Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2001Điện Tử Công Suất08057vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Đoàn PhongB103Lý thuyết2217Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đào Trọng Đại1612102013DC2001
7.5%
92.5%
2Không phépabsent
2Phạm Hoàng Hải1612102022DC2001
62.5%
37.5%
2Không phépabsent
3Đinh Tiến Huy1612102011DC2001
12.5%
87.5%
2Không phépabsent
4Nguyễn Minh Đình Huỳnh1612103001DC2001
43.75%
56.25%
2Không phépabsent
5Lê Quang Minh1412102041DC2001
45.0%
55.0%
2Không phépabsent
6Đinh Đắc Quang1612102010DC2001
13.75%
86.25%
2Không phépabsent
7Phan Quang Toàn1612102019DC2001
18.75%
81.25%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

$4.2 Điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha
1. Tải nối sao

Lịch trình kế hoạch