SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 14/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
209h05 15/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
307h20 16/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
407h20 21/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
509h05 22/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
607h20 23/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
707h20 28/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
809h05 29/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
907h20 30/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1007h20 04/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1109h05 05/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1207h20 06/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1307h20 11/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1409h05 12/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1507h20 13/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1607h20 18/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1709h05 19/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1807h20 20/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1907h20 25/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2009h05 26/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2107h20 27/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2207h20 02/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2309h05 03/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2407h20 04/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2507h20 09/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2609h05 10/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2707h20 11/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2807h20 16/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2909h05 17/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3007h20 18/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3107h20 23/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3212h30 23/10/20173A402QT1901KKinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3309h05 24/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3407h20 25/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3507h20 30/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3612h30 30/10/20173A402QT1901KKinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng Hạnh
3709h05 31/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3807h20 01/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3907h20 06/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4009h05 07/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4107h20 08/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4207h20 13/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4309h05 14/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4407h20 15/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4507h20 20/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4609h05 21/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4707h20 22/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4807h20 27/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4909h05 28/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
5007h20 29/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh