Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NMA33021-1Quản Trị Mạng Phùng Anh Tuấn04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Nam Anh1412101023CT1801
22.22%
77.78%
100010
2Nguyễn Văn Cảnh1412101006CT1802
0%
100.0%
04329
3Hoàng Văn Cận1412101028CT1802
11.11%
88.89%
52327
4Nguyễn Khắc Cường1412101111CT1802
0%
100.0%
04217
5Nguyễn Mạnh Cường1412101003CT1802
11.11%
88.89%
52226
6Phạm Văn Hoàng Hà1412101104CT1802
22.22%
77.78%
100120
7Đoàn Hoàng Hải1412101004CT1802
0%
100.0%
04329
8Bùi Sơn Hải1412101089CT1801
22.22%
77.78%
100220
9Bùi Công Hoan1412101106CT1802
88.89%
11.11%
400000
10Trần Thị Hoa1412751081CT1802
22.22%
77.78%
100110
11Chu Quốc Huy1408C65004CTC1101
22.22%
77.78%
100120
12Đinh Hải Long1412101099CT1802
22.22%
77.78%
100110
13Phạm Bảo Lộc1412101075CT1801
0%
100.0%
04228
14Đào Mạnh Hải Minh1412101082CT1802
11.11%
88.89%
52114
15Nguyễn Văn Mỹ1412101061CT1802
0%
100.0%
04329
16Lê Hoàng Phương Nam1408C65010CTC1101
22.22%
77.78%
100210
17Cao Tuấn Nghĩa1412101091CT1801
22.22%
77.78%
100200
18Vũ Khắc Quang1412101083CT1801
33.33%
66.67%
150210
19Trần Viết Trường1412101024CT1801
22.22%
77.78%
100100
20Nguyễn Thanh Tùng1412101073CT1802
11.11%
88.89%
52226
21Nguyễn Đức Việt1412101067CT1802
22.22%
77.78%
100110
22Nguyễn Xuân Việt1412101130CT1801
0%
100.0%
04217
23Lê Quang Vũ1412101085CT1802
0%
100.0%
04228
24Phạm Văn Vũ1408C65007CTC1101
11.11%
88.89%
52226

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 11/02/2017A1015NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnGIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ MẠNG
1.1 Hạ tầng mạng
1.1.1 Thiết bị mạng
1.1.2 Giao thức mạng
1.2 Hệ điều hành mạng
1.2.2 Hệ điều hành khách
1.2.2 Hệ điều hành chủ
1.3 Mô hình quản trị mạng
1.3.1 Ngang hàng (Peer–to–Peer Network)
1.3.2 Khách chủ (Client – Server Network)
207h20 18/02/2017A1015NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn1.4 Nhiệm vụ quản trị Mạng máy tính
1.4.1 Các bước thiết lập và duy trì hệ thống mạng
1.4.2 Nhiệm vụ của người quản trị mạng
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ MẠNG NGANG HÀNG
2.1 Cài đặt hệ điều hành mạng
2.2 Quản trị tài khoản cục bộ
2.2.1 Quản trị tài khoản người dùng
2.2.2 Quản trị tài khoản nhóm
2.3 Quản lý tài nguyên
2.3.2 Tài nguyên phần cứng
2.3.2 Tài nguyên phần mềm
2.4 Chính sách bảo mật cục bộ
2.4.1 Chính sách tài khoản
2.4.2 Chính sách hệ thống
2.5 Quản trị các dịch vụ cơ bản
2.5.1 Cấp phát địa chỉ IP
2.5.2 Phân giải tên miền DNS (Domain Name System)
2.5.3 Định tuyến
Bùi Công Hoan (5t, false)
307h20 25/02/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn2.6 Quản trị các ứng dụng
2.6.1 Truyền tệp FTP (File Transfer Protocol)
2.6.2 Web
2.6.3 Thư điện tử
Thực hành:
Cài đặt hệ điều hành
Bùi Công Hoan (5t, false)
Vũ Khắc Quang (5t, false)
407h20 04/03/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành:
Quản trị tài khoản cục bộ
Quản lý tài nguyên
Bùi Công Hoan (5t, false)
507h20 11/03/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành:
Quản lý tài nguyên (tiếp)
Thực hành:
Quản trị các dịch vụ cơ bản
Bùi Công Hoan (5t, false)
607h20 18/03/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành:
Quản trị các ứng dụng
Chính sách bảo mật cục bộ
Trần Nam Anh (5t, false)
Bùi Công Hoan (5t, false)
707h20 25/03/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ MẠNG KHÁCH CHỦ
3.1 Giới thiệu
3.2 Cài đặt và cấu hình máy chủ quản trị miền
3.2.1 Nâng cấp lên máy chủ quản trị miền Domain Controller
3.2.2 Gia nhập máy trạm vào Domain
3.3 Quản trị miền
3.3.1 Người dùng và nhóm người dùng tập trung
3.3.2 Máy tính
3.3.3 Đối tượng OU (Organizational Unit)
3.4 Chính sách trên miền
3.4.1 Chính sách nhóm (Group Policy)
3.4.2 Chính sách miền (Domain Security Policy)
3.4.3 Chính sách máy chủ quản trị miền (Domain Controller Policy)
3.5 Triển khai các dịch vụ và ứng dụng trên miền
3.5.1 Cấp phát địa chỉ IP
3.5.2 Truyền tệp FTP (File Transfer Protocol)
3.5.3 Một số dịch vụ và ứng dụng khác
Thực hành:
Cài đặt và cấu hình máy chủ quản trị miền
Bùi Công Hoan (5t, false)
807h20 01/04/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành:
Cài đặt và cấu hình máy chủ quản trị miền (tiếp)
Thực hành:
Triển khai các dịch vụ và ứng dụng trên miền
Trần Nam Anh (5t, false)
Nguyễn Mạnh Cường (5t, false)
Phạm Văn Hoàng Hà (5t, false)
Bùi Sơn Hải (5t, false)
Bùi Công Hoan (5t, false)
Trần Thị Hoa (5t, false)
Chu Quốc Huy (5t, false)
Đinh Hải Long (5t, false)
Lê Hoàng Phương Nam (5t, false)
Cao Tuấn Nghĩa (5t, false)
Vũ Khắc Quang (5t, false)
Trần Viết Trường (5t, false)
Nguyễn Thanh Tùng (5t, false)
Nguyễn Đức Việt (5t, false)
Phạm Văn Vũ (5t, false)
907h20 08/04/2017B1035NMA33021-1
Quản Trị Mạng
Phùng Anh TuấnThực hành:
Triển khai các dịch vụ và ứng dụng trên miền (tiếp)
Hoàng Văn Cận (5t, false)
Phạm Văn Hoàng Hà (5t, false)
Bùi Sơn Hải (5t, false)
Bùi Công Hoan (5t, false)
Trần Thị Hoa (5t, false)
Đinh Hải Long (5t, false)
Lê Hoàng Phương Nam (5t, false)
Trần Viết Trường (5t, false)
Nguyễn Đức Việt (5t, false)
Vũ Khắc Quang (5t, false)
Cao Tuấn Nghĩa (5t, false)
Đào Mạnh Hải Minh (5t, false)
Chu Quốc Huy (5t, false)

Lịch trình dự kiến