SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 15/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Kim Đông (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
212h30 16/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
315h05 17/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
412h30 18/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
515h05 22/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
612h30 23/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
715h05 24/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Đắc Kiên (3t)
Trần Hoàng Hiệp (3t)
812h30 25/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
915h05 29/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Văn Lộc (3t)
1012h30 30/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1115h05 31/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1212h30 01/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1315h05 05/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1412h30 06/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1515h05 07/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngTrần Hoàng Hiệp (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
Đoàn Văn Lộc (3t)
Vũ Thế Thoàn (3t)
1612h30 08/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1715h05 12/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1812h30 13/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1915h05 14/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Đình Hoàng (3t)
2012h30 15/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2107h20 19/09/20172B302XD1901DKết Cấu Thép 1Trần DũngPhạm Văn Cường (2t)
Đỗ Anh Dũng (2t)
Lưu Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Vũ Dương (2t)
Nguyễn Anh Đức (2t)
Nguyễn Văn Thắng (2t)
Ngô Minh Tuấn (2t)
Đào Quốc Việt (2t)
2215h05 19/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
2312h30 20/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2415h05 21/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
2512h30 22/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2607h20 26/09/20172B302XD1901DKết Cấu Thép 1Trần DũngVũ Nguyễn Lập (2t)
Nguyễn Văn Thắng (2t)
Đào Quốc Việt (2t)
Phạm Văn Cường (2t)
Đỗ Anh Dũng (2t)
Lê Văn Đạt (2t)
2715h05 26/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Kim Đông (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
2812h30 27/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2915h05 28/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Đắc Kiên (3t)
3012h30 29/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3115h05 03/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3212h30 04/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3315h05 10/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3412h30 11/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3515h05 17/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3612h30 18/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3709h05 24/10/20173B302XD1901DNền Và MóngTrần Anh Tuấn
3812h30 25/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3909h05 31/10/20173B302XD1901DNền Và MóngTrần Anh Tuấn
4012h30 01/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4112h30 08/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4212h30 15/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4312h30 22/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4412h30 29/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung