Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 18/10/20212C101
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhNA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ20/20
07h00 18/10/20214C103
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 313/13
07h00 18/10/20212C201
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT22N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh36/36
07h55 18/10/2021BS4
Thực hành
Vũ Thị Thanh HươngDL2301Tổ Chức Sự Kiện7/7
07h55 18/10/20214C303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT2201Ô Nhiễm Đất Và Kỹ Thuật Xử Lý3/35.2.3. Xử lý đất ô nh ...
07h55 18/10/20213F102*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyQTN-M25Tin Học Đại Cương 130/30(Tiếp ...) 3.2. ...
08h55 18/10/20213C101
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA22A-TDịch Nghe 320/20
08h55 18/10/20213C102
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhNA24Nói 319/19
08h55 18/10/20213C102
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhNA24Nói 319/19
08h55 18/10/20213C201
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT22N-KKinh Tế Quốc Tế35/35
08h55 18/10/20213C203
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2301MQuan Hệ Công Chúng11/11
08h55 18/10/20213C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT23-24Hóa Phân Tích5/5
08h55 18/10/20213C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT-DC-DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 341/41
08h55 18/10/20213C304
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2201Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công Kl8/8
13h00 18/10/20213C101
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA23Biên Dịch Cơ Bản24/24
13h00 18/10/20213C101
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA23Biên Dịch Cơ Bản24/24
13h00 18/10/20213C202
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanNA22T-QT23KLuật Kinh Tế24/24
13h00 18/10/20212C204
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD21-XD22Luật Xây Dựng7/7
13h00 18/10/20213C301
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngDC-DL25Anh Văn Cơ Sở 136/36
13h00 18/10/20213C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnCT2501CAnh Văn Cơ Sở 136/36
13h00 18/10/20213D201
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngNA-PL25Triết Học51/51
13h00 18/10/20213D301
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT25Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh49/49
13h00 18/10/20213F102
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT23Lập Trình Java16/16
13h55 18/10/20213C102
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2401NNgữ Pháp Tiếng Nhật 16/6
15h50 18/10/20212C101
Lý thuyết
Lê Thị Như TrangNA2301NTừ Vựng Tiếng Nhật 36/6
15h50 18/10/20212C301
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCT23Đồ Hoạ Máy Tính17/17
15h50 18/10/20212C304
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhNA25Viết 137/37
15h50 18/10/20212D201
Lý thuyết
Hoàng Hải VânCT-DC25Toán Cao Cấp 173/73
15h50 18/10/20212D301
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngDL-QT25Triết Học56/56