Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Bích Ngọc1412401086QT1802K02/01/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Hoàng Đan4070
2QT1901KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Thảo5290
3QT1802KCầu Lông Phạm Thị Hường4200
4QT1802KKế Toán Máy Văn Hồng Ngọc4300
5QT1802KTư Tưởng Hồ Chí Minh Mạc Văn Nam4600
6QT1802KĐường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc4300
7QT1802KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hòa Thị Thanh Hương4250

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 14/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...
209h05 14/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
312h30 14/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 1. Tổ chức côn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
407h20 15/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp : 1.1. Đối tượng ...
509h05 15/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
612h30 15/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoGiới thiệu học phần C ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
713h20 15/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
809h05 17/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
912h30 17/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo1.3. Chức năng của ki ...
1007h20 18/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1109h05 18/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
1207h20 21/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Nguyễn Đức Trung (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hà (2t, true)
1309h05 21/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Trình tự tiến hà ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
1412h30 21/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc2.3. Mở dữ liệu kế to ...Nguyễn Thị Thu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
1507h20 22/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.3 - Tổ chức phân tí ...Phạm Phương Linh (2t, false)
Phạm Trần Sơn (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
1609h05 22/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1712h30 22/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoChương 2: Các tổ chức ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
1813h20 22/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1909h05 24/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.2. PT các mqh cân đ ...Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, true)
Nguyễn Lan Phương (3t, true)
Trần Thị Mai Anh (3t, true)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
2012h30 24/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo2.2. Tổ chức kiểm ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
2107h20 25/08/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2209h05 25/08/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
2307h20 28/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3.1. PT tình ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Ngọc Dương (2t, false)
2409h05 28/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
2512h30 28/08/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 3: kế toán vốn ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
2607h20 29/08/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương2.3.2. PT thứ hạng ch ...Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Lê Ánh Hằng (2t, true)
Nguyễn Hoài Anh (2t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (2t, false)
2709h05 29/08/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2812h30 29/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo2.3. Tổ chức kiểm ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, false)
Lê Thị Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Kim Quyên (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t, true)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Phạm Thị Yến (3t, false)
2913h20 29/08/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3009h05 31/08/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 2.3.2. PT thứ hạ ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
3112h30 31/08/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoChương 3: Các khái ni ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Thị Hải Ninh (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3207h20 01/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3309h05 01/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
3407h20 04/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
3509h05 04/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan
3612h30 04/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
3707h20 05/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 3.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, true)
Phạm Phương Linh (2t, false)
3809h05 05/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3912h30 05/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.1. Gian lận và sai ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
4013h20 05/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4109h05 07/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 3.3. PT tình hìn ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
4212h30 07/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.2. Trọng yếu (LT+BT ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thị Ngọc Diệp (3t, true)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Nguyễn Thị Thủy Tiên (3t, true)
Vũ Đình Việt (3t, false)
4307h20 08/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
4409h05 08/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
4507h20 11/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương3.5. PT mqh giữa kết ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Nguyễn Lan Phương (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
4609h05 11/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
4712h30 11/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.1. Kế toán quỹ (LT ...Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
4807h20 12/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương4.2. Đánh giá chung t ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
4909h05 12/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5012h30 12/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.3. Rủi ro 3.4. Cơ ...Trần Thị Nhinh (3t, false)
Hoàng Thị Quý (3t, true)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
5113h20 12/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5209h05 14/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngĐánh giá 1 4.3. Phân ...
5312h30 14/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.4. Cơ sở dẫn liệ ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Kim Phượng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
5407h20 15/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
5509h05 15/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
5607h20 18/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Đặng Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
5709h05 18/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Phương Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, )
Nguyễn Kim Quyên (1t, )
Đỗ Anh Tuấn (1t, false)
5812h30 18/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc3.2. Kế toán ngân hàn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
5907h20 19/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Nguyễn Ngọc Huyền (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
6009h05 19/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6112h30 19/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.5. Bằng chứng kiê ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
6213h20 19/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6309h05 21/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6412h30 21/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo3.6. Hệ thống kiểm ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
6507h20 22/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
6609h05 22/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
6707h20 25/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Nguyễn Ngọc Dương (2t, true)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
6809h05 25/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH K ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6912h30 25/09/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
7007h20 26/09/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 4. 4. PT một số ...Lê Quốc Vũ (2t, false)
Trần Thị Mai Anh (2t, true)
Bùi Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Việt Anh (2t, false)
7109h05 26/09/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7212h30 26/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoĐánh giá 1 Chương 4: ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
7313h20 26/09/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7409h05 28/09/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 5.1. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
7512h30 28/09/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo4.1. Phương pháp kiê ...Nguyễn Hoài Anh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (3t, false)
Lê Ngọc Hà (3t, true)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, true)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
7607h20 29/09/2017A3052QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
7709h05 29/09/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
7809h05 02/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Nội dung phân tí ...Trần Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
7912h30 02/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.1. Kế toán quá trìn ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8007h20 03/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
8109h05 03/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
8212h30 03/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo4.2 . Phương pháp ki ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Trương Việt Anh (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Điệp Nhi (3t, true)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Đỗ Anh Tuấn (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
8313h20 03/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8409h05 05/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
8509h05 06/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
8609h05 09/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH T ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8712h30 09/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
8807h20 10/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, true)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, false)
8909h05 10/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9012h30 10/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.1. Phương pháp c ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Tiêu Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
9113h20 10/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9209h05 12/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
9309h05 13/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
9409h05 16/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chỉ tiêu đánh gi ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
9512h30 16/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc4.2. kt quá trình bán ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, true)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, true)
Nguyễn Ngọc Huyền (3t, false)
Vũ Thị Hương (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Tô Thanh Xuân (3t, false)
9607h20 17/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.2. Đánh giá kh ...Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
9709h05 17/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
9812h30 17/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.3. Chọn mẫu the ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Như Quỳnh (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
9913h20 17/10/20173QT1802K
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10009h05 19/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
10109h05 20/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
10209h05 23/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lựa chọn suất tr ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10312h30 23/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng NgọcChương 5: kế toán vật ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
10407h20 24/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
Lê Quốc Vũ (2t, true)
10509h05 24/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
10612h30 24/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo5.3.3. Chọn mẫu the ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Phan Thị Kim Ngân (3t, true)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Lê Ánh Hằng (1t, true)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, true)
Ngô Phạm Thúy Ngân (1t, true)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, true)
Nguyễn Kim Quyên (1t, true)
Phạm Trần Sơn (1t, true)
Đỗ Anh Tuấn (1t, )
Nguyễn Ngọc Huyền (1t, true)
10709h05 26/10/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương 6.3. Phân tích cơ cấ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, true)
10809h05 27/10/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
10909h05 30/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH H ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11012h30 30/10/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.1. Kế toán vật tư h ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Chu Thanh Trà (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11115h05 30/10/2017A1023QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2 Kế toán tài sản c ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11207h20 31/10/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 6.4. Phân tích t ...Bùi Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (2t, false)
Phạm Phương Linh (2t, false)
Hoàng Thị Lý (2t, false)
Đặng Thị Trang (2t, false)
11309h05 31/10/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
11412h30 31/10/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo6.2. Tổ chức quá trìn ...Phạm Phương Linh (3t, false)
Dương Ngọc Anh (3t, false)
Trần Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Giang (1t, false)
11509h05 02/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngChữa bài tập các chươ ...Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
11609h05 03/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
11709h05 06/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, )
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, )
11812h30 06/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc5.2. Kế toán TSCĐ (LT ...Đặng Việt Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Thanh Huyền (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
11907h20 07/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12009h05 07/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12112h30 07/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Thảo6.2. Tổ chức quá trìn ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Lương Thị Thu Duyên (3t, false)
Bùi Quang Huy (3t, true)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nga (3t, true)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Trần Thị Nhinh (3t, false)
Nguyễn Kim Quyên (3t, true)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Bùi Thị Yến (3t, true)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
12209h05 09/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12309h05 10/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
12409h05 13/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
12512h30 13/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc6.1 kế toán tiền lg ( ...Nguyễn Hoài Anh (3t, true)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Trần Sơn (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
12607h20 14/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
12709h05 14/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
12812h30 14/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
12909h05 16/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13009h05 17/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
13109h05 20/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
13212h30 20/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
13307h20 21/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13409h05 21/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
13512h30 21/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...Dương Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Thương (3t, false)
Vũ Đình Việt (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
13609h05 23/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
13709h05 24/11/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
13809h05 27/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
13912h30 27/11/2017F1033QT1802K
Kế Toán Máy
Văn Hồng Ngọc
14007h20 28/11/2017A3052QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
14109h05 28/11/2017A3053QT1802K
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
14212h30 28/11/2017A4023QT1901K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh ThảoBài tập ...
14309h05 30/11/2017A3053QT1802K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
14409h05 01/12/2017A3053QT1802K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam