SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
45107h00 18/01/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanVũ Ánh Xuân Mai (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Phạm Hương Thảo (1t)
Nguyễn Trường Sơn (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Phạm Đại Dương (1t)
Vũ Hoàng Gia (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45207h00 25/01/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45307h00 01/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (3t)
Bùi Đức (1t)
Phạm Quốc Huy (1t)
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (1t)
Đoàn Phú Quý (1t)
Trần Lê Minh Thu (1t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45407h00 22/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Trường Sơn (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45507h00 29/02/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanNguyễn Đức Anh (1t)
Nguyễn Vũ Hải Anh (3t)
Đặng Xuân Đạt (3t)
Phạm Quốc Huy (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Thị Khánh Ly (3t)
Đoàn Phú Quý (3t)
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45607h00 07/03/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanĐỗ Vĩnh Thành Trung (1t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Tường Anh (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45707h00 02/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đoàn Thu Hằng (1t)
Nguyễn Quang Khải (1t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
45807h00 04/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
45907h00 09/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t)
Vũ Sao Mai (1t)
Nguyễn Thị Ninh (1t)
Đặng Ngọc Uyên (1t)
46007h00 11/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
46107h00 12/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
46207h00 16/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
Đặng Ngọc Uyên (2t)
46307h00 18/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
46407h00 19/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
46507h00 23/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (2t)
Nguyễn Hải Long (2t)
Lương Đức Tiến (2t)
46613h55 24/04/20243B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (3t)
Nguyễn Quang Dũng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Nguyễn Hải Long (3t)
Lương Đức Tiến (3t)
46707h00 25/04/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Nguyễn Huy Hoàng (3t)
46809h50 25/04/20242B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (2t)
Phạm Bảo Ngọc (2t)
46907h00 26/04/20243B202QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu TưCao Thị Thu
47007h00 29/04/20244B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng ĐanPhạm Tiến Công (4t)
Nguyễn Quang Dũng (4t)
Vũ Thị Huyền Linh (4t)
Nguyễn Hải Long (4t)
Lương Đức Tiến (4t)
47107h00 30/04/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
47207h00 02/05/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng ĐanPhùng Thu Hương (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
47309h50 02/05/20241B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan
47407h00 07/05/20242B202QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác NghiệpNguyễn Thị Hoàng Đan
47507h00 09/05/20243B202QT2701Kinh Tế Vi MôNguyễn Thị Hoàng Đan