SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h55 15/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
209h55 16/01/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
309h55 18/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
409h55 22/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
509h55 23/01/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
609h55 25/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
709h55 29/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
809h55 30/01/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAPhạm Thúy Hằng (2t)
Trần Thị Thanh Hòa (2t)
909h55 01/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1009h55 05/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1109h55 06/02/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1209h55 08/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1309h55 26/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1409h55 27/02/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAPhạm Thị Thu Hà (2t)
Ngô Thị Khánh Huyền (2t)
Lê Thị Phương Thảo (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
1509h55 01/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1609h55 05/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1709h55 06/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
1809h55 08/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1909h55 12/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2009h55 13/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2109h55 15/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2209h55 19/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2309h55 20/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAPhạm Thị Thu Hà (2t)
Nguyễn Diệu Linh (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (1t)
Đinh Thị Hải Yến (1t)
2412h30 20/03/20183C103QT1903KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2509h55 22/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2609h55 26/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2709h55 27/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
2812h30 27/03/20183C103QT1903KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2909h55 29/03/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3009h55 02/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3109h55 03/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAĐặng Lan Hương (2t)
Nguyễn Diệu Linh (1t)
Bùi Trọng Tín (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3212h30 03/04/20183C103QT1903KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Thành Đạt (3t)
Đỗ Mỹ Linh (3t)
Lê Thị Khánh Linh (3t)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t)
Trần Thị Nhung (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
3309h55 05/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAVũ Thái Dương (1t)
Phạm Thị Thu Hà (1t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3409h55 09/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3509h55 10/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnANguyễn Thị Lan Anh (2t)
Nguyễn Thị Hồng Ánh (2t)
Nguyễn Thị Thùy Dung (2t)
Bùi Mạnh Cường (2t)
Hoàng Gia Duy (2t)
Vũ Thái Dương (2t)
Đặng Lan Hương (2t)
Nguyễn Thu Huyền (2t)
Đào Thị Hương (2t)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t)
Vũ Hoàng Long (1t)
Đoàn Thị Quỳnh (2t)
Nguyễn Công Thành (2t)
Hồ Thanh Hương Thảo (2t)
Nguyễn Thị Hương Thảo (1t)
Bùi Trọng Tín (2t)
Phạm Thị Huyền Trang (2t)
Đinh Thị Hải Yến (2t)
3612h30 10/04/20183C103QT1903KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3709h55 12/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
3809h55 16/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
3909h55 17/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4012h30 17/04/20183C103QT1903KTiếng Anh 5Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4109h55 19/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4209h55 23/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4309h55 24/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnAPhạm Thúy Hằng (2t)
4409h55 26/04/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4509h55 30/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4609h55 01/05/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4709h55 03/05/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
4809h55 07/05/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
4909h55 08/05/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA
5009h55 10/05/20182C103NA19A-NA19TĐọc 6Nguyễn Thị HuyềnA