Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2001Kỹ Thuật đo Lường Nguyễn Đoàn Phong04430vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thế Bách1612102015DC2001
18.18%
81.82%
80000
2Trần Xuân Bách1612102014DC2001
9.09%
90.91%
40000
3Lưu Chí Công1612102005DC2001
4.55%
95.45%
20000
4Đào Trọng Đại1612102013DC2001
9.09%
90.91%
40000
5Phạm Hoàng Hải1612102022DC2001
50.0%
50.0%
220000
6Vũ Khắc Hiếu1612102004DC2001
4.55%
95.45%
20000
7Lê Trung Hiếu1612102003DC2001
0%
100.0%
0000
8Lê Hoàng Hiệp1612102017DC2001
13.64%
86.36%
60000
9Phạm Đức Hoàn1412102051DC1801
4.55%
95.45%
20000
10Trần Quang Huy1412102073DC1802
0%
100.0%
0000
11Đinh Tiến Huy1612102011DC2001
13.64%
86.36%
60000
12Nguyễn Minh Đình Huỳnh1612103001DC2001
18.18%
81.82%
80000
13Nguyễn Ngọc Khánh1612102001DC2001
0%
100.0%
0000
14Lê Đình Lâm1612102008DC2001
4.55%
95.45%
20000
15Đoàn Công Minh1412101047DC2001
9.09%
90.91%
40000
16Lê Quang Minh1412102041DC2001
22.73%
77.27%
100000
17Trần Đình Phong1512102024DC2001
4.55%
95.45%
20000
18Đinh Đắc Quang1612102010DC2001
9.09%
90.91%
40000
19Bùi Xuân Thành1612102006DC2001
18.18%
81.82%
80000
20Nguyễn Đức Thuận1612102009DC2001
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Hữu Tiến1612102007DC2001
18.18%
81.82%
80000
22Nguyễn Trọng Tỉnh1412102059DC1802
22.73%
77.27%
100000
23Đào Hữu Toàn1612102016DC2001
4.55%
95.45%
20000
24Phan Quang Toàn1612102019DC2001
9.09%
90.91%
40000
25Nguyễn Thành Tôn1612102002DC2001
22.73%
77.27%
100000
26Trần Văn Trung1612102020DC2001
4.55%
95.45%
20000
27Nguyễn Anh Tuấn1612102012DC2001
13.64%
86.36%
60000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 15/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn PhongPhần 1 Các dụng cụ và kỹ thuật đo lường điện cơ
Chương 1. Những vẫn đề chung về đo lừơng
$1.1 Khái niệm chung
$1.2 Nguyên lý chung của các dụng cụ đo
$1.3 Các chi tiết cơ khí chung của dụng cụ đo
Vũ Thế Bách (2t, false)
Lưu Chí Công (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
207h20 16/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$1.4 Sai số và cấp chính xác của dụng cụ đo
Chương 2 Các loại cơ cấu đo điện cơ
$2.1 Cơ cấu đo kiểu từ điện (1 tiết )
1. Loại đơn
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
307h20 22/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn PhongChương 2 Các loại cơ cấu đo điện cơ
$2.1 Cơ cấu đo kiểu từ điện
2. Loại đơn
2. loại kép
$2.2 Cơ cấu đo kiểu điện từ
1. Loại đơn
2. Loại kép
Vũ Thế Bách (2t, false)
Trần Xuân Bách (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Đoàn Công Minh (2t, false)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
407h20 23/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$2.3 Cơ cấu đo điện động
1. Loại đơn
2. Loại kép
$2.4 Cơ cấu đo kiểu cảm ứng
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t, false)
Phan Quang Toàn (2t, false)
507h20 29/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$2.5 Cơ cấu đo kiểu tĩnh điện ( 1 tiết )
Chương 3 Đo các đại lượng và thông số mạch điện
$3.1 Đo dòng điện
$3.2 Đo điện áp
Đinh Đắc Quang (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t, false)
607h20 30/01/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$3.3 Đo công suất tác dụng
$3.4 Đo công suất phản kháng
Trần Xuân Bách (2t, false)
Đào Trọng Đại (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t, false)
Trần Đình Phong (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Đào Hữu Toàn (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
707h20 05/02/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$3.5 Đo điện năngPhạm Hoàng Hải (2t, false)
Vũ Khắc Hiếu (2t, false)
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t, false)
Trần Văn Trung (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
807h20 06/02/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$3.6 Đo góc lệch pha  và hệ số cos
$3.7 Đo tần số
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Phạm Đức Hoàn (2t, false)
Lê Đình Lâm (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Trọng Tỉnh (2t, false)
907h20 26/02/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$3.8 Đo điện trở
$3.9 Đo điện cảm
$3.10 Đo điện dung
Vũ Thế Bách (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Đinh Đắc Quang (2t, false)
1007h20 27/02/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn PhongChương 4 Các mạch gia công tính toán
$4.1 Mạch cộng, trừ (1 tiết )
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t, false)
1107h20 05/03/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$4.2 Mạch khuếch đại
$4.3 Mạch So sánh
$4.4 Mạch nhân
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
1207h20 06/03/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn PhongChương 5 Dụng cụ đo hiện số
$5.1 Khái niệm chung
$5.2 Sơ đồ khối tổng quát của dao động ký điện tử thông dụng 1 tia
$5.3 Dao động ký điện tử 2 tia
Vũ Thế Bách (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
1307h20 12/03/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$5.4 Khái niệm chung
$5.5 Mã số
$5.6 Thiết bị kỹ thuật thực hiện mã số
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
1407h20 13/03/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$5.7 Thiết bị hiện số
$5.8 Kỹ thuật giải mã
Đào Trọng Đại (2t, false)
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Đoàn Công Minh (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
1507h20 20/03/2018B1032DC2001
Kỹ Thuật đo Lường
Nguyễn Đoàn Phong$5.9 Biến đổi A/D
$5.10 Vonmét và Hécmét hiện số
Phạm Hoàng Hải (2t, false)
Nguyễn Minh Đình Huỳnh (2t, false)
Phan Quang Toàn (2t, false)

Lịch trình dự kiến