SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 06/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
212h30 06/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
315h05 08/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
412h30 09/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
509h05 13/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Tú (3t)
612h30 13/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
715h05 15/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Dương Ngọc Anh (1t)
812h30 16/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
909h05 20/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thế Anh (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
1012h30 20/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
1115h05 22/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Thanh Bình (1t)
Lê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (1t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Đặng Đình Quân (1t)
Vũ Điền Sơn (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
1212h30 23/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Đào Lan Anh (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Đặng Vũ Hiếu (1t)
Lê Tùng Hưng (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Ngô Thành Long (1t)
Trần Hùng Mạnh (1t)
Vũ Hoàng Phát (1t)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t)
Nguyễn Như Quỳnh (1t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
1309h05 27/02/20173A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Tuấn Tú (3t)
Bùi Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Nhã (3t)
Lê Thị Thảo (3t)
Lê Đức Trọng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
1412h30 27/02/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Trần Trọng Hiếu (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Ngô Thành Long (1t)
Phạm Bảo Lộc (1t)
Trần Hùng Mạnh (2t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Nguyễn Như Phương (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Lê Thành Đạt (1t)
Đặng Đình Quân (2t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Đồng Thị Thu (3t)
Vũ Văn Trọng (1t)
Nguyễn Văn Tùng (1t)
Lê Quang Vũ (1t)
1515h05 01/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Vũ Đức Cảnh (1t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Minh Đức (2t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Trần Thế Hội (1t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t)
Lê Hồng Sơn (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (1t)
Vũ Đức Tuyên (2t)
Nguyễn Văn Tùng (2t)
1612h30 02/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Đồng Thị Thu (2t)
1712h30 06/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
1815h05 08/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (3t)
Dương Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Tuấn Anh (2t)
Vũ Tiến Cường (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Phạm Thị Thùy Linh (1t)
Ngô Thành Long (1t)
Nguyễn Hải Ngọc (1t)
Lê Minh Quý (1t)
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t)
Đồng Thị Thu (1t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
1912h30 09/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiVũ Tiến Cường (2t)
2012h30 13/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiLê Hoàng Anh (1t)
Đào Lan Anh (2t)
Dương Ngọc Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Lê Thành Đạt (3t)
Lê Hồng Sơn (1t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Minh Đức (1t)
Nguyễn Hoàng Hà (1t)
Đặng Vũ Hiếu (2t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Trần Thế Hội (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Phạm Bảo Lộc (2t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Nhật Nam (1t)
Nguyễn Như Quỳnh (2t)
Đồng Thị Thu (3t)
Nguyễn Quốc Toàn (2t)
Vũ Văn Trọng (1t)
Vũ Đức Tuyên (2t)
2115h05 15/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiTrần Hùng Mạnh (2t)
Hoàng Thị Minh Thu (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Dương Ngọc Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Phạm Tiến Đạt (2t)
Vũ Xuân Phương (3t)
Nguyễn Công Hiếu (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (2t)
Vũ Đức Tuyên (1t)
Đặng Đình Quân (3t)
Lê Minh Quý (3t)
Vũ Điền Sơn (3t)
2212h30 16/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Phạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Hải Ngọc (3t)
Nguyễn Hoàng Hà (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Phạm Thị Diệu Hương (3t)
Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Ngô Thành Long (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Đồng Thị Thu (3t)
Hoàng Thị Minh Thu (3t)
Đặng Chí Trung (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Nguyễn Văn Tùng (3t)
Vũ Thị Phương Yến (3t)
2312h30 20/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiDương Ngọc Anh (1t)
Phạm Tiến Đạt (1t)
Nguyễn Công Hiếu (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Lê Minh Quý (1t)
2415h05 22/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2512h30 23/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết MaiPhạm Tiến Đạt (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Trần Thanh Bình (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Tiến Cường (3t)
Nguyễn Việt Hoàng (3t)
Đặng Vũ Hiếu (3t)
Trần Thế Hội (2t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Ngô Thành Long (3t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t)
Vũ Đức Tuyên (3t)
Lê Hồng Sơn (3t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Đồng Thị Thu (2t)
2612h30 27/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2715h05 29/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2812h30 30/03/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
2912h30 03/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3015h05 05/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3112h30 06/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3212h30 10/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3315h05 12/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3412h30 13/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3512h30 17/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3607h20 19/04/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
3715h05 19/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3812h30 20/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
3912h30 24/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4007h20 26/04/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4115h05 26/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4212h30 27/04/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4312h30 01/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4407h20 03/05/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4515h05 03/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4612h30 04/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4712h30 08/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
4807h20 10/05/20172A404QT20T-QT20M-MIE3Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
4915h05 10/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai
5012h30 11/05/20173A404QT2001N-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2Bùi Thị Tuyết Mai