SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 08/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
215h05 08/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
315h05 10/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
415h05 14/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
513h20 15/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaLê Thanh Huyền (2t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (2t)
Vũ Thái Sơn (2t)
615h05 15/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
715h05 17/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
815h05 21/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Duy Tùng (3t)
913h20 22/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1015h05 22/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangLê Thanh Huyền (3t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
1115h05 24/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1215h05 28/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1313h20 01/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaPhạm Đức Hiếu (2t)
1415h05 01/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
1515h05 03/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1615h05 07/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
1713h20 08/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1815h05 08/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
1915h05 10/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2015h05 14/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thu Hương (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
2113h20 15/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2215h05 15/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangNguyễn Ngọc Ánh (3t)
Trần Duy Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Hoàng Minh Hòa (3t)
Lê Thanh Huyền (3t)
Đan Quốc Huy (3t)
Vũ Thái Sơn (3t)
Trần Thị Phương Thảo (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Đào Thị Mai Uyên (3t)
2315h05 17/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2413h20 22/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2515h05 24/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2613h20 29/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2715h05 29/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangTrần Duy Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Thanh Huyền (3t)
Đan Quốc Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Nguyễn Ngọc Ánh (3t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (3t)
Nguyễn Văn Nam (3t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t)
Vũ Thái Sơn (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
2807h20 30/03/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2915h05 30/03/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngBùi Thị Vân Anh (2t)
Huỳnh Thị Ngọc Anh (2t)
3009h05 31/03/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3115h05 31/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3213h20 05/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3315h05 05/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangTrần Duy Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Thanh Huyền (3t)
Đan Quốc Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
3407h20 06/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3515h05 06/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3609h05 07/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Thành Đạt (3t)
Nguyễn Sơn Hải (3t)
Vũ Viết Hải (3t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (3t)
Đàm Hoài Nam (3t)
Nguyễn Thị Hồng Ngọc (3t)
Đinh Thị Thanh Nhàn (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Đỗ Ngọc Thái (3t)
Vũ Sơn Tùng (3t)
Nguyễn Tuấn Tùng (3t)
3715h05 07/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3813h20 12/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaPhạm Đức Hiếu (2t)
Lê Thanh Huyền (2t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (2t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t)
Vũ Thái Sơn (2t)
Phạm Thu Thanh (2t)
Vũ Văn Tuấn (2t)
Đào Thị Mai Uyên (2t)
3915h05 12/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangTrần Duy Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Thanh Huyền (3t)
Đan Quốc Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Vũ Thái Sơn (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
Đào Thị Mai Uyên (3t)
4007h20 13/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4115h05 13/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4209h05 14/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Sơn Hải (3t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (3t)
Ngô Đức Lộc (1t)
Nguyễn Thị Ngọc (3t)
Vũ Sơn Tùng (3t)
Nguyễn Tuấn Tùng (3t)
Nguyễn Hữu Vinh (2t)
4315h05 14/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4413h20 19/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4515h05 19/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangTrần Duy Anh (3t)
Nguyễn Văn Hải (3t)
Lê Thanh Huyền (3t)
Đan Quốc Huy (3t)
Phạm Thị Thùy Linh (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Đỗ Thị Thùy Nhi (3t)
Vũ Thái Sơn (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
4607h20 20/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4715h05 20/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh HươngPhạm Thu Hà (2t)
4815h05 21/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4913h20 03/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
5013h20 10/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa