SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
115h05 08/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
212h30 09/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
315h05 10/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
409h05 14/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
515h05 15/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị HoaNguyễn Duy Anh (3t)
Hoàng Minh Phụng (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
609h05 16/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
712h30 16/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
815h05 17/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
909h05 18/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1009h05 21/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1112h30 22/02/20173C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
1215h05 22/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị HoaNguyễn Duy Anh (3t)
Đỗ Việt Anh (3t)
Đào Xuân Dũng (3t)
Trần Duy Hải (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
1309h05 23/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1412h30 23/02/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
1515h05 24/02/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1609h05 25/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1709h05 28/02/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
1815h05 01/03/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị HoaNguyễn Duy Anh (3t)
Nguyễn Thành Dương (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Hoàng Trung Kiên (3t)
Phạm Đức Thắng (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Vũ Văn Thắng (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
1909h05 02/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2012h30 02/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh ĐôngĐỗ Việt Anh (3t)
Nguyễn Duy Anh (3t)
Trần Trí Đức (3t)
Trần Huy Hoàng (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Nguyễn Đình Mạnh (3t)
Nguyễn Công Minh (3t)
Phạm Đức Thắng (3t)
Nguyễn Văn Thắng (3t)
Trần Đình Vũ (3t)
Đỗ Minh Hải (1t)
Đoàn Trung Hiếu (1t)
Nguyễn Ngọc Đức (1t)
Phùng Ngọc Thắng (1t)
Đinh Văn Tùng (1t)
Trần Đức Tường (1t)
Nguyễn Lê Đức Huy (1t)
2115h05 03/03/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2209h05 04/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2309h05 07/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2415h05 08/03/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2509h05 09/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2612h30 09/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
2715h05 10/03/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2809h05 11/03/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
2912h30 16/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3012h30 30/03/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3112h30 06/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3212h30 13/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3312h30 20/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3409h05 25/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3515h05 26/04/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3609h05 27/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
3712h30 27/04/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
3815h05 28/04/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3909h05 29/04/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4009h05 02/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4115h05 03/05/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4209h05 04/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4312h30 04/05/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông
4409h05 06/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4515h05 08/05/20172C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
4609h05 09/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
4712h30 10/05/20173C103CT20-CPL3Ngôn Ngữ Lập Trình CNguyễn Thị Xuân Hương
4815h05 10/05/20173C103CT20-ENG3Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4909h05 11/05/20173C103CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3Lê Thị Thu Hoài
5012h30 11/05/20173C103CT20-MLO3Logic ToánNguyễn Trịnh Đông