SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 19/01/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngĐỗ Thúy Hằng (3t)
207h20 26/01/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
307h20 02/02/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngĐỗ Thúy Hằng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Lê Thị Thu Uyên (3t)
407h20 09/02/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
512h30 26/02/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
607h20 02/03/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
712h30 05/03/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
807h20 09/03/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
907h20 16/03/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1012h30 19/03/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1107h20 23/03/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1212h30 26/03/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1307h20 30/03/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1412h30 02/04/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1507h20 06/04/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1612h30 09/04/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1707h20 13/04/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
1812h30 16/04/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1907h20 20/04/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2012h30 23/04/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2107h20 27/04/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2212h30 30/04/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2307h20 04/05/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2412h30 07/05/20183A402QT1903KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2507h20 11/05/20183A402QT1902KKế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương