SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 09/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
209h05 14/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
309h05 16/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
412h30 16/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
509h05 18/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
609h05 21/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
709h05 23/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
812h30 23/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
909h05 25/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1009h05 28/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1109h05 02/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1212h30 02/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh ĐôngĐỗ Việt Anh (3t)
Nguyễn Duy Anh (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Đình Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Phạm Đức Thắng (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
Đỗ Minh Hải (1t)
Đoàn Trung Hiếu (1t)
Nguyễn Ngọc Đức (1t)
Phùng Ngọc Thắng (1t)
Đinh Văn Tùng (1t)
Trần Đức Tường (1t)
Nguyễn Lê Đức Huy (1t)
1309h05 04/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1409h05 07/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1509h05 09/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1612h30 09/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1709h05 11/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1812h30 16/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1909h05 23/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2009h05 25/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2109h05 28/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2209h05 30/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2312h30 30/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
2409h05 01/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2509h05 04/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2609h05 06/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2712h30 06/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
2809h05 08/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2909h05 11/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3009h05 13/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3112h30 13/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3209h05 15/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3309h05 18/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3409h05 20/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3512h30 20/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3609h05 22/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3709h05 25/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3809h05 27/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3912h30 27/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
4009h05 29/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4109h05 02/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4209h05 04/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4312h30 04/05/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
4409h05 06/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4509h05 09/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4609h05 11/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4709h05 13/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4809h05 16/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4909h05 18/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
5009h05 20/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài