SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
10107h20 18/01/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhNguyễn Thị Thùy Dương (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Bùi Duy Hiệp (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
10207h20 25/01/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
10312h30 30/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
10407h20 01/02/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
Đỗ Thị Kim Oanh (2t)
Nguyễn Vũ Quý (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
10512h30 06/02/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
10607h20 08/02/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
10707h20 01/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
10807h20 08/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
10907h20 15/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11007h20 22/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11112h30 23/03/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
11207h20 29/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11312h30 30/03/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
11407h20 05/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11512h30 06/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
11607h20 12/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11712h30 13/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
11807h20 19/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
11912h30 20/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
12007h20 26/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
12112h30 27/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
12207h20 03/05/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
12312h30 04/05/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga
12407h20 10/05/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
12512h30 11/05/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị Nga