Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Bảo Ngọc1412401215QT1804K10/09/1996NữTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2002KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Phương3800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h05 18/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...
209h05 25/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng của ki ...
309h05 01/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 2: Các tổ chức ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Phạm Đức Văn (3t, false)
409h05 08/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Phạm Đức Văn (3t, false)
509h05 01/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
609h05 08/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
709h05 15/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
809h05 22/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
912h30 23/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1009h05 29/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1112h30 30/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1209h05 05/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1312h30 06/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1409h05 12/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1512h30 13/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1609h05 19/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1712h30 20/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1809h05 26/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
1912h30 27/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
2009h05 03/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
2112h30 04/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
2209h05 10/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
2312h30 11/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương