SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h20 17/01/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
209h55 17/01/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Thu (1t)
Nguyễn Văn Trưởng (2t)
Nguyễn Thị Hương Thảo (2t)
Đinh Thị Thu Phương (1t)
Vũ Thị Ngọc (2t)
Trương Hoàng Mai (1t)
Lê Thị Anh (1t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Nguyễn Thị Phương Nhi (2t)
307h20 19/01/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhùng Bảo Anh (2t)
Đặng Lan Hương (2t)
Hồ Thanh Hương Thảo (2t)
Nguyễn Công Thành (1t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
407h20 24/01/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
509h55 24/01/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị Vân
607h20 26/01/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhùng Bảo Anh (1t)
Nguyễn Thị Lan Anh (2t)
Đặng Lan Hương (1t)
Phạm Thu Hương (2t)
Nguyễn Thị Nga (1t)
Nguyễn Công Thành (2t)
Hồ Thanh Hương Thảo (1t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
707h20 31/01/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânĐinh Thị Hải Yến (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
809h55 31/01/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Hương (2t)
Phạm Thị Duyên (2t)
Nguyễn Thị Thu (2t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Nguyễn Thị Lương (2t)
Phan Đăng Phúc (2t)
Lê Tuấn Phương (2t)
Trần Quang Tuệ (2t)
907h20 02/02/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânHồ Thanh Hương Thảo (1t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Nguyễn Công Thành (2t)
Nguyễn Thị Nga (2t)
Nguyễn Diệu Linh (2t)
Phạm Thu Hương (2t)
Đặng Lan Hương (2t)
Phạm Thúy Hằng (2t)
Nguyễn Thị Lan Anh (2t)
1007h20 07/02/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Công Thành (3t)
Nguyễn Thị Lan Anh (3t)
Phùng Bảo Anh (1t)
Phạm Thúy Hằng (1t)
Đặng Lan Hương (1t)
Hồ Thanh Hương Thảo (1t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (1t)
Đinh Thị Hải Yến (1t)
Bùi Thị Thu Thảo (3t)
1109h55 07/02/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânLê Thị Anh (2t)
Trần Khánh Đức (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Nguyễn Thị Hương (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hương (2t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Vũ Thị Hoài Linh (2t)
Trương Hoàng Mai (2t)
Phan Đăng Phúc (2t)
Nguyễn Thị Hương Thảo (2t)
1207h20 09/02/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
1307h20 28/02/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Hồ Thanh Hương Thảo (3t)
Nguyễn Công Thành (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
1409h55 28/02/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânĐặng Đức Khánh (2t)
Đinh Thị Thu Phương (2t)
Lê Tuấn Phương (2t)
1507h20 02/03/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
1607h20 07/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Công Thành (1t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (1t)
1709h55 07/03/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânĐặng Đức Khánh (2t)
1807h20 09/03/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Công Thành (1t)
1907h20 14/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Công Thành (1t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
2009h55 14/03/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânLê Thị Anh (2t)
2107h20 16/03/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Công Thành (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
2213h20 20/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2307h20 21/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
2409h55 21/03/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị Vân
2507h20 23/03/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânĐinh Thị Hải Yến (2t)
2613h20 27/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2707h20 28/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânVũ Thị Trang (3t)
Phạm Thu Hương (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Phùng Bảo Anh (1t)
2809h55 28/03/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Thanh Hương (2t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Lê Tuấn Phương (2t)
Trần Khánh Đức (2t)
2907h20 30/03/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thúy Hằng (2t)
Bùi Thị Thu Thảo (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3013h20 03/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
3107h20 04/04/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhùng Bảo Anh (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
3209h55 04/04/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânĐặng Đức Khánh (2t)
Lê Tuấn Phương (2t)
3307h20 06/04/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3413h20 10/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
3507h20 11/04/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
Phạm Thu Hương (3t)
Nguyễn Thị Lan Anh (1t)
Bùi Thị Thu Thảo (3t)
3609h55 11/04/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânĐặng Đức Khánh (1t)
3707h20 13/04/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Lan Anh (2t)
Phạm Thu Hương (2t)
Đặng Lan Hương (2t)
Hồ Thanh Hương Thảo (2t)
Bùi Thị Thu Thảo (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Vũ Thị Trang (2t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3813h20 17/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
3907h20 18/04/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
Hồ Thanh Hương Thảo (2t)
4009h55 18/04/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânTrương Hoàng Mai (2t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Phạm Thị Duyên (2t)
Nguyễn Thị Thanh Hằng (2t)
Khuất Văn Hoàng (2t)
Nguyễn Thị Lương (2t)
Nguyễn Thị Hương Thảo (2t)
4107h20 20/04/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thúy Hằng (1t)
Nguyễn Thị Lan Anh (1t)
Nguyễn Công Thành (2t)
Nguyễn Diệu Linh (1t)
Bùi Thị Thu Thảo (1t)
Hồ Thanh Hương Thảo (1t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (1t)
4207h20 25/04/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
4309h55 25/04/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị Vân
4407h20 27/04/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
4507h20 02/05/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Lan Anh (3t)
Bùi Thị Thu Thảo (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
4609h55 02/05/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânNguyễn Thị Thanh Hương (2t)
Đặng Đức Khánh (2t)
Trương Hoàng Mai (2t)
4707h20 04/05/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
Phùng Bảo Anh (2t)
4807h20 09/05/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị VânPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
Phạm Thị Thanh Tuyền (1t)
Nguyễn Thị Lan Anh (1t)
Phùng Bảo Anh (1t)
Đặng Lan Hương (1t)
4909h55 09/05/20182C101NA19NDịch Viết 2Đặng Thị VânĐặng Đức Khánh (2t)
Phạm Thị Duyên (2t)
Trương Hoàng Mai (2t)
5007h20 11/05/20182C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân