Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thị Thu Hải1512601005VH190104/01/1997NữTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1VH1901Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1108
2VH1901Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn Đào Thị Thanh Mai1110
3VH1901Thống Kê Du Lịch Lê Thị Nam Phương1200
4VH1901Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam Phạm Thị Hoàng Điệp1240
5VH1901Pháp Luật Du Lịch Vũ Thị Thanh Lan1209
6DT19-DL19Thể Dục Aerobics Vũ Thị Thùy Linh1700
7CT-DC21Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 14/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh LanChương 1: những vấn đ ...
207h55 15/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
313h00 15/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpGiới thiệu, giải th ...Nguyễn Văn Bắc (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Văn Thắng (4t, false)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
413h00 16/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...
513h00 17/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Tổng quan v ...Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
613h00 21/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 2: Quy ch ...
707h55 22/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
813h00 22/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 2. Nội dung củ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
913h00 23/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương2.1. Tiếp 2.2. Bảng t ...Nguyễn Ngọc Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Nguyễn Văn Thắng (4t, false)
Phạm Hồng Thắm (4t, false)
1013h00 24/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1107h55 28/08/2018B3054VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.2.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1213h00 28/08/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật v ...Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1307h55 29/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1413h00 29/08/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.2. Các phong tục ...Lê Thị Thu Hải (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Hồng Thắm (4t, false)
1513h00 30/08/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...
1613h00 31/08/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.4. Vấn đề bảo tồn ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
1713h00 04/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 4:Xử lý v ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Phạm Quang Huy (4t, false)
1807h55 05/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1913h00 05/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp2.2.3. Các phong tục ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2013h00 06/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2113h00 07/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.3. Thánh địa Mỹ Sơn ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2213h00 11/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lantiếp Kiểm tra Tổng kế ...Phạm Quang Huy (4t, false)
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2307h55 12/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2413h00 12/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 3. Phong tục t ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2513h00 13/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (1t, )
Đoàn Thị Ánh Tuyết (1t, )
2613h00 14/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.4.2. Tiêu chí để đư ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
2713h00 18/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lan
2807h55 19/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2913h00 19/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng ĐiệpCác nhóm SV thuyết tr ...
3013h00 20/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
3113h00 21/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.5.3. Những giá trị ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
3213h00 25/09/2018C2034VH1901
Pháp Luật Du Lịch
Vũ Thị Thanh Lan
3307h55 26/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3413h00 26/09/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp4.4. Cấu trúc của Lễ ...Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (4t, false)
3513h00 27/09/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương
3613h00 28/09/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngSinh viên đi thực tế, ...
3707h55 01/10/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
3807h55 03/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3913h00 03/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.1.2.2. Du lịch lễ h ...
4013h00 04/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.2.Các phương pháp t ...
4113h00 05/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngSinh viên đi thực tế, ...
4207h55 08/10/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
4307h55 10/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4413h00 10/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội ...
4513h00 11/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương8.1. Đối tượng ngh.cứ ...Nguyễn Ngọc Huy (4t, false)
Đoàn Thị Ánh Tuyết (4t, false)
Lê Thị Thu Huyền (4t, false)
4613h00 12/10/2018C2035VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngThuyết trình và phản ...
4707h55 15/10/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
4807h55 17/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4913h00 17/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp5.2.2. Một số lễ hội ...
5013h00 18/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương9.1. Thống kê khách D ...
5113h00 19/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5207h55 22/10/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
5307h55 24/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5413h00 24/10/2018C2034VH1901
Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam
Phạm Thị Hoàng Điệp
5513h00 25/10/2018C2034VH1901
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương
5613h00 26/10/2018C2034VH1901
Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5707h55 29/10/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
5813h00 30/10/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiGiới thiệu học phần ( ...Phạm Quang Huy (1t, )
Nguyễn Văn Thắng (1t, )
5913h00 31/10/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổng quan về kinh doa ...Nguyễn Văn Bắc (4t, true)
Trương Bá Bình (4t, true)
Lê Thị Thu Hải (1t, )
6007h55 01/11/2018B1024VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiCơ sở vật chất và kỹ ...
6113h00 01/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Các chức nă ...Trương Bá Bình (1t, )
6213h00 02/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (2t) Đánh giá 1 ...Nguyễn Văn Thắng (4t, true)
6307h55 05/11/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
6407h55 05/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổ chức kinh doanh lư ...
6513h55 05/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTổ chức kinh doanh ăn ...
6613h00 06/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 2 (1t) Tổ ch ...Lê Thị Thu Huyền (4t, true)
Phạm Hồng Thắm (4t, true)
6707h55 07/11/2018B1054VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Quản trị ch ...
6813h00 07/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiTiếp (1t) Nghiên cứu ...
6913h00 08/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiNghiên cứu thực tế Ch ...
7013h00 09/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiChuẩn bị bài trình bà ...
7107h55 12/11/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
7207h55 12/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiChuẩn bị bài trình bà ...
7313h55 12/11/2018B1034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 ...
7413h00 13/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 ...
7513h00 14/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh MaiĐánh giá 3 (1t) ...
7613h00 15/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
7713h00 16/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
7807h55 19/11/20182DT19-DL19
Thể Dục Aerobics
Vũ Thị Thùy Linh
7913h00 20/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
8013h00 21/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
8113h00 22/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai
8213h00 23/11/2018C2034VH1901
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Đào Thị Thanh Mai