SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
25112h30 07/03/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Sơn Hải (3t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
25209h55 18/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
25309h05 20/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânTrần Bảo Hân (3t)
Trần Thị Phương (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
25412h30 23/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
25507h20 24/04/20183A305QT1902KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Đoan Trang
25608h10 24/04/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
25709h55 25/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
25809h05 27/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânDuy Thị Hà Trang (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đặng Khánh Hà (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
Trần Khánh Ly (1t)
25912h30 27/04/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
26015h05 27/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị LànhNguyễn Anh Dũng (3t)
Dương Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
26112h30 30/04/20183A305QT2001TTiền Tệ Ngân HàngVũ Thị Lành
26208h10 01/05/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh Thảo
26309h55 02/05/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
26409h05 04/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
26512h30 04/05/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
26609h05 05/05/20183B201QT2001NAnh Văn Cơ Sở 4Phan Thị Mai Hương
26707h20 07/05/20182A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Anh Dũng (2t)
Nguyễn Ngọc Đức (2t)
Trần Bảo Hân (2t)
Đinh Thị Hạnh (2t)
Nguyễn Phương Ly (2t)
Phạm Thị Hà My (2t)
Duy Thị Hà Trang (2t)
26807h20 08/05/20183A305QT1902KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Đoan Trang
26908h10 08/05/20183A305QT2001K-QT20TKiểm Toán Căn BảnTrần Thị Thanh ThảoNguyễn Linh Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Phạm Thị Hương Giang (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
27009h55 09/05/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
27109h05 11/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
27212h30 11/05/20183A305QT2001TTài Chính HọcPhạm Thị NgaNguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)