SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 16/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
212h30 23/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThân Hồng Đức (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
312h30 30/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
412h30 06/02/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
512h30 27/02/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
612h30 06/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
712h30 13/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
812h30 19/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
912h30 20/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1012h30 22/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1112h30 26/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1212h30 27/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1312h30 29/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1412h30 03/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1512h30 05/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1612h30 10/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1712h30 12/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1812h30 17/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1912h30 19/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2012h30 24/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2112h30 26/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2212h30 01/05/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2312h30 03/05/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2412h30 08/05/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2512h30 10/05/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo