SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 06/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
212h30 06/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
313h20 07/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
413h20 09/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
507h20 11/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
607h20 13/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
712h30 13/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
813h20 14/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
913h20 16/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1007h20 18/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1107h20 20/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpĐào Thị Thùy Ngân (2t)
Dương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Vũ Thị Thùy Dương (2t)
Phạm Thị Thanh Hằng (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Thị Bích Phượng (2t)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t)
Bùi Phương Thảo (2t)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t)
Nguyễn Thùy Trang (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
1212h30 20/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1313h20 21/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Phạm Thị Mai Trang (2t)
Phạm Đức Văn (2t)
1413h20 23/02/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
1507h20 25/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Bùi Gia Khánh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
1607h20 27/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1712h30 27/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1813h20 28/02/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Minh Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Ngô Việt Trinh (2t)
1913h20 02/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2007h20 04/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2107h20 06/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Bùi Thị Đài (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Trịnh Thị Hoài Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Trần Anh Tài (2t)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t)
Mai Quốc Tuấn (2t)
2213h20 07/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
2313h20 09/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
2407h20 11/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2507h20 13/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Lương Thị Thúy Huyền (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Bùi Đức Mạnh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t)
Phạm Hồng Quân (2t)
Bùi Phương Thảo (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
2613h20 14/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
2713h20 16/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Hoàng Anh (3t)
Phạm Văn Đức (3t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đặng Phương Anh (3t)
Lê Văn Bảo (3t)
Hà Thị Minh Hằng (3t)
Bùi Duy Khánh (3t)
Vũ Hoài Linh (3t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
2807h20 18/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Bùi Thị Đài (5t)
Đào Diệu Linh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t)
Đào Thị Thùy Ngân (5t)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (5t)
Bùi Thị Phương (5t)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t)
Phan Thị Huyền Trang (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
2907h20 20/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Trần Anh Nam (2t)
Đào Xuân Nam (2t)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t)
Mai Quốc Tuấn (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
3013h20 21/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Hải Khôi (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Đoàn Văn Thanh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
3113h20 23/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhTrần Trọng Hữu (3t)
Bùi Thị Thùy Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Bùi Thị Tuyết (3t)
Nguyễn Thanh Mai (3t)
Đặng Phương Anh (3t)
Vũ Hoài Linh (3t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (3t)
3207h20 25/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
3307h20 27/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpLa Thị Hải Anh (2t)
Dương Thị Việt Anh (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
3413h20 28/03/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
3515h05 31/03/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (3t)
Phạm Văn Đức (3t)
Hà Thị Minh Hằng (3t)
Vũ Hoài Linh (3t)
Đào Xuân Nam (3t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (3t)
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t)
Phạm Đức Văn (3t)
3607h20 01/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t)
Bùi Gia Khánh (5t)
Đào Diệu Linh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Trần Anh Nam (5t)
Đào Thị Thùy Ngân (5t)
Phạm Hồng Quân (5t)
Mai Quốc Tuấn (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
3707h20 03/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Lê Thị Dung (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Nguyễn Phan Hằng Thu (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
3813h20 04/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
3915h05 07/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (3t)
Hà Thị Minh Hằng (3t)
Nguyễn Hải Khôi (3t)
Vũ Hoài Linh (3t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (3t)
Phạm Thị Mai Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Phạm Đức Văn (3t)
4007h20 08/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t)
Đào Diệu Linh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Lê Thị Dung (5t)
4107h20 10/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpBùi Thị Phương Yến (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Dương Thị Việt Anh (2t)
4213h20 11/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Minh Anh (2t)
Đặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
4315h05 14/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐào Hải An (3t)
Đặng Phương Anh (3t)
Phạm Văn Đức (3t)
Hà Thị Minh Hằng (3t)
Nguyễn Thị Hòa (3t)
Vũ Hoài Linh (3t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (3t)
Phạm Thị Mai Trang (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
4407h20 15/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (5t)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t)
Đào Diệu Linh (5t)
Chu Mỹ Linh (5t)
Bùi Thị Phương Yến (5t)
4507h20 17/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
4613h20 18/04/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng HạnhĐặng Phương Anh (2t)
Hà Thị Minh Hằng (2t)
Vũ Hoài Linh (2t)
Nguyễn Thị Huệ Phương (2t)
4715h05 21/04/20173A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh
4807h20 22/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4907h20 24/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị DiệpDương Thị Việt Anh (2t)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t)
Đào Diệu Linh (2t)
Chu Mỹ Linh (2t)
Bùi Thị Phương Yến (2t)
5013h20 02/05/20172A305QT1802N-STM33031Quản Trị Chiến LượcCao Thị Hồng Hạnh