SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h05 27/02/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
209h05 01/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
309h05 02/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
412h30 03/03/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
514h10 03/03/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
609h05 06/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
709h05 08/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
809h05 09/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
912h30 10/03/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1014h10 10/03/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1109h05 13/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1209h05 15/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1309h05 16/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1412h30 17/03/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1514h10 17/03/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1609h05 20/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1709h05 22/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1809h05 23/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1912h30 24/03/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2014h10 24/03/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2109h05 27/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2209h05 29/03/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2309h05 30/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2412h30 31/03/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2514h10 31/03/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2609h05 03/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2709h05 05/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2809h05 06/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2912h30 07/04/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3014h10 07/04/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3109h05 10/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3209h05 12/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3309h05 13/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3412h30 14/04/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3509h05 17/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3609h05 19/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3709h05 20/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3812h30 21/04/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3909h05 24/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4009h05 26/04/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4109h05 27/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4212h30 28/04/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4309h05 01/05/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4409h05 03/05/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4509h05 04/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4612h30 05/05/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4709h05 08/05/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4809h05 10/05/20173B201ĐC1801-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4909h05 11/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
5012h30 12/05/20172B201ĐC1802-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong