Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Trần Thị Thanh Phương1971020021Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT1903KKiểm toán tài chính 1342169
2QT2002KKiểm Toán Căn Bản382169

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h05 15/01/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngChương 1: Tổng quan v ...Lương Phương Anh (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Nguyễn Thu Huyền (3t)
Đã hoàn thành
209h05 18/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
309h05 22/01/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Phương1.3 Nguyên tắc cơ bản ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
409h05 25/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng của ki ...Đã hoàn thành
509h05 29/01/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Phương2.2 Khảo sát kiểm soá ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
609h05 01/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 2: Các tổ chức ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Phạm Đức Văn (3t)
Đã hoàn thành
709h05 05/02/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Phương2.3 Thực hiện các thử ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
809h05 08/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm ...Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Phạm Đức Văn (3t)
Đã hoàn thành
909h05 26/02/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Phương2.4 Bài tập thực hành ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1009h05 01/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.3. Tổ chức kiểm ...Phạm Đức Văn (3t)
Nguyễn Hoàng Anh (3t)
Đã hoàn thành
1109h05 05/03/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Phương2.4 Bài tập thực hành ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1209h05 08/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 3: Các khái ni ...Đã hoàn thành
1309h05 12/03/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngChương 3:Kiểm toán ch ...Nguyễn Thu Huyền (3t)
Dương Thu Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1409h05 15/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Đã hoàn thành
1509h05 19/03/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
1609h05 22/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
1712h30 22/03/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
1812h30 23/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
1909h05 26/03/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2009h05 29/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2112h30 29/03/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2212h30 30/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2309h05 02/04/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2409h05 05/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2512h30 05/04/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2612h30 06/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2709h05 09/04/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2809h05 12/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
2912h30 12/04/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3012h30 13/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3109h05 16/04/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3209h05 19/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3312h30 19/04/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3412h30 20/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3509h05 23/04/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3609h05 26/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3712h30 26/04/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3812h30 27/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
3909h05 30/04/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4009h05 03/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4112h30 03/05/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4212h30 04/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4309h05 07/05/2018A4013QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4409h05 10/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4512h30 10/05/2018A4023QT1903K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận
4612h30 11/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐược chấp nhận