Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đặng Thị Thanh Ngọc1412401243QT1802K30/09/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2001Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5360
2QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Hoàng Đan4000
3QT1802KCầu Lông Phạm Thị Hường4200
4QT1802KTư Tưởng Hồ Chí Minh Mạc Văn Nam4600
5QT1802KĐường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4300
6QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hòa Thị Thanh Hương4220
7QT1802KKế Toán Máy Văn Hồng Ngọc4330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 14/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...
209h05 14/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
312h30 14/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 1. Tổ chức côn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
407h20 15/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp : 1.1. Đối tượng ...
509h05 15/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
613h20 15/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
715h05 15/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương I: Những vấn đ ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
809h05 17/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
907h20 18/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1009h05 18/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
1107h20 21/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Đức Trung (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hà (2t, true)
1209h05 21/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Trình tự tiến hà ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
1312h30 21/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc2.3. Mở dữ liệu kế to ...Nguyễn Thị Thu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
1407h20 22/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.3 - Tổ chức phân tí ...Phạm Phương Linh (2t, false)
Phạm Trần Sơn (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
1509h05 22/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1613h20 22/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1715h05 22/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
1809h05 24/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.2. PT các mqh cân đ ...Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
Nguyễn Lan Phương (3t, true)
Trần Thị Mai Anh (3t, true)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
1907h20 25/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2009h05 25/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
2107h20 28/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3.1. PT tình ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Ngọc Dương (2t, false)
2209h05 28/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
2312h30 28/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 3: kế toán vốn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
2407h20 29/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.3.2. PT thứ hạng ch ...Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Lê Ánh Hằng (2t, true)
Nguyễn Hoài Anh (2t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (2t, false)
2509h05 29/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2613h20 29/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2715h05 29/08/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...
2809h05 31/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 2.3.2. PT thứ hạ ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
2907h20 01/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3009h05 01/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
3107h20 04/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
3209h05 04/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan
3312h30 04/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
3407h20 05/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, true)
Phạm Phương Linh (2t, false)
3509h05 05/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3613h20 05/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3715h05 05/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương II: Những vấn ...Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Vương Diệu Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
3809h05 07/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 3.3. PT tình hìn ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
3907h20 08/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4009h05 08/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
4107h20 11/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương3.5. PT mqh giữa kết ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Nguyễn Lan Phương (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
4209h05 11/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
4312h30 11/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.1. Kế toán quỹ (LT ...Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
4407h20 12/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương4.2. Đánh giá chung t ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
4509h05 12/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4613h20 12/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4715h05 12/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
4809h05 14/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngĐánh giá 1 4.3. Phân ...
4907h20 15/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5009h05 15/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
5107h20 18/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
5209h05 18/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Phương Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, )
Nguyễn Kim Quyên (1t, )
Đỗ Anh Tuấn (1t, false)
5312h30 18/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.2. Kế toán ngân hàn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
5407h20 19/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
5509h05 19/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5613h20 19/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5715h05 19/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. Quy phạm. Pháp l ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
5809h05 21/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
5907h20 22/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6009h05 22/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
6107h20 25/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Nguyễn Ngọc Dương (2t, true)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
6209h05 25/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH K ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6312h30 25/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6407h20 26/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 4. 4. PT một số ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Trần Thị Mai Anh (2t, true)
Bùi Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Việt Anh (2t, false)
6509h05 26/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6613h20 26/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6715h05 26/09/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan IV. Quan hệ pháp luậ ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Hoàng Hưng (3t, false)
Hoàng Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
6809h05 28/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 5.1. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
6907h20 29/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7009h05 29/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
7109h05 02/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Nội dung phân tí ...Trần Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
7212h30 02/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
7307h20 03/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
7409h05 03/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7513h20 03/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7615h05 03/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
7709h05 05/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
7809h05 06/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
7909h05 09/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH T ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8012h30 09/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
8107h20 10/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
8209h05 10/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8313h20 10/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8415h05 10/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương III: Hình thức ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Ngô Tuấn Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Đinh Trung Đức (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt (3t, false)
8509h05 12/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
8609h05 13/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
8709h05 16/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chỉ tiêu đánh gi ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
8812h30 16/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.2. kt quá trình bán ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, true)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Tô Thanh Xuân (3t, false)
8907h20 17/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.2. Đánh giá kh ...Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
9009h05 17/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9113h20 17/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9215h05 17/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1. Chương IV ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Vũ Thị Việt Hà (3t, false)
Đỗ Thúy Hạnh (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
9309h05 19/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
9409h05 20/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
9509h05 23/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lựa chọn suất tr ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
9612h30 23/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 5: kế toán vật ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
9707h20 24/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
9809h05 24/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9915h05 24/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10009h05 26/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương 6.3. Phân tích cơ cấ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
10109h05 27/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
10209h05 30/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH H ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10312h30 30/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.1. Kế toán vật tư h ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10415h05 30/10/2017A1023QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2 Kế toán tài sản c ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10507h20 31/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.4. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
10609h05 31/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10715h05 31/10/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương V: Luật H ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Nguyễn Thị Tâm (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
10809h05 02/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngChữa bài tập các chươ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
10909h05 03/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
11009h05 06/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, )
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, )
11112h30 06/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2. Kế toán TSCĐ (LT ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11207h20 07/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
11309h05 07/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11415h05 07/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương VI: Luật ...Vũ Hoàng Anh (3t, false)
Vũ Thị Trâm Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Vũ Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Dương (3t, false)
Đỗ Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Ngọc Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Đàm Thị Hiên (3t, false)
Vũ Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Vũ Thị Thanh Vân (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Chu Thanh Trà (1t, )
11509h05 09/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
11609h05 10/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
11709h05 13/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11812h30 13/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc6.1 kế toán tiền lg ( ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11907h20 14/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12009h05 14/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12115h05 14/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanVũ Hoàng Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Đỗ Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Hằng (3t, false)
Vũ Quang Huy (3t, false)
Trần Hà My (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đinh Thị Mỹ Linh (3t, false)
Lê Đức Minh (3t, false)
Nguyễn Thu Nga (3t, false)
Trần Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đỗ Kim Phượng (3t, false)
Phạm Minh Quí (3t, false)
Vũ Thanh Tùng (3t, false)
Vũ Thị Thanh Vân (3t, false)
12209h05 16/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12309h05 17/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
12409h05 20/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
12512h30 20/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
12607h20 21/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12709h05 21/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12815h05 21/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12909h05 23/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13009h05 24/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
13109h05 27/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
13212h30 27/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
13307h20 28/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13409h05 28/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
13515h05 28/11/2017B2013DL2001
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
13609h05 30/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13709h05 01/12/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam