SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
60107h00 15/01/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
60207h00 22/01/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Phạm Tuấn Anh (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Nguyễn Chí Kiên (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Trần Đình Toàn (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
60309h50 26/01/20242C301CT2701Lập Trình PythonĐỗ Văn Tuyên
60407h00 29/01/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
60513h55 01/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngĐoàn Duy Linh (3t)
Cù Văn Tú (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
Phạm Văn Cao (3t)
Hoàng Đình Hiệp (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
60609h50 02/02/20242C301CT2701Lập Trình PythonĐỗ Văn TuyênNguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Nguyễn Chí Kiên (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (2t)
Trần Đình Toàn (2t)
Nguyễn Lam Trường (2t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
60707h00 19/02/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Xuân Lăng (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Lê Mạnh Quỳnh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Vũ Đăng Huy (3t)
Trần Đức Huy (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Phạm Thành Hưng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Nguyễn Chí Kiên (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
Cao Việt Hoàn (2t)
60809h50 19/02/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
60913h55 20/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyTrần Duy An (3t)
61013h55 22/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
61109h50 23/02/20242C301CT2701Lập Trình PythonĐỗ Văn TuyênNguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Trần Đức Huy (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Lương Khôi Nguyên (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
61207h00 26/02/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Hoàng Lê Huy (3t)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Trần Hà Quang Vinh (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (1t)
61309h50 26/02/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Hải Anh (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
61413h55 27/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
61513h55 29/02/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Thành Lâm (3t)
61609h50 01/03/20242C301CT2701Lập Trình PythonĐỗ Văn TuyênNguyễn Hồng Đức (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
61707h00 04/03/20243C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Hồng Đức (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Nguyễn Hải Anh (3t)
Phạm Tuấn Anh (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t)
Nghiêm Khánh Thiện (3t)
Nguyễn Lam Trường (3t)
Nguyễn Văn Trường (3t)
Bùi Đức Huy (1t)
Vũ Đăng Huy (1t)
61809h50 04/03/20242C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Đức Anh (2t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Phạm Tuấn Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
61913h55 05/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
62013h55 07/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Thành Lâm (3t)
62109h50 08/03/20242C301CT2701Lập Trình PythonĐỗ Văn TuyênPhùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (2t)
Lương Khôi Nguyên (2t)
Nguyễn Quang Phú (2t)
Nguyễn Mai Việt Phương (2t)
Nghiêm Khánh Thiện (2t)
Nguyễn Văn Trường (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Trần Đức Huy (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
62213h55 12/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
62313h55 14/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Vũ Huy (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
62413h55 19/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Thành Lâm (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
Trần Duy An (3t)
Bùi Tuấn Anh (3t)
62513h55 26/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy