SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 14/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
215h05 14/08/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
307h20 16/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu ĐồngNguyễn Duy Ba (2t)
Trần Việt Cường (2t)
Nguyễn Quang Hiếu (2t)
Trần Tùng Mậu (2t)
Đào Hữu Phong (2t)
409h05 17/08/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
507h20 21/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
615h05 21/08/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
707h20 23/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
809h05 24/08/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
907h20 28/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
1015h05 28/08/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Phạm Hữu Toàn (3t)
1107h20 30/08/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
1209h05 31/08/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
1307h20 04/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
1415h05 04/09/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1507h20 06/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
1609h05 07/09/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
1707h20 11/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
1815h05 11/09/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
1907h20 13/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
2009h05 14/09/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
2107h20 18/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
2212h30 18/09/20173B203XD1801DĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2315h05 18/09/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Hoàng Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
2407h20 20/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
2509h05 21/09/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
2607h20 25/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
2712h30 25/09/20173B203XD1801DĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
2815h05 25/09/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Trần Việt Dũng (3t)
Nguyễn Duy Hải (3t)
Nguyễn Thị Việt Mỹ (3t)
Tô Hải Nam (3t)
Nguyễn Đức Nghị (3t)
Đỗ Văn Sơn (3t)
Phạm Phúc Thành (3t)
Trịnh Thanh Tùng (3t)
2907h20 27/09/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
3009h05 28/09/20173B203XD2001DCơ Học Kết Cấu P1Bùi Ngọc Dung
3115h05 02/10/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Trịnh Thanh Tùng (3t)
Phạm Hữu Toàn (3t)
Nguyễn Đức Nghị (3t)
Vũ Nguyễn Lập (3t)
Vũ Mạnh Dũng (3t)
Nguyễn Trọng An Bình (3t)
3207h20 04/10/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
3315h05 09/10/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3407h20 11/10/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
3515h05 16/10/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3607h20 18/10/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
3715h05 23/10/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
3807h20 25/10/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
3915h05 26/10/20173B203XD1801DĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4015h05 30/10/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Tuấn Anh (3t)
Phạm Hữu Toàn (3t)
Nguyễn Đức Nghị (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
Nguyễn Trung Anh (3t)
Phan Minh Diễm (3t)
Vũ Mạnh Dũng (3t)
Hoàng Tiến Dũng (3t)
Nguyễn Danh Hùng (3t)
Đào Trọng Phương (3t)
4107h20 01/11/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
4215h05 02/11/20173B203XD1801DĐường Lối Cm Việt NamĐỗ Thị An
4315h05 06/11/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
4407h20 08/11/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
4515h05 13/11/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Duy Hưng (3t)
4607h20 15/11/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
4715h05 20/11/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh Tú
4807h20 22/11/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng
4915h05 27/11/20173B203XD1801DKiến Trúc Dân DụngChu Anh TúNguyễn Trung Anh (3t)
Nguyễn Duy Hưng (3t)
5007h20 29/11/20172B203XD2001DSức Bền Vật Liệu 1Đào Hữu Đồng