SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
215h05 15/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
313h20 16/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Lê Thị Thu Hải (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Thu Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (4t)
412h30 17/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Hoàng Việt Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đặng Thùy Dương (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Lê Thị Thu Huyền (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Hoàng Văn Tưởng (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Lê Mạnh Thế (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
512h30 21/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiPhạm Đình Dũng (3t)
Lê Thị Thu Hải (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
615h05 22/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
713h20 23/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
812h30 24/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
912h30 28/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1015h05 01/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1113h20 02/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Trung Hiếu (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
1212h30 03/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiNguyễn Văn Bắc (3t)
Hoàng Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1312h30 07/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh ChiHoàng Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Văn Bắc (3t)
Phạm Đình Dũng (3t)
Đinh Tuấn Hiệp (3t)
Phạm Thị Hồng (3t)
Nguyễn Giang Huy (3t)
Hoàng Phương Linh (3t)
Vũ Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (3t)
Trần Đình Nguyên (3t)
Nguyễn Hồng Nhung (3t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t)
Bùi Hoàng Vũ (3t)
Ngô Thị Xuân (3t)
1415h05 08/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1513h20 09/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpĐinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Ngọc Anh (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Trung Hiếu (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t)
1612h30 10/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1713h20 16/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Nguyễn Thị Lan Anh (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Trần Đình Nguyên (4t)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (2t)
1815h05 22/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1912h30 24/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2012h30 28/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2112h30 29/03/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2215h05 29/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2313h20 30/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
2412h30 31/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2512h30 04/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2612h30 05/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2715h05 05/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2813h20 06/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
2912h30 07/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3012h30 11/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3112h30 12/04/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
3215h05 12/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3313h20 13/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3412h30 14/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3512h30 18/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3615h05 19/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3713h20 20/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3812h30 21/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3912h30 25/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4015h05 26/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4113h20 27/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
4212h30 28/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4312h30 02/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4415h05 03/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4513h20 04/05/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
4612h30 05/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4712h30 09/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4815h05 10/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4913h20 11/05/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
5012h30 12/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi