Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2001-GCH31031Hóa Học đại Cương Phạm Thị Minh Thúy1547010vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thành Công1612301003MT2001
0%
100.0%
0000
2Bùi Thế Đức1612301010MT2001
14.29%
85.71000000000001%
100000
3Trần Hương Lan1612304003MT2001
0.0%
100.0%
00000
4Trần Mỹ Linh1612304002MT2001
0%
100.0%
0000
5Lê Nhật Minh1612304005MT2001
14.29%
85.71000000000001%
100000
6Phạm Hồng Quân1612301001MT2001
0%
100.0%
0000
7Vũ Đức Thái1612304004MT2001
14.29%
85.71000000000001%
100000
8Huỳnh Thị Thanh Thương1612304001MT2001
0%
100.0%
0000
9Lã Thái Trung1412304007MT2001
7.14%
92.86%
50000
10Nguyễn Quốc Tuấn1612301006MT2001
14.29%
85.71000000000001%
100000
11Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT2001
14.29%
85.71000000000001%
100000
12Phan Lương Tuyền1612301002MT2001
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 11/02/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học
1.1. Tính chất sóng trong chuyển động của các hạt vi mô
1.2. Bài toán nguyên tử 1 điện tử
1.3. Bài toán nguyên tử nhiều điện tử
1.4. Biến thiên tuần hoàn cấu tạo vỏ điện tử
Bùi Thế Đức (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Lã Thái Trung (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
207h20 18/02/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh Thúy1.1. Biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố
1.6. Đặc trưng cơ bản của liên kết - Độ âm điện của nguyên tố
1.7. Liên kết ion
1.8. Liên kết cộng hóa trị
1.9. Tính định hướng của liên kết cộng hóa trị
1.10. Thuyết lai hóa
Bùi Thế Đức (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)

Lịch trình dự kiến