SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10109h05 14/08/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
10212h30 16/08/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngVũ Văn Công (3t)
10315h05 17/08/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
10409h05 21/08/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
10512h30 23/08/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thu Hương (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
10615h05 24/08/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
10709h05 28/08/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Phương Anh (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Nguyễn Thu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Nguyễn Văn Phong (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
10812h30 30/08/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
10915h05 31/08/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
11009h05 04/09/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng Đan
11112h30 06/09/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Hà My (3t)
11215h05 07/09/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpĐặng Khánh Hà (3t)
Vũ Ngọc Hà (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
11309h05 11/09/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
11412h30 13/09/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngVũ Văn Công (3t)
Nguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Huỳnh Thu Ngân (1t)
Trần Thị Quỳnh (3t)
Trần Hữu Sáng (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
11515h05 14/09/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpTô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Phan Thanh Thu Phương (3t)
11609h05 15/09/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
11709h05 18/09/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Phạm Phương Linh (1t)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t)
Nguyễn Kim Quyên (1t)
Đỗ Anh Tuấn (1t)
11812h30 20/09/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
11915h05 21/09/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
12009h05 22/09/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
12109h05 25/09/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Lê Ánh Hằng (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
12215h05 28/09/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
12309h05 29/09/20173A305QT1802KTư Tưởng Hồ Chí MinhMạc Văn Nam
12409h05 02/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanTrần Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
12512h30 04/10/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
12615h05 05/10/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
12709h05 09/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
12812h30 11/10/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngĐặng Khánh Hà (3t)
Nguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Bùi Thị Phương (3t)
Trần Thị Quỳnh (3t)
Trần Hữu Sáng (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
Bùi Thúy Loan (3t)
Vũ Thị Tố Uyên (2t)
12915h05 12/10/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
13009h05 16/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
13112h30 18/10/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngHuỳnh Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Thái Mỹ Ninh (3t)
Trần Thị Quỳnh (3t)
Trần Hữu Sáng (3t)
Lâm Thị Thanh (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
Vũ Thị Tố Uyên (3t)
13215h05 19/10/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
13309h05 23/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
13412h30 25/10/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngHuỳnh Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Trần Thị Quỳnh (3t)
Trần Hữu Sáng (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
13515h05 26/10/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpTô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
13609h05 30/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
13712h30 01/11/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngĐặng Khánh Hà (3t)
Nguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Thái Mỹ Ninh (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
13815h05 02/11/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpĐặng Khánh Hà (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
13909h05 06/11/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t)
14012h30 08/11/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Thái Mỹ Ninh (3t)
Trần Thị Quỳnh (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
14115h05 09/11/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị DiệpNguyễn Hà My (3t)
Phan Thanh Thu Phương (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
14209h05 13/11/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
14312h30 15/11/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy HồngNguyễn Thu Hương (3t)
Nguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t)
14415h05 16/11/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
14509h05 20/11/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng Đan
14612h30 22/11/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
14715h05 23/11/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp
14809h05 27/11/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng Đan
14912h30 29/11/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
15015h05 30/11/20173A305QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Diệp