Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phan Văn Sơn1512301009MT190126/06/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22N-M-TBơi Lội Lương Văn Hải3400
2QT20M-NA21-DL20Võ Cổ Truyền Lương Văn Hải5800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 10/01/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
213h55 17/01/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
313h55 24/01/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
413h55 21/02/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
513h55 28/02/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
613h55 07/03/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
713h55 14/03/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
813h55 20/03/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
913h55 21/03/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
1013h55 22/03/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1113h55 27/03/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1213h55 28/03/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
1313h55 29/03/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1413h55 03/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1513h55 04/04/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
1613h55 05/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1713h55 10/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
1813h55 11/04/20193QT20M-NA21-DL20
Võ Cổ Truyền
Lương Văn Hải
1913h55 12/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2013h55 17/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2113h55 19/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2213h55 24/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2313h55 26/04/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2413h55 01/05/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2513h55 03/05/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2613h55 08/05/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải
2713h55 10/05/20193QT22N-M-T
Bơi Lội
Lương Văn Hải