Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NMA33021-1Quản Trị Mạng Phùng Anh Tuấn04510vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Nam Anh1412101023CT1801
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Văn Cảnh1412101006CT1802
0%
100.0%
0000
3Hoàng Văn Cận1412101028CT1802
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Khắc Cường1412101111CT1802
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Mạnh Cường1412101003CT1802
0%
100.0%
0000
6Phạm Văn Hoàng Hà1412101104CT1802
0%
100.0%
0000
7Đoàn Hoàng Hải1412101004CT1802
0%
100.0%
0000
8Bùi Sơn Hải1412101089CT1801
0%
100.0%
0000
9Bùi Công Hoan1412101106CT1802
11.11%
88.89%
50000
10Trần Thị Hoa1412751081CT1802
0%
100.0%
0000
11Chu Quốc Huy1408C65004CTC1101
0%
100.0%
0000
12Đinh Hải Long1412101099CT1802
0%
100.0%
0000
13Phạm Bảo Lộc1412101075CT1801
0%
100.0%
0000
14Đào Mạnh Hải Minh1412101082CT1802
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Văn Mỹ1412101061CT1802
0%
100.0%
0000
16Lê Hoàng Phương Nam1408C65010CTC1101
0%
100.0%
0000
17Cao Tuấn Nghĩa1412101091CT1801
0%
100.0%
0000
18Vũ Khắc Quang1412101083CT1801
0%
100.0%
0000
19Trần Viết Trường1412101024CT1801
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Thanh Tùng1412101073CT1802
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Đức Việt1412101067CT1802
0%
100.0%
0000
22Nguyễn Xuân Việt1412101130CT1801
0%
100.0%
0000
23Lê Quang Vũ1412101085CT1802
0%
100.0%
0000
24Phạm Văn Vũ1408C65007CTC1101
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 11/02/2017A1015NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnGIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ MẠNG
1.1 Hạ tầng mạng
1.1.1 Thiết bị mạng
1.1.2 Giao thức mạng
1.2 Hệ điều hành mạng
1.2.2 Hệ điều hành khách
1.2.2 Hệ điều hành chủ
1.3 Mô hình quản trị mạng
1.3.1 Ngang hàng (Peer–to–Peer Network)
1.3.2 Khách chủ (Client – Server Network)
207h20 18/02/2017A1015NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn1.4 Nhiệm vụ quản trị Mạng máy tính
1.4.1 Các bước thiết lập và duy trì hệ thống mạng
1.4.2 Nhiệm vụ của người quản trị mạng
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ MẠNG NGANG HÀNG
2.1 Cài đặt hệ điều hành mạng
2.2 Quản trị tài khoản cục bộ
2.2.1 Quản trị tài khoản người dùng
2.2.2 Quản trị tài khoản nhóm
2.3 Quản lý tài nguyên
2.3.2 Tài nguyên phần cứng
2.3.2 Tài nguyên phần mềm
2.4 Chính sách bảo mật cục bộ
2.4.1 Chính sách tài khoản
2.4.2 Chính sách hệ thống
2.5 Quản trị các dịch vụ cơ bản
2.5.1 Cấp phát địa chỉ IP
2.5.2 Phân giải tên miền DNS (Domain Name System)
2.5.3 Định tuyến
Bùi Công Hoan (5t, false)

Lịch trình dự kiến