SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
215h05 15/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
313h20 16/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng ĐiệpHoàng Ngọc Anh (4t)
Lê Thị Thu Hải (4t)
Đinh Tuấn Hiệp (4t)
Phạm Thị Hồng (4t)
Hoàng Phương Linh (4t)
Nguyễn Thu Linh (4t)
Đặng Hương Ly (4t)
Vũ Trọng Nghĩa (4t)
Nguyễn Thị Minh Ngọc (4t)
413h20 23/02/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
512h30 24/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
612h30 28/02/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
715h05 01/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
813h20 02/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
912h30 03/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1012h30 07/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1115h05 08/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1213h20 09/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
1312h30 10/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1412h30 14/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1515h05 15/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1613h20 16/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
1712h30 17/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1812h30 21/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1915h05 22/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2013h20 23/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
2112h30 24/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2212h30 28/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2312h30 29/03/20173B302VH19-DL19-BTE3Cơ Sở Kinh Tế Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
2415h05 29/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2513h20 30/03/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
2612h30 31/03/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2712h30 04/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2815h05 05/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
2913h20 06/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3012h30 07/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3112h30 11/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3215h05 12/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3313h20 13/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3412h30 14/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3512h30 18/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3615h05 19/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3713h20 20/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
3812h30 21/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3912h30 25/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4015h05 26/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4113h20 27/04/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
4212h30 28/04/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4312h30 02/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4415h05 03/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4513h20 04/05/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
4612h30 05/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4712h30 09/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4815h05 10/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
4913h20 11/05/20174B302VH19-DL19-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế GiớiPhạm Thị Hoàng Điệp
5012h30 12/05/20173B302VH19-DL19-ENG3Tiếng Anh 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi