SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 15/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
215h05 22/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
315h05 29/01/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
415h05 05/02/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
515h05 26/02/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
615h05 02/03/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
715h05 05/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
815h05 09/03/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
915h05 12/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1015h05 19/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1115h05 23/03/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1215h05 26/03/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1315h05 30/03/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1415h05 02/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1515h05 06/04/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1615h05 09/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1715h05 13/04/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1815h05 16/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
1915h05 20/04/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2015h05 23/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2115h05 27/04/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2215h05 30/04/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2315h05 04/05/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2415h05 07/05/20183A404QT1901KTư Tưởng Hồ Chí MinhĐỗ Thị An
2515h05 11/05/20183A404QT1901KKế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh