SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
114h10 06/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
207h20 07/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
307h20 08/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
409h05 09/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
514h10 13/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
607h20 14/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
707h20 15/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
809h05 16/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Trường An (1t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t)
Phạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
914h10 20/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (1t)
Đặng Thị Kim Chung (1t)
Dương Thu Thảo (1t)
1007h20 21/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (1t)
Tiêu Thị Phương Thảo (1t)
Đỗ Hữu Trọng (1t)
Vũ Đình Việt (1t)
1107h20 22/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1209h05 23/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (1t)
1314h10 27/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (2t)
Đặng Thị Kim Chung (2t)
1407h20 28/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
1507h20 01/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1609h05 02/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
1714h10 06/03/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (2t)
Đặng Thị Kim Chung (2t)
1807h20 07/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Phạm Thị Ái Linh (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Trần Văn Phú (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
1907h20 08/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2009h05 09/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Thị Ngọc Diệp (1t)
Phan Thị Thanh Hiền (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (1t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
2114h10 13/03/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2207h20 14/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2307h20 15/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2409h05 16/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhan Thị Thanh Hiền (3t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Vũ Trường An (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Trần Thị Nhinh (3t)
Trần Văn Phú (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
2514h10 20/03/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2607h20 21/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Ngọc Anh (2t)
Vũ Trường An (2t)
Trịnh Ngọc Ánh (2t)
Phan Thị Thanh Hiền (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Phạm Thị Ái Linh (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Nguyễn Như Quỳnh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
2707h20 22/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2809h05 23/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyĐặng Việt Anh (1t)
Phan Thị Thanh Hiền (1t)
Đinh Bá Hiệp (1t)
Phạm Thị Ái Linh (1t)
Nguyễn Bình Minh (1t)
Trần Thị Nhinh (1t)
Phạm Thị Thư (1t)
2914h10 27/03/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3007h20 28/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrương Việt Anh (2t)
Vũ Trường An (2t)
Trịnh Ngọc Ánh (2t)
Nguyễn Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Đạt (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Bùi Văn Nam (2t)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (1t)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (2t)
Đặng Thị Mai Phương (2t)
Bùi Thị Thùy Trang (2t)
Ngô Việt Trinh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
3107h20 29/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3215h05 29/03/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3309h05 30/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3414h10 03/04/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyLương Phương Anh (2t)
Trần Thị Hoa (2t)
Ngô Thị Minh Ngọc (2t)
Đỗ Thị Mai Oanh (2t)
Dương Thu Thảo (2t)
3507h20 04/04/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Duy (2t)
Vũ Trường An (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Hoàng Thị Hồng Hoa (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Bùi Văn Nam (2t)
Đặng Thị Mai Phương (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Đỗ Thị Yến (2t)
3607h20 05/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3715h05 05/04/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyĐào Hải An (3t)
Trương Thanh Huyền (3t)
Lê Thị Khánh Linh (3t)
3809h05 06/04/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3914h10 10/04/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Ngọc Anh (2t)
Lương Phương Anh (2t)
4007h20 11/04/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyDương Ngọc Anh (2t)
Phạm Ngọc Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Nguyễn Đức Duy (2t)
Nguyễn Văn Đạt (2t)
Phan Thị Thanh Hiền (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Bùi Văn Nam (2t)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (2t)
Trần Văn Phú (2t)
Đặng Thị Mai Phương (2t)
Tiêu Thị Phương Thảo (2t)
Bùi Thị Thùy Trang (2t)
Ngô Việt Trinh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Vũ Đình Việt (2t)
4107h20 12/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4215h05 12/04/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4309h05 13/04/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Phạm Ngọc Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Vũ Trường An (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Dương Đức Trung (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
4414h10 17/04/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4507h20 18/04/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Ngọc Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Phan Thị Thanh Hiền (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (2t)
Đặng Thị Mai Phương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
Ninh Hải Yến (2t)
4607h20 19/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4715h05 19/04/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4809h05 20/04/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhan Thị Thanh Hiền (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Nga (1t)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (1t)
Bùi Thị Thùy Trang (3t)
Ngô Việt Trinh (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (1t)
Vũ Đình Việt (1t)
Đỗ Thị Yến (3t)
4914h10 24/04/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyLương Phương Anh (2t)
5014h10 01/05/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy