SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 06/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
215h05 08/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
312h30 09/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
412h30 13/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
515h05 15/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Dương Ngọc Anh (1t)
612h30 16/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
712h30 20/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
815h05 22/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Thanh Bình (1t)
Lê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Đặng Đình Quân (1t)
Vũ Điền Sơn (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
912h30 23/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1012h30 27/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1115h05 01/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1212h30 02/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1312h30 06/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1415h05 08/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1512h30 09/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1612h30 13/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1715h05 15/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1812h30 16/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1912h30 20/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2015h05 22/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2112h30 23/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2213h20 24/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
2312h30 27/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2415h05 29/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2512h30 30/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2613h20 31/03/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
2712h30 03/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2815h05 05/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2912h30 06/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3013h20 07/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
3112h30 10/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3215h05 12/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3312h30 13/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3413h20 14/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
3512h30 17/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3615h05 19/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3712h30 20/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3813h20 21/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
3912h30 24/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4015h05 26/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4112h30 27/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4213h20 28/04/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
4312h30 01/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4415h05 03/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4512h30 04/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4613h20 05/05/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên
4712h30 08/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4815h05 10/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4912h30 11/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
5013h20 12/05/20172A404QT2001N-ACP32031Nguyên Lý Kế ToánNguyễn Đức Kiên