SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 06/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
212h30 06/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
312h30 08/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
415h05 08/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
512h30 09/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
609h05 13/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
712h30 13/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
812h30 15/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênNguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
915h05 15/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Dương Ngọc Anh (1t)
1012h30 16/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1109h05 20/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
1212h30 20/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
1312h30 22/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênNguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
1415h05 22/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Thanh Bình (1t)
Lê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Đặng Đình Quân (1t)
Vũ Điền Sơn (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
1512h30 23/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Đào Lan Anh (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Ngô Thành Long (1t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Vũ Hoàng Phát (1t)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t)
Nguyễn Như Quỳnh (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
1609h05 27/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Tuấn Tú (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
1712h30 27/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Trần Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Ngô Thành Long (1t)
Phạm Bảo Lộc (1t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Lê Thành Đạt (1t)
Đặng Đình Quân (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Đồng Thị Thu (3t)
Vũ Văn Trọng (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
1815h05 01/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Đức (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Trần Thế Hội (1t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t)
Lê Hồng Sơn (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (1t)
Vũ Đức Tuyên (2t)
Nguyễn Văn Tùng (2t)
1909h05 06/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
2012h30 06/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2115h05 08/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (3t)
Dương Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Ngô Thành Long (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Lê Minh Quý (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
2212h30 09/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Tiến Cường (2t)
2309h05 13/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
2412h30 13/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Đào Lan Anh (2t)
Dương Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Đặng Vũ Hiếu (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Phạm Bảo Lộc (2t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Như Quỳnh (2t)
Đồng Thị Thu (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (2t)
Vũ Văn Trọng (1t)
Vũ Đức Tuyên (2t)
2515h05 15/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Hùng Mạnh (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Dương Ngọc Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Vũ Xuân Phương (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Vũ Đức Tuyên (1t)
Đặng Đình Quân (3t)
Lê Minh Quý (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
2612h30 16/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Hải Ngọc (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
Hoàng Thị Minh Thu (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
2709h05 20/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
2812h30 20/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (1t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Lê Minh Quý (1t)
2915h05 22/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3012h30 23/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Trần Thanh Bình (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đặng Vũ Hiếu (3t)
Trần Thế Hội (2t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Ngô Thành Long (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
3113h20 24/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênPhạm Tiến Đạt (2t)
Phạm Thị Diệu Hương (2t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Mai Hào Quang (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (2t)
3209h05 27/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Lê Thị Mỹ Linh (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Phạm Thu Uyên (3t)
3312h30 27/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (2t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Nguyễn Minh Đức (2t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Nguyễn Như Quỳnh (1t)
Vũ Điền Sơn (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (2t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
3415h05 29/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Tiến Cường (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Đặng Đình Quân (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
3512h30 30/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Phạm Thị Diệu Hương (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Vũ Đức Tuyên (1t)
Vũ Thị Phương Yến (1t)
Phạm Bảo Lộc (3t)
3613h20 31/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Mai Hào Quang (2t)
Nguyễn Trần Vinh Quang (2t)
Đặng Đình Quân (2t)
Vũ Điền Sơn (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (2t)
Nguyễn Quốc Toàn (2t)
Nguyễn Văn Tùng (2t)
Vũ Thị Phương Yến (2t)
3709h05 03/04/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Lê Thị Mỹ Linh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
3812h30 03/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (1t)
3915h05 05/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4012h30 06/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4113h20 07/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (2t)
4209h05 10/04/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
4312h30 10/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Hữu Thái Dương (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Đồng Thị Thu (3t)
Dương Quốc Việt (1t)
4415h05 12/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Ngô Thành Long (1t)
4512h30 13/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Phạm Thị Diệu Hương (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Ngô Thành Long (1t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Nguyễn Quốc Toàn (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
Vũ Thị Phương Yến (1t)
4613h20 14/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênLê Thành Đạt (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Ngô Thành Long (2t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (2t)
4709h05 17/04/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
4807h20 19/04/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Thị Phương Anh (2t)
Bùi Thị Mỹ Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
4913h20 21/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênHoàng Thị Minh Thu (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Vũ Điền Sơn (2t)
5012h30 01/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai