Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 19/02/20193B101
Lý thuyết
Ngô Trường GiangCT20An Toàn Bảo Mật Thông Tin19/19
07h00 19/02/20193B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT2101KKế Toán Tài Chính 227/27
07h00 19/02/20193B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT2002KQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp30/30
07h00 19/02/20193B201*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2101NKế Toán Quản Trị 113/15CHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...
07h00 19/02/20193B203*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2001KKiểm Toán Tài Chính 223/276.4 Bài tập thực hành ...
07h00 19/02/20195B301
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2001Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng22/22
07h00 19/02/20194B302*
Lý thuyết
Thân Ngọc HoànDC2101Máy Điện10/13Chương 4 Tính chất củ ...
07h00 19/02/20192B303
Lý thuyết
Trần DũngXD21-XD22Kết Cấu Thép 113/13
07h00 19/02/20192C103
Lý thuyết
Vũ Thị Thu TrangNA2001Dịch Viết 220/22
07h00 19/02/20193C104*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT2001TPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp6/7Chương 3: Phân tích c ...
07h00 19/02/20192C201*
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA22A-TĐọc 226/26Chapter 3: The Spirit ...
07h00 19/02/20192C303
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT21-MT22Hóa Vô Cơ3/7
07h00 19/02/20192C304*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT2001Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí5/52.2. Xác định thải lư ...
07h55 19/02/20194B105
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyXD1901DKiến Trúc Công Nghiệp24/24
07h55 19/02/20194C204*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngVH21-VH22Địa Lý Du Lịch Việt Nam5/171.4. Tài nguyên DL nh ...
08h55 19/02/20193A102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thanh ThoanQT2201KTin Học Đại Cương 233/334.4. Công thức và bản ...
08h55 19/02/20193B202
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênQT22N-M-TAnh Văn Cơ Sở 233/33
08h55 19/02/20193B303
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD21-XD22Thuỷ Lực Công Trình14/14
08h55 19/02/20193B305
Lý thuyết
Đoàn Văn DuẩnXD2001DKết Cấu Bê Tông Cốt Thép P215/15
08h55 19/02/20193C101*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA2001NDịch Nghe 117/17Environment Taking no ...
08h55 19/02/20193C103*
Lý thuyết
Nguyễn Hữu HoàngNA2001Nói 622/22Section 3: Using your ...
08h55 19/02/20193C201
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA22A-TTrung Văn 126/26
08h55 19/02/20193C202
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2201NTổng Hợp Tiếng Nhật 215/15
08h55 19/02/20193C203
Lý thuyết
Khổng Thị Hồng LêNA21Đọc 425/25
08h55 19/02/20193C301
Lý thuyết
Đặng Thị VânCT22-DC22Anh Văn Cơ Sở 127/27
08h55 19/02/20193C302
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCT21Đồ Hoạ Máy Tính16/16
08h55 19/02/20193C303*
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT21-MT22Các Quá Trình Thủy Lực8/8Bài tập chương 1 Chươ ...
08h55 19/02/20193C304
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT2001Kinh Tế Môi Trường5/5
09h50 19/02/20192B101
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT20Quản Lý Dự Án Cntt20/20
09h50 19/02/20192B102
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT21K-TKiểm Toán Căn Bản34/34
09h50 19/02/20192B103
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT2002KLuật Kinh Tế29/29
09h50 19/02/20192B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT2001KNguyên Lý Thống Kê35/35
09h50 19/02/20192B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT2001NLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư26/26
13h00 19/02/20193B101
Lý thuyết
Đào Nguyên HùngQT22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 159/59
13h00 19/02/20193B103
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngCT-DC-MT-XD22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 146/46
13h00 19/02/20193C101
Lý thuyết
Phạm Thị HuyềnNA2001NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 216/16
13h00 19/02/20192C103
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA21A-TTrung Văn 216/16
13h00 19/02/20194F203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT2001Thực Hành Phân Tích Môi Trường5/5