SttThời gianSố tiếtPhòngMã lớpTên môn họcGiảng viên Sinh viên vắng
5107h00 25/01/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
5208h55 27/01/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Trịnh Đông
5307h00 01/02/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
5408h55 03/02/20213A102CT2401CLập Trình C Nâng CaoNguyễn Trịnh Đông
5507h00 01/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
5607h00 08/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Lưu Thanh Hoàng (3t)
Nguyễn Văn Lương (3t)
5707h00 15/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnPhạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
5807h00 22/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
5907h00 29/03/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnLê Đức Phú (3t)
6008h55 09/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnLê Mai Anh (3t)
Vũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Bảo Hân (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Trần Phương Thảo (3t)
Đinh Văn Thái Toàn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
6108h55 16/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Đỗ Vân Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Phạm Bảo Ngọc (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
6208h55 23/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
6307h00 26/04/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh TuấnBùi Đức Duy (3t)
Nguyễn Mạnh Chính (3t)
6408h55 30/04/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
6507h00 03/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
6608h55 07/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh Tuấn
6707h00 10/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn
6808h55 14/05/20213A102QT24Tin Học Đại Cương 2Phùng Anh TuấnVũ Tuấn Anh (3t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t)
6907h00 17/05/20213A102CT23Lập Trình Hướng Đối TượngPhùng Anh Tuấn