SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
113h20 16/01/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
209h05 19/01/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
313h20 23/01/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
413h20 30/01/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
513h20 06/02/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
613h20 27/02/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
709h05 02/03/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
813h20 06/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
909h05 09/03/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1013h20 13/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
1109h05 16/03/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
1213h20 20/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
1307h20 21/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
1413h20 27/03/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
1507h20 28/03/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
1613h20 03/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
1707h20 04/04/20183C101NA1901TDịch Viết 2Đặng Thị Vân
1813h20 10/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
1913h20 17/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2009h05 20/04/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2113h20 24/04/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2209h05 27/04/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2313h20 01/05/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2409h05 04/05/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài
2513h20 08/05/20183C101NA2001NĐọc - Viết Tiếng Nhật 2Hồ Thị Hoài Nam
2609h05 11/05/20183C101NA1901TTrung Văn 4Lê Thị Thu Hoài