SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 15/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
212h30 17/01/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
315h05 22/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
412h30 24/01/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
515h05 29/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
612h30 31/01/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
715h05 05/02/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
812h30 07/02/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
912h30 26/02/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Ngọc Anh (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Bùi Quang Huy (3t)
Vũ Phương Nam (3t)
Nguyễn Thị Nga (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Bùi Thị Yến (3t)
1015h05 26/02/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1112h30 28/02/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
1212h30 02/03/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhVũ Trường An (3t)
Vũ Phương Nam (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Đỗ Thị Yến (1t)
Trần Ngọc Anh (1t)
1315h05 05/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1412h30 07/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
1512h30 09/03/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrương Thị Linh Chi (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Nguyễn Thị Nga (1t)
Nguyễn Như Quỳnh (1t)
Vũ Trường An (1t)
1615h05 12/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1712h30 14/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
1812h30 16/03/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrương Thị Linh Chi (3t)
Vũ Thị Ngọc Diệp (1t)
Nguyễn Hoàng Giang (3t)
Nguyễn Thị Nga (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Phạm Thị Thư (3t)
Nguyễn Thị Thủy Tiên (3t)
Bùi Thị Yến (3t)
Trần Ngọc Anh (1t)
Đỗ Thị Yến (1t)
1912h30 19/03/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
2015h05 19/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2112h30 21/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
2212h30 23/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
2312h30 26/03/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Ngọc Anh (3t)
Trương Việt Anh (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t)
Vũ Phương Nam (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
2415h05 26/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2512h30 28/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
2612h30 30/03/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
2712h30 02/04/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhVũ Trường An (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t)
Nguyễn Thị Phương Liên (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
2815h05 02/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2912h30 04/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3012h30 06/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3112h30 09/04/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhVũ Trường An (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Hoàng Giang (3t)
Nguyễn Sỹ Hiệp (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t)
3215h05 09/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3312h30 11/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3412h30 13/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3512h30 16/04/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhTrần Ngọc Anh (3t)
Vũ Trường An (3t)
Bùi Quang Huy (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Hoàng Thị Quý (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
3615h05 16/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
3712h30 18/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3812h30 20/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
3912h30 23/04/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị TìnhNguyễn Thị Nga (3t)
Phạm Thị Hải Ninh (3t)
Trương Việt Anh (3t)
Vũ Trường An (3t)
Trương Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Bùi Quang Huy (3t)
Vũ Đình Việt (3t)
4015h05 23/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4112h30 25/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
4212h30 27/04/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
4312h30 30/04/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
4415h05 30/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4512h30 02/05/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
4612h30 04/05/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
4712h30 07/05/20183A404QT1901KNguyên Lý Thống KêNguyễn Thị Tình
4815h05 07/05/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
4912h30 09/05/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa
5012h30 11/05/20183A404QT1901KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Hoa