SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 06/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
212h30 06/02/20173B203MT1901-OCH31031Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
307h20 07/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
409h05 08/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
513h20 09/02/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhHà Thanh Huyền (2t)
Phạm Văn Quân (2t)
Phan Văn Sơn (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Bùi Sơn Tùng (2t)
607h20 10/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
709h55 10/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
807h20 11/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýKim Văn Dinh (5t)
Phạm Thế Đạt (5t)
Trần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
Nguyễn Đắc Tiến (5t)
Nguyễn Xuân Trường (5t)
907h20 13/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
1012h30 13/02/20173B203MT1901-OCH31031Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
1107h20 14/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1209h05 15/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
1313h20 16/02/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhHà Thanh Huyền (2t)
Phan Thị Nhung (2t)
Bùi Sơn Tùng (2t)
1407h20 17/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Kim Văn Dinh (3t)
Phạm Thế Đạt (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
1509h55 17/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1607h20 18/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1707h20 20/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnNguyễn Duy Chiến (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Nguyễn Đức Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Hoàng Thế Long (2t)
Vũ Trọng Tá (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Nguyễn Xuân Trường (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (2t)
Nguyễn Hoàng Tú (2t)
1807h20 21/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Chu Lê Minh (2t)
1915h05 21/02/20173B203MT1901-ICH31031Hóa Vô CơPhạm Thị Minh Thúy
2009h05 22/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Duy Chiến (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Tiến (3t)
Nguyễn Quốc Toản (3t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (3t)
2113h20 23/02/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai LinhĐỗ Tiến Thành (2t)
Đỗ Ngọc Ánh (2t)
Phạm Văn Quân (2t)
2207h20 24/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnPhạm Thế Đạt (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
2309h55 24/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýVũ Trọng Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
2407h20 25/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Duy Chiến (4t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Kim Văn Dinh (4t)
Phạm Đình Đại (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Hoàng Thế Long (4t)
Đào Văn Phán (2t)
Phạm Đăng Quang (2t)
Nguyễn Đình Quân (2t)
Vũ Trọng Tá (2t)
Nguyễn Bá Tiến (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
Nguyễn Đắc Tiến (5t)
Nguyễn Quốc Toản (3t)
Nguyễn Bảo Trung (2t)
Vũ Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (1t)
Nguyễn Công Tuyến (2t)
Nguyễn Quang Tuyển (2t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (4t)
Trần Anh Hào (5t)
2507h20 27/02/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnNguyễn Duy Chiến (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Nguyễn Xuân Trường (2t)
2607h20 28/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Đình Đại (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
2709h05 01/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2813h20 02/03/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
2907h20 03/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnNguyễn Duy Chiến (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Minh Tuấn (3t)
3009h55 03/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýĐào Vũ Minh Hiệp (2t)
Vũ Minh Chiến (2t)
Vũ Bá Trung (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
3107h20 04/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Đắc Tiến (5t)
Trần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
3207h20 06/03/20172B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức Thuận
3307h20 07/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Viết Anh (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Vũ Xuân Hoàng (2t)
Phạm Đăng Quang (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Nguyễn Quang Tuyển (2t)
3409h05 08/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Thế Đạt (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Xuân Trường (3t)
3513h20 09/03/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
3607h20 10/03/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnPhạm Thế Đạt (3t)
Hoàng Thế Long (3t)
Bùi Quang Thế (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Vũ Quang Thành (3t)
3709h55 10/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3807h20 11/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3909h05 26/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4013h20 27/04/20172B203MT19-MT19Q-CPR3Sản Xuất Sạch HơnNguyễn T Mai Linh
4109h05 28/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4209h05 29/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4307h20 02/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4409h05 03/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4509h05 05/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4609h05 06/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4707h20 09/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4809h05 10/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4909h05 12/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
5009h05 13/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý