SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 09/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
213h20 10/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
313h20 16/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
413h20 17/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
513h20 18/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
613h20 23/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
713h20 24/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
813h20 25/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
907h20 27/02/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
1013h20 27/02/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Tuấn Anh (2t)
Trần Thanh Bình (2t)
Đào Viết Định (2t)
Vũ Quang Huy (2t)
Nguyễn Trung Kiên (2t)
Bùi Huy Phong (2t)
Lê Văn Thái (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
Vũ Quốc Tưởng (2t)
1107h20 28/02/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànNguyễn Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Dương Văn Trung (2t)
1212h30 28/02/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
1308h10 03/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Thọ Chân (4t)
Lê Trung Đạt (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Phạm Đức Hoàn (4t)
Trần Quang Huy (4t)
Vũ Thọ Mạnh (4t)
Hoàng Tuấn Ngọc (4t)
Lê Tường Thanh (4t)
Dương Văn Trung (4t)
1407h20 06/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
1513h20 06/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
1607h20 07/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànNguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Đức Hoàn (2t)
Hoàng Văn Quý (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Dương Văn Trung (2t)
1712h30 07/03/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Tuyến (4t)
Vũ Quốc Tưởng (4t)
1808h10 10/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngPhạm Văn Hạnh (4t)
Đặng Quang Phong (4t)
Lê Quang Quý (4t)
Dương Văn Trung (4t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Khắc Văn Tiến (2t)
Đinh Hữu Thuận (3t)
Lê Minh (3t)
Nguyễn Xuân Lâm (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
1907h20 13/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
2013h20 13/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngTrần Xuân Phong (2t)
2107h20 14/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Dương Văn Trung (2t)
2212h30 14/03/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànVũ Quốc Tưởng (4t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (4t)
2308h10 17/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngTrần Việt Hà (1t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Bùi Trung Kiên (1t)
Lê Minh (1t)
Đặng Quang Phong (4t)
Nguyễn Thái Phong (1t)
Lê Quang Quý (1t)
Hoàng Văn Quý (1t)
Nguyễn Sĩ Tâm (4t)
Khắc Văn Tiến (1t)
Lâm Văn Tú (4t)
Phạm Văn Vũ (4t)
2407h20 20/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Lê Quang Quý (2t)
2513h20 20/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngTrần Thanh Bình (2t)
Bùi Anh Dũng (2t)
Lê Tuấn Phong (2t)
2607h20 21/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
2712h30 21/03/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
2808h10 24/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngLê Trung Đạt (4t)
Lê Minh (4t)
Nguyễn Thái Phong (1t)
Lê Quang Quý (1t)
Lê Tường Thanh (1t)
Khắc Văn Tiến (1t)
Nguyễn Thành Tín (1t)
Nguyễn Đức Toàn (1t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Trần Quang Huy (4t)
2907h20 27/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
3013h20 27/03/20172B201ĐC1802-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngLê Văn Thái (2t)
3107h20 28/03/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Vũ Duy Trung (2t)
3212h30 28/03/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
3308h10 31/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Tiến Đạt (4t)
Trần Việt Hà (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Phạm Đức Hoàn (4t)
Vũ Thọ Mạnh (4t)
Hoàng Tuấn Ngọc (4t)
Nguyễn Thành Phúc (4t)
Lê Quang Quý (2t)
Nguyễn Ngọc Sơn (4t)
Nguyễn Đức Toàn (4t)
Vũ Duy Trung (4t)
3407h20 03/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
3507h20 04/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
3612h30 04/04/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànLã Mạnh Thắng (4t)
3708h10 07/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Thế Công (4t)
Trần Việt Hà (1t)
Đặng Quang Phong (4t)
Hoàng Văn Quý (1t)
Khắc Văn Tiến (1t)
Phạm Văn Vũ (1t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
3807h20 10/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
3907h20 11/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Lê Quang Quý (2t)
4012h30 11/04/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4108h10 14/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Tiến Đạt (4t)
Đặng Quang Phong (4t)
Nguyễn Sĩ Tâm (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
4207h20 17/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
4307h20 18/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Lâm Văn Tú (2t)
4412h30 18/04/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4508h10 21/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngLê Trung Đạt (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Đặng Quang Phong (4t)
Nguyễn Thành Phúc (4t)
4607h20 24/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4707h20 25/04/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc HoànPhạm Văn Hạnh (2t)
4807h20 01/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
4907h20 02/05/20172B201ĐC1801-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn
5012h30 02/05/20174B201ĐC1802-CDR33021Điều Khiển Tự động Truyền động điệnThân Ngọc Hoàn