SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 15/01/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
212h30 16/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
312h30 18/01/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
413h20 19/01/20182B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (2t)
512h30 22/01/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (1t)
612h30 23/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThân Hồng Đức (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
712h30 25/01/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
813h20 26/01/20182B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
912h30 29/01/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1012h30 30/01/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
1112h30 01/02/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1212h30 05/02/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1312h30 06/02/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
1412h30 08/02/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1512h30 26/02/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1612h30 27/02/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1712h30 01/03/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
1813h20 02/03/20182B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (2t)
1912h30 05/03/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
2012h30 06/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHà Thị Xuân Mỹ (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
2112h30 08/03/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
2213h20 09/03/20182B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (2t)
2312h30 12/03/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2412h30 13/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
2512h30 15/03/20183B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2613h20 16/03/20182B201DL2001Marketing Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2712h30 19/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2812h30 20/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoHà Thị Xuân Mỹ (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
2912h30 22/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3012h30 26/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3112h30 27/03/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3212h30 29/03/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3312h30 02/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3412h30 03/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3512h30 05/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3612h30 09/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3712h30 10/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThân Hồng Đức (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
3812h30 12/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3912h30 16/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4012h30 17/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
4112h30 19/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4212h30 23/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4312h30 24/04/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Thân Hồng Đức (3t)
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t)
Hà Thị Xuân Mỹ (3t)
4412h30 26/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4512h30 30/04/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4612h30 01/05/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4712h30 03/05/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4812h30 07/05/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4912h30 08/05/20183B201DL2001Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
5012h30 10/05/20183B201DL2001Marketing Dịch Vụ(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo