SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 15/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Kim Đông (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
212h30 16/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
315h05 17/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
412h30 18/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
515h05 22/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
612h30 23/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
715h05 24/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Đắc Kiên (3t)
Trần Hoàng Hiệp (3t)
812h30 25/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
915h05 29/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Văn Lộc (3t)
1012h30 30/08/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1115h05 31/08/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1212h30 01/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1315h05 05/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1412h30 06/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1515h05 07/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngTrần Hoàng Hiệp (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
Đoàn Văn Lộc (3t)
Vũ Thế Thoàn (3t)
1612h30 08/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1715h05 12/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
1812h30 13/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
1915h05 14/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Đình Hoàng (3t)
2012h30 15/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2107h20 19/09/20172B302XD1901DKết Cấu Thép 1Trần DũngPhạm Văn Cường (2t)
Nguyễn Vũ Dương (2t)
Nguyễn Anh Đức (2t)
Nguyễn Văn Thắng (2t)
Ngô Minh Tuấn (2t)
Đào Quốc Việt (2t)
2215h05 19/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
2312h30 20/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2415h05 21/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
2512h30 22/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2607h20 26/09/20172B302XD1901DKết Cấu Thép 1Trần DũngNguyễn Văn Thắng (2t)
Đào Quốc Việt (2t)
Phạm Văn Cường (2t)
Lê Văn Đạt (2t)
2715h05 26/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngNguyễn Kim Đông (3t)
Đoàn Đắc Kiên (3t)
2812h30 27/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
2915h05 28/09/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu ĐồngĐoàn Đắc Kiên (3t)
3012h30 29/09/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3115h05 03/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3212h30 04/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3315h05 10/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3412h30 11/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3515h05 17/10/20173B302XD1801CThiết Kế Đường Ôtô P2Đào Hữu Đồng
3612h30 18/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3709h05 24/10/20173B302XD1901DNền Và MóngTrần Anh TuấnPhạm Văn Cường (3t)
Nguyễn Anh Đức (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Đào Quốc Việt (3t)
3812h30 25/10/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
3909h05 31/10/20173B302XD1901DNền Và MóngTrần Anh TuấnPhạm Văn Cường (3t)
Nguyễn Vũ Dương (3t)
Nguyễn Anh Đức (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Đào Quốc Việt (3t)
4012h30 01/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4112h30 08/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4212h30 15/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4312h30 22/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung
4412h30 29/11/20173B302XD1801CThiết Kế Cầu ThépBùi Ngọc Dung