SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 06/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
209h05 06/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
312h30 06/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
413h20 07/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
509h05 08/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
613h20 09/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
707h20 11/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
807h20 13/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
909h05 13/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
1012h30 13/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1113h20 14/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1209h05 15/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
1313h20 16/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1407h20 18/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1509h05 20/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
1612h30 20/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1713h20 21/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Phạm Thị Mai Trang (2t)
Phạm Đức Văn (2t)
1809h05 22/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
1913h20 23/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2007h20 25/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Bùi Gia Khánh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
2109h05 27/02/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
2212h30 27/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
2313h20 28/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Minh Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Ngô Việt Trinh (2t)
2409h05 01/03/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
2513h20 02/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2609h05 06/03/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
2712h30 06/03/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
2813h20 07/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
2909h05 08/03/20173A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh PhươngNguyễn Mỹ Huyền (3t)
Bùi Thị Phương Yến (3t)
3013h20 09/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3107h20 11/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3207h20 28/03/20174A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh Phương
3312h30 24/04/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
3407h20 25/04/20174A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh Phương
3513h20 25/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3607h20 27/04/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3715h05 28/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3812h30 01/05/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
3907h20 02/05/20174A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh Phương
4013h20 02/05/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4107h20 04/05/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4215h05 05/05/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4307h20 06/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4407h20 08/05/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4512h30 08/05/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
4607h20 09/05/20174A305QT1803K-AUD33032Nghiệp Vụ Kiểm Toán P2Trần Thị Thanh Phương
4713h20 09/05/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4807h20 11/05/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4915h05 12/05/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
5007h20 13/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp