SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 15/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
213h20 22/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
313h20 29/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
413h20 05/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
513h20 12/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
613h20 19/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
708h10 26/02/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
813h20 26/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
908h10 05/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1013h20 05/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1108h10 12/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1213h20 12/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1308h10 19/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1413h20 19/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1508h10 26/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1613h20 26/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1708h10 02/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
1813h20 02/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1908h10 09/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2013h20 09/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
2108h10 16/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2213h20 16/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
2308h10 23/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2408h10 30/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2508h10 07/05/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo