SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
107h55 06/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHoàng Hữu Cường (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
207h00 08/02/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
307h55 13/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
407h00 15/02/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
507h55 20/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcNguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Cù Văn Tú (3t)
607h00 22/02/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
707h55 27/02/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHoàng Hữu Cường (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
807h00 01/03/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
907h55 06/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcVũ Thị Minh Thư (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
Nguyễn Thị Phượng (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
1007h00 08/03/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1107h55 13/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcHồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
1207h00 15/03/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1307h55 20/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
1407h00 22/03/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1507h55 27/03/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu ChứcTrần Duy An (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Trần Công Duy (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Vũ Huy (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
1607h00 29/03/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1707h55 03/04/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
1807h00 05/04/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
1907h55 10/04/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
2007h00 12/04/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2107h55 17/04/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
2207h00 19/04/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2313h55 20/04/20233C303CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình AssemblyĐoàn Hữu Chức
2407h55 24/04/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
2507h00 26/04/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2613h55 27/04/20233C303CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình AssemblyĐoàn Hữu Chức
2707h55 01/05/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
2807h00 03/05/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
2913h55 04/05/20233C303CT2501CVi Xử Lý Và Lập Trình AssemblyĐoàn Hữu Chức
3007h55 08/05/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
3107h00 10/05/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh
3207h55 15/05/20233C303CT2501CTruyền Số LiệuĐoàn Hữu Chức
3307h00 17/05/20233C303CT2501CAnh Văn Chuyên NgànhBùi Thị Mai Anh