Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 01/04/20202B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaCT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 327/27
07h00 01/04/20203B103
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT21-MT22Hoá Học Môi Trường6/6
07h00 01/04/20202B105
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P18/8
07h00 01/04/20203B202
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiCT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 234/34
07h00 01/04/20203B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT2201KThuế23/23
07h00 01/04/20203B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT22N-MKế Toán Quản Trị 123/23
07h00 01/04/20202C101
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT21Luật Kinh Tế42/42
07h00 01/04/20202C102
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2101Điều Khiển Logic Và Plc11/11
07h00 01/04/20202C104
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT21Hệ Điều Hành14/14
07h00 01/04/20202C202
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2201NTừ Vựng Tiếng Nhật 314/14
07h00 01/04/20202D201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanNA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô55/55
08h55 01/04/20203A102
Lý thuyết
Ngô Trường GiangCT21An Toàn Bảo Mật Thông Tin11/11
08h55 01/04/20203A103
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT22Lập Trình Web13/13
08h55 01/04/20203B101
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 214/14
08h55 01/04/20203B102
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngVH21-VH22Thống Kê Du Lịch9/9
08h55 01/04/20203B105
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC21-DC22Cơ Sở Truyền Động Điện Tự Động19/19
08h55 01/04/20203C101
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT21Kinh Tế Bảo Hiểm41/41
08h55 01/04/20203C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngNA23Nghe 231/31
08h55 01/04/20203C202
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA22Nghe 436/36
08h55 01/04/20203C203
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA21A-TNói 612/12
08h55 01/04/20203D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngXD22-MT-QT23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 249/49
09h50 01/04/20202B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí6/6
09h50 01/04/20202B201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanDL2301Pháp Luật Du Lịch6/6
09h50 01/04/20202B202
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT23Toán Rời Rạc19/19
09h50 01/04/20202B203
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhPL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 433/33
09h50 01/04/20202B205
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênQT22N-MAnh Văn Cơ Sở 426/26
13h00 01/04/20203A102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngNA23Tin Học Đại Cương 234/34
13h00 01/04/20203B101
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA21A-TDịch Nghe 210/10
13h00 01/04/20202B103
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA22A-TTrung Văn 321/21
13h00 01/04/20204C103
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 214/14
13h00 01/04/20204F203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT21-MT22Thực Hành Phân Tích Môi Trường6/6