Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Thanh Tùng1712111009CT2101C15/12/1999NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC21Vật Lý Đại Cương 2 Đinh Đức Linh29170
2CT-DC21Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3200
3CT-DC-MT-XD21Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Đào Nguyên Hùng3700
4CT21Cơ Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thanh Thoan36240
5CT-DC-XD21Anh Văn Cơ Sở 4 Nguyễn Việt Anh38180
6CT21Logic Toán Đỗ Văn Chiểu17120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 13/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
214h55 13/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
314h55 14/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhPhan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Tiến Đạt (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
407h55 15/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
513h00 15/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
614h55 15/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
713h00 16/08/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh ThoanGiới thiệu môn học CH ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Liêu Vương Phúc Minh (3t, true)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
813h00 17/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
914h55 17/08/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuCHƯƠNG I: TẬP HỢP - Q ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
1013h00 20/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
1114h55 20/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
1214h55 21/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
1307h55 22/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1413h00 22/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
1514h55 22/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
1613h00 23/08/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh ThoanCHƯƠNG 2: MÔ HÌNH LIÊ ...Trần Hải Đăng (1t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (1t, false)
Liêu Vương Phúc Minh (1t, false)
Nguyễn Quang Quốc (1t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Thành Long (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
1713h00 24/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Technology - ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
1814h55 24/08/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu1.2. Quan hệ 1.2.1. K ...
1913h00 27/08/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
2014h55 27/08/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Đinh Đức Tâm (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
2114h55 28/08/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Nam Khánh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
2207h55 29/08/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2313h00 29/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Đình Thành (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
2414h55 29/08/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
2513h00 30/08/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan2.2 phân tích hồ sơ d ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
2613h00 31/08/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 6 - Langua ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
2714h55 31/08/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuCHƯƠNGII: LÔGIC MỆNH ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Hoàng Minh Thắng (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
2813h00 03/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
2914h55 03/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
3014h55 04/09/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Nam Khánh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Trần Anh Nam (3t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Bùi Xuân Trường (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
3107h55 05/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3213h00 05/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
3314h55 05/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
3413h00 06/09/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan2.2 phân tích hồ sơ d ...Nguyễn Hữu Duẩn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Thế Quang (1t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
3513h00 07/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
3614h55 07/09/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu2.1.4. Công thức đồng ...
3713h00 10/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
3814h55 10/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
3914h55 11/09/2018B1011CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
4007h55 12/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4113h00 12/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Đinh Đức Tâm (2t, false)
4214h55 12/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
4313h00 13/09/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan2.3.1 Liệt kê chính x ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Trần Ngọc Sơn (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Đinh Thành Nam (1t, )
4413h00 14/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhUnit 7: Cultures and ...Bùi Thị Hoa Huệ (2t, false)
Phan Nhật Thành (2t, false)
4514h55 14/09/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuBài tập ...
4613h00 17/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
4714h55 17/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 7 - Get re ...Bùi Thị Hoa Huệ (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
4814h55 18/09/2018B1012CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (2t, false)
Bùi Xuân Triệu (2t, false)
Lê Thanh Tùng (2t, false)
4907h55 19/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5013h00 19/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt AnhSelf check 7 - Get re ...
5114h55 19/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
5213h00 20/09/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan2.3.4 Vẽ biểu đồ, xác ...Nguyễn Trần Thành Đạt (3t, false)
Trần Trí Đức (3t, false)
Trần Huy Hoàng (3t, true)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đỗ Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
5313h00 21/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
5414h55 21/09/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu2.2. Điều kiện đồn ...
5513h00 24/09/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
5614h55 24/09/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
5714h55 25/09/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
5807h55 26/09/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5913h00 26/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
6014h55 26/09/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
6113h00 27/09/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan2.3.5 Chuẩn hóa rút g ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, true)
Đinh Thành Nam (3t, false)
Vũ Hiếu Nghĩa (3t, false)
Đặng Thế Quang (3t, true)
Trần Ngọc Sơn (3t, false)
Đỗ Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
6213h00 28/09/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
6314h55 28/09/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu 2.2.3. Th ...Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Hoàng Phan Thành Nam (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
6413h00 01/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
6514h55 01/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
6614h55 02/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
6707h55 03/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6813h00 03/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
6914h55 03/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
7013h00 04/10/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh ThoanCHƯƠNG 3: MÔ HÌNH QUA ...
7113h00 05/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
7214h55 05/10/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu2.3. Các quy tắc su ...Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
7313h00 08/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
7414h55 08/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
7514h55 09/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
7607h55 10/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7713h00 10/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
7814h55 10/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
7913h00 11/10/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan3.3 Chuyển đổi từ mô ...
8013h00 12/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
8114h55 12/10/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuBài tập Bài kiểm tr ...
8213h00 15/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
8314h55 15/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
8414h55 16/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhNguyễn Hữu Duẩn (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
Trần Minh Quang (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Bùi Xuân Triệu (3t, false)
Trần Tuấn Tú (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
8507h55 17/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
8613h00 17/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
8714h55 17/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
8813h00 18/10/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan3.3 Chuyển đổi từ mô ...Nguyễn Trần Thành Đạt (3t, false)
Trần Hải Đăng (3t, false)
Trần Trí Đức (3t, false)
Trần Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Vũ Hiếu Nghĩa (3t, false)
Đỗ Đình Thành (3t, false)
Phan Nhật Thành (3t, false)
Lê Thanh Tùng (3t, false)
8913h00 19/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9014h55 19/10/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuCHƯƠNG III: LÔGIC VỊ ...
9113h00 22/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
9214h55 22/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9314h55 23/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
9407h55 24/10/20183CT-DC21
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
9513h00 24/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9614h55 24/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
9713h00 25/10/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh ThoanCHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ TR ...
9813h00 26/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
9914h55 26/10/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu 3.4.Dạng chuâ ...
10013h00 29/10/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
10114h55 29/10/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10214h55 30/10/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
10313h00 31/10/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10414h55 31/10/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
10513h00 01/11/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan4.1.2 Các phép toán: ...
10613h00 02/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
10714h55 02/11/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuBài tập ...
10813h00 05/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
10914h55 05/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11014h55 06/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
11113h00 07/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11214h55 07/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
11313h00 08/11/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan4.2.2 Các thao tác đố ...
11413h00 09/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11514h55 09/11/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu 3.5. Quy tắc s ...
11613h00 12/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
11714h55 12/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
11814h55 13/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
11913h00 14/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12014h55 14/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
12113h00 15/11/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan4.2.3 Kết xuất dữ liệ ...
12213h00 16/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12314h55 16/11/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn ChiểuÔn tập ...
12413h00 19/11/2018D1012CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
12514h55 19/11/2018B1013CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12614h55 20/11/2018B1013CT-DC21
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh
12713h00 21/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
12814h55 21/11/2018D1013CT-DC-MT-XD21
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Đào Nguyên Hùng
12913h00 22/11/2018B1013CT21
Cơ Sở Dữ Liệu
Nguyễn Thị Thanh Thoan
13013h00 23/11/2018B1012CT-DC-XD21
Anh Văn Cơ Sở 4
Nguyễn Việt Anh
13114h55 23/11/2018B1013CT21
Logic Toán
Đỗ Văn Chiểu