SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 07/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thu Hương (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
213h20 08/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
315h05 08/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
407h20 09/02/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
509h05 10/02/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
613h20 10/02/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
715h05 10/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
815h05 14/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
913h20 15/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaLê Thanh Huyền (2t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (2t)
Vũ Thái Sơn (2t)
1015h05 15/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
1107h20 16/02/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Cao Cường (2t)
Lâm Trường Giang (2t)
Vũ Viết Hải (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Nguyễn Sỹ Hiệp (2t)
Vũ Sơn Tùng (2t)
Nguyễn Tuấn Tùng (2t)
1209h05 17/02/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1313h20 17/02/20172C101QT1805K-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1415h05 17/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1515h05 21/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Duy Tùng (3t)
1613h20 22/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1715h05 22/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangLê Thanh Huyền (3t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
1807h20 23/02/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Hữu Vinh (2t)
Nguyễn Tuấn Tùng (2t)
Vũ Sơn Tùng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Vũ Viết Hải (2t)
1909h05 24/02/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Tuấn Tùng (3t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (3t)
Phạm Thị Vân Anh (3t)
Trần Cao Cường (3t)
Nguyễn Sơn Hải (3t)
Trần Khánh Linh (3t)
Đinh Thị Thanh Nhàn (3t)
Lê Thị Phượng (3t)
Vũ Sơn Tùng (3t)
2015h05 24/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2115h05 28/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
2213h20 01/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaPhạm Đức Hiếu (2t)
2315h05 01/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
2407h20 02/03/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Tuấn Tùng (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Phạm Thị Vân Anh (2t)
Trần Cao Cường (2t)
Lâm Trường Giang (2t)
Trung Vân Hà (2t)
Đặng Thành Hưng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Ngô Đức Lộc (2t)
2509h05 03/03/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2615h05 03/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2715h05 07/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
2813h20 08/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2915h05 08/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3007h20 09/03/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Vân Anh (2t)
Lê Thành Đạt (2t)
Đoàn Thị Thanh Hải (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Trần Khánh Linh (2t)
Nguyễn Thị Ngọc (2t)
Lại Thu Thảo (2t)
Vũ Sơn Tùng (2t)
Nguyễn Tuấn Tùng (2t)
3115h05 10/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3215h05 22/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3313h20 26/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3415h05 26/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3507h20 27/04/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3615h05 27/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3709h05 28/04/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3815h05 28/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3913h20 03/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4015h05 03/05/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
4107h20 04/05/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4215h05 04/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4309h05 05/05/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4415h05 05/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4513h20 10/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4615h05 10/05/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
4707h20 11/05/20172C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4815h05 11/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4909h05 12/05/20173C101QT1801T-ENG31035Tiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5015h05 12/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh