SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 09/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
213h20 10/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
313h20 16/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
413h20 17/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
513h20 18/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
613h20 23/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
713h20 24/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
813h20 25/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
907h20 27/02/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
1013h20 27/02/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Tuấn Anh (2t)
Trần Thanh Bình (2t)
Đào Viết Định (2t)
Vũ Quang Huy (2t)
Nguyễn Trung Kiên (2t)
Bùi Huy Phong (2t)
Lê Văn Thái (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
Vũ Quốc Tưởng (2t)
1107h20 28/02/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànNguyễn Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Dương Văn Trung (2t)
1209h05 28/02/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Tiến Đạt (3t)
Lê Trung Đạt (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Văn Hạnh (3t)
Nguyễn Thành Phúc (3t)
Dương Văn Trung (3t)
Vũ Thọ Mạnh (3t)
Vũ Duy Trung (3t)
1312h30 28/02/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
1415h55 28/02/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1507h20 01/03/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1612h30 01/03/20173B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngVũ Bá Việt Anh (3t)
Trần Xuân Phong (3t)
Lã Mạnh Thắng (3t)
1708h10 03/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Thọ Chân (4t)
Lê Trung Đạt (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Phạm Đức Hoàn (4t)
Trần Quang Huy (4t)
Vũ Thọ Mạnh (4t)
Hoàng Tuấn Ngọc (4t)
Lê Tường Thanh (4t)
Dương Văn Trung (4t)
1807h20 06/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
1913h20 06/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
2007h20 07/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànNguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Đức Hoàn (2t)
Hoàng Văn Quý (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Dương Văn Trung (2t)
2109h05 07/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Văn Hạnh (3t)
Phạm Đức Hoàn (3t)
Lê Tường Thanh (3t)
Dương Văn Trung (3t)
2215h55 07/03/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2307h20 08/03/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongĐào Ngọc Duy Anh (2t)
Trần Thế Công (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Lê Trung Đạt (2t)
Trần Việt Hà (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Đức Hoàn (2t)
Đặng Lê Hoàn (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
Nguyễn Xuân Lâm (2t)
Khúc Văn Long (2t)
Nguyễn Thế Mạnh (2t)
Lê Minh (2t)
Hoàng Tuấn Ngọc (2t)
Đặng Quang Phong (2t)
Nguyễn Thái Phong (2t)
Lê Quang Quý (2t)
Nguyễn Sĩ Tâm (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Đinh Hữu Thuận (2t)
Khắc Văn Tiến (2t)
Nguyễn Thành Tín (2t)
Nguyễn Đức Toàn (2t)
Dương Văn Trung (2t)
Phạm Văn Vũ (2t)
2412h30 08/03/20173B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
2508h10 10/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngPhạm Văn Hạnh (4t)
Đặng Quang Phong (4t)
Lê Quang Quý (4t)
Dương Văn Trung (4t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Khắc Văn Tiến (2t)
Đinh Hữu Thuận (3t)
Lê Minh (3t)
Nguyễn Xuân Lâm (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
2607h20 13/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
2713h20 13/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngTrần Xuân Phong (2t)
2815h55 25/04/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2907h20 26/04/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3012h30 26/04/20173B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
3108h10 28/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
3214h10 28/04/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3307h20 01/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
3413h20 01/05/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
3507h20 02/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
3609h05 02/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3715h55 02/05/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3807h20 03/05/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3912h30 03/05/20173B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4008h10 05/05/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4114h10 05/05/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4207h20 08/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4313h20 08/05/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4407h20 09/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4509h05 09/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4615h55 09/05/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4707h20 10/05/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4812h30 10/05/20173B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4908h10 12/05/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
5014h10 12/05/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng