Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Tươi1971019003Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT20-MT19Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh134545
2MT2101Sinh Học đại Cương104444
3QT21-VH21-PL21Môi Trường Và Con Người444646

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h20 16/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu 2tiết ...Đã hoàn thành
209h05 16/01/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiGiới thiệu môn học (2 ...Đã hoàn thành
307h20 17/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiPhần 1: Tế bào và các ...Đã hoàn thành
407h20 18/01/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (2 tiết) ...Đã hoàn thành
507h20 23/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươi1.2. Cấu trúc tế bào ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
609h05 23/01/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp theo) ...Đã hoàn thành
707h20 24/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.3. ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Vũ Đức Minh (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
807h20 25/01/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiMở đầu (1t) Chương 1 ...Đã hoàn thành
907h20 30/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 2 : Màng tế bà ...Đã hoàn thành
1009h05 30/01/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2: Phân loại v ...Bùi Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
1107h20 31/01/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Đã hoàn thành
1207h20 01/02/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.2. ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Phạm Thành Dương (2t)
Đào Thùy Dương (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Nguyễn Văn Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Trần Công Minh (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Trần Huy Thành (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
1307h20 06/02/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (1t)
Đã hoàn thành
1409h05 06/02/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp theo) ...Phan Văn Sơn (3t)
Bùi Sơn Tùng (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
Trịnh Thị Hoa (3t)
Đã hoàn thành
1507h20 07/02/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Vũ Đức Minh (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
1607h20 08/02/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.4. ...Trần Công Minh (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Đồng Trần Tú Anh (2t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Nguyễn Văn Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Đã hoàn thành
1707h20 27/02/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Đã hoàn thành
1809h05 27/02/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo) ...Vũ Ngọc Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1907h20 28/02/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươi4.3. Dạng chuyển hóa ...Đã hoàn thành
2007h20 01/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.6. ...Đồng Trần Tú Anh (2t)
Đào Thùy Dương (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Bá Việt Đức (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Trần Huy Thành (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Lê Thị Trang (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
2107h20 06/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 5: Cơ sở tế bà ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
2209h05 06/03/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo) ...Trịnh Thị Hoa (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
Phan Lương Tuyền (1t)
Đã hoàn thành
2307h20 07/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 5 (tiếp) 5.3. ...Phạm Quyết Tiến (2t)
Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Lã Thái Trung (1t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
2407h20 08/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.1. ...Đã hoàn thành
2507h20 13/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươi6.2. Cu ký sống của s ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2609h05 13/03/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị Tươi4.1. Hệ VSV không khí ...Phan Lương Tuyền (3t)
Đã hoàn thành
2707h20 14/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươi6.4. Quá trình tiến h ...Vũ Minh Dương (2t)
Vũ Đức Minh (1t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
2807h20 15/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị Tươi2.2. Cân bằng hệ sinh ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Trần Hà Trang (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Đã hoàn thành
2907h20 20/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...Đã hoàn thành
3009h05 20/03/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiĐG 1- CĐR1 (2t) Báo c ...Đã hoàn thành
3107h20 21/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 7 (tiếp) 7.2. ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
3207h20 22/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Ngô Bạch Diệp (2t)
Đào Thùy Dương (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Ngô Thị Khánh Lương (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t)
Trần Huy Thành (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Đã hoàn thành
3307h20 27/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiĐG1 tương ứng với CĐR ...Đã hoàn thành
3409h05 27/03/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1(tiếp theo) ...Trịnh Thị Hoa (3t)
Phan Thị Nhung (3t)
Đã hoàn thành
3507h20 28/03/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiChương 7 (tiếp) 7.4. ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
3607h20 29/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 : Ô nhiễm kh ...Ngô Bạch Diệp (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Nguyễn Văn Linh (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Đã hoàn thành
3707h20 03/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...Đã hoàn thành
3809h05 03/04/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1(tiếp theo) ...Trịnh Thị Hoa (3t)
Lê Nhật Minh (3t)
Đã hoàn thành
3907h20 04/04/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươi Chương 7 (tiếp) 7.4 ...Vũ Minh Dương (2t)
Vũ Đức Minh (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
4007h20 05/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.3. ...Phạm Quỳnh Chi (2t)
Đào Thùy Dương (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Ngô Thị Khánh Lương (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Vũ Thúy Quỳnh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Trần Hà Trang (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Đã hoàn thành
4107h20 10/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 5: Ô nhiễm nướ ...Đã hoàn thành
4209h05 10/04/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1(tiếp theo) ...Đã hoàn thành
4307h20 11/04/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiĐG1 (tiêu chí 2) tươn ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Lê Đức Việt (2t)
Đã hoàn thành
4407h20 12/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 5 (tiếp) 5.3. ...Đã hoàn thành
4507h20 17/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 6: Ô nhiễm đất ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Đã hoàn thành
4609h05 17/04/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2: Phân hủy cá ...Trịnh Thị Hoa (3t)
Phan Văn Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4707h20 18/04/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiSV báo cáo theo chủ đ ...Vũ Minh Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Đã hoàn thành
4807h20 19/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 6 (tiếp) 6.3. ...Đã hoàn thành
4907h20 24/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 7 (tiếp) 7.2. ...Đã hoàn thành
5009h05 24/04/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2(tiếp theo) ...Trương Văn Hà (3t)
Phan Văn Sơn (3t)
Bùi Sơn Tùng (3t)
Đã hoàn thành
5107h20 25/04/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
5207h20 26/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 8: Giảm thiểu ...Lê Hoàng Minh Hiếu (2t)
Phạm Văn Hoàng (2t)
Đồng Trần Tú Anh (2t)
Phạm Quỳnh Chi (2t)
Đào Thùy Dương (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Lê Văn Hào (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Ngô Thị Khánh Lương (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Hoàng Kim Ngân (2t)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Trần Huy Thành (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Nguyễn Thị Trang (2t)
Vũ Thị Huyền Trang (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Đã hoàn thành
5307h20 01/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
5409h05 01/05/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
5507h20 02/05/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiSV báo cáo theo chủ đ ...Vũ Minh Dương (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Lã Thái Trung (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Lê Hữu Tùng (2t)
Đã hoàn thành
5607h20 03/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 8 (tiếp) 8.2. ...Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Bùi Phương Quỳnh (2t)
Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Đã hoàn thành
5707h20 08/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 9: Bảo vệ môi ...Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Nguyễn Thế Đạt (2t)
Đồng Thị Hằng (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Tống Thị Thu Thảo (2t)
Đã hoàn thành
5809h05 08/05/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3(tiếp theo) ...Đã hoàn thành
5907h20 09/05/2018C2042MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị TươiSV báo cáo theo chủ đ ...Đã hoàn thành
6007h20 10/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 9 (tiếp) 9.2. ...Vũ Thị Phương Thảo (2t)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t)
Hoàng Thu Hà (2t)
Ngô Thị Huyền (2t)
Đỗ Hoàng Long (2t)
Vũ Hữu Nam (2t)
Đã hoàn thành
6109h05 10/05/2018A2042QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị Tươihọc bù nghỉ lễ 01/5 ...Đã hoàn thành
6209h05 15/05/2018B2013MT20-MT19
Cơ Sở Vi Sinh Và Hóa Sinh
Nguyễn Thị TươiHọc bù nghỉ lễ 1/5 ...Đã hoàn thành
6307h20 16/05/2018A2052MT2101
Sinh Học đại Cương
Nguyễn Thị Tươihọc bù nghỉ lễ 1/5 ...Đã hoàn thành