Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 27/10/20202A501*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânCT-DC24-MAT1Toán cao cấp 113/191.2.2. Các tính chất ...
07h00 27/10/20202A502
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiDL-PL24-ENG2Anh văn cơ sở 121/22
07h00 27/10/20202A506
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA2401-SPENói 121/21
07h00 27/10/20203B102*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2201KKiểm Toán Tài Chính 118/22Chương 4:Kiểm toán ch ...
07h00 27/10/2020BS2B105*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaDL2301Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch7/8II.Điều kiện tài chín ...
07h00 27/10/20202B201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT23Luật Kinh Tế41/41
07h00 27/10/20203B203
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC21-DC22Nhà Máy Điện Và Trạm Biến Áp19/19
07h00 27/10/20202B205
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT21-MT22Kiểm Toán Môi Trường6/6
07h00 27/10/20203B301
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT21N-KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh38/38
07h00 27/10/20203B302*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT2201NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp14/145.3 Lợi nhuận và phân ...
07h00 27/10/20203B303
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT2101CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ8/10
07h00 27/10/20203C104*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2201MMarketing Dịch Vụ4/55.5. Tổ chức và thực ...
07h00 27/10/20203C201
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA2101ADịch Nghe 311/11
07h00 27/10/20203C202
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật Nâng Cao 313/13
07h00 27/10/20202C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA23Viết 327/27
07h00 27/10/20203C204*
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2101TQuản Trị Ngân Hàng Thương Mại5/5Đánh giá lần 1 Chương ...
07h00 27/10/20203D201
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí Minh45/45
08h55 27/10/20203A501
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnCT-DC-MT24-ENG1Anh văn cơ sở 121/21
08h55 27/10/20203A502
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanVH21-VH22-NA24-TLA3Pháp luật du lịch8/15
08h55 27/10/20203A505*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT24-MAC31031Toán cao cấp cho kinh doanh33/35 1.2. Giới hạn và sự ...
08h55 27/10/20203A506
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhNA24-REA32031Đọc 121/21
08h55 27/10/20203B201*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2301KKế Toán Tài Chính 117/174.2. Kế toán tổng hợp ...
08h55 27/10/20203B202
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhDL-QT23N-MQuản Trị Học29/29
08h55 27/10/20203B205*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT21-MT22Đánh Giá Tác Động Môi Trường6/6Thực tế môn học (t ...
08h55 27/10/20203B305*
Lý thuyết
Đặng Quang HuyCT22Xử Lý Ảnh11/12(Tiếp ...) Chương 3: ...
08h55 27/10/20203C203
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA23A-TTrung Văn Cơ Sở 122/22
09h50 27/10/20202B102*
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT23Cơ Sở Dữ Liệu 113/183.3. Chuyển đổi từ mô ...
09h50 27/10/20202B103
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2301Điện Tử Tương Tự Và Điện Tử Số10/10
09h50 27/10/20202B203*
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC21-DC22Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính19/193.1. Cổng nối tiếp RS ...
09h50 27/10/20202B302
Lý thuyết
Nguyễn Đình ĐứcXD21-XD22Cơ Học Đất9/9
09h50 27/10/20202B303*
Lý thuyết
Nguyễn Thị TìnhQT22Nguyên Lý Thống Kê36/44Chương 6: Dãy số thời ...
09h50 27/10/20202C201
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngNA2101NCơ Sở Văn Hóa Việt Nam12/12
09h50 27/10/20202C202*
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA22Dịch Viết 133/33Translation procecure ...
09h50 27/10/20202D201
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT-QT-NA21AĐường Lối Cm Việt Nam51/51
13h00 27/10/20203B102
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 114/14
13h00 27/10/20204B103
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA22A-TTrung Văn 424/24
13h00 27/10/20203B105
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT2101Kinh Tế Môi Trường3/3
13h00 27/10/20202B201
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2201KQuản Trị Học23/23
13h00 27/10/20203D201
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngDL-NA-PL24-PHI2Triết học58/58
13h55 27/10/20203SANBONG
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungQT24-ATH2Điền kinh37/37