SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
114h10 06/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
207h20 07/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
307h20 08/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
409h05 08/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (3t)
Trương Việt Anh (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
515h05 08/02/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
609h05 09/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
707h20 11/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Trương Việt Anh (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
814h10 13/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
907h20 14/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
1007h20 15/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1109h05 15/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
1209h05 16/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Trường An (1t)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t)
Phạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
1307h20 18/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Vũ Thị Ngọc Diệp (4t)
Nguyễn Hoàng Hà (4t)
Phan Thị Thanh Hiền (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Tiêu Thị Phương Thảo (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
1414h10 20/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (1t)
Đặng Thị Kim Chung (1t)
Dương Thu Thảo (1t)
1507h20 21/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyPhạm Ngọc Anh (1t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (1t)
Tiêu Thị Phương Thảo (1t)
Đỗ Hữu Trọng (1t)
Vũ Đình Việt (1t)
1607h20 22/02/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
1709h05 22/02/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
1809h05 23/02/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (1t)
1907h20 25/02/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Huy Chiến (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
2014h10 27/02/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (2t)
Đặng Thị Kim Chung (2t)
2107h20 28/02/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
2207h20 01/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2309h05 01/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngĐinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
2409h05 02/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đặng Việt Anh (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
2507h20 04/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngVũ Trường An (4t)
Phạm Ngọc Anh (2t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Phùng Thu Hương (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
2614h10 06/03/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyTrần Minh Anh (2t)
Đặng Thị Kim Chung (2t)
2707h20 07/03/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyNguyễn Đức Tuấn Anh (2t)
Đặng Việt Anh (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (2t)
Đinh Bá Hiệp (2t)
Phạm Thị Ái Linh (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Trần Văn Phú (2t)
Đỗ Hữu Trọng (2t)
Dương Đức Trung (2t)
2807h20 08/03/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
2909h05 08/03/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngNguyễn Hoàng Hà (3t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Đỗ Thị Như Mai (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Ninh Hải Yến (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
3009h05 09/03/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh ThủyVũ Thị Ngọc Diệp (1t)
Phan Thị Thanh Hiền (1t)
Đinh Bá Hiệp (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (1t)
Đỗ Hữu Trọng (3t)
3107h20 11/03/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn TưởngPhạm Ngọc Anh (4t)
Vũ Trường An (4t)
Đinh Bá Hiệp (4t)
Đỗ Thị Như Mai (4t)
Nguyễn Bình Minh (4t)
Nguyễn Đức Minh (4t)
Trần Văn Phú (4t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (4t)
Nguyễn Thị Đoan Trang (4t)
Đỗ Hữu Trọng (4t)
Vũ Đình Việt (4t)
Ninh Hải Yến (4t)
3207h20 26/04/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
3309h05 26/04/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3415h05 26/04/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3509h05 27/04/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3607h20 29/04/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
3714h10 01/05/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3807h20 02/05/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
3907h20 03/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4009h05 03/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4115h05 03/05/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4209h05 04/05/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4307h20 06/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4414h10 08/05/20172A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4507h20 09/05/20172A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4607h20 10/05/20172A402QT1901K-MAR32031Marketing Căn BảnHoàng Chí Cương
4709h05 10/05/20173A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng
4815h05 10/05/20173A402QT1903K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
4909h05 11/05/20173A402QT1901K-ADM32031Quản Trị HọcLã Thị Thanh Thủy
5007h20 13/05/20174A402QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2Phạm Văn Tưởng