SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15109h05 15/08/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
15212h30 17/08/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
15307h20 18/08/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
15409h05 22/08/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
15512h30 24/08/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
15607h20 25/08/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
15709h05 29/08/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
15812h30 31/08/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
15907h20 01/09/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16009h05 05/09/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16112h30 07/09/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
16207h20 08/09/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16309h05 12/09/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16412h30 14/09/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
16507h20 15/09/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16609h05 19/09/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16712h30 21/09/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
16807h20 22/09/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
16909h05 26/09/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
17012h30 27/09/20173A305QT1801KKế Toán Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thị Thúy Hồng
17112h30 28/09/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
17207h20 29/09/20172A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
17309h05 03/10/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
17412h30 05/10/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
17509h05 10/10/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
17609h05 12/10/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
17712h30 12/10/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
17809h05 16/10/20173A305QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu TưNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
17907h20 17/10/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Thúy Nga (2t)
Bùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
18009h05 17/10/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
18112h30 19/10/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
18209h05 24/10/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
18312h30 26/10/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
18409h05 31/10/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
18512h30 02/11/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
18609h05 07/11/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
18712h30 09/11/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
18809h05 14/11/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
18912h30 16/11/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
19009h05 21/11/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
19112h30 23/11/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng
19209h05 28/11/20173A305QT1802KĐường Lối Cm Việt NamNguyễn Văn Cốc
19312h30 30/11/20173A305QT1801KTư Tưởng Hồ Chí MinhVũ Phú Dưỡng