SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 16/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
212h30 17/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
312h30 18/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
409h05 19/01/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Kông Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đàm Hoài Nam (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Bùi Phương Anh (1t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
512h30 23/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
612h30 24/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t)
712h30 25/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
809h05 26/01/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Thị Minh Huệ (3t)
Vũ Ngọc Lan (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Trần Thị Nhan (3t)
Trần Thị Phương (3t)
912h30 30/01/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1012h30 31/01/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Trần Khánh Linh (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Hoàng Phát (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Văn Tùng (2t)
1112h30 01/02/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1209h05 02/02/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânĐặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Ngọc Hà (3t)
Đinh Thị Hạnh (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Nguyễn Thị Việt Trinh (1t)
Duy Thị Hà Trang (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
Đặng Khánh Hà (1t)
1312h30 06/02/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1412h30 07/02/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Vũ Hoàng Phát (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Bùi Duy Khánh (1t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t)
1512h30 08/02/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1609h05 09/02/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânMai Thị Nguyệt Minh (1t)
Nguyễn Kông Minh (1t)
Nguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Đặng Vân Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Vũ Thị Trà My (3t)
Văn Thị Thu Ngân (3t)
Trần Thị Nhan (3t)
Trần Thị Phương (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Việt Trinh (1t)
Đàm Hoài Nam (1t)
1712h30 27/02/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1812h30 28/02/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
1912h30 01/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2009h05 02/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Trâm Anh (3t)
Đặng Vân Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Nguyễn Kông Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Đặng Khánh Hà (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
2112h30 06/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2212h30 07/03/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânVũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Sơn Hải (3t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
2312h30 08/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2409h05 09/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânPhạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Ngọc Hà (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đàm Hoài Nam (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
Phạm Ngọc Anh (1t)
2512h30 13/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2612h30 14/03/20183A305QT2001NXác Suất Thống KêHoàng Hải VânLê Hồng Sơn (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Thị Hằng (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Bùi Duy Khánh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Như Phương (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Ngô Thị Thảo (3t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Dương Quốc Việt (3t)
2712h30 15/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2809h05 16/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
2912h30 20/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3009h55 21/03/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Việt Hoàng (2t)
Trần Thế Hội (2t)
Đỗ Quốc Huy (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Lê Hồng Sơn (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
3109h05 23/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânĐỗ Quỳnh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
3212h30 27/03/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3309h55 28/03/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Việt Hoàng (2t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Phạm Thị Diệu Hương (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t)
Lê Hồng Sơn (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Quốc Toàn (1t)
3409h05 30/03/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
3512h30 03/04/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3609h55 04/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3709h05 06/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân
3812h30 10/04/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3909h55 11/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Hữu Thái Dương (1t)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Phạm Thị Diệu Hương (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
4012h30 17/04/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4109h55 18/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4212h30 24/04/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4309h55 25/04/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4409h05 27/04/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânDuy Thị Hà Trang (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Lê Hùng Cường (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Đặng Khánh Hà (1t)
Vũ Thị Trà My (1t)
Trần Khánh Ly (1t)
4512h30 01/05/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4609h55 02/05/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4709h05 04/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải VânNguyễn Linh Anh (3t)
Phạm Trâm Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Trần Bảo Hân (3t)
Nguyễn Phương Ly (3t)
Phạm Thị Hà My (3t)
Duy Thị Hà Trang (3t)
4812h30 08/05/20183A305QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4909h55 09/05/20182A305QT2001NQuản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
5009h05 11/05/20183A305QT2001K-QT20TXác Suất Thống KêHoàng Hải Vân