Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Phong1312402024QT1701N06/08/1994NamTín chỉKhóa 17Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT1801KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Hòa Thị Thanh Hương3930
2QT1802KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Hoàng Đan4030
3QT1802NQuản Trị Doanh Nghiệp Lã Thị Thanh Thủy4325
4QT1902KKinh Tế Lượng Trần Thị Như Trang3430

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 14/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương I: Đại cương v ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t, )
Nguyễn Hoàng Anh (1t, )
Nguyễn Minh Anh (1t, )
Nguyễn Thanh Hải (1t, )
Trần Trọng Hữu (1t, )
Bùi Duy Khánh (1t, )
Ngô Việt Trinh (1t, )
Phạm Đức Văn (1t, )
Đỗ Thị Yến (1t, )
209h05 14/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 1: Tổng quan v ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
315h05 15/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngGiới thiệu học phần C ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
409h05 16/08/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
515h05 16/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.2. Các phương pháp ...Phạm Thị Thương (3t, false)
607h20 17/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống II. Doanh ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t, )
Nguyễn Minh Anh (1t, )
Nguyễn Văn Đạt (1t, )
Nguyễn Thanh Hải (1t, )
Trần Trọng Hữu (1t, )
713h20 17/08/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangGiới thiệu học phần P ...Phạm Quốc Hưng (5t, false)
Đỗ Thị Kim Oanh (5t, false)
Lê Thị Thu Uyên (5t, false)
807h20 21/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. Doanh nghiệp Tình ...Nguyễn Văn Đạt (1t, )
Nguyễn Ngọc Hải (1t, )
Bùi Duy Khánh (1t, )
Phạm Hải Yến (1t, )
Đỗ Thị Yến (1t, )
909h05 21/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Trình tự tiến hà ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
1015h05 22/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 1.2. Các phươn ...Huỳnh Thị Ngọc Anh (3t, true)
Phan Thanh Thu Phương (3t, true)
1109h05 23/08/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII Môi trường kinh d ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, )
1215h05 23/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương1.3 - Tổ chức phân tí ...
1307h20 24/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương II: Chỉ huy t ...
1413h20 24/08/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang1.2. Giới thiệu về mô ...
1507h20 28/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. C¸c ph­¬ng ph¸p ...Bùi Duy Khánh (2t, )
Nguyễn Văn Phong (2t, )
1609h05 28/08/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ...Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
1715h05 29/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.2. PT các mq ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t, true)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
1809h05 30/08/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
1915h05 30/08/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 2.3.1. PT tình h ...Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc Lan (3t, true)
Vũ Ngọc Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Thu (3t, true)
Nguyễn Lan Ngọc (3t, true)
2007h20 31/08/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyBài tập IV.Phong c¸c ...Vũ Thái Tùng (2t, )
2113h20 31/08/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang2.5 Các BNN độc lập 2 ...Phạm Thị Kim Oanh (5t, true)
Lê Thị Thu Uyên (5t, false)
Phạm Thị Thu Thảo (2t, true)
2207h20 04/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
2309h05 04/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan
2415h05 05/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 2.3.2. PT thứ ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Trần Thị Mai Linh (3t, true)
Phan Thanh Thu Phương (3t, true)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
2509h05 06/09/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương II: Chỉ huy t ...Vũ Thái Tùng (3t, )
Bùi Duy Khánh (3t, )
Vũ Phương Nam (3t, )
Phạm Thị Mai Trang (3t, )
2615h05 06/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp 3.2. Phân tích t ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
2707h20 07/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương III: Tao lập d ...Vũ Thái Tùng (1t, )
2813h20 07/09/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang3.3 Ước lượng mô hình ...
2907h20 11/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống III. Lựa c ...Nguyễn Thanh Hải (2t, )
Vũ Thị Hương (2t, )
Bùi Duy Khánh (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
Phạm Đức Văn (2t, )
3009h05 11/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
3115h05 12/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương3.4. PT tình hình cun ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3209h05 13/09/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. Lựa chọn hình th ...Bùi Duy Khánh (3t, )
Vũ Phương Nam (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3315h05 13/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 1 CHƯƠNG 4 ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
3407h20 14/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV Xây dựng bộ máy qu ...Mạc Như Quỳnh (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
Bùi Thị Hải Yến (2t, )
3513h20 14/09/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangChương 4: Mô hình hồi ...Phạm Thị Thu Thảo (5t, false)
3607h20 18/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương IV:Hoạch định ...Trịnh Thị Huyền (2t, )
Vũ Thị Hương (2t, )
Bùi Duy Khánh (2t, )
Vũ Phương Nam (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
Trần Trọng Hữu (1t, )
3709h05 18/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thực hành NC tín ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đỗ Thị Như Mai (3t, false)
Lâm Thị Thanh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Tú (3t, false)
Đặng Việt Anh (3t, false)
Phạm Phương Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, )
Nguyễn Kim Quyên (1t, )
Đỗ Anh Tuấn (1t, false)
3815h05 19/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương4.2. Đánh giá chung t ...Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Bùi Thị Vân Anh (3t, true)
3909h05 20/09/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. Dự thảo chiến lượ ...Vũ Phương Nam (3t, )
Phạm Thị Mai Trang (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
Nguyễn Hải Khôi (3t, )
4015h05 20/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngTiếp: 4.3. Phân tích ...Vũ Ngọc Hà (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Huyền (3t, true)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
4107h20 21/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống IV. Một số ...
4213h20 21/09/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang4.5 Hệ số R2 và R2 hi ...
4307h20 25/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyBài tập Tình huống ...
4409h05 25/09/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH K ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
4515h05 26/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4.3. Phân tích ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
4609h05 27/09/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương V:Quản trị đổi ...Phạm Văn Cường (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
4715h05 27/09/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Chu Thị Minh Giang (3t, true)
Vũ Thị Tố Uyên (3t, true)
Huỳnh Thu Ngân (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
4807h20 28/09/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. Chuyển giao công ...Vũ Thái Tùng (2t, )
4913h20 28/09/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang4.8 Dự báo mô hình hồ ...Đỗ Thúy Hằng (5t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (5t, false)
Nguyễn Vũ Quý (5t, false)
5007h20 02/10/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống III. đổi m ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
5109h05 02/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Nội dung phân tí ...Trần Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
5215h05 03/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 4. 4. PT một s ...Vũ Thị Lan Hương (3t, true)
Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
5309h05 04/10/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. đổi mới công ngh ...Nguyễn Thanh Hải (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
5413h20 05/10/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang
5507h20 09/10/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương VI: Qủan trị ...Vũ Thái Tùng (2t, )
5609h05 09/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH T ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
5709h55 09/10/2017a3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. Quản trị vật tư ...
5815h05 10/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.1. Phân tích ...Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hà My (3t, false)
5909h05 11/10/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống IV. Dự trữ ...Nguyễn Hoàng Anh (1t, )
Nguyễn Hải Khôi (3t, )
Nguyễn Thị Tâm (3t, )
Nguyễn Văn Trường (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
Phạm Đức Văn (3t, )
6013h20 12/10/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangĐánh giá 2 2 Chương ...
6112h30 13/10/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangChương 7: Phương sai ...Phạm Thị Kim Oanh (5t, false)
6207h20 16/10/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyBài tập ...Vũ Thị Hương (2t, )
Bùi Duy Khánh (1t, )
Vũ Phương Nam (2t, )
Mạc Như Quỳnh (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
Nguyễn Văn Trường (1t, )
Nguyễn Hoàng Anh (1t, )
6309h05 16/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chỉ tiêu đánh gi ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
6415h05 17/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương- Đánh giá 2 “Tiếp” 5 ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
6509h05 18/10/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI. Ph©n tÝch t×nh h× ...Vũ Thái Tùng (3t, )
6613h20 19/10/2017A4015QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang8.5 Phát hiện có tự t ...Đỗ Thúy Hằng (5t, false)
Bùi Duy Hiệp (5t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (5t, false)
Lê Thị Thu Uyên (5t, false)
6707h20 23/10/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. X©y dùng vµ qu¶n ...
6809h05 23/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lựa chọn suất tr ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
6915h05 24/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 5.2. Phân tích ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
7009h05 25/10/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. X©y dùng chÝnh s¸ ...Trịnh Ngọc Ánh (3t, )
Bùi Duy Khánh (1t, )
Bùi Thị Tuyết (1t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
7115h05 26/10/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangThực hành eviews 4 Bà ...Bùi Duy Hiệp (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Vũ Hoàng Thái (3t, false)
7207h20 30/10/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI Tæ chøc b¸n hµng v ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
7309h05 30/10/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH H ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
7415h05 31/10/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh HươngCHƯƠNG 6 : PHÂN TÍCH ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
Đỗ Thị Phương Thảo (3t, true)
7509h05 01/11/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII.QTCP,kÕt qu¶ theo ...Vũ Thái Tùng (3t, )
7615h05 02/11/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangBài 1: tiếp ...Triệu Hoài Nam (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Lê Thị Thu Uyên (3t, false)
7707h20 06/11/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
7809h05 06/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Anh (1t, )
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
Nguyễn Thị Bích Ngọc (1t, )
7915h05 07/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...
8009h05 08/11/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII.QTCP, kÕt qu¶ the ...Bùi Duy Khánh (1t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t, )
8115h05 09/11/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangBài 2: Mô hình hồi qu ...Đỗ Thúy Hằng (3t, false)
Bùi Duy Hiệp (3t, false)
Triệu Hoài Nam (3t, true)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Nguyễn Văn Phong (3t, false)
8207h20 13/11/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. ứng dụng PP tính ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (1t, )
Nguyễn Hoàng Anh (1t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
8309h05 13/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 1 ...Bùi Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Hà (3t, false)
Phạm Phương Linh (3t, false)
Hoàng Thị Lý (3t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (3t, false)
Đặng Thị Trang (3t, false)
Lê Quốc Vũ (3t, false)
8415h05 14/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương“Tiếp” 6.2. Đánh giá ...Nguyễn Hà My (3t, false)
Tô Thị Phương Thảo (3t, false)
8509h05 15/11/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyBài tập V .øng dông p ...Bùi Duy Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Huyền Trang (3t, )
Trần Trọng Hữu (1t, )
Đoàn Văn Thanh (1t, )
Ngô Việt Trinh (1t, )
Nguyễn Minh Anh (1t, )
Phạm Thị Mai Trang (1t, )
Mạc Như Quỳnh (1t, )
Nguyễn Văn Trường (3t, )
Vũ Thái Tùng (3t, )
Phạm Đức Văn (3t, )
Vũ Thị Hương (1t, )
8615h05 16/11/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như TrangBài 2: tiếp ...
8707h20 20/11/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
8809h05 20/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
8915h05 21/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
9007h20 22/11/2017a3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyBài tập Ch­¬ng IX: Qu ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Hoàng Anh (2t, )
Đặng Thị Mai Phương (2t, )
Vũ Thái Tùng (2t, )
Phạm Đức Văn (2t, )
9109h05 22/11/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. B¸o c¸o tµi chÝnh ...
9215h05 23/11/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang
9307h20 27/11/2017A3012QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
9409h05 27/11/2017A3053QT1802K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Hoàng ĐanThảo luận Đánh giá 2 ...
9515h05 28/11/2017A3053QT1801K
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Hòa Thị Thanh Hương
9609h05 29/11/2017A3013QT1802N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh Thủy
9715h05 30/11/2017A4013QT1902K
Kinh Tế Lượng
Trần Thị Như Trang