SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 06/02/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
212h30 08/02/20173C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
315h05 13/02/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
409h05 14/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
512h30 15/02/20173C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngĐinh Văn Tùng (1t)
Nguyễn Công Minh (1t)
Nguyễn Lê Đức Huy (1t)
Đỗ Việt Anh (1t)
Đoàn Trung Hiếu (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Nguyễn Duy Anh (3t)
Mai Đức Anh (3t)
Nguyễn Thành Đạt (3t)
Nguyễn Ngọc Đức (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Chu Quốc Huy (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Đình Mạnh (3t)
Hoàng Minh Phụng (3t)
Phạm Văn Thái (3t)
Phùng Ngọc Thắng (3t)
Phạm Đức Thắng (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Vũ Văn Thắng (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
Nguyễn Thành Dương (1t)
609h05 16/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
709h05 18/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
815h05 20/02/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Duy Anh (2t)
Nguyễn Ngọc Đức (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Lê Đức Phú (2t)
Hoàng Minh Phụng (2t)
Phạm Văn Thái (2t)
Phạm Anh Thắng (2t)
Vũ Văn Thắng (2t)
Trần Đình Vũ (2t)
909h05 21/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1012h30 22/02/20173C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
1109h05 23/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1209h05 25/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1315h05 27/02/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Duy Anh (2t)
Đào Xuân Dũng (2t)
Nguyễn Ngọc Đức (2t)
Trần Trí Đức (2t)
Phạm Trung Hiếu (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Dương Đức Hoạt (2t)
Nguyễn Hoàng Kỳ (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Đình Mạnh (2t)
Nguyễn Công Minh (2t)
Vũ Hiếu Nghĩa (2t)
Trần Hữu Minh Sang (2t)
Nguyễn Văn Thắng (2t)
Vũ Văn Thắng (2t)
Trần Đức Tường (2t)
Trần Đình Vũ (2t)
1409h05 28/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1509h05 02/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1609h05 04/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1715h05 06/03/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Duy Anh (2t)
Nguyễn Thành Đạt (2t)
Trần Trí Đức (2t)
Trần Duy Hải (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Phạm Văn Thái (2t)
Phạm Đức Thắng (2t)
Trần Đình Vũ (2t)
1809h05 07/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1909h05 09/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2009h05 11/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2115h05 13/03/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Duy Anh (2t)
Mai Đức Anh (2t)
Trần Duy Hải (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Phạm Văn Thái (2t)
Trần Đình Vũ (2t)
2209h05 14/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2309h05 16/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2409h05 18/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2515h05 20/03/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân HươngNguyễn Duy Anh (2t)
Trần Trí Đức (2t)
Trần Huy Hoàng (2t)
Nguyễn Hoàng Kỳ (2t)
Phạm Anh Thắng (2t)
Trần Đình Vũ (2t)
Nguyễn Đức Hiếu (2t)
2609h05 21/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2709h05 23/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2809h05 25/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2915h05 27/03/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
3009h05 28/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3109h05 30/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3209h05 01/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3315h05 03/04/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
3409h05 04/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3509h05 06/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3609h05 08/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3715h05 10/04/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
3809h05 11/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3909h05 13/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4009h05 15/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4115h05 17/04/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
4209h05 18/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4309h05 20/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4409h05 22/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4515h05 24/04/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
4615h05 01/05/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
4709h05 02/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4809h05 16/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4909h05 18/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
5009h05 20/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài