Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Công Minh1512111038NA220106/08/1997NamTín chỉKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1ATH31011-3Điền kinh Vũ Thị Thùy Linh4500
2REA32021-1Đọc 1 Nguyễn Thị HuyềnA1700
3LIS32021-1Nghe 1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1720
4SPE32021-1Nói 1 Nguyễn Hữu Hoàng1700
5ICD31021-1Tin học đại cương 1 Đặng Quang Huy2760
6WRI32021-1Viết 1 Trần Thị Ngọc Liên1700

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 27/08/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
208h55 28/08/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
307h00 29/08/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
408h55 29/08/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to writi ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Bùi An Ninh (3t, )
507h00 30/08/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
608h55 30/08/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAIntroduction ...
707h00 31/08/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang HuyModule 1: Basic IT Mo ...Đào Lê Hiển (3t, false)
Đỗ Thái Học (3t, false)
808h55 03/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
908h55 04/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
1007h00 05/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1108h55 05/09/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênWriting narration ...
1207h00 06/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1308h55 06/09/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAChapter 1 Reading 1: ...
1407h00 07/09/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 2: ...Đào Lê Hiển (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
1508h55 10/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
1608h55 11/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
1707h00 12/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1808h55 12/09/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
1907h00 13/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2008h55 13/09/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAChapter 2 Reading 1: ...
2107h00 14/09/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Test Modul ...Đào Lê Hiển (3t, false)
Đỗ Thái Học (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
2208h55 17/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
2308h55 18/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
2407h00 19/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2508h55 19/09/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênFamily ...
2609h50 19/09/2018C1012LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2707h00 20/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2808h55 20/09/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAChapter 3 Reading 1: ...
2907h00 21/09/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 2-Chỉnh sử ...Đào Lê Hiển (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
3008h55 24/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
3108h55 25/09/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
3207h00 26/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3308h55 26/09/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênFamily ...
3407h00 27/09/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3508h55 27/09/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAChapter 4 Reading 1: ...Nguyễn Ngọc Bích (1t, )
3607h00 28/09/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Giao diệ ...Đào Lê Hiển (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t, true)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Vũ Thị Hải Yến (3t, false)
3708h55 01/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
3808h55 02/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
3907h00 03/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4008h55 03/10/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênSentence transformati ...
4107h00 04/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4208h55 04/10/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4307h00 05/10/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4-Định dạn ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Lương Thị Như (3t, false)
Vũ Thị Hải Yến (3t, false)
4408h55 08/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
4508h55 09/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
4607h00 10/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Kim Dung (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Kim Oanh (2t, )
4708h55 10/10/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
4807h00 11/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Kim Dung (2t, )
Lương Thị Như (2t, )
Phạm Thị Kim Oanh (2t, )
4908h55 11/10/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5007h00 12/10/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Bài tập ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Phan Thanh Hiền (3t, true)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Bùi An Ninh (3t, false)
Phạm Thị Kim Oanh (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
5108h55 15/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
5208h55 16/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
5307h00 17/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Kim Dung (2t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
Trần Công Minh (2t, )
Đồng Đức Minh (2t, )
Bùi An Ninh (2t, )
Phạm Thị Kim Oanh (2t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
5408h55 17/10/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênUnit 5 ...Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
5507h00 18/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5608h55 18/10/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5707h00 19/10/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Sắp xếp ...
5808h55 22/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
5908h55 23/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
6007h00 24/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6108h55 24/10/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
6207h00 25/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6308h55 25/10/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6407h00 26/10/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy
6508h55 29/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
6608h55 30/10/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
6707h00 31/10/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6808h55 31/10/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
6907h00 01/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7008h55 01/11/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7107h00 02/11/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy
7208h55 05/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
7308h55 06/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
7407h00 07/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7508h55 07/11/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
7607h00 08/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7708h55 08/11/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7807h00 09/11/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy
7908h55 12/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
8008h55 13/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
8107h00 14/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8208h55 14/11/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
8307h00 15/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8408h55 15/11/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8507h00 16/11/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy
8608h55 19/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
8708h55 20/11/2018C3032SPE32021-1
Nói 1
Nguyễn Hữu Hoàng
8807h00 21/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8908h55 21/11/2018C3033WRI32021-1
Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
9007h00 22/11/2018C1042LIS32021-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9108h55 22/11/2018C3033REA32021-1
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnA
9207h00 23/11/2018A1023ICD31021-1
Tin học đại cương 1
Đặng Quang Huy