Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 21/04/20212A501*
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT2401CToán Rời Rạc12/122.5. Bài toán tìm đườ ...
07h00 21/04/20213A602*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật 26/6Bài 32: 1. Từ mới 2. ...
07h00 21/04/20213A605*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt Nam16/16Chương 2. Thực trạng ...
07h00 21/04/20212B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaDC2301Anh Văn Chuyên Ngành8/8
07h00 21/04/20212B103
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2201Điều Khiển Logic Và Plc9/9
07h00 21/04/20212B105
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhMT-VH-XD22Anh Văn Cơ Sở 416/16
07h00 21/04/20212B201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT23Phương Pháp Lập Trình18/186.2.Chiến lược " quay ...
07h00 21/04/20213B202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy HồngQT2201KKế Toán Thuế25/25
07h00 21/04/20214B203
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT2201NKiểm Toán Căn Bản17/17
07h00 21/04/20212B205
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT2201MQuản Trị Kênh Phân Phối5/5
07h00 21/04/20212B302
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2301KKế Toán Tài Chính 217/17
07h55 21/04/20214B301
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT23N-MNguyên Lý Thống Kê30/30
08h55 21/04/20213A102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT2401CLập Trình C Nâng Cao13/13Bài thực hành 03: Thự ...
08h55 21/04/20213A601
Lý thuyết
Phạm Thị NgaNA2201TNghiệp Vụ Ngoại Thương 110/10
08h55 21/04/20213A604
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnANA2301ANgữ Pháp 113/13
08h55 21/04/20213B102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA24Viết 222/22Musical Ambassadors ...
08h55 21/04/20213B201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanNA23T-QT24Kinh Tế Vĩ Mô49/494.2. Chính sách tài k ...
08h55 21/04/20213B205*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2201MQuản Trị Bán Hàng6/6 ...
08h55 21/04/20213B302*
Lý thuyết
Đặng Thị VânQT2301KAnh Văn Chuyên Ngành16/16Unit 7 ...
08h55 21/04/20213B305
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD21-XD22Kinh Tế Xây Dựng7/7
08h55 21/04/20213D201
Lý thuyết
Đỗ Thị AnCT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam69/69
09h50 21/04/20212A501
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngDC2401Kỹ Thuật Điện Tử7/7
09h50 21/04/20212A605
Lý thuyết
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoDL2301Tâm Lý Học Du Lịch7/7
09h50 21/04/20212B202
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2201KKiểm Toán Tài Chính 228/28
13h00 21/04/20213B102
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA22A-TĐọc 620/20
13h00 21/04/20213B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngNA23Viết 426/26
13h00 21/04/20213D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngDL-PL-QT24Kinh Tế Chính Trị56/56
13h55 21/04/20213B105
Lý thuyết
Hoàng Hải VânDC-MT24Toán Cao Cấp 216/16