Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Huyền Thảo1412401145QT1803K13/10/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT19M-QT19TThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu3108

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 16/01/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuGiới thiệu môn học Ch ...Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Hoàng Ngọc Huyền (3t, true)
Nguyễn Thu Huyền (3t, false)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t, false)
Trần Viết Long (3t, false)
209h05 23/01/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
309h05 30/01/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu1.2. Cơ cấu TTCK , 1. ...Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
409h05 06/02/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.1. Cổ phiếu 2.2. Tr ...Nguyễn Thành Công (3t, false)
Lê Thị Dung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Bùi Thị Thu Hiền (3t, true)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Viết Long (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (3t, false)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (3t, true)
Phạm Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thúy Vân (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, true)
509h05 27/02/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.3. Chứng chỉ quỹ đầ ...Nguyễn Thị Kim Chi (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Mạc Thị Thùy Dương (3t, true)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Viết Long (3t, false)
Nguyễn Văn Mạnh (3t, false)
Nguyễn Kông Minh (3t, true)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (3t, true)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Thảo (3t, true)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
609h05 06/03/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.5. Chứng khoán phái ...Nguyễn Thị Kim Chi (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, true)
Hoàng Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Nguyễn Văn Mạnh (3t, true)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, true)
Lê Thị Phượng (3t, true)
709h05 13/03/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 3. Định giá ch ...Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (3t, true)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
809h05 20/03/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...Đào Ngọc Tùng Anh (3t, false)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Mạnh (3t, false)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
909h05 27/03/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Hoàng Ngọc Huyền (3t, true)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
1009h05 03/04/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...Nguyễn Thị Kim Chi (3t, false)
Bùi Thanh Bình (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
Phạm Đoàn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
1109h05 10/04/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 4. Thị trường ...Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
1209h05 17/04/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.4. Xác định giá phá ...Nguyễn Thị Kim Chi (3t, true)
Nguyễn Thành Công (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Mạnh (3t, true)
Lê Thị Phượng (3t, true)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, true)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
1309h05 24/04/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.5. Các phương pháp ...Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
1409h05 01/05/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1509h05 08/05/2018A3063QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐỗ Khánh Duy (3t, false)
Vũ Thúy Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (3t, false)
1612h30 10/05/2018a3066QT19M-QT19T
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐỗ Khánh Duy (6t, false)
Bùi Thị Minh Huyền (6t, false)
Vũ Thúy Quỳnh (6t, false)
Đào Văn Tuyền (6t, true)
Lê Thị Phượng (6t, false)