SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 09/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
213h20 10/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
313h20 16/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
413h20 17/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
513h20 18/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
613h20 23/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
713h20 24/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
813h20 25/02/20175B201ĐC1802-PLC34031Điều Khiển Logic Và PlcNguyễn Đức Minh
909h05 28/02/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Tiến Đạt (3t)
Lê Trung Đạt (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Văn Hạnh (3t)
Nguyễn Thành Phúc (3t)
Dương Văn Trung (3t)
Vũ Thọ Mạnh (3t)
Vũ Duy Trung (3t)
1015h55 28/02/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1107h20 01/03/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
1208h10 03/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngNguyễn Thọ Chân (4t)
Lê Trung Đạt (4t)
Nguyễn Thế Hải (4t)
Phạm Văn Hạnh (4t)
Phạm Đức Hoàn (4t)
Trần Quang Huy (4t)
Vũ Thọ Mạnh (4t)
Hoàng Tuấn Ngọc (4t)
Lê Tường Thanh (4t)
Dương Văn Trung (4t)
1309h05 07/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongNguyễn Thế Hải (3t)
Phạm Văn Hạnh (3t)
Phạm Đức Hoàn (3t)
Lê Tường Thanh (3t)
Dương Văn Trung (3t)
1415h55 07/03/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
1507h20 08/03/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn PhongĐào Ngọc Duy Anh (2t)
Trần Thế Công (2t)
Nguyễn Văn Cường (2t)
Lê Trung Đạt (2t)
Trần Việt Hà (2t)
Nguyễn Thế Hải (2t)
Phạm Văn Hạnh (2t)
Phạm Đức Hoàn (2t)
Đặng Lê Hoàn (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
Nguyễn Xuân Lâm (2t)
Khúc Văn Long (2t)
Nguyễn Thế Mạnh (2t)
Lê Minh (2t)
Hoàng Tuấn Ngọc (2t)
Đặng Quang Phong (2t)
Nguyễn Thái Phong (2t)
Lê Quang Quý (2t)
Nguyễn Sĩ Tâm (2t)
Lê Tường Thanh (2t)
Đinh Hữu Thuận (2t)
Khắc Văn Tiến (2t)
Nguyễn Thành Tín (2t)
Nguyễn Đức Toàn (2t)
Dương Văn Trung (2t)
Phạm Văn Vũ (2t)
1608h10 10/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn DươngPhạm Văn Hạnh (4t)
Đặng Quang Phong (4t)
Lê Quang Quý (4t)
Dương Văn Trung (4t)
Phạm Văn Vũ (2t)
Khắc Văn Tiến (2t)
Đinh Hữu Thuận (3t)
Lê Minh (3t)
Nguyễn Xuân Lâm (2t)
Bùi Trung Kiên (2t)
1715h55 21/03/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng ThắngVũ Văn Kiên (2t)
Vũ Đình Phúc (2t)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t)
1808h10 24/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
1909h05 28/03/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2015h55 28/03/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2107h20 29/03/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2208h10 31/03/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
2309h05 04/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2415h55 04/04/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2507h20 05/04/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2608h10 07/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
2709h05 11/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
2815h55 11/04/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
2907h20 12/04/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3008h10 14/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
3114h10 14/04/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3209h05 18/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3315h55 18/04/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3407h20 19/04/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3508h10 21/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
3614h10 21/04/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3709h05 25/04/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
3815h55 25/04/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
3907h20 26/04/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4008h10 28/04/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4114h10 28/04/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4209h05 02/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4315h55 02/05/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4407h20 03/05/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4508h10 05/05/20174B201ĐC1801-DCO33021Điều Khiển SốNguyễn Văn Dương
4614h10 05/05/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4709h05 09/05/20173B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
4815h55 09/05/20172B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng
4907h20 10/05/20172B201ĐC1801-ESL33041Cung Cấp điện Và Chiếu SángNguyễn Đoàn Phong
5014h10 12/05/20174B201ĐC1802-MIC33031Vi Xử Lý Và Vi điều KhiểnNguyễn Trọng Thắng