 25/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Ngọc Dương (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Bùi Tuấn Đạt (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
7507h20 26/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngLê Quốc Vũ (2t)
Trần Thị Mai Anh (2t)
Bùi Thanh Huyền (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
7612h30 26/09/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
7715h05 27/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngChu Thị Minh Giang (3t)
Vũ Thị Tố Uyên (3t)
Huỳnh Thu Ngân (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
7812h30 03/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
7915h05 03/10/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Lan Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
8009h05 06/10/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
8112h30 10/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
8215h05 10/10/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngTô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
8315h05 11/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
8409h05 13/10/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
8512h30 17/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
8615h05 17/10/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
8715h05 18/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
8809h05 20/10/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
8915h05 24/10/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
9009h05 27/10/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
9115h05 31/10/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t)
9209h05 03/11/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
9315h05 07/11/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
9409h05 10/11/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
9515h05 14/11/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
9609h05 17/11/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
9715h05 21/11/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
9809h05 24/11/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
9915h05 28/11/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
10009h05 01/12/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam