Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Hoàng Anh1412402108QT1802N04/06/1996NamTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2002KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Phương3830
2DL2001Quản Trị Học Lã Thị Thanh Thủy1437
3QT21N-MT-XD-VH-PL21Pháp Luât đại Cương Vũ Thị Thanh Lan3960
4QT1901NNguyên Lý Thống Kê Lê Thị Nam Phương37110
5QT19T-QT1902KTư Tưởng Hồ Chí Minh Mạc Văn Nam4300
6QT19N-QT1901KLuật Kinh Tế Phạm Vũ Lợi5800
7QT2002KXác Suất Thống Kê Đỗ Văn Tuyên Hoàng Hải Vân43140

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 15/01/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
209h05 16/01/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
312h30 16/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
415h05 16/01/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
512h30 17/01/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
615h05 17/01/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương 1: Đại cương q ...
707h20 18/01/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânChương 2: Biến cố và ...
809h05 18/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...
915h05 18/01/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
1007h20 22/01/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
1109h05 23/01/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 2.2 2.3. Mối qua ...Nguyễn Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Trần Hữu Sáng (3t, false)
Phạm Thị Mai Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
Dương Đức Trung (3t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (1t, false)
1212h30 23/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII, Chức năng của nhà ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
1315h05 23/01/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
1412h30 24/01/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 2: Trình bày s ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Trần Huy Thành (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
1515h05 24/01/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyQuản trị viên ...
1607h20 25/01/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân2.4.Công thức cộng xá ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Bùi Thị Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (1t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Trần Hữu Sáng (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Dương Đức Trung (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, false)
Phạm Thế Bảo (1t, false)
1709h05 25/01/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng của ki ...
1815h05 25/01/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
1907h20 29/01/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
2009h05 30/01/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân2.5. Xác suất có điều ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Ánh Hằng (1t, false)
Phạm Thị Mai Trang (1t, false)
Nguyễn Hoài Anh (2t, false)
Phạm Thế Bảo (2t, false)
Nguyễn Đức Giang (2t, false)
Đỗ Quốc Huy (2t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (2t, false)
Dương Đức Trung (2t, false)
2112h30 30/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
2215h05 30/01/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
2312h30 31/01/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 3: Các tham số ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Phạm Thanh Tú (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
2415h05 31/01/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương II:Vận dụng qu ...
2507h20 01/02/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 2.6 2.7. Công th ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, false)
Lê Ánh Hằng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Đỗ Quốc Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Đặng Thị Tố Uyên (2t, false)
Phạm Hải Long (1t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (1t, false)
Phan Đức Tùng (1t, false)
Vũ Thị Ngọc Ánh (1t, false)
Hà Thị Minh Phương (1t, false)
Hoàng Thị Chi (1t, false)
Nguyễn Đức Giang (1t, false)
Vũ Thị Thanh Huyền (1t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (1t, false)
Đoàn Thị Thùy Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (1t, false)
Phạm Thế Bảo (1t, false)
2609h05 01/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 2: Các tổ chức ...
2715h05 01/02/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
2807h20 05/02/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
2909h05 06/02/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 2.7 2.8. Phép th ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (1t, false)
3012h30 06/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3115h05 06/02/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
3212h30 07/02/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
3315h05 07/02/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyII.Các nguyên tắc cơ ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, )
Trần Thị Nhung (3t, )
3407h20 08/02/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânĐG 1: Vận dụng các lý ...Phạm Hải Long (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Vũ Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đỗ Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Vũ Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Đỗ Quốc Huy (2t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (2t, false)
Đoàn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Nguyễn Hoài Anh (1t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang Ngân (1t, false)
3509h05 08/02/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm ...
3615h05 08/02/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
3707h20 26/02/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
3809h05 27/02/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânChương 3: Đại lượng ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
3912h30 27/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2; Những vấn đ ...
4015h05 27/02/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
4112h30 28/02/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 4: Điều tra ch ...Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Đoàn Văn Thanh (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
4215h05 28/02/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương III: Thông tin ...
4307h20 01/03/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 ...Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (2t, false)
Phạm Thị Mai Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Dương Đức Trung (2t, false)
Đỗ Quốc Huy (1t, false)
Phan Đức Tùng (1t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
4409h05 01/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.3. Tổ chức kiểm ...Phạm Đức Văn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
4515h05 01/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
4607h20 05/03/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
4709h05 06/03/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 3.3. Các đặc ...
4812h30 06/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
4915h05 06/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
5012h30 07/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Đỗ Văn Đức (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
5115h05 07/03/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy
5207h20 08/03/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 ...Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Hoài Anh (1t, false)
Đặng Thị Thanh Ngọc (1t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, false)
Vũ Thị Thanh Huyền (1t, false)
Hoàng Thị Chi (1t, false)
Trần Thị Kim Anh (1t, false)
Đỗ Việt Dũng (1t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Đỗ Quốc Huy (2t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Vũ Thị Nhàn (2t, false)
5309h05 08/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 3: Các khái ni ...
5415h05 08/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
5507h20 12/03/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
5609h05 13/03/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 3.4. Một số ...
5712h30 13/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII.Quy phạm pháp luậ ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Trần Hữu Hiếu (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
5815h05 13/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
5912h30 14/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Đỗ Văn Đức (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Phạm Hoàng Giang (2t, )
Bùi Xuân Lâm (2t, )
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đậu Quang Minh (2t, )
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Phan Văn Nhàn (2t, )
Đỗ Đào Quang (3t, false)
Vũ Trọng Quý (2t, )
Phạm Thanh Tú (2t, )
6015h05 14/03/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy bài tập ra quyết địn ...Đinh Trung Đức (3t, )
Hoàng Hưng (3t, )
6107h20 15/03/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.4 ...Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
6209h05 15/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...
6315h05 15/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
6407h20 19/03/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
6509h05 20/03/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 3.4 Chương 4. Lý ...Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Lê Ánh Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (3t, false)
Phạm Thị Mai Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
6612h30 20/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
6715h05 20/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
6812h30 21/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Nguyễn Đức Duy (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, )
Trần Tùng Dương (3t, false)
Đỗ Văn Đức (2t, )
Phạm Hoàng Giang (2t, )
Bùi Xuân Lâm (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đậu Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Phan Văn Nhàn (2t, )
Đỗ Đào Quang (2t, )
Vũ Trọng Quý (1t, )
Đoàn Văn Thanh (1t, )
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (2t, )
Đào Văn Tuyền (3t, false)
Phạm Thanh Tú (2t, )
6915h05 21/03/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương 4: Chức năng k ...
7007h20 22/03/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân4.2. Các đặc trưng củ ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Lê Ánh Hằng (2t, false)
Phạm Thị Mai Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
7109h05 22/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.2. Trọng yếu (LT+BT ...
7212h30 23/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro 3.4. Cơ ...
7312h30 23/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 7: Chỉ số + TL ...Nguyễn Hoàng Anh (2t, )
Nguyễn Tuấn Anh (2t, )
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, )
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (2t, )
Phạm Hoàng Giang (2t, )
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Bùi Xuân Lâm (2t, )
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Đậu Quang Minh (2t, )
Phan Văn Nhàn (2t, )
Vũ Trọng Quý (2t, )
Phạm Thanh Tú (2t, )
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
Trần Huy Thành (3t, false)
7407h20 26/03/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
7509h05 27/03/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 4.3 4.4. Các thố ...Đặng Thị Thanh Ngọc (3t, false)
Nguyễn Hoài Anh (1t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
7612h30 27/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương III: Hình thức ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7715h05 27/03/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
7812h30 28/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương7.3.Hệ thống chỉ số Đ ...Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
7915h05 28/03/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy
8007h20 29/03/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân Chương 5. Bài toán ...
8109h05 29/03/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.4. Cơ sở dẫn liệ ...
8212h30 30/03/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.5. Bằng chứng kiê ...
8312h30 30/03/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam PhươngChương 8: Thống kê kế ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Vũ Trọng Quý (3t, false)
8407h20 02/04/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
8509h05 03/04/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 5.1 ...Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
8612h30 03/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: hệ thống ph ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Ngô Ngọc Toán (3t, false)
8715h05 03/04/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
8812h30 04/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương8.3.Thống kê chất lượ ...Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
8915h05 04/04/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyKế hochj chiến lược ...
9007h20 05/04/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân5.2. Các chỉ tiêu chí ...Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Tăng Thị Diệu Hương (2t, false)
Nguyễn Thị Thúy Nga (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Thị Mai Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Dương Đức Trung (2t, false)
Nguyễn Hoài Anh (1t, false)
9109h05 05/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.6. Hệ thống kiểm ...
9212h30 06/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐánh giá 1 Chương 4: ...
9312h30 06/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương8.4.Phương pháp PT tà ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Đỗ Văn Đức (3t, false)
Phạm Hoàng Giang (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Bùi Xuân Lâm (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Phan Văn Nhàn (3t, false)
Vũ Trọng Quý (3t, false)
Trần Huy Thành (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
9407h20 09/04/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
9509h05 10/04/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 5.2 ĐG 2: Sử dụ ...
9612h30 10/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 5: Luật Hành c ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
9715h05 10/04/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
9812h30 11/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương8.4.Phương pháp PT tà ...Trần Tùng Dương (3t, false)
Đỗ Văn Đức (3t, false)
Đỗ Đào Quang (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
9915h05 11/04/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyKế hochj tác nghiệp ...
10007h20 12/04/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânĐG 2: Sử dụng số liệu ...
10109h05 12/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.1. Phương pháp kiê ...
10212h30 13/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.2 . Phương pháp ki ...
10312h30 13/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương9.3. Thống kê năng su ...Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Đỗ Đào Quang (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
10407h20 16/04/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
10509h05 17/04/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân6.2. Các bài toán kiể ...Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (3t, false)
10612h30 17/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 6: Luật D ...Hoàng Quốc Phong (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
10715h05 17/04/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
10812h30 18/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương9.3. Thống kê năng su ...Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
10915h05 18/04/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương 5: Chức năng t ...
11007h20 19/04/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 6.2 ...Nguyễn Hoàng Hà (2t, false)
Hà Thị Minh Phương (2t, false)
Đinh Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
Dương Đức Trung (2t, false)
Đặng Thị Tố Uyên (2t, false)
Đồng Tường Vi (2t, false)
11109h05 19/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3.1. Phương pháp c ...
11212h30 20/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3.3. Chọn mẫu the ...
11312h30 20/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương9.4. Thống kê thu nhậ ...Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Trần Huy Thành (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
11407h20 23/04/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
11509h05 24/04/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânChương 7. Bài toán t ...Nguyễn Hoàng Anh (1t, false)
Phạm Thị Mai Trang (1t, false)
11612h30 24/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Ngô Ngọc Toán (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
11715h05 24/04/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
11812h30 25/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phươngnghỉ Giỗ tổ ...
11915h05 25/04/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy
12007h20 26/04/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 7.2 7.3. Ý nghĩa ...Phạm Thị Mai Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Trang (2t, false)
12109h05 26/04/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3.3. Chọn mẫu the ...
12212h30 27/04/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...
12312h30 27/04/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương10.2. Nội dung kinh t ...
12407h20 30/04/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
12509h05 01/05/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12612h30 01/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
12715h05 01/05/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
12807h20 02/05/2018B2033DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyThiết kế cctc ...
12912h30 02/05/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương10.3. Phương pháp phâ ...Đào Văn Tuyền (3t, false)
Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
13015h05 02/05/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương 6: chức năng l ...
13107h20 03/05/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 7.3 ...
13209h05 03/05/2018A3032QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...
13309h05 03/05/2018A3031QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânTiếp 7.3 ...
13409h05 03/05/2018A4053QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 7: Luật Hình s ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
13507h20 04/05/2018B3023DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyTiếp chương 6 ...
13612h30 04/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...
13712h30 04/05/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương10.3 10.4.Thống kê hi ...Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
Đào Văn Tuyền (3t, false)
13807h20 07/05/2018A3013QT19T-QT1902K
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Mạc Văn Nam
13909h05 08/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...
14009h05 08/05/2018A3033QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
14112h30 08/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
14215h05 08/05/2018C2023QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanKiểm tra ôn tập ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
14315h05 08/05/2018D1013QT19N-QT1901K
Luật Kinh Tế
Phạm Vũ Lợi
14407h20 09/05/2018c1043DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyIII. Nhóm và đặc điểm ...Lê Thị Khánh Linh (3t, )
Trần Thị Nhung (3t, )
Ngô Thị Hoàng Anh (3t, )
Vũ Thị Linh Anh (3t, )
Hoàng Hưng (1t, )
14509h55 09/05/2018c1042DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyChương7: Chức năng ki ...
14612h30 09/05/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương11.1. Thống kê vốn củ ...Nguyễn Thị Chung (3t, false)
Đỗ Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Trần Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Phú Hưng (3t, false)
Nguyễn Phương Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhất Nam (3t, false)
Lê Ngọc Thùy (3t, false)
Ngô Thị Minh Trang (3t, false)
14715h05 09/05/2018B2013DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh Thủy
14807h20 10/05/2018A3032QT2002K
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
14907h20 10/05/2018c1041DL2001
Quản Trị Học
Lã Thị Thanh ThủyTiếp ...
15009h05 10/05/2018A3033QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...
15112h30 11/05/2018A3063QT2002K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
15212h30 11/05/2018A4053QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương11.1. Thống kê vốn củ ...
15315h05 11/05/2018A4012QT1901N
Nguyên Lý Thống Kê
Lê Thị Nam Phương11.2. Thống kê hoạt đ ...