SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 14/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
209h05 15/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
307h20 16/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
407h20 21/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
509h05 22/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
607h20 23/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
707h20 28/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
809h05 29/08/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
907h20 30/08/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1007h20 04/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1109h05 05/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1207h20 06/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1307h20 11/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1409h05 12/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1507h20 13/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1607h20 18/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1709h05 19/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1807h20 20/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
1907h20 25/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2009h05 26/09/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2107h20 27/09/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2207h20 02/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2309h05 03/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2407h20 04/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2507h20 09/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2609h05 10/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2707h20 11/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2807h20 16/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
2909h05 17/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3007h20 18/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3107h20 23/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3212h30 23/10/20173A402QT1901KKinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhDương Ngọc Anh (3t)
Bùi Thị Thu Hương (3t)
Trần Thị Nhinh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
3309h05 24/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3407h20 25/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3507h20 30/10/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3612h30 30/10/20173A402QT1901KKinh Tế Bảo HiểmCao Thị Hồng HạnhVũ Thị Ngọc Diệp (3t)
Dương Ngọc Anh (3t)
Trần Thị Nhinh (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
3709h05 31/10/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3807h20 01/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
3907h20 06/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4009h05 07/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (3t)
Phạm Quốc Hưng (3t)
4107h20 08/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4207h20 13/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4309h05 14/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (3t)
Phạm Quốc Hưng (3t)
4407h20 15/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4507h20 20/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai Anh
4609h05 21/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (3t)
Phạm Quốc Hưng (3t)
4707h20 22/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4807h20 27/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)
4909h05 28/11/20173A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhPhạm Quốc Hưng (3t)
Bùi Duy Hiệp (3t)
5007h20 29/11/20172A402QT1902KTiếng Anh 4Bùi Thị Mai AnhBùi Duy Hiệp (2t)
Phạm Quốc Hưng (2t)