Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 26/11/20203A102
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDC2301Lập Trình C8/8
07h00 26/11/20202A501*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC2401-TEC32041Cơ sở kỹ thuật điện8/8Chương 8. Quá trình q ...
07h00 26/11/20202A502
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiDL-PL24-ENG2Anh văn cơ sở 124/24
07h00 26/11/20203A505*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT24-MIE32031Kinh tế vi mô40/404.2. Lý thuyết về chi ...
07h00 26/11/20202A506
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhNA2401-LIS32031Nghe 123/23
07h00 26/11/20202B105
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVH21-VH22Nghiệp Vụ Lễ Tân Ngoại Giao5/5
07h00 26/11/20202B201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT23Luật Kinh Tế41/41
07h00 26/11/20203B301
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT22Kinh Tế Bảo Hiểm43/43
07h00 26/11/20203B302
Lý thuyết
Ngô Đức DũngXD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P24/8
07h00 26/11/20202B303*
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh37/38“Tiếp” 5.2. Phân tích ...
07h00 26/11/20203B305*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT21-MT22Quản Lý Tài Nguyên6/64.3. Tài nguyên nước ...
07h00 26/11/20202C201
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA2101AVăn Hóa Anh-mỹ7/7
07h00 26/11/20202C202*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngNA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt Nam12/124.3. Văn hóa giao tiế ...
07h00 26/11/20202C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA23Viết 328/28
07h00 26/11/20202C204
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2101TTín Dụng Ngân Hàng5/5
08h55 26/11/20203A103*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyNA-PL24-ICD2Tin học đại cương 125/34(Tiếp ...) 3.5.Sắp xế ...
08h55 26/11/20203A501
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnCT-DC-MT24-ENG1Anh văn cơ sở 128/28
08h55 26/11/20203A502*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL2401-BVC31031Cơ sở văn hóa Việt Nam8/11.2. Văn hóa nghệ thuậ ...
08h55 26/11/20203B105
Lý thuyết
Đào Thị Thanh MaiVH21-VH22Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn5/5
08h55 26/11/20203B201
Lý thuyết
Đỗ Thị AnQT23-DL23Tư Tưởng Hồ Chí Minh47/47
08h55 26/11/20203C201*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA2101NDịch Nghe 212/12Construction-Sumarizi ...
08h55 26/11/20203C203
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA23A-TTrung Văn Cơ Sở 123/23
08h55 26/11/20203D201
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT-QT-NA21AĐường Lối Cm Việt Nam51/51
09h50 26/11/20202A505*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT24-MAC31031Toán cao cấp cho kinh doanh33/393.2 Đạo hàm và vi phâ ...
09h50 26/11/20202B102*
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT23Cơ Sở Dữ Liệu 111/185.2. Các thao tác đối ...
09h50 26/11/20202B203*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngNA22T-QT22KMarketing Căn Bản28/297.3. Các quyết định v ...
09h50 26/11/20202B205
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnACT-DC22Anh Văn Cơ Sở 424/24
09h50 26/11/20202B302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT2201NQuản Trị Nhân Sự15/157.4. Các vấn đề cần q ...
09h50 26/11/20202B305
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT2101Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Môi Trường3/3
13h00 26/11/20204B102
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 114/14
13h00 26/11/20203B103*
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA22A-TTrung Văn 421/24Bài 8: bài tập, nghe ...
13h00 26/11/20203B105*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA2101AGiao Thoa Văn Hóa8/8Politeness in cross-c ...
13h00 26/11/20204B202
Lý thuyết
Nguyễn Thị TươiMT22-23-24-GBI3Sinh học môi trường13/13
13h00 26/11/20202D201
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngDL-NA-PL24-PHI2Triết học62/62
15h50 26/11/2020BS1B103*
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA22A-TTrung Văn 424/24Bài 8: nghe, đọc, hsk ...