SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 15/08/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
215h05 15/08/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Anh (3t)
Phạm Thành Đạt (3t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
312h30 17/08/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Minh Đức (3t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
Phạm Ngọc Huy (3t)
Nguyễn Nhật Nam (3t)
412h30 18/08/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Anh (1t)
512h30 22/08/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
Đặng Thanh Long (3t)
615h05 22/08/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Anh (3t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
Phạm Ngọc Huy (3t)
Đặng Thanh Long (3t)
712h30 24/08/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
812h30 25/08/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngPhạm Ngọc Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Minh Đức (3t)
Nguyễn Nhật Nam (3t)
912h30 29/08/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcHồ Hải Hoàng (3t)
Đặng Thanh Long (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
1015h05 29/08/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Anh (2t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
Đặng Thanh Long (3t)
1112h30 01/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
1212h30 05/09/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
Đặng Thanh Long (3t)
Nguyễn Nhật Nam (3t)
1315h05 05/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
1412h30 08/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
1512h30 12/09/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
Phạm Ngọc Huy (3t)
1615h05 12/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngHồ Hải Hoàng (1t)
Phạm Ngọc Huy (3t)
1712h30 15/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
1812h30 19/09/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
1915h05 19/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
2012h30 22/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
2112h30 26/09/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
2215h05 26/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngLê Hoàng Anh (3t)
2312h30 29/09/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
2412h30 03/10/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
2512h30 05/10/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcHồ Hải Hoàng (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
2612h30 06/10/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngLê Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Tuấn Anh (1t)
Phạm Thành Đạt (1t)
2712h30 10/10/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcLê Hoàng Anh (3t)
Nguyễn Tuấn Anh (3t)
Hồ Hải Hoàng (3t)
Phạm Ngọc Huy (3t)
2812h30 12/10/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
2912h30 13/10/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
3012h30 17/10/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
3112h30 19/10/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
3212h30 20/10/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
3312h30 24/10/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
3412h30 26/10/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
3512h30 27/10/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngPhạm Ngọc Huy (2t)
Đặng Thanh Long (1t)
3612h30 31/10/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
Phạm Thành Đạt (3t)
3712h30 02/11/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
3812h30 03/11/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
3912h30 07/11/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
4012h30 09/11/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu Chức
4112h30 10/11/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
4212h30 14/11/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
4312h30 16/11/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
4412h30 17/11/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng
4512h30 21/11/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
4612h30 23/11/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu ChứcNguyễn Tuấn Anh (3t)
4712h30 24/11/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh DũngHồ Hải Hoàng (1t)
4812h30 28/11/20173C103DT1801Công Nghệ Fpga Và Ngôn Ngữ VhdlĐoàn Hữu Chức
4912h30 30/11/20173C103DT1801Thông Tin QuangĐoàn Hữu Chức
5012h30 01/12/20173C103DT1801Thông Tin Di ĐộngĐỗ Anh Dũng