SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 06/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
207h20 10/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
307h20 13/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
407h20 14/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
515h05 14/02/20173B203MT1901-ICH31031Hóa Vô CơPhạm Thị Minh ThúyPhan Thị Nhung (3t)
609h05 15/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
707h20 21/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Chu Lê Minh (2t)
815h05 21/02/20173B203MT1901-ICH31031Hóa Vô CơPhạm Thị Minh Thúy
909h05 22/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Duy Chiến (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Tiến (3t)
Nguyễn Quốc Toản (3t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (3t)
1007h20 28/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Đình Đại (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
1115h05 28/02/20173B203MT1901-ICH31031Hóa Vô CơPhạm Thị Minh Thúy
1209h05 01/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1307h20 06/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
1407h20 07/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Viết Anh (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Vũ Xuân Hoàng (2t)
Phạm Đăng Quang (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Nguyễn Quang Tuyển (2t)
1509h05 08/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Thế Đạt (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Xuân Trường (3t)
1609h55 10/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1707h20 11/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1807h20 14/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1909h05 15/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Ngọc Giang (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Phạm Ngọc Hiếu (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Vũ Bá Trung (3t)
Vũ Anh Tuấn (3t)
2009h55 17/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Chu Lê Minh (2t)
2107h20 18/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýĐào Vũ Minh Hiệp (5t)
Trần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Ngô Quang Dũng (2t)
2207h20 20/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
2307h20 21/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Duy Chiến (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Chu Lê Minh (2t)
Đào Văn Phán (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (2t)
Phạm Đình Thanh (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Phạm Ngọc Giang (2t)
Đoàn Văn Ngọc (2t)
Bùi Quang Thế (2t)
2409h05 22/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Duy Chiến (3t)
Vũ Minh Chiến (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Xuân Trường (3t)
Đỗ Văn Chung (3t)
Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Thế Đạt (3t)
Chu Lê Minh (3t)
2507h20 24/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
2609h55 24/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýĐinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Trần Anh Hào (2t)
2707h20 25/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýTrần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Đào Anh Tài (5t)
Phạm Duy Thiện (5t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Nguyễn Hoàng Tú (5t)
2807h20 27/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnKim Văn Dinh (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Hoàng Thế Long (2t)
Phạm Duy Thiện (2t)
Nguyễn Quốc Toản (2t)
Vũ Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Hoàng Tú (2t)
2907h20 28/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Viết Anh (2t)
Đỗ Văn Chung (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Nguyễn Đức Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Lê Minh Hiếu (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Chu Lê Minh (2t)
Đào Văn Phán (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Phạm Duy Thiện (2t)
Vũ Bá Trung (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Nguyễn Hoàng Tú (2t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (2t)
3009h05 29/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3109h05 31/03/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3209h05 01/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
3307h20 03/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnPhạm Đình Đại (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Quốc Toản (2t)
3407h20 04/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3509h05 05/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3609h05 07/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýKim Văn Dinh (2t)
Phạm Đình Đại (3t)
Chu Lê Minh (3t)
Đào Anh Tài (3t)
Vũ Trọng Tá (3t)
3709h05 08/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýLê Minh Hiếu (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
3807h20 10/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
3907h20 11/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Đào Văn Phán (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Phạm Duy Thiện (2t)
Nguyễn Bảo Trung (2t)
Nguyễn Hoàng Tú (2t)
4009h05 12/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4109h05 14/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýPhạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Hoàng Tú (3t)
4209h05 15/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4307h20 17/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4407h20 18/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Nguyễn Đức Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Chu Lê Minh (2t)
Vũ Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
4509h05 19/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Thế Đạt (3t)
Phạm Ngọc Giang (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Bùi Quang Thế (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
4609h05 21/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýChu Lê Minh (3t)
Vũ Minh Chiến (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Hoàng Thế Long (3t)
4707h20 24/04/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
4807h20 25/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongVũ Trọng Ngọc Anh (2t)
Vũ Minh Chiến (2t)
Đỗ Văn Chung (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Phạm Đình Đại (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Lê Minh Hiếu (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Thành Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Đoàn Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Hoàng Thế Long (2t)
Chu Lê Minh (2t)
Đoàn Văn Ngọc (2t)
Đào Văn Phán (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Bùi Quang Thế (2t)
Phạm Duy Thiện (2t)
Nguyễn Bảo Trung (2t)
Nguyễn Xuân Trường (2t)
Vũ Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
4907h20 01/05/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
5007h20 08/05/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận