Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2001-ENG31052Anh Văn Cơ Sở 2 Phạm Thị Thiên Hương Đào Thị Lan Hương0187138vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Vũ Thế Bách1612102015DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
2Trần Xuân Bách1612102014DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
3Lưu Chí Công1612102005DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
4Đào Trọng Đại1612102013DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
5Phạm Hoàng Hải1612102022DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
6Vũ Khắc Hiếu1612102004DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
7Lê Trung Hiếu1612102003DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
8Lê Hoàng Hiệp1612102017DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
9Đinh Tiến Huy1612102011DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
10Nguyễn Minh Đình Huỳnh1612103001DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
11Vũ Hoàng Hưng1612103002DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
12Nguyễn Ngọc Khánh1612102001DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
13Lê Đình Lâm1612102008DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
14Đoàn Công Minh1412101047DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
15Trần Đình Phong1512102024DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
16Đinh Đắc Quang1612102010DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
17Bùi Xuân Thành1612102006DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
18Nguyễn Đức Thuận1612102009DC2001
0.0%
100.0%
04.05.09
19Nguyễn Hữu Tiến1612102007DC2001
0.0%
100.0%
04.04.08
20Đào Hữu Toàn1612102016DC2001
0.0%
100.0%
04.06.010
21Phan Quang Toàn1612102019DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
22Nguyễn Thành Tôn1612102002DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07
23Phạm Văn Trạng1612104014DC2001
0.0%
100.0%
04.00.04
24Trần Văn Trung1612102020DC2001
0.0%
100.0%
04.00.04
25Nguyễn Anh Tuấn1612102012DC2001
0.0%
100.0%
04.03.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h20 06/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngIntroduction: Essential English
215h55 07/02/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngIntroduction: Essential English
313h20 09/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 1: How was your vacation?
415h05 10/02/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 1: How was your vacation?
513h20 11/02/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 2: I think it’s exciting
613h20 13/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 2: I think it’s exciting
715h55 14/02/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 3: Do it before you are 30
813h20 16/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 3: Do it before you are 30
915h05 17/02/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Unit 1-3
1013h20 18/02/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Unit 1-3
1113h20 20/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngPRACTICE TEST 1
1215h55 21/02/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 4: The best place in the world
1313h20 23/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 3: Do it before you are 30
1415h05 24/02/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 3: Do it before you are 30
1513h20 25/02/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 3: Do it before you are 30
1613h20 27/02/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Unit 1-3
1715h55 28/02/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Unit 1-3
1813h20 02/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngPRACTICE TEST 1
1915h05 03/03/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 4: The best place in the world
2013h20 04/03/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 4: The best place in the world
2113h20 06/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 5: Where’s the party
2215h55 07/03/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 5: Where’s the party
2313h20 09/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 6: You should try it!
2415h05 10/03/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 6: You should try it!
2513h20 11/03/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 4 – 6
2613h20 13/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 4 – 6
2715h55 14/03/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngPRACTICE TEST 2
2813h20 16/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 7: There are too many stores
2915h05 17/03/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 7: There are too many stores
3013h20 18/03/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 8: I like guys who are creative
3113h20 20/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 8: I like guys who are creative
3215h55 21/03/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 9: What were you doing?
3313h20 23/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 9: What were you doing?
3415h05 24/03/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 7 – 9
3513h20 25/03/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 7 – 9
3613h20 27/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngPRACTICE TEST 3
3715h55 28/03/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 10: It might be an elephant
3813h20 30/03/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 10: It might be an elephant
3915h05 31/03/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 11: I used to sing
4013h20 01/04/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 11: I used to sing
4113h20 03/04/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 12: Living in a pyramid
4215h55 04/04/2017C1042DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngUnit 12: Living in a pyramid
4313h20 06/04/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 10 – 12
4415h05 07/04/2017B1013DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngReview Units 10 – 12
4513h20 08/04/2017C1014DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngRevision
4613h20 10/04/2017C4023DC2001-ENG31052
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thiên HươngRevision

Lịch trình dự kiến