SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 15/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiNguyễn Giang Huy (1t)
Lê Mạnh Thế (1t)
212h30 16/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
315h05 16/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
412h30 17/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
509h05 22/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
612h30 23/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
715h05 23/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
812h30 24/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
909h05 29/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
1012h30 30/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1115h05 30/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1212h30 31/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1309h05 05/09/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiTrần Mạnh Cường (1t)
Lê Mạnh Thế (3t)
1412h30 06/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1515h05 06/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1612h30 07/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1712h30 13/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1815h05 13/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1912h30 14/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2015h05 20/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2112h30 21/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2215h05 27/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2312h30 28/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2409h05 03/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
2512h30 04/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2615h05 04/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2709h05 10/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
2812h30 11/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2915h05 11/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3009h05 17/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
Trần Mạnh Cường (1t)
3112h30 18/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3215h05 18/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3309h05 24/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
3412h30 25/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3515h05 25/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3609h05 31/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
3712h30 01/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3815h05 01/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3909h05 07/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4012h30 08/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4115h05 08/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4209h05 14/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4312h30 15/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4415h05 15/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4509h05 21/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4612h30 22/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4715h05 22/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4809h05 28/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4912h30 29/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
5015h05 29/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo