SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
15112h30 05/02/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
15212h30 26/03/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
15307h20 29/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Vũ Hoàng Thái (2t)
15412h30 30/03/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
15512h30 02/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Kông Minh (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
15608h10 03/04/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
15709h55 04/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
15807h20 05/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhVũ Hoàng Thái (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
15909h05 06/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
16012h30 06/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Thành Ba (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
16112h30 09/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị Lành
16208h10 10/04/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Nguyễn Thị Việt Trinh (3t)
16309h05 11/04/20183a305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Đàm Phi Hùng (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Kông Minh (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
16409h55 11/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Hữu Thái Dương (1t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Phạm Thị Diệu Hương (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
16507h20 12/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhNguyễn Thị Thùy Dương (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Nguyễn Vũ Quý (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
16609h05 12/04/20183a305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Đàm Phi Hùng (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
16709h05 13/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Phạm Thị Hương Giang (1t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Vũ Thị Trà My (3t)
Phạm Phương Thảo (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Trần Thị Nhan (1t)
Đàm Hoài Nam (3t)
16812h30 13/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
16912h30 16/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
17012h30 18/04/20183A305NA1901TNguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangPhạm Thị Thu Hà (3t)
Đỗ Thúy Hạnh (3t)
Vũ Phương Nam (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
17109h05 20/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânTrần Bảo Hân (3t)
Trần Thị Phương (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
17209h05 27/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânDuy Thị Hà Trang (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đặng Khánh Hà (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
Trần Khánh Ly (1t)