SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 07/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
209h05 08/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
307h20 14/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
409h05 15/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
507h20 24/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
609h55 24/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
707h20 27/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
807h20 28/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
909h05 01/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1007h20 03/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
1109h55 03/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1207h20 06/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
1307h20 07/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1409h05 08/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1507h20 10/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
1609h55 10/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1707h20 13/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
1807h20 14/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1909h05 15/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2007h20 17/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
2109h55 17/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2207h20 20/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
2307h20 21/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2409h05 22/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2507h20 24/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
2609h55 24/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2707h20 25/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2807h20 27/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
2907h20 28/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3009h05 29/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3109h05 31/03/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3207h20 03/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
3307h20 04/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3409h05 05/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3509h05 07/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3607h20 10/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
3707h20 11/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3809h05 12/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3907h20 17/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4007h20 18/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4109h05 19/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4207h20 24/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4307h20 25/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4409h05 26/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4507h20 01/05/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4607h20 02/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4709h05 03/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4807h20 08/05/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4907h20 09/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
5009h05 10/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong