Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT1803K-BFA33041Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Diệp09835vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1La Thị Hải Anh1412401216QT1803K
0.0%
100.0%
00000
2Vũ Thị Lan Anh1412401125QT1803K
0.0%
100.0%
00000
3Dương Thị Việt Anh1412401393QT1803K
18.37%
81.63%
180000
4Lê Văn Bảo1412402128QT1802N
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Thị Ngọc Diệp1412401140QT1803K
0.0%
100.0%
00000
6Lê Thị Dung1412401150QT1803K
8.16%
91.84%
80000
7Đinh Thị Duyên1312401031QT1803K
0.0%
100.0%
00000
8Vũ Thị Thùy Dương1412401035QT1803K
2.04%
97.96%
20000
9Bùi Thị Đài1412401174QT1803K
7.14%
92.86%
70000
10Nguyễn Hồng Hạnh1412401238QT1803K
0.0%
100.0%
00000
11Vũ Hồng Hạnh1412401114QT1803K
0.0%
100.0%
00000
12Đào Thị Hằng1412402014QT1803K
0.0%
100.0%
00000
13Phạm Thị Thanh Hằng1412401200QT1803K
2.04%
97.96%
20000
14Bùi Thị Thu Hiền1412401236QT1803K
0.0%
100.0%
00000
15Nguyễn Mỹ Huyền1412401089QT1803K
13.27%
86.73%
130000
16Hoàng Thị Phương Huyền1412401149QT1803K
0.0%
100.0%
00000
17Lương Thị Thúy Huyền1312751044QT1803K
2.04%
97.96%
20000
18Tô Duy Hùng1412401020QT1803K
0.0%
100.0%
00000
19Bùi Gia Khánh1412401220QT1803K
5.1%
94.9%
50000
20Đỗ Thị Mỹ Liên1412401026QT1803K
6.12%
93.88%
60000
21Đào Diệu Linh1412405017QT1803K
11.22%
88.78%
110000
22Chu Mỹ Linh1412401060QT1803K
14.29%
85.71000000000001%
140000
23Trịnh Thị Hoài Linh1412401254QT1803K
2.04%
97.96%
20000
24Bùi Đức Mạnh1412402038QT1803K
6.12%
93.88%
60000
25Trần Anh Nam1412401123QT1803K
6.12%
93.88%
60000
26Đào Xuân Nam1412402102QT1802N
2.04%
97.96%
20000
27Đào Thị Thùy Ngân1412401044QT1803K
7.14%
92.86%
70000
28Huỳnh Hồng Ngọc1412401180QT1803K
4.08%
95.92%
40000
29Hoàng Thị Ngọc1412401046QT1803K
0.0%
100.0%
00000
30Nguyễn Thị Thanh Nhàn1412401162QT1803K
9.18%
90.82%
90000
31Bùi Thị Phương1412401115QT1803K
5.1%
94.9%
50000
32Đỗ Thị Bích Phượng1412401099QT1803K
2.04%
97.96%
20000
33Phạm Hồng Quân1412401354QT1803K
4.08%
95.92%
40000
34Nguyễn Thị Như Quỳnh1412401076QT1803K
2.04%
97.96%
20000
35Trần Anh Tài1412401018QT1803K
2.04%
97.96%
20000
36Phạm Thị Phương Thanh1412401198QT1803K
0.0%
100.0%
00000
37Bùi Phương Thảo1412401135QT1803K
4.08%
95.92%
40000
38Vũ Thị Huyền Thảo1412401145QT1803K
4.08%
95.92%
40000
39Nguyễn Thị Thảo1412401369QT1803K
2.04%
97.96%
20000
40Nguyễn Phan Hằng Thu1412401009QT1807K
2.04%
97.96%
20000
41Nguyễn Thị Phương Thúy1412401179QT1803K
10.2%
89.8%
100000
42Lê Thị Thủy1412401151QT1803K
0.0%
100.0%
00000
43Phan Thị Huyền Trang1412601039QT1803K
5.1%
94.9%
50000
44Trần Thị Kiều Trang1412304015QT1803K
0.0%
100.0%
00000
45Đặng Thị Mai Trang1412751029QT1803K
0.0%
100.0%
00000
46Nguyễn Thùy Trang1412401112QT1803K
2.04%
97.96%
20000
47Mai Quốc Tuấn1412401138QT1803K
4.08%
95.92%
40000
48Bùi Thị Phương Yến1412401003QT1803K
16.33%
83.67%
160000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 06/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpNhập môn Quản trị tài chính doanh nghiệp 1
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 1

207h20 11/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpChương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 1

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính DN 3
Thảo luận 1
307h20 13/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 1
Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền
2.1 Yếu tố lãi suất và đường thời gian
1
407h20 18/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.2 Giá trị tương lai của tiền 2
2.3 Giá trị hiện tại của tiền 2
2.4 Tìm lãi suất 1
507h20 20/02/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp2.5 Tìm các khoản tiền tương đương hàng năm 1
Thực hành chữa bài tập 1
Đào Thị Thùy Ngân (2t, false)
Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Vũ Thị Thùy Dương (2t, false)
Phạm Thị Thanh Hằng (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Huỳnh Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Đỗ Thị Bích Phượng (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Bùi Phương Thảo (2t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t, false)
Nguyễn Phan Hằng Thu (2t, false)
Nguyễn Thùy Trang (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
607h20 25/02/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tập 1
Thảo luận 1
Thảo luận 2
Chương 3: Quản trị vốn dài hạn của doanh nghiệp
3.1 TSCD và vốn cố định của doanh nghiệp 1
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Bùi Gia Khánh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)
707h20 06/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.2 Nhu cầu vốn ngắn hạn và phương pháp xác định nhu cầu vốn ngắn hạn 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Bùi Thị Đài (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Liên (2t, false)
Đào Diệu Linh (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Trịnh Thị Hoài Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
Phạm Hồng Quân (2t, false)
Trần Anh Tài (2t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (2t, false)
Mai Quốc Tuấn (2t, false)
807h20 11/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị Diệp4.3 Quản trị dự trữ 1

4.4 Quản trị vốn tiền mặt và các khoản phải thu, phải trả 2
4.5 Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp 1
Thực hành chữa bài tập 1
907h20 13/03/2017A3052QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThực hành chữa bài tập 2Dương Thị Việt Anh (2t, false)
Lê Thị Dung (2t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (2t, false)
Lương Thị Thúy Huyền (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Liên (2t, false)
Chu Mỹ Linh (2t, false)
Bùi Đức Mạnh (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2t, false)
Phạm Hồng Quân (2t, false)
Bùi Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Bùi Thị Phương Yến (2t, false)
1007h20 18/03/2017A3055QT1803K-BFA33041
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị DiệpThảo luận 2
Chương 5: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của DN
5.1 Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3
Dương Thị Việt Anh (5t, false)
Bùi Thị Đài (5t, false)
Đào Diệu Linh (5t, false)
Chu Mỹ Linh (5t, false)
Nguyễn Mỹ Huyền (5t, false)
Đào Thị Thùy Ngân (5t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (5t, false)
Bùi Thị Phương (5t, false)
Nguyễn Thị Phương Thúy (5t, false)
Phan Thị Huyền Trang (5t, false)
Bùi Thị Phương Yến (5t, false)

Lịch trình dự kiến