Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp09090vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1La Thị Hải Anh1412401216QT1803K
2.04%
97.96%
20000
2Vũ Thị Lan Anh1412401125QT1803K
0.0%
100.0%
00000
3Dương Thị Việt Anh1412401393QT1803K
60.42%
39.58%
580000
4Lê Văn Bảo1412402128QT1802N
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Thị Ngọc Diệp1412401140QT1803K
0.0%
100.0%
00000
6Lê Thị Dung1412401150QT1803K
15.31%
84.69%
150000
7Đinh Thị Duyên1312401031QT1803K
0.0%
100.0%
00000
8Vũ Thị Thùy Dương1412401035QT1803K
2.04%
97.96%
20000
9Bùi Thị Đài1412401174QT1803K
7.14%
92.86%
70000
10Nguyễn Hồng Hạnh1412401238QT1803K
0.0%
100.0%
00000
11Vũ Hồng Hạnh1412401114QT1803K
0.0%
100.0%
00000
12Đào Thị Hằng1412402014QT1803K
0.0%
100.0%
00000
13Phạm Thị Thanh Hằng1412401200QT1803K
2.04%
97.96%
20000
14Bùi Thị Thu Hiền1412401236QT1803K
0.0%
100.0%
00000
15Nguyễn Mỹ Huyền1412401089QT1803K
52.08%
47.92%
500000
16Hoàng Thị Phương Huyền1412401149QT1803K
0.0%
100.0%
00000
17Lương Thị Thúy Huyền1312751044QT1803K
2.04%
97.96%
20000
18Tô Duy Hùng1412401020QT1803K
0.0%
100.0%
00000
19Bùi Gia Khánh1412401220QT1803K
10.2%
89.8%
100000
20Đỗ Thị Mỹ Liên1412401026QT1803K
0.0%
100.0%
00000
21Đào Diệu Linh1412405017QT1803K
50.0%
50.0%
480000
22Chu Mỹ Linh1412401060QT1803K
54.17%
45.83%
520000
23Trịnh Thị Hoài Linh1412401254QT1803K
2.04%
97.96%
20000
24Bùi Đức Mạnh1412402038QT1803K
6.12%
93.88%
60000
25Trần Anh Nam1412401123QT1803K
11.22%
88.78%
110000
26Đào Xuân Nam1412402102QT1802N
2.04%
97.96%
20000
27Đào Thị Thùy Ngân1412401044QT1803K
12.24%
87.76%
120000
28Huỳnh Hồng Ngọc1412401180QT1803K
4.08%
95.92%
40000
29Hoàng Thị Ngọc1412401046QT1803K
0.0%
100.0%
00000
30Nguyễn Thị Thanh Nhàn1412401162QT1803K
9.18%
90.82%
90000
31Bùi Thị Phương1412401115QT1803K
5.1%
94.9%
50000
32Đỗ Thị Bích Phượng1412401099QT1803K
2.04%
97.96%
20000
33Phạm Hồng Quân1412401354QT1803K
9.18%
90.82%
90000
34Nguyễn Thị Như Quỳnh1412401076QT1803K
2.04%
97.96%
20000
35Trần Anh Tài1412401018QT1803K
2.04%
97.96%
20000
36Phạm Thị Phương Thanh1412401198QT1803K
0.0%
100.0%
00000
37Bùi Phương Thảo1412401135QT1803K
4.08%
95.92%
40000
38Vũ Thị Huyền Thảo1412401145QT1803K
4.08%
95.92%
40000
39Nguyễn Thị Thảo1412401369QT1803K
2.04%
97.96%
20000
40Nguyễn Phan Hằng Thu1412401009QT1807K
2.04%
97.96%
20000
41Nguyễn Thị Phương Thúy1412401179QT1803K
10.2%
89.8%
100000
42Lê Thị Thủy1412401151QT1803K
0.0%
100.0%
00000
43Phan Thị Huyền Trang1412601039QT1803K
5.1%
94.9%
50000
44Trần Thị Kiều Trang1412304015QT1803K
0.0%
100.0%
00000
45Đặng Thị Mai Trang1412751029QT1803K
0.0%
100.0%
00000
46Nguyễn Thùy Trang1412401112QT1803K
2.04%
97.96%
20000
47Mai Quốc Tuấn1412401138QT1803K
9.18%
90.82%
90000
48Bùi Thị Phương Yến1412401003QT1803K
55.21%
44.79%
530000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 06/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài chính doanh nghiệp 1
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 1

