Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT1901K-FAC33042Kế Toán Tài Chính 2 Phạm Văn Tưởng0983vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Dương Ngọc Anh1512401078QT1901K
0%
100.0%
0000
2Phạm Ngọc Anh1512401099QT1901K
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Thị Kim Anh1512401014QT1901K
0%
100.0%
0000
4Trương Việt Anh1412101026QT1901K
0%
100.0%
0000
5Vũ Trường An1512401088QT1901K
0%
100.0%
0000
6Đinh Huy Chiến1412401083QT1804K
0%
100.0%
0000
7Vũ Thị Ngọc Diệp1512401096QT1901K
0%
100.0%
0000
8Lương Thị Thu Duyên1512401029QT1901K
0%
100.0%
0000
9Đinh Văn Đại1412401187QT1804K
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Hoàng Giang1412101053QT1901K
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Hoàng Hà1512401070QT1901K
0%
100.0%
0000
12Kiều Hữu Hải1412401217QT1804K
0%
100.0%
0000
13Phan Thị Thanh Hiền1512401094QT1901K
0%
100.0%
0000
14Đinh Bá Hiệp1512401122QT1901K
3.06%
96.94%
30000
15Hoàng Thị Hồng Hoa1512401005QT1901K
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1512401041QT1901K
0%
100.0%
0000
17Đinh Thị Thu Huyền1512401083QT1901K
0%
100.0%
0000
18Bùi Quang Huy1512401110QT1901K
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Thị Diệu Hương1512401026QT1901K
0%
100.0%
0000
20Phùng Thu Hương1412401098QT1804K
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Quốc Hùng1412401040QT1804K
0%
100.0%
0000
22Nguyễn Thị Phương Liên1512401043QT1901K
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Thành Luật1212404029QT1601K
0%
100.0%
0000
24Đỗ Thị Như Mai1412751056QT1802K
3.06%
96.94%
30000
25Nguyễn Bình Minh1412401206QT1901K
3.06%
96.94%
30000
26Nguyễn Đức Minh1408C69004QTC1101
3.06%
96.94%
30000
27Nguyễn Thị Nga1512401087QT1901K
0%
100.0%
0000
28Hoàng Hiếu Nghĩa1512401089QT1901K
0%
100.0%
0000
29Trần Thị Nhinh1512401119QT1901K
0%
100.0%
0000
30Nguyễn Thị Điệp Nhi1512401123QT1901K
0%
100.0%
0000
31Trần Văn Phú1512401045QT1901K
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Thị Kim Phượng1512401010QT1901K
0%
100.0%
0000
33Hoàng Thị Quý1512401009QT1901K
0%
100.0%
0000
34Nguyễn Như Quỳnh1512401025QT1901K
0%
100.0%
0000
35Tiêu Thị Phương Thảo1512401020QT1901K
0%
100.0%
0000
36Nguyễn Thị Ngọc Thương1512404016QT1901K
0%
100.0%
0000
37Nguyễn Thị Thủy Tiên1512401075QT1901K
0%
100.0%
0000
38Nguyễn Thị Đoan Trang1012401394QT1901K
3.06%
96.94%
30000
39Đỗ Hữu Trọng1512651003QT1901K
3.06%
96.94%
30000
40Vũ Đình Việt1512401040QT1901K
0%
100.0%
0000
41Ninh Hải Yến1512404022QT1901K
0%
100.0%
0000
42Đỗ Thị Yến1412101103QT1901K
3.06%
96.94%
30000
43Phạm Thị Yến1512401036QT1901K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 22/02/2017A4023QT1901K-FAC33042
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụĐinh Bá Hiệp (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Nguyễn Bình Minh (3t, false)
Nguyễn Đức Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Đoan Trang (3t, false)
Đỗ Hữu Trọng (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)

Lịch trình dự kiến