SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 07/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
207h20 08/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
309h05 08/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (3t)
Trương Việt Anh (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
409h05 09/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
507h20 11/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Trương Việt Anh (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
607h20 14/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
707h20 15/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
809h05 15/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
909h05 16/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Trường An (1t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t)
Phạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
1007h20 18/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Vũ Thị Ngọc Diệp (4t)
Nguyễn Hoàng Hà (4t)
Phan Thị Thanh Hiền (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Tiêu Thị Phương Thảo (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
1107h20 21/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (1t)
Tiêu Thị Phương Thảo (1t)
Đỗ Hữu Trọng (1t)
Vũ Đình Việt (1t)
1207h20 22/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1309h05 22/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
1409h05 23/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (1t)
1507h20 25/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Huy Chiến (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
1607h20 28/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
1707h20 01/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1809h05 01/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
1909h05 02/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
2007h20 04/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngVũ Trường An (4t)
Phạm Ngọc Anh (2t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Phùng Thu Hương (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
2107h20 07/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Phạm Thị Ái Linh (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Trần Văn Phú (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
2207h20 08/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2309h05 08/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngNguyễn Hoàng Hà (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
2409h05 09/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Thị Ngọc Diệp (1t)
Phan Thị Thanh Hiền (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (1t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
2507h20 11/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Vũ Trường An (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Trần Văn Phú (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
2607h20 22/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2707h20 25/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
2807h20 28/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
2907h20 29/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3009h05 29/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3107h20 01/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3207h20 04/04/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3307h20 05/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3409h05 05/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3507h20 08/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3607h20 12/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3709h05 12/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3807h20 15/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3907h20 19/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4009h05 19/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4107h20 22/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4207h20 26/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4309h05 26/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4407h20 29/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4507h20 03/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4609h05 03/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4707h20 06/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4807h20 10/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4909h05 10/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
5007h20 13/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng