Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2001NQuản Trị Học Đỗ Văn Tuyên Lã Thị Thanh Thủy06868vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đào Lan Anh1612402004QT2001N
4.17%
95.83%
30000
2Vũ Quốc Anh1612402011QT2001N
0%
100.0%
0000
3Vũ Tiến Cường1612402016QT2001N
12.5%
87.5%
90000
4Nguyễn Hữu Thái Dương1612402038QT2001N
5.33%
94.67%
40000
5Đinh Thùy Dương1612402027QT2001N
4.0%
96.0%
30000
6Nguyễn Thị Hương Giang1412401267QT1805K
9.72%
90.28%
70000
7Vũ Trần Trọng Hiếu1612402022QT2001N
1.33%
98.67%
10000
8Nguyễn Việt Hoàng1612402042QT2001N
44.0%
56.0%
330000
9Trần Thế Hội1612402014QT2001N
31.94%
68.06%
230000
10Nguyễn Quang Huy1612402028QT2001N
4.0%
96.0%
30000
11Đỗ Quốc Huy1412402114QT1801N
18.06%
81.94%
130000
12Lê Tùng Hưng1412101125QT2001N
36.11%
63.89%
260000
13Phạm Thị Diệu Hương1612751012QT2001N
20.0%
80.0%
150000
14Đỗ Quang Khải1612402040QT2001N
9.72%
90.28%
70000
15Nguyễn Thị Thùy Linh1612402007QT2001N
8.33%
91.67%
60000
16Phạm Thị Thùy Linh1612402002QT2001N
11.11%
88.89%
80000
17Hà Thị Khánh Ly1612402039QT2001N
0%
100.0%
0000
18Vũ Hoàng Phát1612402010QT2001N
8.33%
91.67%
60000
19Nguyễn Như Phương1612402017QT2001N
15.28%
84.72%
110000
20Nguyễn Trần Vinh Quang1612402006QT2001N
0.0%
100.0%
00000
21Lê Hồng Sơn1612402032QT2001N
37.33%
62.67%
280000
22Bùi Hương Thảo1412404045QT1801T
4.17%
95.83%
30000
23Ngô Thị Thảo1612402019QT2001N
16.67%
83.33%
120000
24Nguyễn Thị Phương Thảo1612402031QT2001N
38.89%
61.11%
280000
25Vũ Thị Phương Thảo1612402018QT2001N
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Văn Thăng1612402021QT2001N
8.33%
91.67%
60000
27Trần Thị Thủy Tiên1412402059QT1802N
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Quốc Toàn1612402005QT2001N
13.89%
86.11%
100000
29Nguyễn Thị Huyền Trang1412401165QT1802N
0%
100.0%
0000
30Đặng Thị Minh Trang1612402001QT2001N
0%
100.0%
0000
31Nguyễn Thu Trang1612402015QT2001N
0.0%
100.0%
00000
32Đặng Chí Trung1612402041QT2001N
0.0%
100.0%
00000
33Vũ Đức Tuyên1612402034QT2001N
2.67%
97.33%
20000
34Nguyễn Văn Tùng1612402013QT2001N
0%
100.0%
0000
35Dương Quốc Việt1612402023QT2001N
0%
100.0%
0000
36Nguyễn Thị Xoan1412401325QT1805K
2.78%
97.22%
20000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h55 17/01/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương I: Tổng quan về quản trị các tổ chức
I. Quản trị tổ chức
209h05 19/01/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Quản trị tổ chức ( tiếp)Nguyễn Thị Hương Giang (3t, )
Vũ Tiến Cường (3t, )
Đinh Thùy Dương (3t, )
Nguyễn Việt Hoàng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Đỗ Quốc Huy (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Phạm Thị Thùy Linh (3t, )
Lê Hồng Sơn (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
309h55 24/01/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Quản trị viên Nguyễn Thị Hương Giang (2t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
Đỗ Quang Khải (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
409h55 31/01/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyLý thuyết hệ thốngVũ Tiến Cường (2t, )
Nguyễn Thị Hương Giang (2t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Trần Thế Hội (2t, )
Đỗ Quốc Huy (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
Phạm Thị Diệu Hương (2t, )
Vũ Hoàng Phát (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Ngô Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Văn Thăng (2t, )
509h05 02/02/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyBài tập tình huống
IV. Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu
609h55 07/02/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương II:Vận dụng qui luật và các nguyên tắc quản trị học
I.Vận dụng qui luật trong quản trị
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Lê Tùng Hưng (1t, )
Phạm Thị Diệu Hương (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Như Phương (2t, )
Lê Hồng Sơn (1t, )
Ngô Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Quốc Toàn (1t, )
Nguyễn Thị Xoan (2t, )
709h05 09/02/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII.Các nguyên tắc cơ bản của quản trị họcNguyễn Quang Huy (1t, )
Vũ Tiến Cường (1t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Đỗ Quốc Huy (1t, )
809h55 28/02/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương III: Thông tin và quyết định trong quản trị
I.Quyết định quản trị
909h05 02/03/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyBài tập tình huống + bài tập ra quyết địnhVũ Tiến Cường (3t, )
