Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH1901Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam Phạm Thị Hoàng Điệp04440vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Văn Bắc1512601008VH1901
9.09%
90.91%
40000
2Trương Bá Bình1512601004VH1901
0%
100.0%
0000
3Văn Thị Hà1412751007VH1901
0%
100.0%
0000
4Lê Thị Thu Hải1512601005VH1901
9.09%
90.91%
40000
5Đỗ Thu Hằng1412601066VH1801
0%
100.0%
0000
6Lê Thị Thu Huyền1512601016VH1901
9.09%
90.91%
40000
7Phạm Quang Huy1512601010VH1901
9.09%
90.91%
40000
8Phạm Hồng Thắm1412751015VH1901
9.09%
90.91%
40000
9Nguyễn Văn Thắng1512601013VH1901
9.09%
90.91%
40000
10Đoàn Thị Ánh Tuyết1512601017VH1901
9.09%
90.91%
40000
11Bùi Trần Thảo Uyên1512601003VH1901
0%
100.0%
0000
12Ngô Thị Xuân1512601020VH1901
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 15/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpGiới thiệu, giải thích Đề cương chương trình môn học và giải đáp câu hỏi của SV 1
Chương 1. Tổng quan về Phong tục tập quán Việt Nam
1.1. Khái niệm cơ bản
1.1.1. Tập quán 0.5
1.1.2. Phong tục 0.5
1.2. Điều kiện hình thành Phong tục tập quán Việt Nam
1.2.1. Điều kiện tự nhiên (Thảo luận) 0.5
1.2.2. Điều kiện xã hội (Lý thuyết) 0.5
1.2.3. Giao lưu văn hóa (Thảo luận: Quá trình giao lưu VH tác động thế nào đến sự hình thành PTTQVN?) 0.5
1.2.4. Truyền thống dân gian và những tác động khác 0.5
Nguyễn Văn Bắc (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Văn Thắng (4t, false)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
213h00 22/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 2. Nội dung của Phong tục tập quán Việt Nam
2.1. Phân loại phong tục tập quán Việt Nam 1
2.2. Các nhóm phong tục chủ yếu
2.2.1. Các phong tục liên quan tới chu kỳ thời gian (Lễ Tết)
- Bài tập (So sánh Lễ tết của một số dân tộc) 2.5
2.2.2. Các phong tục liên quan đến vòng đời người (Thai sản, Hôn nhân, Lên lão, Tang ma) 0.5

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
313h00 29/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.2. Các phong tục liên quan đến vòng đời người (Thai sản, Hôn nhân, Lên lão, Tang ma): tiếp 1.5 t lý thuyết
- Thảo luận Thai giáo xưa và nay: 0.5t
- So sánh Phong tục hôn nhân của một số dân tộc: 0.5t;
- Thảo luận Táng thức của người Việt: 0.5t
2.2.3. Các phong tục liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Lê Thị Thu Hải (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Hồng Thắm (4t, false)
413h00 05/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.3. Các phong tục liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (tiếp): Lý thuyết 1.0 t; Thảo luận nhóm 1t (Nên hay không nên duy trì một số PT cổ truyền ?) 2.0
2.2.4. Luật tục (Hương ước) 0.5
2.2.5. Phong tục trong đời sống văn hóa (Ăn, Mặc, Ở, Ứng xử) 0.5
2.3. Vai trò, giá trị của phong tục tập quán
2.3.1. Trong đời sống xã hội (Thảo luận) 0.5
2.3.2. Trong đời sống văn hóa, tâm linh (Thảo luận) 0.5
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
513h00 12/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 3. Phong tục tập quán với hoạt động du lịch
3.1. PTTQ là một bộ phận của tài nguyên du lịch nhân văn 0.5
3.2. Phong tục tập quán nhìn từ phía du khách 0.5
3.3. Khai thác PTTQ trong hoạt động du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành và khách sạn (Thảo luận) 1.0
Bài ĐG1:
Các nhóm SV thuyết trình về PTTQ đặc sắc của 1 số tộc người cụ thể trong 54 tộc người Việt Nam và vận dụng khai thác vào trong hoạt động kinh doanh khách sạn hoặc lữ hành. 2.0
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
613h00 19/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpCác nhóm SV thuyết trình về PTTQ đặc sắc của 1 số tộc người cụ thể trong 54 tộc người Việt Nam và vận dụng khai thác vào trong hoạt động kinh doanh khách sạn hoặc lữ hành.
Tổng kết phần thuyết trình của sinh viên và đánh giá cho điểm 2.0
Chương 4. Lễ hội Việt Nam
4.1. Khái niệm về lễ hội 0.5
4.2. Các giai đoạn phát triển của Lễ hội
SV đọc tài liệu do GV phát và rút ra nhận xét về lịch sử phát triển Lễ hội, đặc điểm của Lễ hội Việt Nam? 1.0
4.3. Phân loại Lễ hội 0.5
4.3.1. Căn cứ vào qui mô tổ chức
4.3.2. Căn cứ vào thời gian tổ chức
4.3.3. Căn cứ vào mục đích và đối tượng thờ cúng
713h00 26/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp4.4. Cấu trúc của Lễ hội
4.4.1. Cấu trúc của Lễ hội truyền thống
4.4.1.1. Phần Lễ 1.0
4.4.1.2. Phần Hội 0.5
4.4.2. Trình tự và nghi thức trong Lễ hội hiện đại 0.5
4.5. Đặc điểm, vai trò của Lễ hội
4.5.1. Đặc điểm 0.5
4.5.2. Vai trò (Thảo luận) 0.5
Chương 5. Lễ hội với hoạt động du lịch
5.1. Mối quan hệ giữa Lễ hội với Du lịch
5.1.1. Tính du lịch của Lễ hội 0.5
5.1.2. Lễ hội du lịch và Du lịch lễ hội (Thảo luận)
5.1.2.1. Lễ hội du lịch 0.5
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
813h00 03/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.1.2.2. Du lịch lễ hội 0.5
5.1.3. Tác động tương hỗ giữa lễ hội với du lịch
5.1.3.1. Tác động tích cực 0.5
5.1.3.2. Tác động tiêu cực (Thảo luận) 0.5
5.2. Tổ chức Lễ hội và kinh doanh du lịch lễ hội
5.2.1. Định hướng của Nhà nước đối với việc phát triển du lịch Lễ hội 1.0
5.2.2. Một số lễ hội điển hình đang được khai thác trong du lịch
(Lý thuyết) 1.5
913h00 10/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội điển hình đang được khai thác trong du lịch (Bài ĐG2):
Các nhóm SV thuyết trình bằng bài PP về lễ hội mà nhóm nghiên cứu: tìm hiểu về các hoạt động diễn ra trong lễ hội, đánh giá thực trạng tổ chức, đề xuất giải pháp khai thác lễ hội và trả lời câu hỏi chất vấn của GV và các nhóm khác. 4.0
1013h00 17/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội điển hình đang được khai thác trong du lịch (Bài ĐG2):
Các nhóm SV thuyết trình bằng bài PP về lễ hội mà nhóm nghiên cứu: tìm hiểu về các hoạt động diễn ra trong lễ hội, đánh giá thực trạng tổ chức, đề xuất giải pháp khai thác lễ hội và trả lời câu hỏi chất vấn của GV và các nhóm khác.
Tổng kết phần TT bài ĐG2 1.0
5.3. Hiện trạng và giải pháp khai thác hiệu quả lễ hội trong hoạt động du lịch 1.0
SV làm bài kiểm tra ĐG 3 2.0
Tổng kết môn học, đánh giá, cho điểm 0.5

Lịch trình dự kiến