SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 07/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
209h05 08/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
309h05 09/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
407h20 11/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
507h20 14/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
609h05 15/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
709h05 16/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Trường An (1t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t)
Phạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
807h20 18/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
909h05 23/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1007h20 25/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
1107h20 28/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1207h20 01/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1309h05 01/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
1409h05 02/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1507h20 04/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
1607h20 07/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1707h20 08/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1809h05 08/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
1909h05 09/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2007h20 11/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
2107h20 14/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2207h20 15/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2309h05 15/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
2409h05 16/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2507h20 18/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
2607h20 21/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2707h20 22/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2809h05 22/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
2907h20 25/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3007h20 29/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3109h05 29/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3207h20 01/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3307h20 05/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3409h05 05/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3507h20 08/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3607h20 12/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3709h05 12/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3807h20 15/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3907h20 19/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4009h05 19/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4107h20 22/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4207h20 26/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4309h05 26/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4407h20 29/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4507h20 03/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4609h05 03/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4707h20 06/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4807h20 10/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4909h05 10/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
5007h20 13/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng