SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 06/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
213h20 07/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
313h20 09/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
407h20 11/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
507h20 13/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
613h20 14/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
713h20 16/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
807h20 18/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
907h20 20/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpĐào Thị Thùy Ngân (2t)
Dương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Vũ Thị Thùy Dương (2t)
Phạm Thị Thanh Hằng (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Thị Bích Phượng (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Bùi Phương Thảo (2t)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t)
Nguyễn Phan Hằng Thu (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
1013h20 21/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Phạm Thị Mai Trang (2t)
Phạm Đức Văn (2t)
1113h20 23/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1207h20 25/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Bùi Gia Khánh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
1307h20 27/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1413h20 28/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Minh Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Ngô Việt Trinh (2t)
1513h20 02/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1607h20 04/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1707h20 06/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Bùi Thị Đài (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đỗ Thị Mỹ Liên (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Trịnh Thị Hoài Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Trần Anh Tài (2t)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t)
Mai Quốc Tuấn (2t)
1813h20 07/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
1907h20 11/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2007h20 13/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Lương Thị Thúy Huyền (2t)
Đỗ Thị Mỹ Liên (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Bùi Phương Thảo (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
2107h20 20/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đỗ Thị Mỹ Liên (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Đào Xuân Nam (2t)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t)
Mai Quốc Tuấn (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
2207h20 25/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2307h20 27/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2413h20 28/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2515h05 31/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2607h20 01/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2707h20 03/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2813h20 04/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2915h05 07/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3007h20 08/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3107h20 10/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3213h20 11/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3315h05 14/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3407h20 15/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3507h20 17/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3613h20 18/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3715h05 21/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
3807h20 22/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3907h20 24/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4013h20 25/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4115h05 28/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4207h20 29/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4307h20 01/05/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4413h20 02/05/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4515h05 05/05/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4607h20 06/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4707h20 08/05/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4813h20 09/05/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4915h05 12/05/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
5007h20 13/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp