Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 26/08/20192B102*
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT21-CT22Mạng Máy Tính21/25Chương 2: Mạng cục bộ ...
07h00 26/08/20192B103
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển22/22
07h00 26/08/20192B105
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2001Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp11/23
07h00 26/08/20193B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhQT2001K-TVăn Bản Học29/29
07h00 26/08/20192B202
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh27/27
07h00 26/08/20192B203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT20N-QT21NQuản Trị Nhân Sự31/361.6 Các lý thuyết về ...
07h00 26/08/20193C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiMT21-MT22Sinh Thái Môi Trường7/7
07h00 26/08/20192C103
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD21-XD22Nền Và Móng8/8
07h00 26/08/20193C104
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT2001Kiểm Toán Môi Trường6/6
07h00 26/08/20193C202
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA21A-TDịch Nghe 113/13
07h00 26/08/20192C203
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2101KKiểm Toán Tài Chính 124/24
07h00 26/08/20192C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuNA22A-N-TĐọc 347/47
07h00 26/08/20192D201
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 337/37
07h55 26/08/20194B101
Lý thuyết
Chu Anh TúXD2001DKiến Trúc Dân Dụng13/13
08h55 26/08/20193B102
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànDC2201Máy Điện11/11
08h55 26/08/20193B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT21Phương Pháp Lập Trình10/10
08h55 26/08/20193B105*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC2001Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính13/25Chương 1. Tổng quan v ...
08h55 26/08/20193B202*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT2002KKế Toán Xuất Nhập Khẩu25/27Chương 1: Kế toán D ...
08h55 26/08/20193B203*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT2001NQuản Trị Doanh Nghiệp21/22Ii.Môi trường trong k ...
08h55 26/08/20193B205*
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2001MThị Trường Chứng Khoán11/111.3. Nguyên tắc tham ...
08h55 26/08/20193C101
Lý thuyết
Ngô Trường GiangCT22Cấu Trúc Máy Tính15/18
08h55 26/08/20193C103
Lý thuyết
Trần DũngXD21-XD22Kết Cấu Thép 28/8
08h55 26/08/20193C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA2001Văn Học Anh - Mỹ21/21
08h55 26/08/20193C203*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2101KKế Toán Quản Trị 119/221.3. So sánh kế toán ...
08h55 26/08/20193C204
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT21N-TQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp13/19
08h55 26/08/20193C303
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngNA22A-N-T-PL22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 254/54
08h55 26/08/20193D201
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT22K-M-NXác Suất Thống Kê47/47
08h55 26/08/20193D303*
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2101Thực Tập Công Nhân11/11Bài 2: Lắp mạch điện ...
09h50 26/08/20192B201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT2001K-TLuật Kinh Tế29/29
09h50 26/08/20192C102
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT21-MT22Sản Xuất Sạch Hơn7/7
09h50 26/08/20192C202
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA21A-TTrung Văn 312/12
13h00 26/08/20193B102*
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyNA21T-NA22T-QT20MKinh Tế Quốc Tế23/241.2 Cơ sở hình thành ...
13h00 26/08/20193B103*
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2101TToán Tài Chính5/51.4. Lãi suất tương đ ...
13h55 26/08/20193
Lý thuyết
Ngô Quốc HưngNA20A-N-DC22Bóng Đá53/53
13h55 26/08/20193
Lý thuyết
Phạm Thị HườngCT-MT-QT22M-NThể Dục Aerobics45/45