Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 03/10/20222C104
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDC2401Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến9/9
07h00 03/10/20223C201
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA24A-TTrung Văn Cơ Sở 311/11
07h00 03/10/20223C203
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyMT23-24-25Anh Văn Chuyên Ngành11/11
07h00 03/10/20223C204
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT25Xác Suất Thống Kê58/58
07h00 03/10/20222C302
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT2401CPhương Pháp Lập Trình11/11
07h00 03/10/20223C303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Mai LinhQT23-QT24NKKế Toán Quản Trị 121/21
07h00 03/10/20223C304
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT23M-24MQuản Trị Bán Hàng14/14
07h00 03/10/20223D201
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngCT25-PL25-NA24-25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học57/57
08h55 03/10/20223C104
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2401Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện7/7
08h55 03/10/20223C202*
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL2301Quản Trị Bar7/73.2. Quy trình phục v ...
08h55 03/10/20223C302
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT2401CKỹ Nghệ Phần Mềm16/16
08h55 03/10/20223F102
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDC2501Lập Trình C24/24
09h50 03/10/20222C201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HuyềnNA24A-TVăn Học Anh - Mỹ9/9
09h50 03/10/20222C203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT23-24Ô Nhiễm Đất Và Kỹ Thuật Xử Lý4/4
09h50 03/10/20222C204
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngQT25Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học53/53
09h50 03/10/20222C301
Lý thuyết
Bùi Thị Mai AnhCT-DL25Anh Văn Cơ Sở 339/39
09h50 03/10/20222C303
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT23NM-24MThị Trường Chứng Khoán31/31
09h50 03/10/20222C304
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2401KKế Toán Tài Chính 214/14
13h00 03/10/20223C202
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcCT-DC-DL-PL-NA24ALịch Sử Đảng36/36
13h55 03/10/20223C101
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2401NNgữ Pháp Tiếng Nhật 34/4
13h55 03/10/20223
Lý thuyết
Phạm Thị HườngCT25-NA23Cầu Lông41/41