Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thế Đạt1512751001QT2101K17/11/1996NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2101KVõ Cổ Truyền Lương Văn Hải2700
2QT21Giải Tích Hoàng Hải Vân49320
3QT21K-QT21TNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1 Nguyễn Bá Hùng3500
4QT21K-QT21TBơi Lội Ngô Bá Thắng3600
5QT21K-QT21TAnh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Mai Anh44320
6QT21-VH21-PL21Môi Trường Và Con Người Nguyễn Thị Tươi44160
7QT21K-QT21TTin Học đại Cương 2 Ngô Trường Giang39420
8QT21Nguyên Lý Kế Toán Văn Hồng Ngọc53220

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 15/01/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: The Real You ...
209h05 15/01/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường GiangModule 4: Microsoft O ...Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (3t, false)
307h20 16/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
409h05 16/01/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
514h10 16/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
607h20 17/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
709h05 17/01/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: The Real You ...
812h30 17/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc1.2 Đối tượng của hạc ...
907h20 18/01/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (2 tiết) ...
1012h30 18/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc2.2 hệ thống bản chứn ...
1107h20 19/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.1 ...Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
1209h05 19/01/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: The Real You ...
1307h20 22/01/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: The Real You ...
1409h05 22/01/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Mạc Thị Thanh Huyền (3t, false)
Bùi Thị Thu Hương (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Bùi Phương Thảo (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
1507h20 23/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân1.2. Giới hạn và sự l ...Đỗ Hoàng Long (1t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
1609h05 23/01/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
1714h10 23/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
1807h20 24/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.2. Tài khoản kế toá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1909h05 24/01/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: The Real You ...
2012h30 24/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
2107h20 25/01/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiMở đầu (1t) Chương 1 ...
2212h30 25/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2307h20 26/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.2 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (1t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (1t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Đức Hợp (1t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2409h05 26/01/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf Check 1 (cont) ...
2507h20 29/01/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
2609h05 29/01/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Ngô Bạch Diệp (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, true)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Bùi Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
2707h20 30/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.2 ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
2809h05 30/01/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
2914h10 30/01/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
3007h20 31/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
3109h05 31/01/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
3212h30 31/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
3307h20 01/02/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.2. ...Phạm Quỳnh Chi (2t, )
Phạm Thành Dương (2t, )
Đào Thùy Dương (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Lê Văn Hào (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Nguyễn Văn Linh (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Trần Công Minh (2t, )
Hoàng Kim Ngân (2t, )
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, )
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, )
Đặng Duy Thành (2t, )
Trần Huy Thành (2t, )
Tống Thị Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
3412h30 01/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
3507h20 02/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânCHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH V ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
3609h05 02/02/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning and L ...
3707h20 05/02/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning and L ...
3809h05 05/02/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.4. Công thức và bản ...Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, true)
Bùi Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
3907h20 06/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.1 2.2 Nguyên h ...Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
4009h05 06/02/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
4114h10 06/02/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
4207h20 07/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.2. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
4309h05 07/02/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning and L ...
4412h30 07/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Trần Công Minh (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
4507h20 08/02/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.4. ...Trần Công Minh (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Hoàng Kim Ngân (2t, )
Đồng Trần Tú Anh (2t, )
Ngô Bạch Diệp (2t, )
Lê Văn Hào (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Nguyễn Văn Linh (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Đặng Duy Thành (2t, )
4609h05 08/02/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning and L ...
4712h30 08/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
4807h20 09/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.2 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Trần Công Minh (1t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (1t, false)
4909h05 09/02/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
5007h20 26/02/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Winning and L ...
5109h05 26/02/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Bùi Phương Thảo (3t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
5207h20 27/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân2.3. Tích phân xác đị ...Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (1t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (1t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (1t, false)
Dương Hồng Ngọc (1t, false)
Nguyễn Thị Thảo (1t, false)
5309h05 27/02/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
5414h10 27/02/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
5507h20 28/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
5609h05 28/02/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf Check 2 (cont) ...
5712h30 28/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đàm Phi Hùng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
5807h20 01/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp) 1.6. ...Đồng Trần Tú Anh (2t, )
Đào Thùy Dương (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Lê Bá Việt Đức (2t, )
Lê Văn Hào (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Trần Huy Thành (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Lê Thị Trang (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
5912h30 01/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
6007h20 02/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.3 2.4. Tích ph ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (1t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (1t, false)
6109h05 02/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review ...
6207h20 05/03/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSkills Round Up ...
6309h05 05/03/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
6407h20 06/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.4 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
6509h05 06/03/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
6614h10 06/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
6707h20 07/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
6809h05 07/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 1 ...
6912h30 07/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
7007h20 08/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.1. ...
7112h30 08/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.2. Hạch toán quá tr ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
7207h20 09/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânĐG 1: Giải các bài to ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (2t, false)
7309h05 09/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town and Coun ...
7407h20 12/03/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town and Coun ...
7509h05 12/03/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.5.5. Hàm tính toán ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
7607h20 13/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.1 ...
7709h05 13/03/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
7814h10 13/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
7907h20 14/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
8009h05 14/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town and Coun ...
8112h30 14/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
8207h20 15/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị Tươi2.2. Cân bằng hệ sinh ...Phạm Quỳnh Chi (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, )
Đặng Duy Thành (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Trần Hà Trang (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
8312h30 15/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcCHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
8407h20 16/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân3.2 Đạo hàm và vi phâ ...Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (1t, false)
Trần Công Minh (1t, false)
Đặng Duy Thành (1t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
8509h05 16/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town and Coun ...
8607h20 19/03/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Town and Coun ...
8709h05 19/03/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Vũ Đức Hợp (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
8814h10 19/03/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
8907h20 20/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...
9009h05 20/03/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
9114h10 20/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
9207h20 21/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.1. Sổ kế toán 7.2. ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
9309h05 21/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf Check 3 (cont) ...
9407h20 22/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Phạm Quỳnh Chi (2t, )
Ngô Bạch Diệp (2t, )
Đào Thùy Dương (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Lê Văn Hào (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Ngô Thị Khánh Lương (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Hoàng Kim Ngân (2t, )
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, )
Trần Huy Thành (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Tống Thị Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Trang (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
9507h20 23/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
9609h05 23/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review ...
9714h10 23/03/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
9807h20 26/03/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSkills Round Up ...
9909h05 26/03/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.6. Sắp xếp và lọc d ...Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Ngô Bạch Diệp (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (3t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
10014h10 26/03/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
10107h20 27/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiĐG1 tương ứng với CĐR ...
10209h05 27/03/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
10314h10 27/03/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
10407h20 28/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (1t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (1t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, true)
10509h05 28/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In The Spotli ...
10607h20 29/03/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 : Ô nhiễm kh ...Ngô Bạch Diệp (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Nguyễn Văn Linh (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
10707h20 30/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 ...
10809h05 30/03/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In The Spotli ...
10914h10 30/03/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
11007h20 02/04/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In The Spotli ...
11109h05 02/04/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.7. Thống kê dữ liệu ...Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, true)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
11214h10 02/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
11307h20 03/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...
11409h05 03/04/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
11514h10 03/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
11607h20 04/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 các hình thức kế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
11709h05 04/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In The Spotli ...
11807h20 05/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.3. ...Phạm Quỳnh Chi (2t, )
Đào Thùy Dương (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Ngô Thị Khánh Lương (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Vũ Thúy Quỳnh (2t, )
Đặng Duy Thành (2t, )
Nguyễn Thị Thảo (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
Trần Hà Trang (2t, )
Nguyễn Thị Trang (2t, )
11907h20 06/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân3.3. Cực trị ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
12009h05 06/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: In The Spotli ...
12114h10 06/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
12207h20 09/04/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf Check 4 (cont) ...Khuất Thị Phương Anh (2t, false)
Bùi Minh Dũng (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Duy Khánh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
12309h05 09/04/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang4.8. Biểu đồ và hình ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, true)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
12414h10 09/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
12507h20 10/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 5: Ô nhiễm nướ ...
12609h05 10/04/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
12714h10 10/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
12807h20 11/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
12909h05 11/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
13007h20 12/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 5 (tiếp) 5.3. ...
13107h20 13/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Vũ Đức Hợp (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Lê Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
13209h05 13/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
13314h10 13/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
13407h20 16/04/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 (cont ...Khuất Thị Phương Anh (2t, false)
Bùi Minh Dũng (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Bùi Duy Khánh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
13509h05 16/04/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường GiangModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, true)
Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, true)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
13614h10 16/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
13707h20 17/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 6: Ô nhiễm đất ...Đồng Thị Hằng (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
13809h05 17/04/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
13914h10 17/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
14007h20 18/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
14109h05 18/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
14207h20 19/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 6 (tiếp) 6.3. ...
14307h20 20/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 CHƯƠNG 4: PH ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (1t, false)
14409h05 20/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
14514h10 20/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
14607h20 23/04/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Khuất Thị Phương Anh (2t, false)
Bùi Minh Dũng (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Duy Khánh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
14709h05 23/04/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang6.3. Chèn hình ảnh và ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
14814h10 23/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
14907h20 24/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 7 (tiếp) 7.2. ...
15009h05 24/04/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
15114h10 24/04/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
15207h20 25/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọcdg3 ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
15309h05 25/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
15407h20 26/04/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 8: Giảm thiểu ...Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, )
Phạm Văn Hoàng (2t, )
Đồng Trần Tú Anh (2t, )
Phạm Quỳnh Chi (2t, )
Đào Thùy Dương (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Lê Văn Hào (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Ngô Thị Khánh Lương (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Hoàng Kim Ngân (2t, )
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, )
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Đặng Duy Thành (2t, )
Trần Huy Thành (2t, )
Nguyễn Thị Thảo (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Tống Thị Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Trang (2t, )
Vũ Thị Huyền Trang (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
15509h05 26/04/2018C1043QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15607h20 27/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân4.2. Phương trình vi ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
15709h05 27/04/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Gifts (cont) ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
15814h10 27/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
15907h20 30/04/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
16009h05 30/04/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang
16114h10 30/04/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
16207h20 01/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị Tươi
16309h05 01/05/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
16414h10 01/05/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
16507h20 02/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcNguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
16609h05 02/05/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf Check 5 (cont) ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
16707h20 03/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 8 (tiếp) 8.2. ...Đồng Thị Hằng (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Bùi Phương Quỳnh (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
16807h20 04/05/2018B3012QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Khuất Thị Phương Anh (2t, false)
Bùi Minh Dũng (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Duy Khánh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Lã Thái Trung (2t, false)
16907h20 04/05/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 4.2 ...
17009h05 04/05/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...Khuất Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Minh Dũng (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Duy Khánh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Lã Thái Trung (3t, false)
17114h10 04/05/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
17207h20 05/05/2018C2043QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 4.2 ...
17307h20 07/05/2018C2032QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
17409h05 07/05/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang
17509h05 07/05/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường Giang6.6. Hoàn thiện bản t ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, true)
17614h10 07/05/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
17707h20 08/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 9: Bảo vệ môi ...Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
Nguyễn Thế Đạt (2t, )
Đồng Thị Hằng (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
Tống Thị Thu Thảo (2t, )
17809h05 08/05/2018C2033QT21K-QT21T
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
17914h10 08/05/20183QT2101K
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
18007h20 09/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
18109h05 09/05/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
18207h20 10/05/2018C2032QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị TươiChương 9 (tiếp) 9.2. ...Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, )
Hoàng Thu Hà (2t, )
Ngô Thị Huyền (2t, )
Đỗ Hoàng Long (2t, )
Vũ Hữu Nam (2t, )
18309h05 10/05/2018A2042QT21-VH21-PL21
Môi Trường Và Con Người
Nguyễn Thị Tươihọc bù nghỉ lễ 01/5 ...
18407h20 11/05/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân
18509h05 11/05/2018C2033QT21K-QT21T
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai Anh
18614h10 11/05/20183QT21K-QT21T
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
18707h20 14/05/2018A1033QT21K-QT21T
Tin Học đại Cương 2
Ngô Trường GiangKiểm tra Module 6 Ôn ...Nguyễn Trọng An Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
Ngô Minh Tuấn (3t, false)