Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2001-GCH31031Hóa Học đại Cương Phạm Thị Minh Thúy1547065vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thành Công1612301003MT2001
64.29%
35.709999999999994%
450000
2Bùi Thế Đức1612301010MT2001
92.86%
7.140000000000001%
650000
3Trần Hương Lan1612304003MT2001
78.57%
21.430000000000007%
550000
4Trần Mỹ Linh1612304002MT2001
0.0%
100.0%
00000
5Lê Nhật Minh1612304005MT2001
33.33%
66.67%
250000
6Phạm Hồng Quân1612301001MT2001
0.0%
100.0%
00000
7Vũ Đức Thái1612304004MT2001
92.86%
7.140000000000001%
650000
8Huỳnh Thị Thanh Thương1612304001MT2001
0.0%
100.0%
00000
9Lã Thái Trung1412304007MT1801Q
22.86%
77.14%
160000
10Nguyễn Quốc Tuấn1612301006MT2001
92.86%
7.140000000000001%
650000
11Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT2001
82.86%
17.14%
580000
12Phan Lương Tuyền1612301002MT2001
2.86%
97.14%
20000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 11/02/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học
1.1. Tính chất sóng trong chuyển động của các hạt vi mô
1.2. Bài toán nguyên tử 1 điện tử
1.3. Bài toán nguyên tử nhiều điện tử
1.4. Biến thiên tuần hoàn cấu tạo vỏ điện tử
Bùi Thế Đức (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Lã Thái Trung (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
207h20 18/02/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh Thúy1.1. Biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố
1.6. Đặc trưng cơ bản của liên kết - Độ âm điện của nguyên tố
1.7. Liên kết ion
1.8. Liên kết cộng hóa trị
1.9. Tính định hướng của liên kết cộng hóa trị
1.10. Thuyết lai hóa
Bùi Thế Đức (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
307h20 25/02/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh Thúy1.1.10. Thuyết lai hóa
Bài đánh giá số 1
Chủ đề 2. Nhiệt hóa học
2.1. Hệ - trạng thái – Quá trình - Hiệu ứng nhiệt – Nội năng – Entanpi
2.2. Định luật Hess
2.3. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
Lã Thái Trung (5t, false)
407h20 04/03/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 2.
Chủ đề 3. Chiều và giới hạn của quá trình
3.1. Entropi
3.2. Thế đẳng áp
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến G và G của quá trình
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
507h20 07/03/20175MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 3.
Chủ đề 4. Vận tốc phản ứng
4.1. Khái niệm – cách đo vận tốc - Điều kiện động học xảy ra phản ứng
4.2. Ảnh hưởng của nồng độ đến vận tốc
4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vận tốc
4.4. Ảnh hưởng của xúc tác đến vận tốc
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Lê Nhật Minh (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
607h20 18/03/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 4.
Chủ đề 5. Cân bằng hóa học
5.1. Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch
5.2. Quan hệ giữa K với G
5.2. Quan hệ giữa K với G
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng
5.4. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
Phan Lương Tuyền (1t, )
707h20 25/03/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 5
Chủ đề 6. Dung dịch
6.1. Nồng độ dung dịch - Quá trình hòa tan - Độ tan
6.2. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện li
6.3. Nhiệt độ sôi của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện li
6.4. Nhiệt độ kết tinh của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi, không điện li
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
Phan Lương Tuyền (5t, true)
Lã Thái Trung (2t, )
807h20 01/04/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh Thúy6.5. Áp suất thẩm thấu
6.6. Hiện tượng điện li - Độ điện li – quan hệ giữa độ điện li và hệ số điều chỉnh i
6.7. Cân bằng trong dung dịch chất điện li yếu
6.8. Chất điện li ít tan
Bài tập chủ đề 6.
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Huỳnh Thị Thanh Thương (1t, true)
Lã Thái Trung (1t, )
Phan Lương Tuyền (1t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
907h20 08/04/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 6.
Chủ đề 7. Điện hóa học
7.1. Đại cương về pin
7.2. Cơ chế xuất hiện E và bản chất bước nhảy thế
7.3. Thế điện cực quy ước và thế điện cực chuẩn
7.4. Nhiệt động lực học về pin
7.5. Công thức Nernst và ứng dụng
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Lã Thái Trung (3t, )
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
Trần Mỹ Linh (5t, true)
1007h20 15/04/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chủ đề 7

Bài đánh giá số 2.
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
1107h20 22/04/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài đánh giá số 2. Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Lã Thái Trung (5t, true)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
1207h20 29/04/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài 1. Giới thiệu một số dụng cụ thường gặp trong phòng thí nghiệm
Bài 2. Xác định tốc độ phản ứng hóa học
Bài 3. Cân bằng hóa học
Nguyễn Thành Công (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
1307h20 06/05/2017C4015MT2001-GCH31031
Hóa Học đại Cương
Phạm Thị Minh ThúyBài 4. Dung dịch
Bài 5. Dung dịch điện li
Nguyễn Quốc Tuấn (5t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (5t, false)
Vũ Đức Thái (5t, false)
Trần Hương Lan (5t, false)
Bùi Thế Đức (5t, false)
Nguyễn Thành Công (5t, false)

Lịch trình dự kiến