Nguyễn Hữu Thái Dương (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Việt Hoàng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Thị Diệu Hương (3t, )
Phạm Thị Thùy Linh (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
Nguyễn Như Phương (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
Lê Hồng Sơn (3t, )
1009h55 07/03/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyBài tập tình huống + bài tập ra quyết định
II. Hệ thống thông tin quản trị
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Trần Thế Hội (2t, )
Đỗ Quốc Huy (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
Phạm Thị Diệu Hương (2t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, )
Nguyễn Như Phương (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Ngô Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
Vũ Đức Tuyên (2t, )
1109h05 09/03/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Hệ thống thông tin quản trị
Kiểm tra tư cách số 1
Chương IV: Lập kế hoạch
I. Lập kế hoạch + bài tập tình huống
Nguyễn Việt Hoàng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Đỗ Quốc Huy (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Nguyễn Như Phương (3t, )
Lê Hồng Sơn (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Phạm Thị Diệu Hương (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
1209h55 14/03/2018A3022QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyI. Lập kế hoạch + bài tập tình huốngNguyễn Việt Hoàng (2t, )
Trần Thế Hội (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
Đỗ Quang Khải (2t, )
Phạm Thị Thùy Linh (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Ngô Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Quốc Toàn (2t, )
1309h05 16/03/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Lập kế hoạch chiến lược và tình huốngNguyễn Việt Hoàng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Phạm Thị Diệu Hương (1t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
1409h55 21/03/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyTiếp Kế hoạch chiến lượcNguyễn Việt Hoàng (2t, )
Trần Thế Hội (2t, )
Đỗ Quốc Huy (2t, )
Lê Tùng Hưng (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
1509h05 23/03/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyIII.Lập kế hoạch tác nghiệp
B ài t ập
Đào Lan Anh (3t, )
Nguyễn Việt Hoàng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Vũ Hoàng Phát (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Lê Hồng Sơn (3t, )
Bùi Hương Thảo (3t, )
Ngô Thị Thảo (1t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
1609h55 28/03/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương V : Chức năng tổ chức
I.Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Phạm Thị Diệu Hương (2t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, )
Lê Hồng Sơn (2t, )
Nguyễn Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Quốc Toàn (1t, )
1707h20 30/03/2018a3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyI.Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức
II.Thiết kế cơ cấu tổ chức
1809h05 30/03/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy
III. Quản lý sự thay đổi
bài tâp tình huống
1909h55 04/04/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương lãnh đạo
2009h05 06/04/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Các phương pháp lãnh đạo con người
2109h55 11/04/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyBài tập tình huống
III Nhóm, đặc điểm thường gặp của nhóm
Nguyễn Hữu Thái Dương (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, )
Nguyễn Việt Hoàng (2t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Phạm Thị Diệu Hương (1t, )
Lê Hồng Sơn (1t, )
2209h05 13/04/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Các phương pháp lãnh đạo con người
2309h55 18/04/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII. Các phương pháp lãnh đạo con người
Bài tập tình huống
2409h05 20/04/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyIV .Giao tiếp và đàm phán
Chương VII: Kiểm tra
2509h05 27/04/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyCác khái niệm cơ bản và Quá trình kiểm tra
Hình thức kiểm tra
2609h55 02/05/2018A3052QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyĐ ánh gi á
Sinh vi ên th ảo lu ận nh óm
2709h05 04/05/2018A3023QT2001N
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủySv thảo luận

Lịch trình dự kiến