SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
45107h00 15/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
45207h00 18/01/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
45307h00 22/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
45407h00 29/01/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
45507h00 19/02/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
45607h00 20/02/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhĐỗ Thị Mỹ Hằng (2t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (2t)
45707h00 22/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Lê Thanh Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
45807h00 26/02/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
45907h00 29/02/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Vũ Thị Phương Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
46007h00 04/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
46107h00 07/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
46208h55 11/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
46307h00 12/03/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
46407h00 14/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Nguyễn Vũ Hà (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Thu Hiền (3t)
Nguyễn Quang Khải (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
46508h55 18/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
46607h00 19/03/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
46714h55 20/03/20244C201QT2501MMarketing Quốc TếNguyễn Văn Thụ
46807h00 21/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhVũ Thị Phương Linh (2t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
46908h55 25/03/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
47007h00 26/03/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)
47107h00 28/03/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Hà Thu (3t)
47207h00 04/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
47307h55 06/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
47407h00 11/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhNguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
47507h55 13/04/20243C201QT2501KQuản Trị Tài Chính Doanh NghiệpCao Thị Thu
47607h00 18/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị Tình
47707h00 23/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Thị Mỹ Duyên (3t)
47807h00 25/04/20243C201QT25K-NPhân Tích Tài Chính Doanh NghiệpNguyễn Thị TìnhVũ Thị Phương Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Nguyễn Phương Anh (3t)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t)
Nguyễn Công Hân (3t)
Vũ Thị Huyền Linh (3t)
47907h00 30/04/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim Oanh
48007h00 07/05/20243C201QT2501KKiểm Toán Tài Chính 2Phạm Thị Kim OanhTrần Phương Thảo (3t)