Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Hà My1412401146QT1801K24/11/1995NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT1801KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Diệp41150
2QT1801KBóng Đá Ngô Quốc Hưng5100
3QT1801KTư Tưởng Hồ Chí Minh Vũ Phú Dưỡng4100
4QT1801KĐường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An3900
5QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hòa Thị Thanh Hương39390
6QT1801KKế Toán Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Thị Thúy Hồng43240
7JPN31054-1Nhật Văn Cơ Sở 4 Nguyễn Khánh Hội2700

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 14/08/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
212h30 15/08/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
315h05 15/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
412h30 16/08/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1 : Tổng quan ...Vũ Văn Công (3t, false)
515h05 16/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.2. Các phương pháp ...Phạm Thị Thương (3t, false)
608h10 17/08/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
712h30 17/08/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
815h05 17/08/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpChương 1: Giới thiệu ...
907h20 21/08/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
1012h30 22/08/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1115h05 22/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Huỳnh Thị Ngọc Anh (3t, true)
Phan Thanh Thu Phương (3t, true)
1212h30 23/08/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1 : Tổng quan ...Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
1315h05 23/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.3 - Tổ chức phân tí ...
1408h10 24/08/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1512h30 24/08/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
1615h05 24/08/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp
1707h20 28/08/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
1812h30 29/08/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1915h05 29/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.2. PT các mq ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t, true)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
2012h30 30/08/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1 : Tổng quan ...
2115h05 30/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 2.3.1. PT tình h ...Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t, true)
Vũ Ngọc Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Thu (3t, true)
Nguyễn Lan Ngọc (3t, true)
2208h10 31/08/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2312h30 31/08/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
2415h05 31/08/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpChương 1: Tiếp 1.3 Tr ...
2507h20 04/09/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
2612h30 05/09/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2715h05 05/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3.2. PT thứ ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Trần Thị Mai Linh (3t, true)
Phan Thanh Thu Phương (3t, true)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
2812h30 06/09/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán nhâ ...Nguyễn Hà My (3t, false)
2915h05 06/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 3.2. Phân tích t ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3008h10 07/09/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3112h30 07/09/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
3215h05 07/09/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ...Đặng Khánh Hà (3t, false)
Vũ Ngọc Hà (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3307h20 11/09/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
3412h30 12/09/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3515h05 12/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương3.4. PT tình hình cun ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3612h30 13/09/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán nhâ ...Vũ Văn Công (3t, false)
Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Huỳnh Thu Ngân (1t, false)
Trần Thị Quỳnh (3t, false)
Trần Hữu Sáng (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
3715h05 13/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 1 CHƯƠNG 4 ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3808h10 14/09/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3912h30 14/09/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
4015h05 14/09/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Phan Thanh Thu Phương (3t, false)
4107h20 18/09/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
4212h30 19/09/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4315h05 19/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương4.2. Đánh giá chung t ...Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Bùi Thị Vân Anh (3t, true)
4412h30 20/09/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán nhâ ...
4515h05 20/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp: 4.3. Phân tích ...Vũ Ngọc Hà (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Huyền (3t, true)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
4608h10 21/09/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4712h30 21/09/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
4815h05 21/09/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên ...
4907h20 25/09/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
5012h30 26/09/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5115h05 26/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
5212h30 27/09/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán nhâ ...
5315h05 27/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Chu Thị Minh Giang (3t, true)
Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Huỳnh Thu Ngân (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
5408h10 28/09/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5512h30 28/09/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
5615h05 28/09/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH K ...
5707h20 02/10/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
5812h30 03/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5915h05 03/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Vũ Thị Lan Hương (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
6012h30 04/10/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán nhâ ...
6115h05 04/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6207h20 05/10/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
6308h10 05/10/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6412h30 05/10/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
6515h05 05/10/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp3.1 Nội dung phân tí ...
6607h20 09/10/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
6712h30 10/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6815h05 10/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.1. Phân tích ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
6912h30 11/10/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngĐặng Khánh Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Bùi Thị Phương (3t, false)
Trần Thị Quỳnh (3t, false)
Trần Hữu Sáng (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Bùi Thúy Loan (3t, true)
Vũ Thị Tố Uyên (2t, false)
7015h05 11/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7107h20 12/10/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
7208h10 12/10/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7312h30 12/10/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
7415h05 12/10/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH T ...
7507h20 16/10/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
7612h30 17/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7715h05 17/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 “Tiếp” 5 ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
7812h30 18/10/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...Huỳnh Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Thái Mỹ Ninh (3t, false)
Trần Thị Quỳnh (3t, false)
Trần Hữu Sáng (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Vũ Thị Tố Uyên (3t, false)
7915h05 18/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8007h20 19/10/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
8108h10 19/10/20173QT1801K
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8212h30 19/10/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
8315h05 19/10/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.2 Chỉ tiêu đánh giá ...
8407h20 23/10/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
8512h30 24/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8615h05 24/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
8712h30 25/10/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...Huỳnh Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Trần Thị Quỳnh (3t, true)
Trần Hữu Sáng (3t, true)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, true)
8815h05 25/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8907h20 26/10/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
9012h30 26/10/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
9115h05 26/10/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.3 Lựa chọn suất chi ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
9207h20 30/10/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
9312h30 31/10/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9415h05 31/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 6 : PHÂN TÍCH ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, true)
9512h30 01/11/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...Đặng Khánh Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Thái Mỹ Ninh (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
9615h05 01/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9707h20 02/11/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
9812h30 02/11/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
9915h05 02/11/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH H ...Đặng Khánh Hà (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
10007h20 06/11/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
10112h30 07/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10215h05 07/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...
10312h30 08/11/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Thái Mỹ Ninh (3t, false)
Trần Thị Quỳnh (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
10415h05 08/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10507h20 09/11/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
10612h30 09/11/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
10715h05 09/11/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 1 : Đánh giá khả n ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Phan Thanh Thu Phương (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
10807h20 13/11/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
10912h30 14/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11015h05 14/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
11112h30 15/11/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...Nguyễn Thu Hương (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
11215h05 15/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11307h20 16/11/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
11412h30 16/11/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
11515h05 16/11/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp
11607h20 20/11/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
11712h30 21/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11815h05 21/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
11912h30 22/11/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán xuấ ...
12015h05 22/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12107h20 23/11/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
12212h30 23/11/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
12315h05 23/11/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp
12407h20 27/11/2017C1025JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
12512h30 28/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12615h05 28/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12712h30 29/11/2017A3053QT1801K
Kế Toán Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12815h05 29/11/2017A3053QT1801K
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12907h20 30/11/2017C1024JPN31054-1
Nhật Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Khánh Hội
13012h30 30/11/2017A3053QT1801K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Vũ Phú Dưỡng
13115h05 30/11/2017A3053QT1801K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp