Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đào Nguyên Hùng1972000070Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT21-DC21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 126012
2QT2001TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 212066

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
112h30 16/01/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
209h05 17/01/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
312h30 18/01/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
412h30 23/01/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
509h05 24/01/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
612h30 25/01/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
712h30 30/01/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
809h05 31/01/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
912h30 01/02/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1012h30 06/02/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1109h05 07/02/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1212h30 08/02/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1312h30 27/02/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1409h05 28/02/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
1512h30 01/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1612h30 06/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1709h05 07/03/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
1812h30 08/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
1912h30 13/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2009h05 14/03/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
2112h30 15/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2212h30 20/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2309h05 21/03/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
2412h30 27/03/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2509h05 28/03/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
2612h30 03/04/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2709h05 04/04/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
2812h30 10/04/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
2909h05 11/04/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
3012h30 17/04/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
3109h05 18/04/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
3212h30 24/04/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
3309h05 25/04/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
3412h30 01/05/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
3509h05 02/05/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận
3612h30 08/05/2018A3053QT2001T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên HùngĐược chấp nhận
3709h05 09/05/2018C2013CT21-DC21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá HùngĐược chấp nhận