SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 07/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thu Hương (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
213h20 08/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
315h05 08/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
415h05 10/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
515h05 14/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
613h20 15/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaLê Thanh Huyền (2t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (2t)
Vũ Thái Sơn (2t)
715h05 15/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
815h05 17/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
915h05 21/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Duy Tùng (3t)
1013h20 22/02/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1115h05 22/02/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu TrangLê Thanh Huyền (3t)
Hoàng Thị Ngọc Huyền (3t)
Nguyễn Bình Minh (3t)
Phạm Thu Thanh (3t)
Vũ Văn Tuấn (3t)
1215h05 24/02/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1315h05 28/02/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng Đan
1413h20 01/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị HoaPhạm Đức Hiếu (2t)
1515h05 01/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
1615h05 03/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
1715h05 07/03/20173C101NA1901T-MAE32031Kinh Tế Vĩ MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Duy Tùng (3t)
Đinh Thị Hải Yến (3t)
1813h20 08/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
1915h05 08/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
2015h05 10/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2113h20 22/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2215h05 22/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
2315h05 24/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2413h20 29/03/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2515h05 29/03/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
2615h05 30/03/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
2715h05 31/03/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
2813h20 05/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
2915h05 05/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3015h05 06/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3115h05 07/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3213h20 12/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3315h05 12/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3415h05 13/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3515h05 14/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
3613h20 19/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
3715h05 19/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
3815h05 20/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
3915h05 21/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4013h20 26/04/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4115h05 26/04/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
4215h05 27/04/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4315h05 28/04/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4413h20 03/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4515h05 03/05/20173C101NA2001-CHI33051Trung Văn 1Hồ Thị Thu Trang
4615h05 04/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
4715h05 05/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh
4813h20 10/05/20172C101NA2001-REA32022Đọc 2Nguyễn Thị Hoa
4915h05 11/05/20172C101QT1801K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Hòa Thị Thanh Hương
5015h05 12/05/20173C101QT1805K-MAC33022Kế Toán Quản Trị 2Nguyễn Thị Mai Linh