SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 20/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
207h20 23/02/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
307h20 25/02/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
407h20 27/02/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
512h30 27/02/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
607h20 02/03/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
707h20 04/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
807h20 06/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
912h30 06/03/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1007h20 09/03/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1107h20 11/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1207h20 13/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1312h30 13/03/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1407h20 16/03/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1507h20 18/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1607h20 20/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
1712h30 20/03/20174A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
1807h20 23/03/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1907h20 25/03/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2007h20 27/03/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2109h05 27/03/20173A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2212h30 27/03/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
2307h20 30/03/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2407h20 01/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2507h20 03/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
2609h05 03/04/20173A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2712h30 03/04/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
2807h20 06/04/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2907h20 08/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3007h20 10/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3109h05 10/04/20173A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3212h30 10/04/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
3307h20 13/04/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3407h20 15/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3507h20 17/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3612h30 17/04/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
3707h20 20/04/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3807h20 22/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
3907h20 24/04/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4012h30 24/04/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
4107h20 27/04/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4207h20 29/04/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4307h20 01/05/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4412h30 01/05/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
4507h20 04/05/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4607h20 06/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4707h20 08/05/20172A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp
4812h30 08/05/20173A305QT1802N-MAC33021Kế Toán Quản Trị 1Nguyễn Thị Mai Linh
4907h20 11/05/20172A305QT1803K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
5007h20 13/05/20175A305QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Diệp