SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 15/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
209h05 17/08/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Phương Anh (3t)
Chu Thanh Trà (3t)
Phạm Trần Sơn (3t)
Nguyễn Thu Trang (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
307h20 22/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngPhạm Phương Linh (2t)
Phạm Trần Sơn (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
415h05 22/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngHuỳnh Thị Ngọc Anh (3t)
Phan Thanh Thu Phương (3t)
509h05 24/08/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngPhạm Phương Linh (3t)
Trần Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Lan Phương (3t)
Trần Thị Mai Anh (3t)
Đỗ Anh Tuấn (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
607h20 29/08/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngPhạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
Lê Ánh Hằng (2t)
Nguyễn Hoài Anh (2t)
Đặng Thị Thanh Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (2t)
715h05 29/08/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t)
Nguyễn Văn Phong (3t)
809h05 31/08/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngĐặng Việt Anh (3t)
Phạm Trần Sơn (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
907h20 05/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
1015h05 05/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Trần Thị Mai Linh (3t)
Phan Thanh Thu Phương (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
1109h05 07/09/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
1207h20 12/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngĐặng Việt Anh (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
1315h05 12/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
1409h05 14/09/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
1507h20 19/09/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Nguyễn Ngọc Huyền (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
1615h05 19/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngVũ Thị Tố Uyên (3t)
Bùi Thị Vân Anh (3t)
1709h05 21/09/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
1815h05 26/09/20173A305QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Hà My (3t)
Vũ Thị Tố Uyên (3t)
Tô Thị Phương Thảo (3t)
1909h05 28/09/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
2007h20 03/10/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
2115h05 04/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2209h05 05/10/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
Lê Ánh Hằng (3t)
Nguyễn Hoài Anh (3t)
2307h20 10/10/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
2409h05 12/10/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (3t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
2507h20 17/10/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Thúy Nga (2t)
Bùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
2609h05 19/10/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
2707h20 24/10/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
Lê Quốc Vũ (2t)
2812h30 24/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2915h05 25/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3009h05 26/10/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
Lê Quốc Vũ (3t)
3107h20 31/10/20171A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngBùi Tuấn Đạt (2t)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t)
Phạm Phương Linh (2t)
Hoàng Thị Lý (2t)
Đặng Thị Trang (2t)
3212h30 31/10/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3315h05 01/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3409h05 02/11/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh HươngNguyễn Thị Diệu Hà (3t)
Bùi Tuấn Đạt (3t)
Phạm Phương Linh (3t)
Hoàng Thị Lý (3t)
Đặng Thị Trang (3t)
3507h20 07/11/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3612h30 07/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3715h05 08/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
3809h05 09/11/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
3907h20 14/11/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4012h30 14/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4115h05 15/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4209h05 16/11/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4307h20 21/11/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4412h30 21/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4515h05 22/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4609h05 23/11/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4707h20 28/11/20172A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương
4812h30 28/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4915h05 29/11/20173A305QT1801KĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
5009h05 30/11/20173A305QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh DoanhHòa Thị Thanh Hương