Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Văn Hồng Ngọc1971020024Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT21Nguyên Lý Kế Toán536868

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h20 17/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Đồng Trần Tú Anh (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Trần Hữu Hiếu (2t)
Nguyễn Văn Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Nguyễn Kiều Linh (2t)
Đã hoàn thành
212h30 17/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc1.2 Đối tượng của hạc ...Đã hoàn thành
312h30 18/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc2.2 hệ thống bản chứn ...Đã hoàn thành
407h20 24/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.2. Tài khoản kế toá ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Phạm Văn Quang (2t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t)
Đã hoàn thành
512h30 24/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đồng Trần Tú Anh (3t)
Nguyễn Thế Đạt (3t)
Lê Văn Hào (3t)
Đồng Thị Hằng (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Thị Thảo (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Dương Hồng Ngọc (3t)
Hoàng Kim Ngân (3t)
Trần Hùng Mạnh (3t)
Nguyễn Văn Linh (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Nguyễn Văn Lợi (3t)
Đã hoàn thành
612h30 25/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Đồng Thị Hằng (3t)
Bùi Thị Hiền (3t)
Phạm Thị Huyền Trang (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
707h20 31/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đã hoàn thành
812h30 31/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đã hoàn thành
912h30 01/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đã hoàn thành
1007h20 07/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.2. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
1112h30 07/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Trần Công Minh (3t)
Phạm Thành Dương (3t)
Nguyễn Thế Đạt (3t)
Đồng Thị Hằng (3t)
Bùi Thị Hiền (3t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t)
Trần Hà Trang (3t)
Đã hoàn thành
1212h30 08/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đã hoàn thành
1307h20 28/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
1412h30 28/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Nguyễn Quang Anh (3t)
Đồng Trần Tú Anh (3t)
Lê Văn Hào (3t)
Đồng Thị Hằng (3t)
Đàm Phi Hùng (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Đỗ Thị Thái (3t)
Bùi Thị Minh Hằng (3t)
Đã hoàn thành
1512h30 01/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Đã hoàn thành
1607h20 07/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
1712h30 07/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Đã hoàn thành
1812h30 08/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.2. Hạch toán quá tr ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Đã hoàn thành
1907h20 14/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Phạm Quỳnh Chi (2t)
Phạm Văn Quang (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2012h30 14/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Vũ Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2112h30 15/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcCHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ...Đồng Thị Hằng (3t)
Đỗ Hoàng Long (3t)
Phạm Quỳnh Chi (3t)
Vũ Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2207h20 21/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.1. Sổ kế toán 7.2. ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
2307h20 28/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t)
Nguyễn Văn Linh (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (1t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đào Thị Hoan (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Trần Đức Mạnh (2t)
Hoàng Kim Ngân (1t)
Phạm Văn Quang (2t)
Đặng Duy Thành (1t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2407h20 04/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 các hình thức kế ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2507h20 11/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2607h20 18/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2707h20 25/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọcdg3 ...Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
2807h20 02/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcNguyễn Tiến Đạt (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Được chấp nhận
2907h20 09/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcĐược chấp nhận