Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL19-VH19Nghiệp Vụ Lữ Hành Lê Thành Công687168vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Lan Anh1512405001DL1901
7.46%
92.54%
50000
2Nguyễn Văn Bắc1512601008VH1901
0.0%
100.0%
00000
3Trần Thị Ngọc Bích1412601099VH1802
0.0%
100.0%
00000
4Trương Bá Bình1512601004VH1901
0.0%
100.0%
00000
5Trần Mạnh Cường1512405004DL1901
4.48%
95.52%
30000
6Văn Thị Hà1412751007VH1901
7.46%
92.54%
50000
7Nguyễn Thị Hải1408C70001VHC1101
1.49%
98.51%
10000
8Lê Thị Thu Hải1512601005VH1901
0.0%
100.0%
00000
9Nguyễn Thị Phương Hòa1412601070VH1801
74.65%
25.349999999999994%
530000
10Lê Thị Thu Huyền1512601016VH1901
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Giang Huy1512404021DL1901
13.43%
86.57%
90000
12Phạm Quang Huy1512601010VH1901
2.99%
97.01%
20000
13Vũ Trung Kiên1512405002DL1901
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Thị Mỹ1512405009DL1901
4.48%
95.52%
30000
15Vũ Trọng Nghĩa1512601012VH1901
84.51%
15.489999999999995%
600000
16Nguyễn Hồng Nhung1512405006DL1901
4.48%
95.52%
30000
17Nguyễn Nhật Quang1412601053VH1801
8.96%
91.03999999999999%
60000
18Cao Thị Thảo1512405003DL1901
1.49%
98.51%
10000
19Phạm Hồng Thắm1412751015VH1901
2.86%
97.14%
20000
20Nguyễn Văn Thắng1512601013VH1901
2.82%
97.18%
20000
21Hoàng Thu Thủy1412601004VH1802
4.48%
95.52%
30000
22Đặng Thị Thu Trang1412601115VH1801
63.38%
36.62%
450000
23Đoàn Thị Ánh Tuyết1512601017VH1901
4.48%
95.52%
30000
24Bùi Trần Thảo Uyên1512601003VH1901
0.0%
100.0%
00000
25Ngô Thị Xuân1512601020VH1901
4.48%
95.52%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 15/01/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngGiới thiệu ĐCCT, phương pháp học và đánh giá môn học
Chương 1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh lữ hành
1.1. Kinh doanh lữ hành

Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
207h20 16/01/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công1.1. Kinh doanh lữ hành (tiếp)
1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH)

Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
Nguyễn Giang Huy (5t, )
Nguyễn Văn Thắng (1t, )
Đặng Thị Thu Trang (5t, )
307h20 17/01/2018B2032DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH) (tiếp)
Giao nhiệm vụ bài đánh giá 1
Vũ Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Thị Thu Trang (2t, )
407h20 18/01/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngChương 2. Xây dựng và xác định giá của chương trình du lịch
2.1. Chương trình du lịch (CTDL)
Đặng Thị Thu Trang (3t, )
509h05 19/01/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công2.1. Chương trình du lịch (CTDL) (tiếp)
2.2. Xây dựng CTDL
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
607h20 22/01/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công2.2. Xây dựng CTDL (tiếp)
2.3. Xác định giá thành của CTDL
Văn Thị Hà (1t, )
Nguyễn Thị Hải (1t, )
Nguyễn Giang Huy (1t, )
Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
707h20 23/01/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công2.3. Xác định giá thành của CTDL (tiếp)
2.4. Xác định giá bán và điểm hòa vốn của CTDL
Chương 3. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán chương trình du lịch
3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL
Trần Mạnh Cường (1t, )
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
Nguyễn Giang Huy (1t, )
Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
807h20 24/01/2018B2032DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL (tiếp)Nguyễn Thị Phương Hòa (2t, )
Vũ Trọng Nghĩa (2t, )
Nguyễn Giang Huy (2t, )
907h20 25/01/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL (tiếp)
3.2. Tổ chức bán CTDL
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
Nguyễn Nhật Quang (3t, )
1007h20 01/02/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công3.2. Tổ chức bán CTDL (tiếp)
Chương 4. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
4.1. Giai đoạn chuẩn bị

Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
Nguyễn Thị Mỹ (3t, )
Đặng Thị Thu Trang (3t, )
1109h05 02/02/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công4.1. Giai đoạn chuẩn bị (tiếp)Nguyễn Hồng Nhung (3t, )
Đặng Thị Thu Trang (3t, )
Đoàn Thị Ánh Tuyết (3t, )
Trần Mạnh Cường (2t, )
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
1207h20 03/02/2018c1015DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công4.1. Giai đoạn chuẩn bị (tiếp)
4.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện CTDL
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
Đặng Thị Thu Trang (5t, )
1313h20 03/02/2018c1015DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công4.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện CTDL(tiếp)
4.3. Giai đoạn sau chuyến đi
Hướng dẫn thực hiện bài đánh giá 2
Chương 5. Hợp đồng du lịch và thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan hiện hành của Việt Nam
5.1. Hợp đồng du lịch
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
Nguyễn Nhật Quang (2t, )
Cao Thị Thảo (1t, )
Nguyễn Văn Thắng (1t, )
Đặng Thị Thu Trang (5t, )
Ngô Thị Xuân (3t, )
Nguyễn Thị Lan Anh (5t, )
Phạm Quang Huy (2t, )
Hoàng Thu Thủy (3t, )
1407h20 05/02/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công5.1. Hợp đồng du lịch (tiếp)
5.2. Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
Đặng Thị Thu Trang (5t, )
Văn Thị Hà (4t, )
1507h20 06/02/2018B2035DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành Công
5.2. Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan Việt Nam (tiếp)
Bài đánh giá 1
Nguyễn Thị Phương Hòa (5t, )
Vũ Trọng Nghĩa (5t, )
Nguyễn Nhật Quang (1t, )
Đặng Thị Thu Trang (5t, )
1607h20 07/02/2018B2032DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngBài đánh giá 1 (tiếp)Nguyễn Thị Phương Hòa (2t, )
Vũ Trọng Nghĩa (2t, )
Phạm Hồng Thắm (2t, )
Đặng Thị Thu Trang (2t, )
1713h20 07/02/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngBài đánh giá 1 (tiếp)Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
Đặng Thị Thu Trang (3t, )
1807h20 08/02/2018B2033DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngBài đánh giá 1 (tiếp)
Bài đánh giá 2
Nguyễn Thị Phương Hòa (3t, )
Vũ Trọng Nghĩa (3t, )
Đặng Thị Thu Trang (3t, )
1913h20 08/02/2018B2031DL19-VH19
Nghiệp Vụ Lữ Hành
Lê Thành CôngTổng kết môn họcNguyễn Thị Phương Hòa (1t, )
Vũ Trọng Nghĩa (1t, )
Đặng Thị Thu Trang (1t, )

Lịch trình dự kiến