SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h55 15/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
209h55 18/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
309h55 22/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
409h55 25/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
509h55 29/01/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
609h55 01/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
709h55 05/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
809h55 08/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
909h55 26/02/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1009h55 01/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1109h55 05/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1209h55 08/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1309h55 12/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1409h55 15/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1509h55 19/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1609h05 23/03/20183C103NA1901ADịch Viết 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1709h55 26/03/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
1809h05 30/03/20183C103NA1901ADịch Viết 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi
1909h55 02/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2009h55 09/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2109h55 16/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2209h55 23/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2309h55 30/04/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2409h55 07/05/20182C103NA19A-NA19TDịch Nghe 2Đào Thị Lan Hương
2509h05 11/05/20183C103NA1901ADịch Viết 3Nguyễn Thị Quỳnh Chi