SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 10/02/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
213h20 17/02/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
313h20 24/02/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
415h05 24/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
513h20 03/03/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
615h05 03/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
715h05 07/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
813h20 10/03/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
915h05 10/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1015h05 14/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1113h20 15/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1213h20 17/03/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1315h05 17/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1415h05 21/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1513h20 22/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1613h20 24/03/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1715h05 24/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1813h20 29/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1915h05 30/03/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2015h05 31/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2113h20 05/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2207h20 06/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2315h05 06/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2409h05 07/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2515h05 07/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2613h20 12/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2707h20 13/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2815h05 13/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2909h05 14/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3015h05 14/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3113h20 19/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3207h20 20/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3315h05 20/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3409h05 21/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3515h05 21/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3613h20 26/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3707h20 27/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3815h05 27/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3909h05 28/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4015h05 28/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4113h20 03/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4207h20 04/05/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4315h05 04/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4409h05 05/05/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4515h05 05/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4613h20 10/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4707h20 11/05/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4815h05 11/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4909h05 12/05/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5015h05 12/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh