SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 17/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
209h05 19/01/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Kông Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đàm Hoài Nam (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Bùi Phương Anh (1t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
312h30 24/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t)
409h05 26/01/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Thị Minh Huệ (3t)
Vũ Ngọc Lan (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Trần Thị Nhan (3t)
Trần Thị Phương (3t)
512h30 31/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Trần Khánh Linh (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Hoàng Phát (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Văn Tùng (2t)
609h05 02/02/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânĐặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Ngọc Hà (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Nguyễn Thị Việt Trinh (1t)
Duy Thị Hà Trang (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
Đặng Khánh Hà (1t)
712h30 07/02/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Vũ Hoàng Phát (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Bùi Duy Khánh (1t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t)
809h05 09/02/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânMai Thị Nguyệt Minh (1t)
Nguyễn Kông Minh (1t)
Nguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Đặng Vân Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Vũ Thị Trà My (3t)
Văn Thị Thu Ngân (3t)
Trần Thị Nhan (3t)
Trần Thị Phương (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Việt Trinh (1t)
Đàm Hoài Nam (1t)
912h30 28/02/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1009h05 02/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1112h30 07/03/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1209h05 09/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1312h30 14/03/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1409h05 16/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1509h55 21/03/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1609h05 23/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1709h55 28/03/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1809h05 30/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
1909h55 04/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2009h05 06/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2109h05 13/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2209h05 20/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2309h05 27/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2409h05 04/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2509h05 11/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân