SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
20107h20 01/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
20207h20 08/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhNguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Vũ Hoàng Thái (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
20307h20 22/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhPhạm Quốc Hưng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Nguyễn Thị Minh Châu (2t)
Nguyễn Thị Thùy Dương (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Chu Thị Thanh Hoa (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Linh (2t)
Đào Thị Thu Ngân (2t)
Trần Bích Ngọc (2t)
Phạm Thị Yến Nhi (2t)
Nguyễn Vũ Quý (2t)
Phạm Thị Thu Thảo (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
20407h20 29/03/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Vũ Hoàng Thái (2t)
20507h20 05/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhVũ Hoàng Thái (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
20607h20 12/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhNguyễn Thị Thùy Dương (2t)
Đỗ Thúy Hằng (2t)
Trần Hoàng Long (2t)
Nguyễn Vũ Quý (2t)
Lê Thị Thu Uyên (2t)
20708h10 17/04/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
20809h55 18/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
20912h30 18/04/20183A305NA1901TNguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangPhạm Thị Thu Hà (3t)
Đỗ Thúy Hạnh (3t)
Vũ Phương Nam (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
21007h20 19/04/20181A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
21108h10 19/04/20181A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thúy Hằng (1t)
21209h05 19/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
21309h05 20/04/20183a305NA2001NNghe 4Phan Thị Mai Hương
21412h30 20/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
21508h10 21/04/20183B101QT1901KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpPhan Thị Thu Huyền
21607h20 26/04/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
21707h20 03/05/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh
21807h20 10/05/20182A305QT1902KKiểm toán tài chính 1Phạm Thị Kim Oanh