SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
65113h55 27/02/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
65213h55 12/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
65313h55 21/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngĐoàn Quốc Anh (3t)
Đoàn Duy Linh (3t)
65407h55 23/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
65513h55 26/03/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
65613h55 28/03/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngCù Văn Tú (3t)
65707h00 01/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải Vân
65808h55 01/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang Huy
65913h55 02/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyPhạm Văn Cao (3t)
Phạm Thành Lâm (3t)
66013h55 04/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
66107h00 08/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Hải Anh (1t)
Cao Việt Hoàn (1t)
Hoàng Duy Thành (1t)
Nguyễn Lam Trường (1t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (1t)
Nguyễn Việt Anh (1t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (1t)
Thân Thành Long (2t)
Nguyễn Văn Trường (1t)
Đỗ Quang Khải (1t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Hoàng Lê Huy (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Chu Thị Linh (1t)
Phạm Khánh Ly (1t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2t)
66208h55 08/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Xuân Tùng (3t)
66313h55 09/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyVũ Bá Quốc Anh (3t)
66413h55 11/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngPhạm Vũ Huy (3t)
66507h00 15/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Bắc Nam (1t)
Nguyễn Hải Anh (2t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (1t)
Nguyễn Việt Anh (1t)
Nguyễn Hồng Đức (2t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
Cao Việt Hoàn (2t)
Bùi Đức Huy (2t)
Trần Đức Huy (1t)
Hoàng Lê Huy (2t)
Nguyễn Tuấn Khanh (2t)
Đỗ Quang Khải (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Thân Thành Long (1t)
Phạm Khánh Ly (2t)
Lương Khôi Nguyên (1t)
Vũ Văn Hoàng Phúc (2t)
Nguyễn Quang Phú (1t)
Nguyễn Quang Thái (1t)
Nghiêm Khánh Thiện (1t)
Nguyễn Xuân Tùng (2t)
Trần Hà Quang Vinh (2t)
66608h55 15/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Hải Anh (3t)
66713h55 16/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
66813h55 18/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh Hùng
66907h00 22/04/20242C301CT2701Toán Cao Cấp 3Hoàng Hải VânNguyễn Hồng Đức (2t)
Cao Việt Hoàn (2t)
Phùng Gia Kiệt (2t)
Chu Thị Linh (2t)
Vũ Đình Lâm (2t)
Nguyễn Bắc Nam (2t)
Nguyễn Quang Phú (2t)
Đỗ Lê Thái Thịnh (2t)
Phạm Khánh Ly (1t)
Đỗ Mạnh Hoà (1t)
67008h55 22/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyChu Thị Linh (3t)
Nguyễn Bắc Nam (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
67113h55 23/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
67213h55 25/04/20243C301CT2501CQuản Lý Dự Án Phần MềmVũ Anh HùngBùi Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
67308h55 29/04/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyNguyễn Bắc Nam (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Chu Thị Linh (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Nguyễn Đức Anh (3t)
Lương Khôi Nguyên (3t)
Cao Việt Hoàn (3t)
67413h55 30/04/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang Huy
67508h55 06/05/20243C301CT2701Cấu Trúc Máy TínhĐặng Quang HuyHoàng Lê Huy (3t)
Đỗ Quang Khải (3t)
Phạm Khánh Ly (3t)
Nguyễn Quang Phú (3t)
Vũ Đình Lâm (3t)
Phùng Gia Kiệt (3t)
Nguyễn Hồng Đức (3t)
Chu Thị Linh (3t)
67613h55 07/05/20243C301CT2501CXử Lý ẢnhĐặng Quang HuyĐoàn Quốc Anh (3t)