SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 07/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
209h05 08/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
307h20 10/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
409h55 10/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýTrần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
507h20 11/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýKim Văn Dinh (5t)
Phạm Thế Đạt (5t)
Trần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
Nguyễn Đắc Tiến (5t)
Nguyễn Xuân Trường (5t)
607h20 14/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
709h05 15/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
807h20 17/02/20173B203ĐC1901-ADE32021Điện Tử Tương Tự Và điện Tử SốPhạm Đức ThuậnTrần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Duy Chiến (3t)
Kim Văn Dinh (3t)
Phạm Thế Đạt (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Phạm Duy Thiện (3t)
909h55 17/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1007h20 18/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
1107h20 21/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongKim Văn Dinh (2t)
Ngô Quang Dũng (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Chu Lê Minh (2t)
1209h05 22/02/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Duy Chiến (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Nguyễn Bá Tiến (3t)
Nguyễn Quốc Toản (3t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (3t)
1309h55 24/02/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýVũ Trọng Ngọc Anh (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
1407h20 25/02/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Duy Chiến (4t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Kim Văn Dinh (4t)
Phạm Đình Đại (2t)
Nguyễn Huy Hoàng (2t)
Hoàng Thế Long (4t)
Đào Văn Phán (2t)
Phạm Đăng Quang (2t)
Nguyễn Đình Quân (2t)
Vũ Trọng Tá (2t)
Nguyễn Bá Tiến (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
Nguyễn Đắc Tiến (5t)
Nguyễn Quốc Toản (3t)
Nguyễn Bảo Trung (2t)
Vũ Anh Tuấn (2t)
Nguyễn Minh Tuấn (1t)
Nguyễn Công Tuyến (2t)
Nguyễn Quang Tuyển (2t)
Nguyễn Văn Ngọc Tú (4t)
Trần Anh Hào (5t)
1507h20 28/02/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Đình Đại (2t)
Phạm Thế Đạt (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
1609h05 01/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
1709h55 03/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýĐào Vũ Minh Hiệp (2t)
Vũ Minh Chiến (2t)
Vũ Bá Trung (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
1807h20 04/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng LýNguyễn Đắc Tiến (5t)
Trần Anh Hào (5t)
Đinh Quang Hiếu (5t)
Đào Vũ Minh Hiệp (5t)
1907h20 07/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongNguyễn Viết Anh (2t)
Nguyễn Duy Chiến (2t)
Trần Anh Hào (2t)
Đinh Quang Hiếu (2t)
Đào Vũ Minh Hiệp (2t)
Vũ Xuân Hoàng (2t)
Phạm Đăng Quang (2t)
Đào Anh Tài (2t)
Nguyễn Đắc Tiến (2t)
Nguyễn Quang Tuyển (2t)
2009h05 08/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn PhongPhạm Thế Đạt (3t)
Trần Anh Hào (3t)
Đinh Quang Hiếu (3t)
Nguyễn Thành Hiếu (3t)
Đào Vũ Minh Hiệp (3t)
Nguyễn Đắc Tiến (3t)
Nguyễn Xuân Trường (3t)
2109h55 10/03/20172B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2207h20 11/03/20175B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2307h20 28/03/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2409h05 29/03/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2509h05 31/03/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2609h05 01/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
2707h20 04/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2809h05 05/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
2909h05 07/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3009h05 08/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3107h20 11/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3209h05 12/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3309h05 14/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3409h05 15/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3507h20 18/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3609h05 19/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
3709h05 21/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3809h05 22/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
3907h20 25/04/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4009h05 26/04/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4109h05 28/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4209h05 29/04/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4307h20 02/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4409h05 03/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4509h05 05/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4609h05 06/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
4707h20 09/05/20172B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4809h05 10/05/20173B203ĐC1901-POE32031Điện Tử Công SuấtNguyễn Đoàn Phong
4909h05 12/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý
5009h05 13/05/20173B203ĐC1901-EAM33041Khí Cụ điện Và Vật Liệu điệnĐỗ Thị Hồng Lý