Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thị Huyền Trang1412401155QT1802K02/10/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1ICD31022-1Tin Học đại Cương 2 Nguyễn Trịnh Đông3406
2QT1901KKiểm toán tài chính 1 Trần Thị Thanh Thảo3880
3QT21Nguyên Lý Kế Toán Văn Hồng Ngọc5360
4QT1903KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Phan Thị Thu Huyền4600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 15/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
207h20 17/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
309h05 17/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnNhập môn Quản trị tài ...
412h30 17/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc1.2 Đối tượng của hạc ...
515h05 17/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 1: Tổng quan v ...Trần Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
612h30 18/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc2.2 hệ thống bản chứn ...
709h05 19/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền1.2 Các nhân tố ảnh h ...
809h05 22/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
907h20 24/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.2. Tài khoản kế toá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1009h05 24/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Chương 2: ...Lương Phương Anh (3t, false)
Phạm Thị Thanh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Hoàng Hải Long (3t, false)
Phạm Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Đức Trường (3t, false)
1112h30 24/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
1215h05 24/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo1.3 Nguyên tắc cơ bản ...Vũ Trường An (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, false)
Đinh Thị Duyên (3t, false)
Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Thị Hải Ninh (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Dương Đức Trung (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
1312h30 25/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
1409h05 26/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền2.2 Giá trị tương lai ...
1509h05 29/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Hương Giang (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
1607h20 31/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
1709h05 31/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền2.3 Giá trị hiện tại ...
1812h30 31/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
1915h05 31/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.2 Khảo sát kiểm soá ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, true)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, true)
Phạm Thị Thư (3t, true)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Phạm Thị Yến (3t, true)
2012h30 01/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
2109h05 02/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Lê Kiều Oanh (3t, false)
Trần Văn Phú (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Dương Thu Thảo (3t, false)
2209h05 05/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
2307h20 07/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.2. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
2409h05 07/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Chương 3: ...Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
2512h30 07/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Trần Công Minh (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
2615h05 07/02/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Trần Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
2712h30 08/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
2809h05 09/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền3.2 Hao mòn TSCĐ và c ...
2909h05 12/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3009h05 19/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3109h05 26/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.5. Các hàm trong Ex ...Trịnh Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
3207h20 28/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
3309h05 28/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Thực hiện đ ...
3412h30 28/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đàm Phi Hùng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
3515h05 28/02/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Bài tập thực hành ...Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, false)
Đinh Thị Duyên (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, true)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3612h30 01/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
3709h05 02/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 4: Quản trị vố ...
3809h05 05/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
3907h20 07/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
4009h05 07/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền4.3 Quản trị dự trữ 4 ...
4112h30 07/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
4215h05 07/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.4 Bài tập thực hành ...Trần Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, true)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
4312h30 08/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.2. Hạch toán quá tr ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
4409h05 09/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền4.5 Nguồn tài trợ ngắ ...
4509h05 12/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.5.5. Hàm tính toán ...
4607h20 14/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
4709h05 14/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnBài tập Thảo luận ...Bùi Duy Hiệp (3t, false)
Phạm Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Hoàng Hải Long (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Lê Kiều Oanh (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Dương Thu Thảo (3t, false)
Bùi Đức Trường (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
4812h30 14/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
4915h05 14/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 3:Kiểm toán ch ...Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
5012h30 15/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcCHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
5109h05 16/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 5: Chi phí, do ...
5209h05 19/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Phạm Trâm Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Hương Giang (3t, false)
Trần Đức Hoàng (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
5307h20 21/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.1. Sổ kế toán 7.2. ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
5409h05 21/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền5.2 Doanh thu của doa ...Bùi Thị Hải Hà (3t, false)
Trần Thị Hoa (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Nguyễn Phú Nghiêm (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Dương Thu Thảo (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
5515h05 21/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.3 Kiểm toán chi tiế ...Vũ Trường An (3t, false)
Lương Thị Thu Duyên (3t, true)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
5615h05 22/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.3 Kiểm toán chi tiế ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Dương Đức Trung (3t, false)
5709h05 23/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền5.4 Các loại quỹ chuy ...
5809h05 26/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
5907h20 28/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (1t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (1t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, true)
6009h05 28/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnBài tập ...Nguyễn Thị Thúy (3t, false)
Trần Thị Hoa (3t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Hoàng Hải Long (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Trần Văn Phú (3t, false)
Dương Thu Thảo (3t, false)
Phạm Thị Thu Thủy (3t, false)
6115h05 28/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.4 Bài tập thực hành ...Trương Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, true)
6215h05 29/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.4 Bài tập thực hành ...Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
6309h05 30/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 6: Quyết định ...
6409h05 02/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.7. Thống kê dữ liệu ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
6507h20 04/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 các hình thức kế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
6609h05 04/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền6.3 Chi phí và thu nh ...
6715h05 04/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo3.4 Bài tập thực hành ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Trương Thị Linh Chi (3t, false)
6815h05 05/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.3 Kiểm toán chi tiế ...Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
6909h05 06/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnBài tập Thảo luận C ...
7009h05 09/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông4.8. Biểu đồ và hình ...Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
7107h20 11/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
7209h05 11/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền7.2 Cổ phiếu, trái ph ...
7315h05 11/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.3 Kiểm toán chi tiế ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
7415h05 12/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.4 Bài tập thực hành ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
7509h05 13/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền7.5 Giá trị công cụ n ...
7609h05 16/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
7707h20 18/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
7809h05 18/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 8: Cơ cấu vốn ...
7915h05 18/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo4.4 Bài tập thực hành ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Trương Thị Linh Chi (3t, false)
Đinh Thị Duyên (3t, true)
Dương Đức Trung (3t, true)
8015h05 19/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.2 Khảo sát kiểm soá ...Hoàng Thị Quý (3t, false)
8109h05 20/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền8.2 Chi phí sử dụng v ...
8209h05 23/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông6.3. Chèn hình ảnh và ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
8307h20 25/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọcdg3 ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
8409h05 25/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
8515h05 25/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 5:Kiểm toán ch ...
8615h05 26/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.3 Kiểm toán chi tiế ...Trương Việt Anh (3t, false)
Trương Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, true)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (2t, false)
8709h05 27/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnBài tập Thảo luận Thự ...
8809h05 30/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông6.6. Hoàn thiện bản t ...
8907h20 02/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcNguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
9009h05 02/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 9: Kế hoạch hó ...
9115h05 02/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.4 Bài tập thực hành ...Vũ Trường An (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (2t, false)
Trương Thị Linh Chi (3t, true)
Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (2t, false)
9215h05 03/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.4 Bài tập thực hành ...Hoàng Thị Quý (3t, false)
Dương Đức Trung (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
9309h05 04/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền9.1 Phân tích hoạt độ ...
9409h05 07/05/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngKiểm tra Module 6 Ôn ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
9509h05 07/05/2018A4042QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoHoàng Thị Quý (2t, false)
9607h20 09/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
9709h05 09/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThực hiện đánh giá 3 ...
9815h05 09/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo5.4 Bài tập thực hành ...Vũ Trường An (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
9915h05 10/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 3 ...Vũ Trường An (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
10009h05 11/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThực hiện đánh giá 3 ...
10109h05 12/05/2018B1053QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThực hiện đánh giá 3 ...
10207h20 14/05/2018A1025ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông