Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CHI31053-1Trung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài012648vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Kim Anh1412407019QT1806K
0.0%
100.0%
00000
2Phạm Tiến Dũng1412601092VH1802
0.0%
100.0%
00000
3Đàm Hương Giang1412601046VH1802
0.0%
100.0%
00000
4Vũ Trung Kiên1512405002DL1901
0.0%
100.0%
00000
5Dương Thị Thùy Linh1412401120QT1801T
0.0%
100.0%
00000
6Nguyễn Kông Minh1412401159QT1801T
0.0%
100.0%
00000
7Bùi Thị Thanh Thu1512404014QT1901T
0.0%
100.0%
00000
8Trần Văn Trung1612102020DC2001
0.0%
100.0%
00000
9Nguyễn Thị Minh Tú1412401214QT1802K
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 14/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第21课生词、语法
209h05 16/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
309h05 18/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第一课
听力阅读第一课
409h05 21/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
509h05 23/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài 综合第22课
609h05 25/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第22课
听力阅读第22课
709h05 28/02/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài听力阅读22课
综合23课
809h05 02/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第23课
909h05 04/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第23课
1009h05 07/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài听力、阅读第23课
1109h05 09/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài复习与小测验(1)
综合第24课
1209h05 11/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第24课
1309h05 14/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第24课
1409h05 16/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài听力阅读24课
1509h05 18/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第25课
1609h05 21/03/2017C1033CHI31053-1
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài综合第25课

Lịch trình dự kiến