Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lương Văn Hải99020002Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA21Bơi Lội36048
2QT2101KVõ Cổ Truyền27045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
114h10 16/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
214h10 23/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
314h10 30/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
414h10 06/02/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
514h10 27/02/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
614h10 06/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
714h10 13/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
814h10 20/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
914h10 21/03/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1014h10 23/03/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1114h10 27/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1214h10 28/03/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1314h10 30/03/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1414h10 03/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1514h10 04/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1614h10 06/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1714h10 10/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1814h10 11/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
1914h10 13/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2014h10 17/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2114h10 18/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2214h10 20/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2314h10 24/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2414h10 25/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2514h10 27/04/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2614h10 01/05/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2714h10 02/05/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2814h10 04/05/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
2914h10 08/05/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
3014h10 09/05/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận
3114h10 11/05/20183NA21
Bơi Lội
Lương Văn HảiĐược chấp nhận