Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Hoàng Vũ1412601063VH180111/02/1996NamTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1ENG31035-1Tiếng Anh 5 Nguyễn Thị HuyềnA1000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 16/10/2018C2014ENG31035-1
Tiếng Anh 5
Nguyễn Thị HuyềnA
207h55 19/10/2018C2014ENG31035-1
Tiếng Anh 5
Nguyễn Thị HuyềnA
307h55 23/10/2018C2014ENG31035-1
Tiếng Anh 5
Nguyễn Thị HuyềnA
407h55 26/10/2018C2014ENG31035-1
Tiếng Anh 5
Nguyễn Thị HuyềnA