207h20 11/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 1

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính DN 3
Thảo luận 1
307h20 13/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1
Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền
2.1 Yếu tố lãi suất và đường thời gian
1
407h20 18/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai của tiền 2
2.3 Giá trị hiện tại của tiền 2
2.4 Tìm lãi suất 1
507h20 20/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.5 Tìm các khoản tiền tương đương hàng năm 1
Thực hành chữa bài tập 1
Đào Thị Thùy Ngân (2t, false)
Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Vũ Thị Thùy Dương (2t, false)
Phạm Thị Thanh Hằng (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Đỗ Thị Bích Phượng (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Bùi Phương Thảo (2t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t, false)
Nguyễn Thùy Trang (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
607h20 25/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tập 1
Thảo luận 1
Thảo luận 2
Chương 3: Quản trị vốn dài hạn của doanh nghiệp
3.1 TSCD và vốn cố định của doanh nghiệp 1
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Bùi Gia Khánh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
707h20 27/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp3.2 Hao mòn TSCĐ và các phương pháp khấu hao TSCĐ 2
807h20 04/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 1
Thảo luận 1
Thực hiện đánh giá 1 2
Chương 4: Quản trị vốn ngắn hạn của doanh nghiệp
4.1 Vốn ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp 1
907h20 06/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn hạn và phương pháp xác định nhu cầu vốn ngắn hạn 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Bùi Thị Đài (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Trịnh Thị Hoài Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
Phạm Hồng Quân (2t, false)
Trần Anh Tài (2t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t, false)
Mai Quốc Tuấn (2t, false)
1007h20 11/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.3 Quản trị dự trữ 1

4.4 Quản trị vốn tiền mặt và các khoản phải thu, phải trả 2
4.5 Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 1
Thực hành chữa bài tập 1
1107h20 13/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tập 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Lương Thị Thúy Huyền (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Phạm Hồng Quân (2t, false)
Bùi Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
1207h20 18/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 2
Chương 5: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của DN
5.1 Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Bùi Thị Đài (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Đào Thị Thùy Ngân (5t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (5t, false)
Bùi Thị Phương (5t, false)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t, false)
Phan Thị Huyền Trang (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
1307h20 20/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.2 Doanh thu của doanh nghiệp 1
5.3 Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 1
Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
Đào Xuân Nam (2t, false)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t, false)
Mai Quốc Tuấn (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
1407h20 25/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp5.3 Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 1
5.4 Các loại quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp 1
Thảo luận 2
Bài tập 1
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
1507h20 27/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 2La Thị Hải Anh (2t, false)
Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
1607h20 01/04/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 6: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
6.1 Đầu tư dài hạn 1
6.2 Yếu tố lãi suất 1
6.3 Chi phí và thu nhập của dự án đầu tư 2
6.4 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của DN 1
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Bùi Gia Khánh (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Trần Anh Nam (5t, false)
Đào Thị Thùy Ngân (5t, false)
Phạm Hồng Quân (5t, false)
Mai Quốc Tuấn (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
1707h20 03/04/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập 2 Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Nguyễn Phan Hằng Thu (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
1807h20 08/04/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1
Chương 7: Huy động vốn qua thị trường tài chính
7.1 Thị trường tài chính 1
7.2 Cổ phiếu, trái phiếu 1
7.3 Thuê tài sản 1
7.4 Chia lợi nhuận sau thuế 1
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Lê Thị Dung (5t, false)
1907h20 10/04/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp7.5 Giá trị công cụ nợ và cổ phiếu 1
Bài tập 1
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Dương Thị Việt Anh (2t, false)
2007h20 15/04/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1
Chương 8: Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn
8.1 Cơ cấu vốn 2
8.2 Chi phí sử dụng vốn 2
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
2107h20 17/04/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp8.2 Chi phí sử dụng vốn 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
2207h20 22/04/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpBài tập
Thảo luận
Chương 9: Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính
2307h20 24/04/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpĐánh giá 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
2407h20 29/04/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp9.2 Dự đoán nhu cầu vốn 1
Thực hiện đánh giá 3 4
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
2507h20 06/05/2017A3054QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 4Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
2607h20 08/05/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hiện đánh giá 3 2Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)

Lịch trình dự kiến