SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 15/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiNguyễn Giang Huy (1t)
Lê Mạnh Thế (1t)
212h30 16/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
315h05 16/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
412h30 17/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
509h05 22/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
612h30 23/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
715h05 23/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
812h30 24/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
909h05 29/08/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
1012h30 30/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1115h05 30/08/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
1212h30 31/08/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1309h05 05/09/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiTrần Mạnh Cường (1t)
Lê Mạnh Thế (3t)
1412h30 06/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1515h05 06/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
1612h30 07/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1712h30 13/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
1815h05 13/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
1912h30 14/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2015h05 20/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
2112h30 21/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2215h05 27/09/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
2312h30 28/09/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2409h05 03/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
2512h30 04/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2615h05 04/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
2709h05 10/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
2812h30 11/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
2915h05 11/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
3009h05 17/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
Trần Mạnh Cường (1t)
3112h30 18/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3215h05 18/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
3309h05 24/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
3412h30 25/10/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3515h05 25/10/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
3609h05 31/10/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
3712h30 01/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
3815h05 01/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3909h05 07/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
4012h30 08/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4115h05 08/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
4209h05 14/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4312h30 15/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4415h05 15/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Hoàng Anh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
4509h05 21/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh MaiLê Mạnh Thế (3t)
4612h30 22/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
4715h05 22/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4809h05 28/11/20173B201DL1901Quản Trị Lễ TânĐào Thị Thanh Mai
4912h30 29/11/20173B201DL2001Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2Đào Nguyên Hùng
5015h05 29/11/20173B201DL2001Tâm Lý Học Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo