SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 06/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
207h20 07/02/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
307h20 08/02/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Bùi Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
412h30 08/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
515h05 09/02/20172A404QT2001N-MIE32031Kinh Tế Vi MôVũ Thị LànhTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
609h05 10/02/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
713h20 10/02/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
809h05 13/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
907h20 14/02/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangPhạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
Bùi Thị Ngọc Anh (2t)
1007h20 15/02/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
1112h30 15/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênNguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
1209h05 17/02/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangNguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Trần Thùy Dương (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
Đặng Thanh Tùng (3t)
1313h20 17/02/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
1409h05 20/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
1507h20 21/02/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangNguyễn Thế Anh (2t)
Bùi Thị Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Thị Phương Anh (2t)
Đoàn Thị Thùy Dương (2t)
Vũ Thái Hạ (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Lê Đức Trọng (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
1607h20 22/02/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Thị Mỹ Linh (2t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (2t)
Đỗ Hoàng Long (1t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Lê Đức Trọng (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
1712h30 22/02/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênNguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
1809h05 24/02/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangLê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
Đặng Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
1913h20 24/02/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênPhạm Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (2t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
2009h05 27/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Tuấn Tú (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
2112h30 27/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Trần Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Ngô Thành Long (1t)
Phạm Bảo Lộc (1t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Lê Thành Đạt (1t)
Đặng Đình Quân (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Đồng Thị Thu (3t)
Vũ Văn Trọng (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
2207h20 28/02/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
Nguyễn Anh Dũng (2t)
Lê Thị Mỹ Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Mai Thị Nguyệt Minh (2t)
Bùi Hà My (2t)
Nguyễn Huệ Trúc (2t)
Lê Đức Trọng (2t)
2307h20 01/03/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
2412h30 01/03/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
2512h30 02/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (2t)
2609h05 03/03/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangNguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
2713h20 03/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
2809h05 06/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
2907h20 07/03/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Bùi Thị Mỹ Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Bùi Văn Nam (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Lê Đức Trọng (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
3007h20 08/03/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (2t)
Phạm Thị Ngát (2t)
Nguyễn Thị Nhã (2t)
Lê Thị Thảo (2t)
Lê Đức Trọng (2t)
Nguyễn Tuấn Tú (2t)
3112h30 08/03/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
3209h05 10/03/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy TrangBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
3313h20 10/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức KiênTrần Hùng Mạnh (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
3409h05 13/03/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanBùi Thị Ngọc Anh (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
3512h30 26/04/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
3609h05 28/04/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy Trang
3713h20 28/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
3809h05 01/05/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
3907h20 02/05/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy Trang
4007h20 03/05/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4112h30 03/05/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
4209h05 05/05/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy Trang
4313h20 05/05/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
4409h05 08/05/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4507h20 09/05/20172A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy Trang
4607h20 10/05/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4712h30 10/05/20173A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
4812h30 11/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4909h05 12/05/20173A404QT20T-QT20M-ACP3Nguyên Lý Kế ToánNinh Thị Thùy Trang
5013h20 12/05/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên