Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Đức Mạnh1712402007QT2101N23/08/1999NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT21Giải Tích Hoàng Hải Vân49140
2QT21Nguyên Lý Kế Toán Văn Hồng Ngọc5320
3QT21N-MT-XD-VH-PL21Bóng đá Ngô Quốc Hưng3800
4QT21N-MT-XD-VH-PL21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1 Nguyễn Bá Hùng3900
5QT21N-MT-XD-VH-PL21Bơi Lội Ngô Bá Thắng3900
6QT21N-MT-XD-VH-PL21Pháp Luât đại Cương Vũ Thị Thanh Lan3960
7QT21N-MT-XD-VH-PL21Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Việt Anh4008
8QT21N-MT-XD-VH-PL21Tin Học đại Cương 2 Đặng Quang Huy4693

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h20 15/01/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1:The real you ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
212h30 15/01/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Bùi Thái Dương (3t, true)
Hoàng Thu Hà (3t, true)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, true)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
307h20 16/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânGiới thiệu học phần ...
412h30 16/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đ ...Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
507h20 17/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
609h05 17/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: The real you ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
712h30 17/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc1.2 Đối tượng của hạc ...
809h05 18/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: The real you ...Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
912h30 18/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc2.2 hệ thống bản chứn ...
1007h20 19/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.1 ...Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
1109h05 19/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
1214h10 19/01/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
1307h20 22/01/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: The real you ...Ngô Thị Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
1412h30 22/01/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp...) 4.2.Quản ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Hoàng Thu Hà (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
1507h20 23/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân1.2. Giới hạn và sự l ...Đỗ Hoàng Long (1t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
1612h30 23/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII, Chức năng của nhà ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
1707h20 24/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.2. Tài khoản kế toá ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1809h05 24/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: The real you ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
1912h30 24/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Dương Hồng Ngọc (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Văn Linh (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
2009h05 25/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 1(cont) Ge ...Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
2112h30 25/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Nguyễn Đức Tuấn Anh (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2207h20 26/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.2 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (1t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (1t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Đức Hợp (1t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2309h05 26/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
2414h10 26/01/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
2507h20 29/01/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 1 Get read ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
2612h30 29/01/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp...) 4.3.ĐỊnh ...
2707h20 30/01/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 1.2 ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
2812h30 30/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN V ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
2907h20 31/01/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.3. Cách ghi các NVK ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
3009h05 31/01/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 1 Get read ...Nguyễn Văn Tân (3t, false)
3112h30 31/01/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
3209h05 01/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Winning and l ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3312h30 01/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc3.4. Cách ktra tính c ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
3407h20 02/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânCHƯƠNG 2: PHÉP TÍNH V ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
3509h05 02/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
3614h10 02/02/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
3707h20 05/02/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Winning and l ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
3812h30 05/02/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.4.Công t ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
3907h20 06/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.1 2.2 Nguyên h ...Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
4012h30 06/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4107h20 07/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.2. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
4209h05 07/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Winning and l ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
4312h30 07/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Trần Công Minh (3t, true)
Phạm Thành Dương (3t, false)
Nguyễn Thế Đạt (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (3t, false)
Trần Hà Trang (3t, false)
4409h05 08/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Winning and l ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4512h30 08/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.3. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
4607h20 09/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.2 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Hiền (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Trần Công Minh (1t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (1t, false)
4709h05 09/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
4814h10 09/02/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
4907h20 26/02/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 2: Winning and l ...Ngô Thị Huyền (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
Vũ Minh Dương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
5012h30 26/02/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
5107h20 27/02/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân2.3. Tích phân xác đị ...Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (1t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (1t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (1t, false)
Dương Hồng Ngọc (1t, false)
Nguyễn Thị Thảo (1t, false)
5212h30 27/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2; Những vấn đ ...
5307h20 28/02/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
5409h05 28/02/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 2(cont) ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
5512h30 28/02/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Đồng Trần Tú Anh (3t, false)
Lê Văn Hào (3t, false)
Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đàm Phi Hùng (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
5609h05 01/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhLanguage review Skill ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
5712h30 01/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc4.4. Nội dung, trình ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
5807h20 02/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.3 2.4. Tích ph ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (1t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (1t, false)
5909h05 02/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
6014h10 02/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
6107h20 05/03/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhLanguage review Skill ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
6212h30 05/03/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Hàm VLOO ...Vũ Thành Công (3t, false)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Hoàng Thu Hà (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
6307h20 06/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 2.4 ...Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
6412h30 06/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...Nguyễn Hoàng Anh (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
6507h20 07/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
6609h05 07/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhProgress test 1 ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
6712h30 07/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.1. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
6809h05 08/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Town and coun ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
6912h30 08/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.2. Hạch toán quá tr ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
7007h20 09/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânĐG 1: Giải các bài to ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (2t, false)
7109h05 09/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
7214h10 09/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
7307h20 12/03/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Town and coun ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
7412h30 12/03/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Hàm tính ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7507h20 13/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.1 ...
7612h30 13/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII.Quy phạm pháp luậ ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Trần Hữu Hiếu (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
7707h20 14/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
7809h05 14/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Town and coun ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
7912h30 14/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc5.3. Hạch toán kế toá ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
8009h05 15/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Town and coun ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
8112h30 15/03/2018C2033QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcCHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ...Đồng Thị Hằng (3t, false)
Đỗ Hoàng Long (3t, false)
Phạm Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (3t, false)
8207h20 16/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân3.2 Đạo hàm và vi phâ ...Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Phạm Thành Dương (1t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (1t, false)
Trần Công Minh (1t, false)
Đặng Duy Thành (1t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
8309h05 16/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
8414h10 16/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
8507h20 19/03/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 3: Town and coun ...Nguyễn Văn Tân (2t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
8612h30 19/03/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6-Hàm tính ...Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Đỗ Việt Dũng (3t, false)
Hoàng Văn Đức (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Trần Hữu Hiếu (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Nguyễn Nhật Quang (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Trần Lệ Trinh (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
8712h30 20/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Vi phạm pháp luật ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
8807h20 21/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.1. Sổ kế toán 7.2. ...Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
8909h05 21/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 3 (cont) ...Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
9014h10 21/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
9109h05 22/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhLanguage review Skill ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
9214h10 22/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
9307h20 23/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
9409h05 23/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
9514h10 23/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
9607h20 26/03/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhLanguage review Skill ...Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
9712h30 26/03/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp x ...Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
9812h30 27/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương III: Hình thức ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
9907h20 28/03/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thị Phương Anh (2t, true)
Nguyễn Văn Linh (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (1t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (1t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, true)
10009h05 28/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 4: In the spotli ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
10114h10 28/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
10209h05 29/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 4: In the spotli ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
10314h10 29/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
10407h20 30/03/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.2 ...
10509h05 30/03/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
10614h10 30/03/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
10707h20 02/04/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 4: In the spotli ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
10812h30 02/04/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...Vũ Thành Công (3t, true)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, true)
Trần Hùng Mạnh (3t, true)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Nguyễn Nhật Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, true)
10912h30 03/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: hệ thống ph ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Ngô Ngọc Toán (3t, false)
11007h20 04/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 các hình thức kế ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
11109h05 04/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 4: In the spotli ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
11214h10 04/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
11309h05 05/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 4: In the spotli ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
11414h10 05/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
11507h20 06/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân3.3. Cực trị ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
11609h05 06/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
11714h10 06/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
11807h20 09/04/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 4(cont) ...Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
11912h30 09/04/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, true)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Vũ Minh Dương (3t, false)
12012h30 10/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 5: Luật Hành c ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
12107h20 11/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 Cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
12209h05 11/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhGet ready for your ex ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
12314h10 11/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
12409h05 12/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhGet ready for your ex ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
12514h10 12/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
12607h20 13/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 ...Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Đồng Trần Tú Anh (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Vũ Đức Hợp (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Bùi Thị Thu Thủy (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Lê Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Trần Hùng Mạnh (2t, false)
12709h05 13/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
12814h10 13/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
12907h20 16/04/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhProgress test 2(cont) ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
13012h30 16/04/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
13112h30 17/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp Chương 6: Luật D ...Hoàng Quốc Phong (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Bùi Quang Tuấn (3t, false)
13207h20 18/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc7.2 cac hinh thuc ke ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
13309h05 18/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Gift ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
13414h10 18/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
13509h05 19/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Gift (cont) ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
13614h10 19/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
13707h20 20/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 3.3 CHƯƠNG 4: PH ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (1t, false)
13809h05 20/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
13914h10 20/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
14007h20 23/04/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Gift (cont) ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
14112h30 23/04/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.3. Chèn ...Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, false)
Trần Hữu Hiếu (3t, true)
Trần Đức Mạnh (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, true)
14212h30 24/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Ngô Ngọc Toán (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t, false)
14307h20 25/04/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọcdg3 ...Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
14409h05 25/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt Anh
14514h10 25/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
14609h05 26/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Gift (cont) ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
14714h10 26/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
14807h20 27/04/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân4.2. Phương trình vi ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Lê Văn Hào (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Linh (2t, true)
Đỗ Hoàng Long (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Trần Công Minh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đỗ Tuấn Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Đặng Thị Mai Phương (2t, false)
Phạm Văn Quang (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, true)
14909h05 27/04/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
15014h10 27/04/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
15107h20 30/04/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhUnit 5: Gift (cont) S ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
15212h30 30/04/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy
15312h30 01/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
15407h20 02/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng NgọcNguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Thế Đạt (2t, false)
Đồng Thị Hằng (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
15509h05 02/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhSelf check 5(cont) ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
15614h10 02/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
15709h05 03/05/2018A4053QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 7: Luật Hình s ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
15809h05 03/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhGet ready for your ex ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
15914h10 03/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
16007h20 04/05/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 4.2 ...
16109h05 04/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
16214h10 04/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
16307h20 05/05/2018C2043QT21
Giải Tích
Hoàng Hải VânTiếp 4.2 ...
16407h20 07/05/2018C2042QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhGet ready for your ex ...Vũ Minh Dương (2t, false)
Ngô Thị Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Nam (2t, false)
Nguyễn Văn Tân (2t, false)
Hoàng Bá Sơn (2t, false)
16512h30 07/05/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.6. Hoàn ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Quang Anh (3t, true)
Vũ Minh Dương (3t, false)
Bùi Thị Hiền (3t, true)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Trần Lệ Trinh (3t, true)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
16612h30 08/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
16715h05 08/05/2018C2023QT21N-MT-XD-VH-PL21
Pháp Luât đại Cương
Vũ Thị Thanh LanKiểm tra ôn tập ...Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
16807h20 09/05/2018C2032QT21
Nguyên Lý Kế Toán
Văn Hồng Ngọc
16909h05 09/05/2018C2041QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt AnhRevision ...Vũ Minh Dương (1t, false)
Ngô Thị Huyền (1t, false)
Vũ Hữu Nam (1t, false)
Hoàng Bá Sơn (1t, false)
Nguyễn Văn Tân (1t, false)
17014h10 09/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
17109h05 10/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Việt Anh
17214h10 10/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng
17307h20 11/05/2018C2032QT21
Giải Tích
Hoàng Hải Vân
17409h05 11/05/2018C2043QT21N-MT-XD-VH-PL21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 1
Nguyễn Bá Hùng
17514h10 11/05/20183QT21N-MT-XD-VH-PL21
Bóng đá
Ngô Quốc Hưng
17612h30 14/05/2018A1033QT21N-MT-XD-VH-PL21
Tin Học đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Kiểm tra M ...Vũ Minh Dương (3t, false)
Ngô Thị Huyền (3t, false)
Vũ Hữu Nam (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Phạm Văn Quang (3t, false)
Hoàng Bá Sơn (3t, false)
Nguyễn Văn Tân (3t, false)
Nguyễn Lê Hồng Thuyết (3t, false)
Đặng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Văn Trường (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
Nguyễn Văn Cương (3t, true)
Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Đạt (3t, false)
Hoàng Thu Hà (3t, false)
Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Trần Hùng Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Trần Lệ Trinh (3t, false)
Hoàng Văn Tuyên (3t, false)
Trần Quốc Tuấn (3t, false)