SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 14/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
212h30 15/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
312h30 18/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
412h30 21/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiPhan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
512h30 22/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
612h30 25/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
712h30 28/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Phạm Thu Uyên (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Đặng Thanh Tùng (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
812h30 29/08/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (1t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (1t)
Trần Trí Đức (1t)
Hoàng Hưng (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Phạm Trần Huyền Trang (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
912h30 01/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1012h30 04/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1112h30 05/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1212h30 08/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1312h30 11/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Trung Đức (2t)
Phạm Thị Phương Mai (1t)
Bùi Hà My (1t)
Trần Trí Đức (2t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Hoàng Hưng (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
1412h30 12/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Vũ Thị Linh Anh (3t)
Nguyễn Thị Minh Anh (2t)
Vũ Thái Hạ (3t)
1512h30 15/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1612h30 18/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Trần Thị Thanh Thúy (1t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (3t)
Phạm Thu Uyên (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Lê Thị Mỹ Linh (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Nguyễn Ngọc Hạ (1t)
Hoàng Hưng (1t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
1712h30 19/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1812h30 22/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
1912h30 25/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2012h30 26/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2112h30 29/09/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
2212h30 02/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Thế Anh (1t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
Vũ Thị Linh Anh (1t)
Nguyễn Thị Minh Anh (1t)
Hoàng Hưng (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (2t)
Nguyễn Ngọc Đức (1t)
Đinh Trung Đức (1t)
Trần Trí Đức (2t)
Vũ Thái Hạ (1t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Trần Thị Thanh Thúy (1t)
Nguyễn Thị Thu Trang (1t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (1t)
2312h30 03/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Hoàng Hưng (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
2413h20 04/10/20175C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiNguyễn Thành Công (5t)
Bùi Thế Đức (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
2512h30 09/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐinh Trung Đức (1t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Ngô Thị Hoàng Anh (1t)
Đoàn Thị Thùy Dương (2t)
Nguyễn Ngọc Đức (1t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Hoàng Hưng (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Bùi Văn Nam (1t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Trần Ngọc Việt Nhật (1t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
2612h30 10/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐoàn Thị Thùy Dương (1t)
Trần Ngọc Việt Nhật (1t)
Trần Thị Thanh Thúy (1t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Hoàng Hưng (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
2713h20 11/10/20175C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiBùi Thế Đức (5t)
Nguyễn Thành Công (5t)
Phạm Hồng Quân (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
2812h30 16/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
2912h30 17/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiĐoàn Thị Thùy Dương (2t)
Lê Thị Mỹ Linh (1t)
Phạm Thị Phương Mai (1t)
Bùi Hà My (1t)
Trần Thị Thanh Thúy (1t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
3013h20 18/10/20175C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh HảiNguyễn Thành Công (5t)
Bùi Thế Đức (5t)
Lê Nhật Minh (5t)
Huỳnh Thị Thanh Thương (5t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t)
3112h30 23/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Đoàn Thị Thùy Dương (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
3215h05 23/10/20173C101NA1901ATrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3312h30 24/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trí Đức (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Đinh Trung Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (2t)
Mai Thị Nguyệt Minh (1t)
Vũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
3415h05 25/10/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
3512h30 30/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t)
Phan Thị Ninh (3t)
Phạm Minh Quí (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
3615h05 30/10/20173C101NA1901ATrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
3712h30 31/10/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết MaiVũ Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Thế Anh (3t)
Nguyễn Anh Dũng (3t)
Bùi Minh Dũng (3t)
Vũ Thanh Tùng (3t)
Bùi Thị Mỹ Linh (3t)
Vũ Thái Hạ (3t)
Nguyễn Thu Nga (3t)
Nguyễn Huệ Trúc (3t)
3815h05 01/11/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
3912h30 06/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4012h30 07/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4115h05 08/11/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
4212h30 13/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4312h30 14/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4415h05 15/11/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
4512h30 20/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4612h30 21/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4715h05 22/11/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải
4812h30 27/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
4912h30 28/11/20173C101DL20-QT20M-QT20T-ENGAnh Văn Cơ Sở 3Bùi Thị Tuyết Mai
5015h05 29/11/20173C101MT2001Hóa Hữu CơĐặng Chinh Hải