SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
112h30 09/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
209h05 16/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
312h30 16/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
409h05 23/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
512h30 23/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
609h05 25/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
709h05 28/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
809h05 02/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
912h30 02/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1009h05 04/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1109h05 07/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1209h05 09/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1312h30 09/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1409h05 11/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1509h05 14/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1609h05 16/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1712h30 16/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1809h05 18/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1909h05 21/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2009h05 23/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2112h30 23/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
2209h05 25/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2309h05 28/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2409h05 30/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2512h30 30/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
2609h05 01/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2709h05 04/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2809h05 06/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2912h30 06/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3009h05 08/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3109h05 11/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3209h05 13/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3312h30 13/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3409h05 15/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3509h05 18/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3609h05 20/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3712h30 20/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3809h05 22/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3909h05 25/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4009h05 27/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4109h05 29/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4209h05 02/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4309h05 04/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4409h05 06/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4509h05 09/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4609h05 11/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4709h05 13/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4809h05 16/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4909h05 18/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
5009h05 20/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài