Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 08/05/2021BS2B102
Lý thuyết
Đỗ Văn ChiểuCT22Trí Tuệ Nhân Tạo12/12
07h00 08/05/2021BS5c104
Lý thuyết
Phạm Thị NgaNA2201TThanh Toán Quốc Tế8/8
07h55 08/05/2021BS4B205
Lý thuyết
Lê Thị Nam PhươngQT2201MQuản Trị Marketing5/5
08h55 08/05/2021BS4B203
Lý thuyết
Trần Thị Ngọc LiênNA22Dịch Viết 235/35
13h55 08/05/2021BS4B105
Lý thuyết
Phạm Thị ThúyCT-DC-MT24Anh Văn Cơ Sở 224/24