Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Hoàng Hưng1612103002DC210116/11/1998NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC21Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3200
2CT-DC21Vật Lý Đại Cương 2 Đinh Đức Linh2900
3CT-DC-MT-XD21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Đào Nguyên Hùng3700
4CT-DC-XD21Anh Văn Cơ Sở 4 Nguyễn Việt Anh3800
5DC-MT-XD21Toán Cao Cấp 2 Vũ Văn Ánh2800
6DC2101Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Thân Ngọc Hoàn2630

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 13/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc HoànChương 1 Các định luậ ...
213h00 13/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
314h55 13/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
407h55 14/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn1.1.2 Các phương pháp ...
513h00 14/08/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhGiới thiệu học phần v ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Tiến Đạt (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, true)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Hoàng Văn Tuyên (2t, false)
614h55 14/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhPhan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
707h55 15/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
813h00 15/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
914h55 15/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
1013h00 17/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
1114h55 17/08/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh1.1.3. Miền xác định ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Ngô Ngọc Toản (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
1207h55 20/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn1.1.4 Một số định lý: ...Bùi Xuân Triệu (3t, false)
1313h00 20/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
1414h55 20/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
1507h55 21/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc HoànChương 2 mạch điện ch ...Tạ Văn Đạo (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
1613h00 21/08/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh1.2. Đạo hàm và vi ph ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Nam Khánh (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
1714h55 21/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
1807h55 22/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1913h00 22/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
2014h55 22/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
2107h00 23/08/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh1.2.4. Đạo hàm của hà ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
2207h00 24/08/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh1.3. Cực trị 1.3.1 ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
2307h55 24/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc HoànChương 4 Tính toán mạ ...Đặng Quang Phong (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
2413h00 24/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology - ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
2514h55 24/08/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh1.3.2. Giá trị lớn nh ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
2607h55 27/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn4.3. Giải mạch điện h ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
2713h00 27/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
2814h55 27/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
2907h55 28/08/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn4.3. Giải mạch điện h ...Ngô Thành Đạt (3t, false)
Đinh Thái Hoàng (3t, false)
Nguyễn Nam Khánh (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
3013h00 28/08/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
3114h55 28/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Nam Khánh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
3207h55 29/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3313h00 29/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
3414h55 29/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
3513h00 31/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
3614h55 31/08/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
3707h55 03/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
3813h00 03/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
3914h55 03/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
4007h55 04/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc HoànChương 5: C.hưởng tro ...Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Đinh Thái Hoàng (3t, false)
Nguyễn Nam Khánh (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Nguyễn Trường Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Bùi Xuân Trường (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
4113h00 04/09/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.1. Tích phân kép ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Nam Khánh (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phạm Phúc Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Bùi Xuân Trường (2t, false)
4214h55 04/09/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Nam Khánh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Bùi Xuân Trường (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
4307h55 05/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4413h00 05/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
4514h55 05/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
4613h00 07/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
4714h55 07/09/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.1.3. Đổi biến trong ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phạm Phúc Thành (3t, false)
Ngô Ngọc Toản (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
4807h55 10/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn6.1. Mạch điện tương ...Phạm Việt Dũng (3t, false)
Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
4913h00 10/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
5014h55 10/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
5107h55 11/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn6.4. Giải mạch điện c ...
5213h00 11/09/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.1.4. Ứng dụng của t ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, true)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phạm Phúc Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
5314h55 11/09/2018B1011CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
5407h55 12/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5513h00 12/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
5614h55 12/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
5713h00 14/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
5814h55 14/09/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.2.2. Cách tính tron ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
5907h55 17/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn7.2.Tính toán mạch đi ...Đinh Thái Hoàng (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
6013h00 17/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
6114h55 17/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 7 - Get re ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
6207h55 18/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn7.3. Công suất và các ...Đặng Quang Phong (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
6313h00 18/09/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.2.3. Đổi biến (tiế ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phạm Phúc Thành (2t, true)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
6414h55 18/09/2018B1012CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
6507h55 19/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6613h00 19/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 7 - Get re ...
6714h55 19/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
6813h00 21/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
6914h55 21/09/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh2.2.4. Ứng dụng Đánh ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
7007h55 24/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
7113h00 24/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
7214h55 24/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
7307h55 25/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn7.4. Phương pháp thàn ...Nguyễn Hào Huy (3t, false)
Nguyễn Hà Sơn (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
7413h00 25/09/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Lê Bá Hải Minh (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phạm Phúc Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
7514h55 25/09/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
7607h00 26/09/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
7707h55 26/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7813h00 26/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
7914h55 26/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
8013h00 28/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
8114h55 28/09/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Tạ Văn Đạo (3t, true)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Nam Khánh (3t, true)
Trần Anh Nam (3t, true)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phạm Phúc Thành (3t, true)
Ngô Ngọc Toản (3t, true)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, true)
Trần Tuấn Tú (3t, true)
8207h55 01/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.2. Cơ sở nghiên cứu ...Lê Đại Dương (3t, false)
Tạ Văn Đạo (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
8313h00 01/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
8414h55 01/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
8507h55 02/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.3. QTQĐ trong các m ...Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
8613h00 02/10/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phạm Phúc Thành (2t, true)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
8714h55 02/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
8807h55 03/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8913h00 03/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9014h55 03/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
9113h00 05/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9214h55 05/10/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Đỗ Việt Dũng (3t, true)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
9307h55 08/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.4. QTQĐ trong các m ...Bùi Tiến Đạt (3t, false)
Vũ Hoàng Hưng (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Bùi Xuân Trường (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
9413h00 08/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
9514h55 08/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9607h55 09/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.5. QTQĐ trong các m ...Đinh Thái Hoàng (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Nguyễn Trường Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
9713h00 09/10/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Ngô Ngọc Toản (2t, true)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9814h55 09/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
9907h55 10/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
10013h00 10/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10114h55 10/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
10213h00 12/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10314h55 12/10/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
10407h55 15/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.5. QTQĐ trong các m ...Nguyễn Thành Đạt (3t, false)
Bùi Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
Đinh Thái Hoàng (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
10513h00 15/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
10614h55 15/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10707h55 16/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn8.6 . Giải mạch điện ...Đặng Quang Phong (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Hoàng Trần Thành Trung (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
10813h00 16/10/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhVũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Lê Bá Hải Minh (2t, true)
Đoàn Văn Nam (2t, true)
Đặng Quang Phong (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Ngô Ngọc Toản (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
10914h55 16/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hữu Duẩn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Trần Minh Quang (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
11007h55 17/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
11113h00 17/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11214h55 17/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
11313h00 19/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11414h55 19/10/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
11507h55 22/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
11613h00 22/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
11714h55 22/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11807h55 23/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
11913h00 23/10/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
12014h55 23/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
12107h55 24/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
12213h00 24/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12314h55 24/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
12413h00 26/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12514h55 26/10/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
12607h55 29/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
12713h00 29/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
12814h55 29/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12907h55 30/10/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
13013h00 30/10/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
13114h55 30/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
13213h00 31/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
13314h55 31/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
13413h00 02/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
13514h55 02/11/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
13607h55 05/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
13713h00 05/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
13814h55 05/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
13907h55 06/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
14013h00 06/11/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
14114h55 06/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
14213h00 07/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
14314h55 07/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
14413h00 09/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
14514h55 09/11/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
14607h55 12/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
14713h00 12/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
14814h55 12/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
14907h55 13/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
15013h00 13/11/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
15114h55 13/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
15213h00 14/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
15314h55 14/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
15413h00 16/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
15514h55 16/11/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
15607h55 19/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
15713h00 19/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
15814h55 19/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
15907h55 20/11/2018B1053DC2101
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Thân Ngọc Hoàn
16013h00 20/11/2018B1022DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh
16114h55 20/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
16213h00 21/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
16314h55 21/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
16413h00 23/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
16514h55 23/11/2018B1023DC-MT-XD21
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh