Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thị Huyền Trang1412401155QT1802K02/10/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1ICD31022-1Tin Học đại Cương 2 Nguyễn Trịnh Đông3430
2QT1901KKiểm toán tài chính 1 Trần Thị Thanh Thảo3960
3QT21Nguyên Lý Kế Toán Văn Hồng Ngọc5460
4QT1903KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Phan Thị Thu Huyền4600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 15/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngGiới thiệu môn học CH ...Trịnh Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Vũ Thị Hạnh (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Trần Đức Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Phương (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Yến (3t, false)
207h20 17/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
309h05 17/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnNhập môn Quản trị tài ...
412h30 17/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc1.2 Đối tượng của hạc ...
515h05 17/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh ThảoChương 1: Tổng quan v ...Trần Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
612h30 18/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc2.2 hệ thống bản chứn ...
709h05 19/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền1.2 Các nhân tố ảnh h ...
809h05 22/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngNguyễn Hoài Anh (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Hương Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Trần Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
907h20 24/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.2. Tài khoản kế toá ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1009h05 24/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Chương 2: ...Lương Phương Anh (3t, false)
Phạm Thị Thanh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Hoàng Hải Long (3t, false)
Phạm Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Đức Trường (3t, false)
1112h30 24/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
1215h05 24/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo1.3 Nguyên tắc cơ bản ...Vũ Trường An (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, false)
Đinh Thị Duyên (3t, false)
Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Thị Hải Ninh (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Dương Đức Trung (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
1312h30 25/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
1409h05 26/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền2.2 Giá trị tương lai ...
1509h05 29/01/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngNguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Hương Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Trần Thị Minh Nguyệt (3t, false)
1607h20 31/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
1709h05 31/01/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền2.3 Giá trị hiện tại ...
1812h30 31/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
1915h05 31/01/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.2 Khảo sát kiểm soá ...Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, true)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, true)
Phạm Thị Thư (3t, true)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Phạm Thị Yến (3t, true)
2012h30 01/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
2109h05 02/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThực hành chữa bài tậ ...Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Lê Kiều Oanh (3t, false)
Trần Văn Phú (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Dương Thu Thảo (3t, false)
2209h05 05/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh ĐôngPhạm Trâm Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Nguyễn Thị Hải (3t, false)
Ngô Thị Mỹ Hạnh (3t, false)
Vũ Thị Hạnh (3t, false)
Đỗ Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Đỗ Thu Hương (3t, false)
Vũ Đức Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Phạm Phương Thảo (3t, false)
Lê Hữu Tùng (3t, false)
2307h20 07/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.2. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
2409h05 07/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Chương 3: ...Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
2512h30 07/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
2615h05 07/02/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo2.3 Thực hiện các thử ...Trần Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
2712h30 08/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
2809h05 09/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền3.2 Hao mòn TSCĐ và c ...
2909h05 12/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3009h05 19/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3109h05 26/02/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3207h20 28/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
3309h05 28/02/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnThảo luận Thực hiện đ ...
3412h30 28/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
3515h05 28/02/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
3612h30 01/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
3709h05 02/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu HuyềnChương 4: Quản trị vố ...
3809h05 05/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
3907h20 07/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
4009h05 07/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền4.3 Quản trị dự trữ 4 ...
4112h30 07/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
4215h05 07/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
4312h30 08/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
4409h05 09/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền4.5 Nguồn tài trợ ngắ ...
4509h05 12/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
4607h20 14/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
4709h05 14/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
4812h30 14/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
4915h05 14/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5012h30 15/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
5109h05 16/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
5209h05 19/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
5307h20 21/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
5409h05 21/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
5515h05 21/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5615h05 22/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
5709h05 23/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
5809h05 26/03/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
5907h20 28/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
6009h05 28/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
6115h05 28/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6215h05 29/03/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6309h05 30/03/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
6409h05 02/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
6507h20 04/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
6609h05 04/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
6715h05 04/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6815h05 05/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
6909h05 06/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
7009h05 09/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
7107h20 11/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
7209h05 11/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
7315h05 11/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7415h05 12/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
7509h05 13/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
7609h05 16/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
7707h20 18/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
7809h05 18/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
7915h05 18/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8015h05 19/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8109h05 20/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
8209h05 23/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
8307h20 25/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
8409h05 25/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
8515h05 25/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8615h05 26/04/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
8709h05 27/04/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
8809h05 30/04/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
8907h20 02/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
9009h05 02/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
9115h05 02/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9215h05 03/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9309h05 04/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
9409h05 07/05/2018A1023ICD31022-1
Tin Học đại Cương 2
Nguyễn Trịnh Đông
9507h20 09/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
9609h05 09/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền
9715h05 09/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9815h05 10/05/2018A4043QT1901K
Kiểm toán tài chính 1
Trần Thị Thanh Thảo
9909h05 11/05/2018A4013QT1903K
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Phan Thị Thu Huyền