Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 16/10/20193B101
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT2001CKiến Trúc Và Thiết Kế Phần Mềm17/17
07h00 16/10/20192B103
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC2101Điện Tử Công Suất11/11
07h00 16/10/20193B201*
Lý thuyết
Nguyễn Văn ThụQT2001KKế Toán Hành Chính Sự Nghiệp22/22CHƯƠNGVI: KẾ TOÁN CÁC ...
07h00 16/10/20192B202
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT2002KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh28/28
07h00 16/10/20192B205*
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT21N-K-TMarketing Căn Bản36/365.2. Lựa chọn thị trư ...
07h00 16/10/20193B301
Lý thuyết
Đinh Đức LinhGPH31021-1Vật lý đại cương 133/33
07h00 16/10/20192B303
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngWRI32031Viết 132/32
07h00 16/10/20193C101*
Lý thuyết
Bùi Thị Tuyết MaiCT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 234/34self check 8 ...
07h00 16/10/20192C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT21-MT22Quan Trắc Môi Trường6/6
07h00 16/10/20193C103
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT22M-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ21/21
07h00 16/10/20192C104*
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT2001Ô Nhiễm Đất Và Kỹ Thuật Xử Lý4/45.2.2. Sử dụng thực v ...
07h00 16/10/20192C201*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA20A-NA20NDịch Viết 336/36Theme 3: Business, In ...
07h00 16/10/20192C203
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2101NTừ Vựng Tiếng Nhật 315/15
07h00 16/10/20192C204
Lý thuyết
Trần Anh TuấnXD21-XD22Nền Và Móng8/8
07h00 16/10/20193C303
Lý thuyết
Nguyễn Việt AnhNA22A-N-TNói 338/38
07h00 16/10/20193D201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 335/35Unit 4: IN THE SPORTL ...
07h55 16/10/2019BS3A102
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnCT21Lập Trình Java10/10
07h55 16/10/20194B203
Lý thuyết
Nguyễn Văn CốcQT20M-N-TĐường Lối Cm Việt Nam40/40
08h55 16/10/20193B105
Lý thuyết
Nguyễn Thị ChungDC2001Toán Kỹ Thuật23/23
08h55 16/10/20193B202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hà AnhQT2002KVăn Bản Học26/26
08h55 16/10/20193B205
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT21N-K-TKinh Tế Quốc Tế35/35
08h55 16/10/20193B302
Lý thuyết
Nguyễn Thị HuyềnAENG31051-2Anh văn cơ sở 143/43
08h55 16/10/20193B303
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhJPS32041-1Tổng hợp tiếng Nhật 112/12
08h55 16/10/20193C102*
Lý thuyết
Phạm Thị Minh ThúyMT21-MT22Hoá Lý7/78.4. Động học phản ứn ...
08h55 16/10/20193C104*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Cẩm ThuMT2001Đánh Giá Tác Động Môi Trường4/44.2. Phương pháp ma t ...
08h55 16/10/20193C201
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA2001Ngữ Dụng Học22/22
08h55 16/10/20193C202*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA21A-N-TDịch Viết 123/23Mid-term test + check ...
08h55 16/10/20193C203*
Lý thuyết
Đào Thị Lan HươngNA2001NDịch Nghe 216/16Energy-Summarizing, p ...
08h55 16/10/20193C204
Lý thuyết
Nguyễn Lan HươngXD21-XD22Máy Xây Dựng7/7
09h50 16/10/20192B101*
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ18/185.2 Các thao tác của ...
09h50 16/10/20192B103
Lý thuyết
Đoàn Hữu ChứcDC21-DC22Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển19/19
09h50 16/10/20192B201
Lý thuyết
Hòa Thị Thanh HươngQT2001KPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh22/22
09h50 16/10/20192B301
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngGIN31031-1Tin học đại cương21/21
09h50 16/10/20192C303
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngNA22A-N-T-PL22Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 248/48
09h50 16/10/20192D201*
Lý thuyết
Hoàng Hải VânQT22K-M-NXác Suất Thống Kê45/45Tiếp 3.3 ...
13h00 16/10/20193B101*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT2001TThanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu6/6IV. Phương thức nhờ t ...
13h00 16/10/20194B102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanNA21T-NA22TKinh Tế Vi Mô13/134.2 Lý thuyết về chi ...
13h00 16/10/20193B103
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2201NĐọc - Viết Tiếng Nhật 118/18
13h00 16/10/20194B105
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNA2101NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 114/14
13h00 16/10/20193D201
Lý thuyết
Nguyễn Bá HùngMLP31021-2Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 152/52
13h55 16/10/20193NHATAP1
Lý thuyết
Nguyễn Thị NhungATH31011-2Điền kinh40/40