SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
109h50 15/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
207h55 16/01/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
309h50 17/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
413h00 19/01/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
509h50 22/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Phạm Thành Đạt (2t)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
609h50 24/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
713h00 26/01/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
809h50 29/01/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
909h50 31/01/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
1013h00 02/02/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
1107h00 19/02/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
1209h50 19/02/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânVũ Minh Anh (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Bùi Đức Thiệu (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
1307h55 20/02/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1408h55 21/02/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
1513h00 23/02/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
1609h50 26/02/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
Cao Hữu Tường (2t)
Vũ Minh Anh (1t)
Nguyễn Nam Phong (1t)
Bùi Đức Thiệu (1t)
1707h55 27/02/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
1808h55 28/02/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
1909h50 28/02/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
2013h00 01/03/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
2109h50 04/03/20242B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânPhạm Qúy Đức (2t)
Vũ Hồng Mỹ (2t)
Nguyễn Nam Phong (2t)
Phạm Văn Thành (2t)
2207h55 05/03/20243C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
2308h55 06/03/20243C301CT2701Vật Lý Đại Cương 2Lê Thị Thanh Hương
2409h50 06/03/20242C201QT25Văn Bản HọcNguyễn Thị Hà Anh
2513h00 08/03/20245C104PL2601Pháp Luật Bảo Vệ Người Tiêu DùngLại Duy Cẩn
2607h00 11/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Phạm Hồng Chương (1t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Ngát (3t)
Nguyễn Thị Diễm (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
2707h00 18/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Thị Diễm (3t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
2807h00 25/03/20243B202Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Sao Mai (3t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
2908h55 01/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
3007h55 02/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3113h00 05/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
3208h55 08/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Trọng Hiếu (2t)
Vũ Minh Anh (3t)
Phạm Thành Đạt (1t)
Phạm Qúy Đức (3t)
Nguyễn Trần Gia Hiển (1t)
Vũ Hồng Mỹ (3t)
Nguyễn Nam Phong (3t)
Phạm Văn Thành (3t)
Bùi Đức Thiệu (3t)
Cao Hữu Tường (1t)
3307h55 09/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3413h00 12/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
3508h55 15/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
3607h55 16/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
3713h00 19/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
3807h00 22/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
3908h55 22/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
4007h55 23/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4113h00 26/04/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
4207h00 29/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
4308h55 29/04/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
4407h55 30/04/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4513h00 03/05/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
4607h00 06/05/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
4708h55 06/05/20243B201DC2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
4807h55 07/05/20244C301CT2701Anh Văn Cơ Sở 2Nguyễn Thị Hoa
4913h00 10/05/20245C104PL2601Kỹ Năng Tư Vấn Pháp LuậtLại Duy Cẩn
5007h55 11/05/20243B203Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân LựcNguyễn Thị Hoàng Đan