Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 22/11/20192B103
Lý thuyết
Nguyễn Văn DươngDC21-DC22Điều Khiển Số20/20
07h00 22/11/20192B105
Lý thuyết
Đỗ Anh DũngDC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất22/22
07h00 22/11/20192B203*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT20N-QT21NQuản Trị Nhân Sự32/328.5. Thảo luận “Lương ...
07h00 22/11/20192B301
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngGIN31031-1Tin học đại cương20/20
07h00 22/11/20192C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLIS32031-1Nghe 131/31Unit 10:Routines Revi ...
07h00 22/11/20193C102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT21-MT22Các Quá Trình Truyền Nhiệt Và Chuyển Khối6/6
07h00 22/11/20192C103*
Lý thuyết
Phạm Thị NgaQT22M-NLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ21/21Thảo luận chương 6 – ...
07h00 22/11/20192C104
Lý thuyết
Nguyễn T Mai LinhMT2001Quản Lý Chất Thải Rắn Và Chất Thải Nguy Hại4/4
07h00 22/11/20193C201
Lý thuyết
Phan Thị Mai HươngNA2001Giao Thoa Văn Hóa21/21
07h00 22/11/20192C202
Lý thuyết
Nguyễn Thị Thu HươngNA21A-N-TViết 524/24
07h00 22/11/20193C203
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2001NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 316/16
07h00 22/11/20192C204
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT2101KQuản Trị Học20/20
07h00 22/11/20192C303
Lý thuyết
Hồ Thị Thu TrangNA22A-TTrung Văn 221/21
07h00 22/11/20192C304
Lý thuyết
Phạm Thị Kim OanhQT2101TKế Toán Ngân Hàng5/5
07h00 22/11/20192D201*
Lý thuyết
Nguyễn Thị HoaQT22K-PL22Anh Văn Cơ Sở 335/35REVISION ...
07h55 22/11/20194B201
Lý thuyết
Đỗ Thị AnQT20KĐường Lối Cm Việt Nam49/49
07h55 22/11/20193C302
Lý thuyết
Nguyễn Thế DuyINA33021-1Kiến trúc công nghiệp20/20
07h55 22/11/20194D102
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh HươngDL2001Thực Hành Nghiệp Vụ Khách Sạn10/10
08h55 22/11/20193A102*
Lý thuyết
Nguyễn Thị DiệpQT2001TLập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư7/78.2. Phân tích xã hội ...
08h55 22/11/20193A102
Lý thuyết
Phùng Anh TuấnICD31021-1Tin học đại cương 134/34
08h55 22/11/20193A103
Lý thuyết
Vũ Anh HùngCT21Lập Trình Web10/10
08h55 22/11/20193B102
Lý thuyết
Nguyễn Đình ĐứcXD21-XD22Địa Chất Công Trình7/7
08h55 22/11/20193B105
Lý thuyết
Nguyễn Đoàn PhongDC2001Trang Bị Điện, Điện Tử Máy Cn Và Gia Công Kl22/22
08h55 22/11/20193B203*
Lý thuyết
Đồng Thị NgaQT2001NThuế20/20Chương 5: Thuế TNDN( ...
08h55 22/11/2019BS2B203
Lý thuyết
Lã Thị Thanh ThủyQT2001NQuản Trị Doanh Nghiệp20/20
08h55 22/11/2019BS3B203
Lý thuyết
Nguyễn Thị Hoàng ĐanQT20N-QT21NQuản Trị Nhân Sự32/32
08h55 22/11/20193B205
Lý thuyết
Cao Thị Hồng HạnhQT2101NQuản Trị Chiến Lược11/11
08h55 22/11/20193C101*
Lý thuyết
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNA22A-N-TNghe 337/37Review + test ...
08h55 22/11/20193C204
Lý thuyết
Vũ Thị Thanh LanMT20-QT20M-QT21K-TPháp Luât Đại Cương43/43
08h55 22/11/20193D201
Lý thuyết
Hoàng Thị Minh HườngQT22K-M-NNhững Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 243/43
08h55 22/11/20193F101
Lý thuyết
Nguyễn Trịnh ĐôngCT2001CKiểm Thử Phần Mềm17/17
09h50 22/11/20192B103
Lý thuyết
Ngô Quang VỹDC21-DC22Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện19/19
09h50 22/11/20192C102
Lý thuyết
Nguyễn Thị Kim DungMT21-MT22Quan Trắc Môi Trường6/6
09h50 22/11/20192C201*
Lý thuyết
Đặng Thị VânNA20A-NA20NDịch Viết 336/36 ...
09h50 22/11/20192C202
Lý thuyết
Lê Thị Thu HoàiNA21A-TTrung Văn 311/11
09h50 22/11/20192C203
Lý thuyết
Đinh Thị Mỹ LinhNA2101NNghe - Nói Nâng Cao Tiếng Nhật 114/14
13h00 22/11/20193B101*
Lý thuyết
Cao Thị ThuQT2001TKinh Doanh Chứng Khoán6/65.2. Quản lý danh mục ...
13h00 22/11/20193B102*
Lý thuyết
Phạm Thị Hoàng ĐiệpVH21-VH22Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam13/135.2.2. Một số lễ hội ...