Lịch học trong ngày

Thời gianSố tiếtPhòngGiảng viênMã lớpMônSĩ số Nội dung
07h00 01/10/20234B102
Lý thuyết
Đặng Chinh HảiMT2601Hoá Học Trong Tài Nguyên Nước4/4