Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 28/01/20212A501
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT23-MT24Hóa Hữu Cơ8/8
07h00 28/01/20212B102
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT22Trí Tuệ Nhân Tạo12/12
07h00 28/01/20212B105
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaDC2301Anh Văn Chuyên Ngành8/8
07h00 28/01/20212B201
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT23Phương Pháp Lập Trình14/17
07h00 28/01/20212B202
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT2201KKế Toán Quản Trị 223/23
07h00 28/01/20214B203
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcDL-QT23Đường Lối Cm Việt Nam45/45
07h00 28/01/20212B301
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanQT2201NLuật Kinh Tế17/17
07h00 28/01/20212B305
Lý thuyết
Bùi Ngọc DungXD21-XD22Kinh Tế Xây Dựng7/7
07h00 28/01/20213D302
Lý thuyết
Phạm Đức ThuậnDC2201Thực Tập Công Nhân8/8
07h55 28/01/20214B205
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2201MQuản Trị Marketing5/5
08h55 28/01/20213A501
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT23-MT24Các Quá Trình Sản Xuất Cơ Bản8/8
08h55 28/01/20213A502
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA24Nói 222/22
08h55 28/01/20213A505
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngQT24Anh Văn Cơ Sở 228/37
08h55 28/01/20213A506
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngDL-PL24Anh Văn Cơ Sở 211/17
08h55 28/01/20213A601
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyNA2201Từ Vựng12/12
08h55 28/01/20213A604
Lý thuyết
Nguyễn Thị Phương ThuNA23Đọc 426/26
08h55 28/01/20213B102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Xuân HươngCT22An Toàn Bảo Mật Thông Tin13/13
08h55 28/01/20213B103
Lý thuyết
Đỗ Thị AnMT-VH-NA22T-NTư Tưởng Hồ Chí Minh30/30
08h55 28/01/20213B105
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2301Máy Điện8/8
08h55 28/01/20213B201
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT23Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý15/18
08h55 28/01/20213B202*
Lý thuyết
Trần Thị Thanh ThảoQT2201KKiểm Toán Tài Chính 221/226.3 Thực hiện các thử ...
08h55 28/01/20212B301
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2201NQuản Trị Chiến Lược15/15
08h55 28/01/20213B305
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD21-XD22Cấp Thoát Nước7/7
09h50 28/01/2021BS3c104
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA24Viết 222/22
13h00 28/01/20213B102*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaNA2201TThanh Toán Quốc Tế7/8Giới thiệu môn hoc Ch ...
13h00 28/01/20213B103
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA23Nói 427/27
13h00 28/01/20213B205
Lý thuyết
Tạ Thu ThúyMT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Giao Tiếp21/21