SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 15/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
213h20 18/01/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
313h20 22/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
413h20 25/01/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
513h20 29/01/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
613h20 01/02/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
713h20 05/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
813h20 08/02/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
913h20 12/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1013h20 15/02/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
1113h20 19/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1213h20 22/02/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
1308h10 26/02/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Trọng Nghĩa (4t)
1413h20 26/02/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1508h10 27/02/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiTrần Thị Ngọc Bích (1t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
Ngô Thị Xuân (4t)
1613h20 01/03/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
1708h10 05/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Mạnh Cường (4t)
Nguyễn Thị Mỹ (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
1813h20 05/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
1908h10 06/03/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiTrần Mạnh Cường (1t)
Nguyễn Giang Huy (1t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
2013h20 08/03/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
2108h10 12/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Giang Huy (4t)
Phạm Quang Huy (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
2213h20 12/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
2308h10 13/03/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiTrần Thị Ngọc Bích (1t)
Trần Mạnh Dương (1t)
Đinh Trung Đức (1t)
Nguyễn Giang Huy (1t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
2413h20 15/03/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
2508h10 19/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Thị Lan Anh (1t)
2613h20 19/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
2708h10 20/03/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiVũ Trọng Nghĩa (4t)
2813h20 22/03/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
2908h10 26/03/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3013h20 26/03/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
3108h10 27/03/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiVũ Trọng Nghĩa (4t)
3213h20 29/03/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
3308h10 02/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Giang Huy (2t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
3413h20 02/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
3508h10 03/04/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh MaiVũ Trọng Nghĩa (4t)
3613h20 05/04/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
3708h10 09/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3813h20 09/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
3908h10 10/04/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
4013h20 12/04/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
4108h10 16/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Trọng Nghĩa (3t)
4213h20 16/04/20184B203BEI33021-1Khai Thác, Kiểm định Gia Cố CầuBùi Ngọc Dung
4308h10 17/04/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
4413h20 19/04/20184B203MBT33022-1Các Công Nghệ Xây Dựng Cầu Hiện đạiBùi Ngọc Dung
4508h10 23/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTrần Mạnh Cường (1t)
Văn Thị Hà (1t)
Nguyễn Giang Huy (1t)
Nguyễn Thị Mỹ (1t)
Vũ Trọng Nghĩa (1t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t)
4608h10 24/04/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
4708h10 30/04/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
4808h10 01/05/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai
4908h10 07/05/20184B203DL19-VH19Du Lịch Bền Vững(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoVũ Trọng Nghĩa (4t)
5008h10 08/05/20184B203DL19-VH19Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại GiaoĐào Thị Thanh Mai