SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
45107h55 15/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (1t)
45209h50 16/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (2t)
Bùi Ngọc Anh (2t)
45307h55 22/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
45409h50 23/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
45507h55 29/01/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Hữu Chiến (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
45609h50 30/01/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
45707h55 19/02/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
45809h50 20/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
45907h55 26/02/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoNguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
46009h50 27/02/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTăng Tự Nguyên (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
46107h55 04/03/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
46209h50 05/03/20242C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
46308h55 16/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
46408h55 23/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
46508h55 30/04/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
46608h55 07/05/20243C303DL2701Tổng Quan Du Lịch(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo